logo logo logo

Ekenäs Energi köper inte Raseborgs vatten - fullmäktige debatterade länge och röstade nästan jämnt

22.10.2018

Ekenäs Energi och Raseborgs vatten fusioneras inte. Efter en lång diskussion beslöt Raseborgs fullmäktige att förkasta förslaget om fusionen. Debatten var mycket lång med åsikter både för och emot en sammanslagning. Till slut understödde fullmäktige Mikael Borgmans (SFP) förslag om att förkasta sammanslagningen med en knapp majoritet. Rösterna föll 20-23 till Borgmans förslag.

Svenska YLE

Palvelukonttorin avajaispäivä on vielä avoin – "kunhan yksityiskohdat alkavat lukkiutua paikalleen"

23.10.2018

Porvoon Energia avaa kaupungin keskustassa asiakaspalvelupisteen. Viestintäpäällikkö Ella Kaasisen mukaan tarkka päivämäärä avajaisille ei ole toistaiseksi tiedossa. Toimitusjohtaja Patrick Wäckströmin mukaan yhtiön arvoihin kuuluu, että se on paikallisesti läsnä. Yhtiön pääkonttori muuttaa Tolkkisiin loppusyksystä, mutta asiakaspalvelupiste halutaan keskustassa säilyttää. Palvelukonttori avataan näillä näkymin marraskuun aikana.

Uusimaa

Nivos saneeraa Savijoen vedenottamon

23.10.2018

Vesiyhtiö Nivos Vesi saneeraa Savijoen vedenottamon ja ottaa käyttöönsä poistetun Pukkilan kirkonkylän vedenottamon vuoden 2019-2020 aikana. Hanke maksaa enintään miljoona euroa. Kustannusarvio ja aikataulu tarkentuvat keväällä 2019. Nivos Vesi tuottaa vesihuoltopalvelut Mäntsälän ja Pukkilan asemakaava-alueille ja niiden lähialueiden kiinteistöille sekä vastaa Pornaisten kunnan vesihuollosta isäntäkuntamallilla.

Orimattilan Sanomat (E-edition, PDF)

Andra tidningar

20.10.2018

I Åbo Underrättelser visar man vad Västra Nyland har skrivit om planerna att sälja affärsverket Raseborgs Vatten till aktiebolaget Ekenäs Energi. Enligt Petri Kuoppamäki, professor vid Aalto-universitetet, misslyckades privatiseringen av vattnet i Storbritannien. Kuoppamäki anser också att det var ett misstag att sälja eldistributionsnätet till Caruna. Carunas kunder i Västnyland har fått uppleva kraftiga prishöjningar.

Åbo Underrättelser (E-edition, PDF)

Syvälahden tekopohjavesilaitos sai koetoimintaluvan

22.10.2018

Äänekosken Energia on saanut määräaikaisen luvan tekopohjaveden valmistamiseen. Tavoitteena on parantaa juomaveden laatua ja varmistaa veden saatavuutta Äänekoskella mahdollisissa poikkeustapauksissa. Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan tekopohjaveden tuotantoon Syvälahdessa Kulopalonkankaalla 10 vuodeksi. Ensimmäisessä vaiheessa Äänekosken Energialla on lupa pumpata 2 000 kuutiota vuorokaudessa ja vedentuotannon onnistuessa määrä voidaan nostaa 5 000 kuutioon. Pumppaaminen aloitetaan kesällä 2019.

STT Info

Nivos ottaa käyttöön Fortum Spring -palvelun

23.10.2018

Energia- ja vesiyhtiö Nivos ottaa käyttöön Fortum Spring -energiapalvelun, joka mahdollistaa pientaloissa asuvien osallistumisen energiajärjestelmän kulutusjoustoon osana Fortum Spring -virtuaaliakkua. Fortumin sisäisen startupin kehittämä ja Nivoksen asiakkailleen Joustoporttina tarjoama palvelu mahdollistaa kotitalouksien lämminvesivaraajan ohjaamisen etänä ja näin osallistumisen valtakunnallisen energiajärjestelmän säätöön. Keski-Uudenmaan alueen pientaloasukkaille tarjottavaan Joustoportti-palveluun kuuluu myös mobiilisovellus, jonka avulla asiakas voi seurata energiankulutustaan reaaliajassa.

Press Release Fortum

Joensuun kaupunki ja Fortum aloittavat kehittämisyhteistyön

22.10.2018

Fortum on solmimassa Joensuun kaupungin kanssa sopimusta kehittämisyhteistyöstä. Tavoitteena on löytää kumpaakin osapuolta hyödyttäviä päästöttömiä, älykkäitä ja resurssitehokkaita ratkaisuja hyvän arjen kaupunkielämään sekä tukea fiksuihin ratkaisuihin pohjautuvan liiketoiminnan kasvua. Kaupunkikonsernin ja sen yhtiöiden pitäisi toimia fiksujen ratkaisujen toteuttamisalustana. Myös muita kumppaneita haetaan kehitystyöhön. Tavoitteena on lisätä mm. sähköisten ajoneuvojen latausmahdollisuuksia ja sähköistä liikkumista. Keskeisenä kehittämiskohteena toimii Joensuun asemanseutu. Kaupungin ja yhtiön välinen ilmastokumppanuus on osa yhteistyösopimusta. Aluksi älykkäitä energiaratkaisuja kehitetään Green Park -teollisuuspuistossa. Kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2025.

Karjalainen

Sahateollisuuden Merivuori: Päästöoikeuksien hinnannousu tervetullutta

23.10.2018

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori kommentoi Kauppalehdessä 18.10.2018 julkaistua artikkelia, jossa kerrottiin Metsäteollisuus ry:n olevan huolissaan päästöoikeuksien kallistumisesta. Merivuoren mukaan on syytä tuoda esiin, että tilanne vaikuttaa eri tavalla metsäteollisuuden eri toimialoihin. Sahateollisuus on energiaomavarainen, eikä edes kuluta kaikkia tuottamaansa energiaa, vaan myy ylimääräisen sähkön energialaitoksille. Voimalaitokset saavat valtiolta tukea, kun ne hyödyntävät metsähaketta sähköntuotannon polttoaineena. Kun päästöoikeuden hinta nousee, vähenee myös tuki. Järjestelmä on periaatteessa järkevä, mutta ei ole silti toiminut, koska päästöoikeuden hinta on pysynyt tähän asti matalana. Sahateollisuus tervehtiikin ilolla päästöoikeuden nopeaa hinnannousua. Vaikka sähkön hinta sen seurauksena nouseekin, laskee päästöoikeuden hinnannousu metsähakkeelle maksettavaa sähköntuotantotukea ja parantaa siten sahojen purun ja kuoren kilpailutilannetta. Merivuoren mukaan sahateollisuus toivoo valtiolta reilua peliä. Merivuori vaatii, että epäoikeudenmukaiset kompensaatiotuet ja energiaveroleikkurit tulee poistaa.

Kauppalehti (E-edition PDF)

Itä-Turussa laaja sähkökatko 23.10.2018

23.10.2018

Itäisessä Turussa sattui laaja sähkökatko aamulla 23.10.2018 hieman klo 8 jälkeen. Sähköt saatiin palautettua kaikille asiakkaille klo 8.52 mennessä. Turku Energiasta kerrotaan, että häiriö johtui maakaapelin vikaantumisesta katuvaloverkon saneeraustyön yhteydessä. Sähköt oli laajimmillaan poikki noin 5 500 asukkaalta.

Turun Sanomat

Solved Oy keräsi 0,5 miljoonan euron rahoituksen

23.10.2018

Solved Oy on kerännyt 0,5 miljoonan euron uuden rahoituksen viimeisellä rahoituskierroksellaan. Sijoittajina ovat Avanto Ventures, LC Ventures, Pöyry ja kuusi enkelisijoittajaa. Digitaalinen asiantuntijapalvelu Solved on erikoistunut ratkaisemaan vaativia ilmasto-, energia- ja ympäristöhaasteita. Solvedin rakentamassa yhteistyöverkostossa on mukana noin 3 000 asiantuntijaa 75 maasta. Varsinaisia työntekijöitä on kymmenen. Solvedin vuoden 2017 liikevaihto oli 481 000 euroa ja tulos oli 178 000 euroa tappiollinen. Solvedin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto vuonna 2019. Toimitusjohtaja Santtu Hulkkosen mukaan liiketoimintaa on kehitetty projektimallista kohti nopeammin skaalautuvaa toimintamallia ja alustamallia. Tavoitteena on laajentaa toimintaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Talouselämä

Fortum valmistelee muutosehdotusta Imatran IVOn asuinalueen asemakaavaan

22.10.2018

Fortum valmistelee muutosehdotusta Imatran Ivon asuinalueen asemakaavaan. Fortum esittää asuinalueen harventamista kustannussyistä. Lisäksi se ehdottaa eräiden olemassa olevien kaavatonttien sijoittamista uusiin paikkoihin. Alueella on reilut 20 taloa ja Fortum esittää purkua noin puolelle taloista. Purettujen puutalojen tilalla aiotaan rakentaa uusia taloja, joiden suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuurihistoriallinen arvo. Puutaloista ainakin yksi kunnostetaan ja säilytetään. Alueen vanhemmat kivitalot kunnostetaan. Fortum etsii niiden kunnostamiseen kumppania. Fortum laatii kaavamuunnosluonnoksen Imatran kaavaviranomaisten kanssa loppuvuoden 2018 aikana.

Etelä-Saimaa (E-edition PDF)

Kemi haluaa ympäristöystävällisen toimintakulttuurin kaikkiin toimintoihinsa

22.10.2018

Kemin kaupunki pyrkii tehostamaan kierrätystä, pienentämään päästöjä ja vähentämään muovin käyttöä. Kaupunki haluaa ympäristöystävällisen toimintakulttuurin kaupungin kaikkiin toimintoihin. Uimahallin 109 paneelin aurinkovoimalan ensimmäinen kausi alkaa olla ohi. Tuotanto jäi ennakoitua pienemmäksi. Nyt Oulun Energia selvittää, onko kaikki kytkennät tehty oikein. Kemillä on käynnissä Vihreä ja kestävä Kemi -hanke. Sen avulla kaupungista pyritään tekemään aiempaa ympäristöystävällisempi asuinpaikka. Valtuusto päätti talvella 2017-18, että kaupunki sitoutuu edistämään YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa. Lisäksi kestävyystavoitteet päätettiin sisällyttää kaupunkistrategiaan.

Lapin Kansa

Alfa Oil esitellyt Kristiinankaupungin öljyvaraston YVA-ohjelman

19.10.2018

Alfa Oil on esitellyt Kristiinankaupunkiin suunnittelemaansa kalliovarastoa koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Alfa Oilin mukaan vuodessa varastoitavan öljyn määrä olisi yhteensä 720 000 kuutiometriä. Kalliovaraston tilavuus on 360 000 kuutiometriä. Yritys aikoo käyttää Pohjolan Voiman satamaa öljyn kuljettamiseen. Jos hanke toteutuu, Karhusaaren sataman vuosittainen liikenne kasvaisi 20-40 aluksella, kun tällä hetkellä satamaa käyttää vuosittain 12-24 alusta. Alfa Oil osti kalliovaraston Pohjolan Voimalta, joka on käyttänyt sitä öljyn varastoimiseen viimeksi 1990-luvulla. Yritys pyrkii aloittamaan toiminnan kesällä 2019.

Syd-Österbotten

Laitilassa asennetaan aurinkopaneelit 15 julkiseen rakennukseen

23.10.2018

Laitilan kaupunki on tehnyt Foruksen kanssa yhteistyösopimuksen aurinkovoimaloiden asentamisesta yhteensä 15 julkisen rakennuksen katolle. Voimalat tuottavat yhteensä noin 500 kilowattia aurinkovoimaa. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakennusten katot ja ostamaan voimaloiden tuottaman aurinkosähkön Forukselta, kunnes paneelien ostohinta on katettu. Voimaloiden huollosta vastaa Areva Solar. Aurinkovoimaloiden on määrä olla toimintavalmiita vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtion energiainvestointituen saamista.

Turun Sanomat

Fortum-johtoinen konsortio voitti aurinkovoimahuutokaupan Montenegrossa

22.10.2018

Fortumin, montenegrolaisen energiayhtiö EPCG:n ja Sterling & Wilson International Solar FZCO:n muodostama konsortio on voittanut Ulcinjin aurinkovoimahuutokaupassa Montenegrossa. Huutokaupassa jätettiin tarjoukset aurinkovoimalaitoksen rakentamisesta Ulcinjin aurinkopuistoon. Konsortio on ehdottanut 250 MW:n aurinkovoimalaitoksen rakentamista. Seuraavaksi neuvotellaan lopullinen sopimus Montenegron valtion kanssa. Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2018 kuluessa.

Press Release Fortum

LUT:n Ahola: Aurinkosähkön läpimurto vuoteen 2025 mennessä

20.10.2018

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori Jero Ahola uskoo aurinkoenergian volyymin lähtevän kunnolla nousuun sitten, kun aurinkosähkön hinta laskee tasolle, jolla aurinkopuistojen rakentaminen on kannattavaa tuulivoimapuistojen tapaan. Hän veikkaa, että jonkinlainen läpimurto tapahtuu vuoteen 2025 mennessä. Sitä ennen aurinkoenergian käytön kasvu siihen, että valtaosa volyymistä rakennetaan julkisten kiinteistöjen katoille. Myös kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia paneelien asentamisesta asuinrakennusten katoille. Aholan mukaan näin tehdään jo määrällisesti suhteellisen paljon, mutta energian kokonaistuotannon tehokkuudessa ei vielä ylletä prosenttiosuuksiin. Kuluttajapuolella Ahola pitää haasteena sitä, ettei aurinkosähkölle ole kotitalousvähennyksen lisäksi muita tukia. Aholan mukaan energiateollisuus ja kunnat ovat aktiivisimmin olleet poistamassa aurinkoenergian tuotannon esteitä ja halunneet lisätä sen ostamista. Valtio sen sijaan ei ole tukien kautta pyrkinyt lisäämään aurinkosähkön tuotantoa samaan tapaan kuin tuulivoiman kohdalla. Ahola uskoo, että osakehuoneistojen on jo lähitulevaisuudessa mahdollista ostaa itse tuottamaansa sähköä. Se lisäisi myös markkinoita. Hän ehdottaa, että hallitus säätäisi mittausasetukseen tavan energian kulutuslukemien mittaamisesta. Aholan mukaan ihannetilanteessa aurinkoenergian kysyntä luo myös uutta liiketoimintaa, teknologiaa ja palveluita.

Kansan Uutiset

TVO:n tulos tammi-syyskuussa 2018

22.10.2018

TVO:n liikevaihto oli 257,8 milj. euroa tammi-syyskuussa 2018 (1-9/2017: 240,3 milj. euroa). Konsernin tulos oli -3,3 milj. euroa (-3,2). Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 10 781,7 GWh (9 818,4 GWh). Sähkön hieman korkeampi toimitusmäärä osakkaille johtuu sekä Olkiluodon laitosyksiköiden että Meri-Porin edellisvuotta korkeammista toimitusmääristä. Sähköntuotanto jatkui turvallisesti Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä. Olkiluoto 3 EPR -laitosyksiköllä jatkettiin valmistautumista polttoaineen lataukseen.

Press Release TVO

Fennovoiman Miikkulainen: Pienet ydinreaktorit tulevat 5-10 vuodessa

22.10.2018

Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulainen ei usko fuusioenergian käyttöönottoon lähitulevaisuudessa, sillä sen tutkimukseen ei panosteta riittävästi. Realistisempana vaihtoehtona hän pitää ns. neljännen sukupolven ydinreaktoreita, joissa hyödynnetään ydinjätettä sähköntuotantoon. Reaktoreita tutkitaan kansainvälisesti, ja Suomesta hankkeessa on mukana VTT. Miikkulainen uskoo myös pienempien moduulireaktorien yleistymiseen tulevaisuudessa. Reaktoreita on turvallista käyttää, ja ne voivat tuottaa 10-100 megawattia kaukolämpöä. Miikkulainen pitää niitä yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Hän arvioi pienten reaktorien tulevan markkinoille 5-10 vuoden kuluessa. Miikkulaisen mukaan sähköä tarvitaan lisää. Uudenlaista energiaa säästävää tekniikkaa ei oteta käyttöön hetkessä. Miikkulainen suhtautuu epäillen siihen, että löydettäisiin mullistavia energia-alan keksintöjä, jotka ratkaisisivat kaikki ongelmat.

Vasabladet

Suomalaiset laativat turvallisuusselostetta Pyhäjoen ydinvoimalahankkeessa

20.10.2018

Fennovoiman ydinvoimalahankkeen takkuinen taival on saanut Rosatomin turvautumaan varasuunnitelmaan voimalan valmistelun saamiseksi oikealle uralle, kertoo Rosatomin ja laitostoimittaja RAOS Projectin ylimmän johdon neuvonantaja, Säteilyturvakeskuksen entinen pääjohtaja Jukka Laaksonen. Rakentamislupaa varten laadittavan turvallisuusselosteen kirjoittamiseen käytetään suomalaisosaajia, jotka tietävät, mitä Suomessa vaaditaan. Laaksosen mukaan vuoden 2018 työssä on ollut kymmenen suomalaisinsinööriä ja määrä on tarkoitus kasvattaa noin 40 henkeen. Tärkeimmät asiakirjat on tarkoitus tehdä vuoden 2019 puoliväliin mennessä ja loput vuoden 2019 loppuun mennessä. Laaksonen arvioi, että rakentamislupa voitaisiin saada kuntoon vuoden 2020 alkupuolella, jos STUKin kaipaamia papereita saadaan liikkeelle tasaiseen tahtiin jo vuoden 2018 aikana. Laaksosen mukaan pullonkaulaksi voi muodostua se, että Fennovoimassa on edelleen melko vähän insinöörejä lukemaan asiakirjoja läpi. Laaksosen mukaan sekä laitostoimittajan että erityisesti Fennovoiman pitää muuttaa toimintatapojaan, sillä osapuolilla on olut vaikeuksia ymmärtää toisiaan ja toimia tiiminä. Hän toteaa, että hankkeen edistämiseksi turha byrokratia pitäisi unohtaa ja mukaan pitäisi saada lisää hyviä ihmisiä. Laaksosen mukaan Fennovoima ei voi enää sysätä kaikkea vastuuta laitostoimittajalle. Hänen mielestään venäläisten osaamista on osin ylenkatsottu ja heitä on yritetty opettaa tekemään suunnittelua länsimaisilla malleilla.

Kaleva (E-edition PDF)

Kysely: Suomalaiset pitävät metsäsektoria vastuullisena

23.10.2018

Tuoreesta Suomen Metsäsäätiön kyselytutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisista 90 % pitää metsäsektorin toimintaa vähintään melko vastuullisena. Yli kolmasosa suomalaisista kokee sektorin selkeästi vastuulliseksi. Vastuullisimmin metsäsektorin koetaan toimivan puun alkuperän varmistamisessa. Enemmistö suomalaisista suhtautuu metsäsektoriin myönteisesti myös tuotannon kestävyyden, energian käytön ja tuotannon, ilmastonmuutoksen torjunnan, vesistön suojelun ja työnantajavastuun suhteen. Erityisen myönteisesti suomalaiset suhtautuvat puupohjaisiin tuotteisiin. Puurakentamiseen suhtautuu vähintään melko myönteisesti yli 90 % vastaajista, samoin esimerkiksi kartonki- ja pahvipakkauksiin sekä hygieniatuotteisiin kuten pehmopapereihin. Puupohjaisiin biopolttoaineisiin suhtautuu vähintään melko myönteisesti yli 80 % vastaajista. Suomalaisista 31 % suhtautuu myönteisesti avohakkuisiin. Kielteinen kanta on 15 % vastaajista, ja 9 % ilmoittaa olevansa jyrkästi avohakkuita vastaan. 36 % vastaajista sijoittuu myönteisen ja kielteisen mielipiteen väliin. 10 % ilmoittaa, ettei heillä ole asiasta mielipidettä. Suurimmat syyt avohakkuukriittisyyteen olivat huoli eri lajeista (65 %) sekä maiseman muuttumisesta kymmeniksi vuosiksi (47 %).

Press Release Suomen Metsäyhdistys

Bioenergia ry:n Laitinen: Harvennuksesta paljon ilmastohyötyä

22.10.2018

Tampereella järjestettiin bioenergiapäivät. Päivillä puhui muun muassa Bioenergia ry:n puheenjohtaja Jussi Laitinen, joka puheenvuorossaan muistutti Suomen metsien harvennusrästeistä. Harvennusrästejä on jopa 800 000 hehtaarin edestä. Ne kannattaisi korjata energiaksi. Tästä saataisiin paljon ilmastohyötyä, kun korvataan fossiilista energiaa ja ohjataan hajoavia hakkuutähteitä energiaksi. Laitinen painotti myös päästökaupan merkitystä päästöjen vähentämisessä. Turpeen energiakäytön kieltäminen vaikeuttaisi huomattavasti tervettä kilpailua ja polttoainemarkkinoiden joustavuutta, Laitinen totesi.

Maaseudun Tulevaisuus

Nornickelin Hautojärvi: BASF:n tehdas merkittävä suomalaiselle teollisuudelle

23.10.2018

Saksalainen BASF on kertonut rakentavansa akkumateriaalitehtaan Harjavaltaan Nornickel Harjavalta Oy:n naapuritontille. Ennen rakennustöiden aloitusta BASF:n on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi ja saatava hankkeelleen ympäristölupa sekä rakennuslupa. Harjavallan kaupunginvaltuusto on käsittelemässä asemakaavan muutosta keväällä 2019. Nornickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtajan Joni Hautojärven mukaan BASF:n tehdas on merkittävä koko suomalaiselle teollisuudelle. Koko valmistusketju rikasteesta akkumateriaaliksi on samassa paikassa. BASF ostaa raaka-aineen Nornickeliltä, mikä turvaa myös Nornickelin toiminnan pitkälle tulevaisuuteen. Nornickel on investoinut uuteen biohöyrylaitokseen ja ottanut tuotannossa käyttöön nesteytetyn maakaasun. Seuraavaksi yhtiö selvittää biokaasun käyttömahdollisuutta. Samalla kun yhtiön tuotanto on kasvanut, hiilidioksidijalanjälki on puolittunut. BASF aikoo hyödyntää uudessa tehtaassaan paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, kuten vesi- ja tuulivoimaa sekä biomassaa. Hautojärven mukaan Nornickel Harjavallan nykyisen nikkelituotannon riittävyys arvioidaan tulevaisuudessa. BASF:n tehdas avaa yhtiössä uuden tuotesegmentin ja yhtiö voi toimittaa nikkeliä uusille markkinoille. Raaka-aine BASF:n tehtaalle kuljetetaan pääasiassa metalliliuoksena.

Satakunnan Kansa (E-edition PDF)

Professori Hukkinen: Puuta ei pitäisi käyttää sellunkeittoon

19.10.2018

Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen patistaa suomalaisia metsien suojeluun ja puurakentamisen lisäämiseen. Puuta ei Hukkisen mukaan pitäisi käyttää sellun, paperin tai bioenergian tuottamiseen. Näin hiilidioksidipäästöt saadaan alas nopealla aikataululla. Professorin mielestä Suomen hallituksen tavoite lisätä bioenergian käyttöä ei ole perusteltavissa ilmastosyillä. Puuta tulisi käyttää rakentamiseen ja muun muassa pitkäkestoisten tekstiilien valmistamiseen, Hukkinen sanoo. Hiilineutraaliuden saavuttamisella on kova kiire. Hakkuita ei ehditä korvaamaan istutuksilla, sillä puiden kasvamisessa kestää vuosikymmeniä.

Savon Sanomat (E-edition PDF)

Valmet toimittaa automaatioratkaisun Oulun Energian biovoimalaitokseen

22.10.2018

Valmet toimittaa laajan automaatioratkaisun Oulun Energian uuteen biovoimalaitokseen, joka on rakenteilla Oulussa. Automaatioteknologian tilaus on jatkoa päälaitetilaukselle, jonka Oulun Energia teki tammikuussa 2018. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2018 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Suunnitelmien mukaan järjestelmän käyttöönotto alkaa vuonna 2019, ja laitos aloittaa kaupallisen toimintansa vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusi 215 megawatin monipolttoainevoimalaitos käyttää polttoaineinaan noin 70 % puuta, 15 % kierrätyspolttoaineita ja 15 % turvetta.

Press Release Valmet