logo logo logo

Peter Boström har aldrig gillat uppmärksamhet – ledstjärnan är att utveckla hemstaden

14.6.2019

I artikeln intervjuar man Peter Boström som har suttit bl.a. i Katternös styrelse. Han motsätte sig till Jakobstads energiverkets försäljning.

Österbottens Tidning

Adven toteuttaa energialaitoksen Terrafamen akkukemikaalitehtaalle

18.6.2019

Terrafame ja Adven ovat sopineet uusiutuvaan energiaan perustuvan uuden energialaitoksen toteuttamisesta Terrafamen akkukemikaalitehtaalle Sotkamoon. Yhtiöiden energiayhteistyö syvenee samalla entisestään, kun Adven huolehtii kokonaisuudessaan tehtaan energian saatavuudesta. Uusi 10 megawatin energialaitos tuottaa uusiutuvalla kiinteällä polttoaineella höyryä ja lämpöenergiaa kemikaalitehtaan tarpeisiin. Sopimukseen sisältyy myös korkeapaineinen höyryntuotantokeskus, jota tarvitaan tuotantoprosessien käynnistämiseen. Adven kehittää myös tehdasalueen energiatuotannon infrastruktuuria ja energiatehokkuutta.

Press Release Terrafame

Lahti Energian hallituksen puheenjohtaja ei jatka yhtiökokouksen jälkeen

17.6.2019

Lahden kaupungin hallituksen konserni- ja tilajaosto päätti, ettei Lahti Energian hallituksen puheenjohtaja Jorma Ratia jatka hallituksessa yhtiökokouksen jälkeen. Jaosto keskusteli kahdesta vaihtoehdosta, joista toisessa koko hallitus olisi vaihdettu toimikauden päättyessä. Äänestyksen jälkeen Lahti Energiaan päätettiin toistaiseksi esittää nykyistä pienempää hallitusta, jonka jäseninä toimivat Ulla Vaara, Jussi Lanu, Riina Puusaari, Rami Lehto, Jouni Nurminen ja Sari Kesäniemi. Hallitus valitsee puheenjohtajan jäsentensä keskuudesta.

Press Release Lahden kaupunki

VTT ja LUT: Ruokaa ilmasta uudella prosessilla

17.6.2019

LUTin ja VTT:n Neo-Carbon Food -projektissa on käynnistetty proteiinituotanto uudella prosessilla. Tutkimuksesta on jo aiemmin syntynyt suomalainen startup-yritys Solar Foods, joka kehittää omaa proteiininvalmistustaan ja hakee tuottamalleen proteiinille elintarvikekelpoisuutta. Sähköjärjestelmien tehokkuuden professori Jero Ahola LUTista kertoo, että tutkijat ovat kehittäneet tuotantoprosessin, jossa ilmasta talteen otetusta hiilidioksidista ja vedestä valmistetaan integroidulla vesielektrolyysillä vetyä ja happea runsaasti proteiinia sisältävien mikrobien kasvattamiseen. Prosessin energian lähteenä on esimerkiksi aurinko- tai tuulisähkö. Ahola tutkimusryhmineen on jo vuosia tarkastellut power-to-x-ratkaisujen (P2X) hyödyntämistä muun muassa energiantuotannossa sekä liikenteessä ja todennut, että myös väestönkasvun ja maatalouden ympäristökuormituksen haasteita on mahdollista ratkoa P2X-teknologialla. P2X:n perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon ja tarvittaessa takaisin sähköksi. Suljetussa mikrobiologisessa prosessissa kasvatettavan proteiinin lähes kaikki raaka-aineet saadaan ilmasta, eikä tuotannosta aiheudu lainkaan valumia vesistöihin tai voimakkaita kasvihuonekaasuja. Bioreaktoriin lisätään vain tarvittava määrä lannoitteiden kaltaisia ravinteita, jotka pysyvät suljetussa kierrossa.

Press Release Teknologian tutkimuskeskus VTT

Suomen Tuulivoimayhdistys avannut tuulivoimasivuston kunnille ja kuntalaisille

17.6.2019

Suomen Tuulivoimayhdistys on kerännyt kuntia ja kuntalaisia kiinnostavaa tuulivoimatietoa uudelle verkkosivulle osoitteeseen www.tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoimastakunnille. Sivulta löytyy tietoa muun muassa kaavoituksesta, tuulivoiman tarvitsemista luvista, tuulivoiman ympäristövaikutuksista ja esteellisyysperiaatteista. Sivusto sisältää myös kunnille tärkeät yhteystiedot.

Press Release Suomen Tuulivoimayhdistys

Fortumille oikeus rakentaa 5,6 MW aurinkovoimakapasiteettia Venäjälle

17.6.2019

Fortum on voittanut Venäjän valtion uusiutuvan energian huutokaupassa oikeuden rakentaa yhteensä 5,6 megawattia takuuhintaista aurinkovoimakapasiteettia. Vuonna 2022 käyttöön otettavalle voimalaitokselle myönnetty takuuhinta vastaa noin 15 000 ruplaa megawattituntia kohden 15 vuoden ajan. Fortumilla on tällä hetkellä Venäjällä kolme aurinkovoimalaitosta, joiden yhteiskapasiteetti on 35 MW. Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahastolla on lisäksi oikeus rakentaa Venäjälle yli 1,8 gigawattia tuulivoimakapasiteettia vuoteen 2023 mennessä.

Press Release Fortum

Lannasta tuotettavan biokaasutuotannon tuki auttaa ravinnekiertoa

17.6.2019

Hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, jonka avulla lisätään biokaasun tuotantoa ja kulutusta sekä synnytetään markkinat kierrätyslannoitteille. Luken ja Syken tuoreessa selvityksessä tarkastellaan, millä toimilla ravinnekiertoon ja liikennebiokaasun tuotantoon saadaan vauhtia. Selvityksen mukaan parhaiten lantabiokaasun tuotantoa tukisi tariffi, joka kohdentuu lannasta tuotetulle biokaasulle. Samalla tuen saamisen edellytyksenä tulisi olla mädätteen jalostaminen kierrätyslannoitevalmisteiksi. Näin varmistettaisiin etenkin lantafosforin päätyminen satoa tuottaville peltolohkoille. Myös investointitukea (energiatuki) tulisi jatkaa ja kehittää tarvittavia vakuuksia. Erikoistutkija Sari Luostarinen Lukesta toteaa, että oleellista on tukea samanaikaisesti sekä liikennebiokaasun että kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoiden rakentumista, jotta lantabiokaasutuotanto muuttuu markkinaehtoisesti kannattavaksi. Lantabiokaasutuotanto tarvitsee alkuvaiheessaan lisätukea. Tehokkainta on kohdistaa tuki suoraan itse laitokselle. Luostarinen jatkaa, että suuret biokaasulaitokset ovat isoja investointeja, ja lopputuotteiden markkinat ovat vasta kehittymässä. Lantaa prosessoivien biokaasulaitosten kannattavuus onkin merkittävä pullonkaula ravinnekierrätyksen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kehittämiselle.

Press Release Luke

Kulmuni pitää turpeen polttoa perusteltuna

18.6.2019

Energia-asioista vastaava ympäristöministeri Katri Kulmuni (kesk.) katsoo, että turpeen käyttö polttoaineena on perusteltua, koska nykytekniikan ja pohjoisten olojen takia sähköä ja lämmitystä tarvitaan jatkuvasti. Kulmunin mukaan turve on olemassa olevissa kattiloissa käytännössä sivupolttoaine, jota tarvitaan huippulämpötilan saavuttamiseksi. Hallitusohjelmassa on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliudesta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Kulmuni uskoo, että suomalainen maaseutu ja teollisuus ovat ratkaisu ilmastoasioihin. Suomi voi olla maailmassa kärkijoukoissa kehittämässä keinoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Energia-asioissa täytyy ympäristönäkökulman lisäksi ottaa huomioon huoltovarmuus, kilpailukyky, omavaraisuus sekä vaikutus vientiin ja työpaikkoihin. Uusiutuvien energioiden kehittämistä Kulmuni pitää tärkeänä.

Maaseudun Tulevaisuus

Antti Van Wonterghem: @VTulkki @muotioj @MariaOhisalo @tvo_fi @Fennovoima Liian usein unohtuu se, että ilmastopolitiikkaa tarvitaan

15.6.2019

kaa tarvitaan vuoden 2035 jälkeenkin. Ja erityisesti, kun energiassa siirrytään yhä vahvemmin vähäpäästöisen sähkön varaan. Suuriakaan ydinvoimaprojekteja ei voi täysin sulkea pois....

Twitter (in Finnish)

Sakari Rokkanen: "Miten #vihreät, joka haukkuu #kokoomus'ta vanhoillisuudesta ilmastopolitiikassa, hyväksyi hallitusohjelman,

16.6.2019

assa, hyväksyi hallitusohjelman, jossa turpeen polton verotuksen alimitoitusta ei korjattu yhtään senttiä? @KaiMykkanen #nytonpakko #ilmastonmuutos https://t.co/epWDYh4QEW...

Twitter (in Finnish)

Hanni Joronen, kaupunginvaltuutettu - Akaa: Välitavoitteena on 4 % (1 070 MWh/v) energiansäästö vuoteen 2020 mennessä.

16.6.2019

tehokkuuden parantamiseksi....

Facebook (in Finnish)

Turvesuomi: Keskustalle turpeen energiakäytön kieltäminen olisi ollut liian iso pala nieltäväksi, vaikka ilmastosyistä

17.6.2019

p...

Facebook (in Finnish)

Talotohtori: Älykäs kaukolämpö -palvelu toi viime lämmityskaudella opiskelijakiinteistöille kustannus- ja energiansäästöä,

17.6.2019

-palvelu toi viime lämmityskaudella opiskelijakiinteistöille kustannus- ja energiansäästöä, päästövähennyksiä ja helpotusta tekniseen ylläpitoon. Tuulettajamuuttajakin jäi nopeasti kiinni :) @TOAS_asunnot Lue pilotin tulokset: https://t.co/RUILPo2LeQ #Tampere https://t.co/v0VfOVvR...

Twitter (in Finnish)

Takana on vuosi, jonka aikana muutoksesta tuli kriisi

17.6.2019

ksesta puhutaan “ilmastokriisinä”. Ilmaston lämpenemisen sijaan ilmiöön vii...

Ulkopolitist (The) (Blog)

Sini Harkki: EU-maat ovat liikkumassa hyväksymään 2050-nettonollapäästöt ja toivottavasti myös vielä tärkeämmän, eli

17.6.2019

s https://t.co/yWpGxMtvZ9...

Twitter (in Finnish)

Sari Sarkomaa: "Miten #vihreät, joka haukkuu #kokoomus'ta vanhoillisuudesta ilmastopolitiikassa, hyväksyi hallitusohjelman,

17.6.2019

assa, hyväksyi hallitusohjelman, jossa turpeen polton verotuksen alimitoitusta ei korjattu yhtään senttiä? @KaiMykkanen #nytonpakko #ilmastonmuutos https://t.co/epWDYh4QEW...

Twitter (in Finnish)