logo logo logo

Järjestö

Paikallisvoiman jäsenet ovat sekä yksityisesti että kunnallisesti omistettuja energiayhtiöitä, joiden toimialana on sähkön ja kaukolämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä näihin liittyvät palvelut. Yhtiöidemme käytössä ovat kaikki energiantuotantomuodot tuulivoimasta turpeeseen. Jäsenmäärämme on kasvanut tasaisesti, jäsenyhtiöitä on tällä hetkellä 47.

Paikallisvoima ajaa jäseniensä etuja niin kansallisella, pohjoismaisella kuin eurooppalaisella tasolla. Toimimme yhteistyössä Energiateollisuus ry:n ja muiden energia-alan järjestöjen ja yritysten kanssa.

PÄÄVIESTEJÄMME

Paikalliset energiayhtiöt ovat luotettavia sähkön toimittajia ja tarjoavat asiakkailleen parempaa palvelua verrattuna toimialueen ulkopuolisessa omistuksessa oleviin yhtiöihin. Siksi poliittisessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa tulee ottaa aina huomioon paikallisten energiayhtiöiden asema ja toimintaedellytykset.

Sähkömarkkinoiden tulisi kannustaa yhtiöitä investointeihin, jotta sähkön saanti olisi Suomessa jatkossakin turvattu. Sähkömarkkinoiden toimintamalli ei saa suosia suuria toimijoita pienten kustannuksella. Kilpailu sähkömarkkinoilla on turvattava, ja asiakkaiden mahdollisuus olla suorassa kontaktissa myös sähköverkkoyhtiöön tulee säilyttää.

Kotimaiset polttoaineet, kuten metsähake ja bioteollisuuden sivutuotteet vähentävät päästöjä, lisäävät Suomen energiaomavaraisuutta, parantavat työllisyyttä ja vähentävät öljyriippuvuutta. Niiden käyttö energiantuotannossa on tärkeää turvata myös jatkossa.

Eurooppalaisessa energian sisämarkkinakehityksessä tulee huomioida jäsenmaiden olosuhteet erityisesti sähkön vähittäismarkkinoiden toiminnassa, ja liian pikkutarkkaa EU-sääntelyä tulee välttää.

Suomalainen sähköntuotanto on jo lähes 80-prosenttisesti hiilineutraalia. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulee toimia aktiivisesti erityisesti liikennesektorilla, jolla on saatava aikaan merkittäviä päästövähennyksiä tulevina vuosina. Paikallisvoiman yhtiöt ovat mukana kehittämässä sähköliikenteen tarvitsemaa infrastruktuuria.

Jäsenet