logo logo logo

Pääkirjoitus: Aihetta olla optimisti

2.3.2021

Lehti käsittelee pääkirjoituksessaan Haapaveden valtuuston päätöstä hyväksyä Piipsannevan ja Puutionsaaren tuulivoimakaavat. Puhurilla on jo käynnissä Hankilannevalla maanrakennustyöt. Sinne on tulossa kahdeksan voimalaa, joista seitsemän Haapaveden puolelle. Puhurin kanssa samaa yhtiörypästä oleva Kanteleen Voima suunnittelee Haapavedelle 300 milj. euron biotuotetehdasta. Tämän hankkeen kohdalla ratkaisevaa nuijankopausta ei vielä ole tehty. Haapavedellä on kuitenkin nyt aihetta optimismiin.

Haapavesi (E-edition, PDF)

Isot yritykset vetureina

1.3.2021

EPSI Ratingin tutkimuksen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys sähköyhtiöihin on noussut koronavuoden aikana, toisin kuin monilla toisilla aloilla. Vaasan Sähkö on kärkisijalla yksityis- ja yritysasiakkaiden vertailussa. Imagokyselyssä kärkisijan jakaa Turku Energia. Herrfors sijoittuu kolmanneksi, ja yhtiön katsotaan pärjäävän eri osa-alueilla keskivertoisen vahvasti. Toimialavertailussa myös Helen sijoittuu keskitason yläpuolelle kärkikolmikkoon.

Kiinteistö ja energia (E-edition, PDF)

Valtuusto hyväksyi Puutionsaaren ja Piipsannevan tuulivoimapuistot

2.3.2021

Haapaveden kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.3.2021 Puutionsaaren ja Piipsannevan tuulipuistokaavat. Piipsannevan hankkeen takana on Puhuri Oy.

Haapavesi (E-edition, PDF)

Debatt: Staden borde stödja invånarna

2.3.2021

Timo Simos skriver i sin insändare att Borgå stad borde invånare genom att uppmana Borgå Energi att sänka nätavgifterna, nu när Borgå får en ansenlig summa samfundsskatt och coronastöd av staten. Fastighetsskatten ska inte heller höjas utan sänkas, åtminstone för småhusens del. Fastighetsskatten samt elräkningens nätavgift är stora utgifter för dem som bor i småhus.

Östnyland (E-edition, PDF)

Skellefteå ger upp sitt ägande – Alholmens Kraft satsar på att utveckla konceptet

1.3.2021

Ägandet i Alholmens Kraft förändras. Skellefteå Kraft och Oulun Seudun Sähkö har sålt sina andelar av elproduktionen till Perhonjoki och UPM Energy. Perhonjoki är ett bolag inom Katternökoncernen som äger andelar i ett flertal kraftverk och fungerar som ett elanskaffningsbolag åt sina ägare Herrfors, Korpelan Energia, Jakobstads Energi, Nykarleby Kraftverk, Kronoby Elverk, Esse Elektro-Kraft och Vetelin Energia. Alholmens Krafts ägande inom Perhonjoki sammanslås nu till enbart Herrfors. Målet är att utveckla konceptet, säger Roger Holm, vd för Perhonjoki. Alholmens Kraft ska bli bättre på att utnyttja svängningarna på elprismarknaden, och stenkol samt torv ska så småningom fasas ut vid Alholmens Kraft.

Österbottens Tidning

KSOY:n sähköntuotannosta yli 94 % on hiilineutraalia

2.3.2021

Kymenlaakson Sähkön (KSOY) tavoitteena on, että yhtiön sähköntuotanto on täysin hiilineutraalia vuoteen 2023 mennessä. Tavoite on jo lähellä, sillä vuonna 2020 KSOY:n tuotannosta yli 94 % oli hiilineutraalia. Strateginen tavoite luopua fossiilisista polttoaineista on siis loppusuoralla. KSOY osallistuu useisiin tuulivoimahankkeisiin, jotka tuottavat noin 70 milj. kilowattituntia vuodessa. Kun Teuvan tuulivoimapuisto valmistuu vuoden 2022 alussa, tulee KSOY:n tuulivoimatuotannon määrä kasvamaan noin 20 %:lla.

Uusimaa

Enersense kasvattaa omistustaan Empower SIA:ssa

1.3.2021

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense Internationalin tytäryhtiö Empower on 1.3.2021 toteutetulla kaupalla hankkinut omistukseensa latvialaisen osakkuusyhtiönsä Empower SIA:n enemmistöosuuden. Kaupan myötä Empower kasvattaa omistuksensa nykyisestä 49 %:sta 59 %:iin yhtiön osakekannasta. Empower SIA:sta tulee Enersensen konserniyhtiö ja 1.3.2021 alkaen se konsolidoituu konserniin tytäryhtiönä. 49 %:n omistusosuutta vastaava tulos yhdistellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 28.2.2021 asti. Osakkeiden kauppahinta on 257.324 euroa ja sitä oikaistaan ylös- tai alaspäin Empower SIA:n tilikauden 2020 nettovarallisuuden perusteella yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. Kauppahinta maksetaan käteisellä sen jälkeen, kun osakkeiden omistajanvaihdos on rekisteröity kaupparekisteriin Latviassa. Empower SIA on voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 14,2 milj. euroa (2019: 18,6 milj. euroa) ja tilikauden tulos vuonna 2020 noin 0,5 milj. euroa (1,2). Vuoden 2020 tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Press Release Enersense

Helsinki palkkasi insinööritiimin auttamaan taloyhtiöitä energiaremonteissa

1.3.2021

Helsingin kaupunki alkaa tarjota yksityisille taloyhtiöille ilmaista asiantuntija-apua kannustaakseen taloyhtiöitä energiaremontin suunnitteluun. Avun tarjoamisesta vastaa kaupungin rakennusvalvontaan perustettu Energiarenessanssi-tiimi, joka aloittaa työnsä maaliskuun 2021 alkupuolella. Tiimipäällikkö Aleksi Heikkilän mukaan energia-asiantuntijan voi pyytää esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokoukseen keskustelemaan siitä, millainen energiaselvitys olisi järkevää tilata. Tiimi pyrkii auttamaan kaikkia yhteyttä ottaneita taloyhtiöitä. Kaupunki kampanjoi kevään 2021 aikana kannustaakseen kaikkia taloyhtiöitä selvittämään, millaisista energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä olisi yhtiölle taloudellista hyötyä. Jotta kaupungin tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä saavutettaisiin, taloyhtiöissä pitäisi aloittaa 350 energiaremonttia joka vuosi.

Press Release Helsingin kaupunki

Carunan pääomistajat vaihtuvat

1.3.2021

Kanadalainen Ontario Teachers' Pension Plan Board ja yhdysvaltalainen KKR ovat ostaneet First Sentier Investorsilta (FSI) 20 %:n omistusosuuden sähkönjakeluyhtiö Carunasta. FSI:n omistusosuus Carunasta on 40 % ja osakekaupassa kumpikin taho ostaa FSI:ltä 20 %:n osuuden. FSI:n tavoin Carunan alkuperäisomistajiin kuuluva Keva myy 12,5 %:n omistusosuutensa Carunasta ruotsalaiselle työeläkevakuutusyhtiö AMF:lle. Edellä mainitut osakekaupat ovat saaneet kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät. Lisäksi Ontario Teachers' ja KKR ovat allekirjoittaneet sitovan sopimuksen Omersin omistusosuuden ostosta. Omers kuuluu niin ikään Carunan alkuperäisomistajiin ja sillä on 40 %:n omistusosuus Carunassa. Yrityskaupassa kumpikin taho ostaa Omersilta 20 %:n osuuden. Yrityskaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2021 toisella neljänneksellä sen jälkeen, kun tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu. Osapuolet eivät julkista kauppojen yksityiskohtia. Yrityskauppojen jälkeen KKR omistaa Carunasta 40 %, Ontario Teachers' 40 %, AMF 12,5 % ja Työeläkeyhtiö Elo 7,5 %.

Press Release Caruna

Lapsille sähköturvallisempi koulumatka myös Kauniaisissa

1.3.2021

Pilottihankkeessaan Caruna asentaa muuntamoihin ja jakokaappeihin antureita, joiden avulla varmistetaan, että sähkölaitteiston suojaavat rakenteet ovat ehjät. Vuonna 2020 Caruna asensi antureita Espooseen koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Vuonna 2021 antureita asennetaan muuntamoihin ja jakokaappeihin myös Kauniaisissa. Carunan kunnossapitoanalyytikko Iiris Rauhalammin mukaan lasten suosimilla alueilla on erityisen tärkeää varmistaa alueen sähköturvallisuus. Reaaliaikaiseen dataan perustuva mittaustieto auttaa sähköverkon kunnossapitoyksikköä reagoimaan havaittuihin muutoksiin aiempaa nopeammin. Näin vältytään laitteiston rikkoutumiselta ja ylimääräisiltä sähkökatkoilta. Sensorointia hyödynnetään myös muissa sähköverkon osissa. Antureita käytetään esimerkiksi tunnistamaan, milloin sähköverkoille kertyy tykkylunta. Sensorien lähettämä data helpottaa myös Carunan ja urakoitsijoiden työtä, kun esimerkiksi lumen aiheuttamia vikoja ei tarvitse etsiä maastossa tarpoen.

Press Release Caruna

Pohjois-Karjalan voimajohtojen uusiminen etenee

1.3.2021

Fingrid uusii Pohjois-Karjalan ikääntynyttä 110 kV sähkönsiirtoverkkoa sekä sähköasemia. Työn tuloksena alueen sähkön siirtovarmuus paranee merkittävästi. Urakka käsittää kaikkiaan noin 112 kilometrin verran 110 kV sähköverkon uusintaa. Lisäksi urakan aikana uusitaan 2 sähköasemaa ja rakennetaan 1 kokonaan uusi sähköasema. Pohjois-Karjalan voimajohdot uusitaan kolmessa eri rakennusprojektissa vuosien 2019-2022 aikana. Kontiolahden ja Uimaharjun välinen uusittu voimajohto otettiin käyttöön maaliskuun 2021 alussa. Korona vaikutti urakoitsijan materiaalitoimituksiin, eikä johtoa voitu ottaa käyttöön suunnitelmien mukaisesti vuoden 2020 lopussa. Uimaharjun ja Palojärven välinen voimajohto-osuus on rakenteilla, ja valmistuu kesällä 2022. Urakoitsijana kaikissa voimajohtourakoissa on TMV Line. Uimaharjun sähköaseman urakoitsijana toimi Caverion Suomi ja Kontiolahden ja Palojärven sähköasemaurakoissa urakoitsijana TMV Service. Pohjois-Karjalan verkkovahvistusten kokonaisuuden kustannus on Fingridille noin 30 milj. euroa.

Press Release Fingrid

Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden käyttöä jatketaan vuoteen 2040

1.3.2021

Svenska kraftnät ja Fingrid ovat laatineet vuosien 2019-2020 aikana yhteisen selvityksen Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Selvityksen mukaan laajennetulla kunnonvalvonnalla sekä tietyt laitteistot uusimalla on mahdollista saavuttaa yhteyden luotettava toiminta vuoteen 2040 saakka. Svenska kraftnät ja Fingrid ovat nyt allekirjoittaneet puitesopimuksen tasasähköyhteyden käyttöiän jatkamisesta ainakin vuoteen 2040 saakka. Yhtiöt ovat sopineet aikeestaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja investoinnit Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden luotettavan toiminnan mahdollistamiseksi. Fingrid ja Svenska kraftnät valmistelevat lisäksi Pohjois-Ruotsin ja Suomen välille uutta Aurora line -vaihtosähköyhteyttä. Yhteyden on määrä valmistua vuonna 2025. Yhtiöt jatkavat mahdollisten muiden uusien rajasiirtoyhteyksien selvittämistä osana yhteiseurooppalaista verkkosuunnittelua.

Press Release Fingrid

Fortum ja RDIF rakentavat Venäjän suurimman aurinkovoimapuiston

2.3.2021

Fortum ja Russian Direct Investment Fund (RDIF) rakentavat 116 MW aurinkovoimapuiston Etelä-Venäjällä sijaitsevaan Kalmykiaan. Valmistuttuaan aurinkovoimapuisto tulee olemana Venäjän suurin. Hankkeen toteuttaa hiljattain perustettu Fortumin ja RDIF:n yhteisyritys, jolla on jo ennestään 350 MW tuulivoimalaitoksia Uljanovskin ja Rostovin alueilla. Aurinkovoimapuisto otetaan täysimittaisesti käyttöön vuoden 2022 loppupuolella. Ensimmäisen 78 MW osuus puistosta pyritään saamaan toimintaan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ja loput 38 MW vuonna 2022.

Press Release Fortum

SLL: Vesivoimaloiden vangitsemia virtoja tulisi vapauttaa

2.3.2021

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää Vapauta virrat -kampanjan, jolla tehdään näkyväksi suomalaisen jokiluonnon heikko tila. Kampanjassa esitellään ratkaisuja, joilla vesivoimaloiden vangitsemia virtoja voidaan vapauttaa ilman, että vesivoimasähköstä tarvitsee luopua merkittävästi. Sähköntuotannolle merkityksettömät minivoimalat voidaan pääosin purkaa ja suuriin voimaloihin tulee rakentaa ohitusuomat. SLL:n puheenjohtaja Harri Hölttä sanoo, että Suomen jokiluonto voi huonosti, mutta sitä on vaikea havaita nykyihmisen silmin. Kosket padottiin jo vuosikymmeniä sitten. Suomessa on yli 200 vesivoimalaa, jotka tuottavat sähköä valtakunnan verkkoon. Vain pienellä osalla näistä on mahdollistettu kalojen kulku esimerkiksi kalateillä. Höltän mukaan mm. Kemi-, Oulu- ja Iijoelle on toteutettava kalatiet mieluiten ohitusuomina ja vesittämällä kuivaksi jääneitä luonnonuomia. SLL:n mielestä on kohtuullista, että Suomen vesivoimaloiden patoamasta virtaamasta vähintään kymmenys vapautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle. Minivoimalat tulisi purkaa pääosin pois. Suunnitellut toimenpiteet voimalaitoksiin pienentäisivät Suomen sähköntuotantoa vain 1-2 %.

Press Release Suomen luonnonsuojeluliitto

Wärtsilä tekee lisäsijoituksen Soletair Poweriin

2.3.2021

Wärtsilä on tehnyt miljoonan euron lisäsijoituksen suomalaiseen Soletair Poweriin. Sijoitus on jatkoa aiemmalle 500 000 euron investoinnille, jonka Wärtsilä teki yhtiöön vuonna 2019. Soletair Power on kehittänyt teknologiaratkaisun, jonka avulla voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta hiilidioksidista, joka otetaan talteen rakennuksiin tulevasta ilmasta. Wärtsilän uuden sijoituksen avulla Soletair Powerin on mahdollista laajentaa kehittämänsä hiilidioksidin talteenottoratkaisun tuotantoa ja tehostaa myyntiä maailmanlaajuisesti. Sijoitus vahvistaa Wärtsilän asemaa hiilidioksidin talteenoton ja hiilidioksidin hyödyntämisen kärjessä. Synteettisten uusiutuvien polttoaineiden tuottamisen lisäksi ilmasta talteenotettua hiilidioksidia voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin ja teollisuussovelluksiin, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

Press Release Wärtsilä

Bioenergia ry: Lisärahoitus metsänhoitoon on hyvä avaus

26.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriö on kertonut metsänhoitotöihin suunnattavasta lisärahoituksesta, jolla pyritään lisäämään energiapuun tarjontaa. Ministeriö ennustaa kotimaan energiapuun käytön kasvavan jopa 0,5 milj. kuutiometriä, kun valtion ensimmäisessä lisäbudjetissa lisättiin varoja 3 750 000 euroa. Varoja voidaan käyttää taimikoiden ja nuorten metsien hoitoon. Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka pitää erittäin hyvänä, että ministeriö esittää lisärahoitusta hoitorästien vähentämiseen ja kotimaisen pienpuun tarjonnan lisäämiseen. Lisärahoitus myös tukee talouden elvytystä ja työllisyyttä haja-asutusalueilla. Turpeen käytön ennustetaan puolittuvan jo lähivuosina, ja osa energiatarpeesta tyydytetään lisäämällä puun tai muun biomassan käyttöä.

Press Release Bioenergia

Lisärahoitusta nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen

26.2.2021

Hallitus osoittaa huomattavan lisärahoituksen nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Tavoitteena on lisätä kotimaisen pienpuun tarjontaa. Lisäpuuta tarvitaan, sillä energiaturpeen käyttö vähenee ennakoitua nopeammin. Pienpuuta saadaan metsien hoidon sivutuotteena, joten samalla voidaan välttää jalostuskelpoisen puun päätymistä energiakäyttöön. Kemerarahoitusta lisätään 3,8 milj. euroa vuonna 2021. Tämän ohella metsäkeskukselle myönnetään 250 000 euroa lisämäärärahaan aktivointikampanjaa varten. Kampanjalla pyritään innostamaan metsänomistajia nuoren metsän hoitoon.

Maaseudun Tulevaisuus (E-edition PDF)

Keskusta, riistävä luontotalouspuolue

26.2.2021

ksen. Keskustan metsänhoito on sitä, että metsä kasvaa mahdollisimman paljon tukkipuuta, jotta metsänomistajat voivat kääriä hyvät tulot...

City.fi (Blog)

Principium: @ER_Korhola @EnergiaHelen @Herrfors Mitähän ihmettä toi "asiahenkilö"-sanomalehti oikein visertää!?

27.2.2021

s olisi voitu estää"!? Kuinka noin paksuja valheita voi suuri sanomalehti levitellä!? Maailman ilmasto on aina ollut muutoksessa ja nyt mukamas sen ihminen pysäyttää! Ei voi olla t...

Twitter (in Finnish)

hyvinkaanlampovoimaoy: #hyvinkääliikkuu #meidänhyvinkää #hlv #hyvinkäänlämpövoima #kaukolämpöäkiertotaloudesta #kiertotalous

27.2.2021

#arvonta #hiihto #hiihtoloma #hiihtolomalla #luistelu #lumikenkäily #laskettelu...

Instagram (in Finnish)

Ville Sahlberg: Tässä on @TurkuEnergia kaukolämmön uusiutuvien jakauma. 80% uusiutuvia, mutta vain 13,7% biomassan polttoon

28.2.2021

#biomassa #biodiversiteetti #CO2 https://t.co/kbYexjffxE...

Twitter (in Finnish)

Katsaus tuulivoiman tukipolitiikan haittapuoliin

28.2.2021

-alan kilpailua vielä 10 vuoden ajan, jos lakia ei kumota.  Viime vuoden lopulla tuulivoimaloita oli 824 kpl, ja valtion tuki 320 milj. euroa/...

Puheenvuoro / Uusi Suomi (Blog)

Janne M. Korhonen 🇫🇮🇪🇺🐟: Tässä on @TurkuEnergia kaukolämmön uusiutuvien jakauma. 80% uusiutuvia, mutta vain 13,7% biomassan polttoon

28.2.2021

#biomassa #biodiversiteetti #CO2 https://t.co/kbYexjffxE...

Twitter (in Finnish)

FinDHC ry: RT @LahtiEnergia: Tällä viikolla vietetään #Kaukonpäivä​ä!

1.3.2021

​ä on syytäkin juhlia: 💚 Se tuotetaan lähes hiilineut…...

Twitter (in Finnish)

Malkus Lindroos: Ne päätökset, jotka #ilmastokriisi aiheuttivat, ovat vanhoja. #ydinvoima edut päästöjen suhteen tuotiin

2.3.2021

nsäästö ja ydinjäte....

Twitter (in Finnish)

Janina Jokimies: RT @LahtiEnergia: Tiesitkö, että #kaukolämpö siivitti osaltaan Lahden Euroopan ympäristöpääkaupungiksi?

2.3.2021

siivitti osaltaan Lahden Euroopan ympäristöpääkaupungiksi? ✅ Kivihiilestä luopuminen vähensi…...

Twitter (in Finnish)