logo logo logo

Äänekosken Energian tilinumerokysely herätti epäilyjä

26.1.2021

Äänekosken Energian pyyntö lähettää tilinumero kirjeitse Ropo Capitalille on herättänyt epäilyksiä. Äänekosken Energian asiakaspalveluvastaava Emma Raitio kertoo Sisä-Suomen Lehdelle, että asiakkaita on lähestytty asian tiimoilta laskun palautusta varten. Kirjeen ulkoasua on nyt parannettu, jotta se on paremmin tunnistettavissa. Mikäli asiakkaalla on epäilyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä, jotta mahdollisesti hyvitys voidaan myös hoitaa seuraavan laskutuksen yhteydessä, Raitio jatkaa.

Sisä-Suomen lehti (E-edition, PDF)

Kaivinkone rouhaisi kaapelia Perhetalon työmaalla – Sähköt menivät poikki vartiksi Luonnonmaalla

26.1.2021

Naantalin Energian mukaan Luonnonmaalla tiistaiaamuna ollut sähkökatko on ohi. Katkoksen syynä oli kaivinkoneen katkaisema sähkökaapeli.

Rannikkoseutu

Kotikutoisuus ei enää riitä

26.1.2021

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on päättänyt antaa Tangomarkkinoille tarvittavan määrärahan vuodelle 2021. Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän mukaan Seinäjoen Energian osuus tapahtuman rahoittajana ei voi olla enää nykyinen 27 prosenttia.

Ilkka-Pohjalainen (E-edition, PDF)

Vihreä tehtävä kiinnostaa – 42 haki Porvoon Energian toimitusjohtaksi

25.1.2021

Porvoon Energian toimitusjohtajaksi on määräaikaan mennessä hakenut 42 kandidaattia. Tehtävä vapautuu Patrick Wackströmin jäädessä eläkkeelle. Hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg kertoo uskovansa, että hakijoiden joukossa on tehtävään sopiva henkilö.

Uusimaa

Seinäjoen valtuusto myönsi Tangomarkkinoille lisätuen – tapahtumaa kehitetään ja Seinäjoen Energian roolia pienennetään

25.1.2021

Seinäjoen valtuusto on myöntänyt Tangomarkkinoille sen tarvitseman määrärahan vuodelle 2021. Valtuusto joutui äänestämään asiasta. Hylkäämisen kannalla oli neljä valtuutettua. Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän mukaan Seinäjoen Energian osuus rahoittajana ei voi enää olla nykyisellä 27 %:n tasolla.

Ilkka-Pohjalainen

Caruna aloittaa kiireellisesti helikopterisahaukset Lounais-Suomessa

26.1.2021

Sähkönjakelija Caruna tarkastaa ja sahaa helikopterin avulla oksistoa sähkölinjojen varrelta Lounais-Suomessa helmikuussa 2021. Työt aloitetaan kiireellisesti säiden salliessa 28.1.2021. Säännöllinen sahaus vähentää puiden aiheuttamia sähkökatkoja. Työt kestävät arviolta 3-4 viikkoa. Helikopteritarkastuksen suorittaa Carunan yhteistyökumppani Heliwest. Mikäli sahausta ei voida suorittaa helikopterilla, tehdään raivaus myöhemmin toisella tavalla. Ilmajohtolinjan alapuolella sijaitseva kasvusto voidaan poistaa maasta käsin. Helikopterin lisäksi kohteiden läheisyydessä ja mahdollisesti asiakkaiden tonteilla liikkuu sähköasentajia, joiden tehtävänä on varmistaa sahauksen turvallisuus sekä tarvittaessa siistiä sahaustähteet asianmukaisesti.

Press Release Caruna

Neljä älykaupungin pilottihanketta käynnistyy Virossa ja Helsingissä

25.1.2021

FinEst Twins Smart City Center of Excellence -hankkeessa kerättiin ideakilpailun avulla ideoita tulevaisuuden älykaupungeille. Neljä älykaupungin pilottihanketta käynnistyy tammikuussa 2021. Ideoita kehitetään ja kokeillaan oikeissa kaupunkiympäristöissä. Mukana ovat alueet ovat Tallinna, Tartto, Lääne-Harju ja Raen kunta sekä Helsinki. Yksi valituista pilottihankkeista on liikkumisen, yksi rakennetun ympäristön ja kaksi energian alalta. Hankkeiden budjetit ovat 1,2-1,5 miljoonaa euroa, ja ratkaisuja pilotoidaan kaupungeissa toukokuuhun 2023 mennessä. Mukana hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Tallinnan teknillinen yliopisto ja kaupungit.

Press Release Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston tutkija esittää halvempaa sähköä lähelle voimaloita

26.1.2021

Fingrid haluaa kasvattaa sähkönsiirtokapasiteettia erityisesti pohjois-etelä-suunnassa. Sähköverkon vahvistamisella halutaan turvata sähkön riittävyys teollisuuteen, liikenteeseen ja kotitalouksille. Fingrid ennustaa, että sähköntuotanto tulee lisääntymään uusissa maa- ja merituulivoimaloissa. Isoja tuulivoimapuistoa rakennetaan paljon etenkin Pohjois-Pohjanmaalle. Sähkön kulutus kuitenkin painottuu Etelä-Suomeen. Aalto-yliopiston tutkija Iivo Vehviläinen ehdottaa vaihtoehtoa, jossa sähkön hinta vaihtelisi todellisten siirtokustannusten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pohjoisessa sähkö maksaisi vähemmän. Vehviläisen mukaan tällainen mekanismi antaisi markkinoiden päättää, minne uusia tuotantolaitoksia rakennettaisiin. Fingridin kantaverkkopalveluiden johtaja Jussi Jyrinsalo toteaa, että sähkömarkkinalaki ei anna mahdollisuutta hinta-alueen jakamiseen. Jyrinsalo huomauttaa, että yhtenäinen hinta-alue on kilpailuvaltti mm. tuulivoimayhtiöille. Laaja markkina-alue johtaa parempaan kilpailuun ja kokonaistehokkuuteen.

Etelä-Suomen Sanomat (E-edition PDF)

Loviisa tekee ostotarjouksen Kymenlaakson Sähkön osakkeista

26.1.2021

Loviisan kaupunginhallitus on päättänyt tehdä Lapinjärven kunnalle ostotarjouksen enintään 1 100 Kymenlaakson Sähkön osakkeesta. Lapinjärven valtuusto on tarjonnut myyntiin 2 200 kpl Kymenlaakson Sähkön osaketta. Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kertoo, että kaupunki ei tarjoutunut ostamaan kaikkia osakkeita, sillä myös Orimattilan kaupunki on kiinnostunut osakkeista. Hintakilpailuun ei haluttu lähteä, vaan Loviisan kaupunki näkee mieluummin, että myös Orimattila saisi ostaa lisää osakkeita.

Loviisan Sanomat (E-edition PDF)

Fortum peruskorjaa Kirmussalmen sillan Loviisassa

24.1.2021

Fortum Power and Heat hakee aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa peruskorjata Loviisassa sijaitseva Kirmussalmen silta. Fortum hakee samalla myös lupaa sulkea sillan alla kulkeva yleinen vesiväylä korjauksen ajaksi. Sillan kunto on tärkeä yleisen turvallisuuden kannalta, sillä se on ainoa kulkureitti Loviisan voimalaitokselle Hästholmenin saaressa. Korjauksen arvioitu aloitusaika on vuoden 2022 maaliskuussa ja sen arvioidaan kestävän 4-5 kuukautta.

Uusimaa (E-edition PDF)

Helen ja GreenMobility tuovat Helsinkiin tuulisähköllä käyviä yhteiskäyttöautoja

25.1.2021

Helen panostaa voimakkaasti sähköisen liikenteen kehittämiseen. Helsingin sähköautojen latausverkosto kasvoi viime vuonna noin sadalla uudella latauspisteellä. Nyt Helen ja tanskalainen GreenMobility mahdollistavat yhdessä ekologisen yhteiskäyttöautoilun sähköautoilla, jotka ladataan Helenin tuulisähköllä. GreenMobilityn yhteiskäyttöautot tulevat pääasiassa Helsingin kantakaupungin alueelle. Samalla alueella sijaitsee yli 200 Helenin sähköauton latauspistettä. GreenMobilityn sähköautot ladataan käyttövalmiiksi Helenin latauspisteillä. Jokaisessa autossa on myös Helen Latauksen tunnistekortti, joilla käyttäjä voi tarvittaessa ladata lisävirtaa autoon kaikilla Helenin latauspisteillä. Viemällä auton lataukseen käyttäjä ansaitsee lisää ajoaikaa.

Press Release Helen

Evijärvi ei halua uutta tuulipuistoa Lappajärvelle

25.1.2021

Evijärven kunnanhallitus käsittelee 25.1.2021 naapurikuntaan Lappajärvelle kaavaillun tuulivoimapuiston tulevaisuutta. Evijärven kunnanjohtaja Mikko Huhtala aikoo esittää, että Evijärven ja Vetelin rajalla olevan Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston suunnittelu lopetettaisiin. Ehdotusta perustellaan aiemmin tehdyllä periaatepäätöksellä, jonka mukaan tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 kilometriä. Iso-Saapasnevalla etäisyys jäisi kahteen kilometriin. Suunnittelun lopettamista puoltaa myös merkittävä turkistarhausalue, joka sijaitsee Pitkäsalon kylällä.

YLE Uutiset

Neste maailman 4. vastuullisin yritys Corporate Knightsin listalla

25.1.2021

Neste on sijoittunut neljänneksi Corporate Knightsin maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla. Yhtiö on nyt 15. kertaa peräkkäin mukana Global 100 -listalla. Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker toteaa, että Neste on iloinen tunnustuksesta. Listalle pääseminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi monien yritysten parantaessa jatkuvasti vastuullisuustoimintaansa. On hienoa nähdä, että yhä useammat yritykset integroivat vastuullisuuden aktiivisesti liiketoimintansa ytimeen. Corporate Knightsin mukaan Neste jatkaa listan kärjessä, koska se on alansa johtavia toimijoita vastuullisuudessa ja erityisesti erinomaisen suorituskykynsä ansiosta puhtaan liikevaihdon ja puhtaiden investointien suhteen.

Press Release Neste

UPM sijalle 22 maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalla

25.1.2021

UPM on sijoittunut 22. sijalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights. UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo, että Global 100 -indeksi perustuu määrällisiin kestävän kehityksen indikaattoreihin. Lähestymistapa on linjassa UPM:n toimintatapojen kanssa. Yhtiö painottaa kunnianhimoisten pitkän tähtäimen tavoitteiden sekä toiminnan ja raportoinnin läpinäkyvyyden tärkeyttä. UPM on yksi 28:sta Global 100 -yrityksestä, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiö on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin, kestävään metsänhoitoon sekä innovoimaan kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja fossiilisille tuotteille. YK:n Global Compact LEAD -jäsenenä UPM pyrkii kasvattamaan vastuullisuustavoitteita edistävien tuotteiden ja palveluiden osuutta ja on integroinut kestävän kehityksen osaksi tuotekehitysprosessejaan.

Press Release UPM

Vaisala ja PiBond palkittu kansainvälisessä laatuinnovaatiokilpailussa

25.1.2021

Suomen Laatuyhdistys ry:n aloitteesta perustettuun kansainväliseen Quality Innovation Award -kilpailuun osallistui edustajia yhdeksästätoista maasta. Vuoden 2020 kansallisten arviointien menestyjistä nimettiin parhaat tuote- ja palveluinnovaatiot kahdeksassa sarjassa. Kaikkien osallistuneiden joukosta parhaaksi laatuinnovaatioksi kansainvälisessä arvioinnissa nousi terveysalan innovaatiot -sarjan voittaja. Kiinalaisen Sun Yat-sen -yliopiston sairaala The First Affiliated Hospital on kehittänyt elinsiirtoihin menetelmän, jolla estetään siirrettävien elimien altistuminen hapenpuutteelle siirtoprosessin aikana. Vaisalan kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävä innovaatio sekä PiBondin pk-sektorin liiketoimintainnovaatio saivat toisen palkinnon sarjoissaan. Vaisalan biokaasun tuotantoprosessiin soveltuva monikaasumittalaite tukee biokaasutuotannon prosessikontrollia. PiBondin materiaali-innovaatio uudistaa puolijohdekomponenttien tuotantoa ja sitä voidaan soveltaa monenlaiseen sirutuotantoon.

Press Release Laatukeskus

BioEnergo jätti ympäristölupahakemuksen Porin biokonversiolaitoksesta

25.1.2021

BioEnergo Oy on 18.1.2021 jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Poriin Kaanaankorven teollisuusalueelle suunniteltavan biokonversiolaitoksen toiminnalle. BioEnergo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa luvan mukainen toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt 2.12.2020. Biokonversiolaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 alkupuolella ja varsinainen toiminta vuoden 2024 alkupuolella. Laitoksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita eikä laitosalueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.

Press Release BioEnergo

Gasum vähentää hiilidioksidipäästöjä lisäämällä biokaasun saatavuutta

25.1.2021

Gasum etenee kohti hiilineutraaliutta asettamalla uusia vastuullisuustavoitteita ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiö tavoittelee miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää lisäämällä biokaasun saatavuutta. Yhtiö aikoo tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppanien tuotannosta, vähentää omassa toiminnassaan nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun tuotantoketjujen päästöjä ja toteuttaa energiatehokkuustoimia omissa toiminnoissaan. Keskeisenä keinona päästöjen vähentämisessä on uusiutuvan biokaasun käytön lisääminen maantie- ja meriliikenteessä sekä tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin myös teollisuudessa. Gasumin tavoitteena on lisätä biokaasun tarjontaa kasvattamalla biokaasun tuotantoa ja hankintaa vuoteen 2025 mennessä 4 terawattituntiin, jonka käytöllä on mahdollista päästä kumulatiiviseen miljoonan tonnin päästövähenemään. Tämän lisäksi Gasum asettaa tavoitteeksi vähentää omassa toiminnassaan nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun tuotantoketjujen päästöjä prosentilla vuodessa ja aikoo parantaa energiatehokkuuttaan prosentilla vuosittain vuoteen 2025 mennessä.

Press Release Gasum

Harri Laurikka: Vuonna 2019 biomassalla tuotettiin 18 % sähköntuotannosta. #bioenergia https://t.co/8LCHywRRCB

26.1.2021

https://t.co/8LCHywRRCB...

Twitter (in Finnish)

Tove Holm: Ratkaisuehdotuksena resurssitehokkuuden aikuis opinnot, joissa opiskelija syventyy joko materiaalitehokkuuteen

21.1.2021

tehokkuuteen. #Agenda2030 #sdg4 #ilmastonmuutos...

Twitter (in Finnish)

Veritas Eläkevakuutus: Lue lisää 👇 #meollaanveritas #kiertolämpö #kaukolämpö #ekoteko Veritas Eläkevakuutuksen kiinteistöt

22.1.2021

#ekoteko Veritas Eläkevakuutuksen kiinteistöt #Veritas pyrkii saamaan kiinteistönsä hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. 🍀 Hiilidioksidipäästöjä vähennetään #Helenin kiertolämmön ja päästöttömän jäähdytyksen avulla. Tällä hetkellä suurin...

Facebook (in Finnish)

Smart Energy Transition: Konsortiojohtaja @ArmiTemmes kommentoi @talouselama:ssä Helsingin #kaukolämpö'ä: "@EnergiaHelen ei ole

22.1.2021

'ä: "@EnergiaHelen ei ole hyödyntänyt kunnolla asuinrakennusten ja toimistokiinteistöjen potentiaalia. Helen voisi ostaa niiltä #hukkalämpö'ä ja käyttää niitä #lämpövarasto'ina." https://t.co/cQfrI33Hxp...

Twitter (in Finnish)

Paavo Kokkala: Saksa ei voi hyväksyä Nord Stream 2 käyttämistä venäjäpakotteissa. ... #ilmastonmuutos #pakotteet #Navalnyi

22.1.2021

s #pakotteet #Nava...

Twitter (in Finnish)

Maaseudun Tulevaisuus: Kestävä metsänhoito vaakakupissa | Petri Sarvamaa

22.1.2021

- kuin ilmastopolitiikan saroilla. Joten se mitä EU:ssa päätetään, on otettava tosissaan. Komissio tarkentaa taksonomia-asetusta niin sanotuil...

Petri Sarvamaa (Blog)

Antti Asikainen: Biokaasun nousu vaatii ennakoitavaa energiapolitiikkaa:

22.1.2021

politiikkaa:...

Twitter (in Finnish)

Aalto BIZ: RT @SET_Project_FI: Konsortiojohtaja @ArmiTemmes kommentoi @talouselama:ssä Helsingin #kaukolämpö'ä:

22.1.2021

'ä: "@EnergiaHelen ei ole hyödyntänyt kunn…...

Twitter (in Finnish)

Kotimainen energia ja työ kunniaan

23.1.2021

ntuotannossa kuin meille tärkeän vientiteollisuuden toiminnassa. Nyt ilmastopolitiikalla ollaan sammuttamassa valoja maaseudulta, mikä johtaa...

Hannu Hoskonen (Blog)

Francis McCarron: #KORRUPTIO #HYVÄTVELJET Vili Uuskallion näkökulma: Lahti Energian "ongelman

23.1.2021

n "ongelman Korruptiota, hyviä veljiä ja ISO lasku veronmaksajien piikkiin. Kuka on yllättynyt, kun kyseessä on veronmaksajien omistama yhtiö, jossa ahneet poliitikot ja osaamattomat viranhaltijat pelaavat valtapelejään, ei kai kuka...

Facebook (in Finnish)

Anders Adlercreutz: Energiavero EU minimiin Alv-alaraja nosto Yrittäjän sos.turva Eläkeputken poisto Työnhaun velvoittavuuden

23.1.2021

vero EU minimiin Alv-alaraja nosto Yrittäjän sos.turva Eläkeputken poisto Työnhaun velvoittavuuden @MarttiPaldanius @sfprkp Tulo- ja pääomavero vanhoilla linjoilla (Veroasteikkoa ei ole säädetty ylöspäin, alempien osalta alaspäin, ja kyllä, Kiky seurauksena siirtyi maksu ta ->tt.) Energ...

Twitter (in Finnish)

Timo Uusi-Kerttula | Avoin Puolue, Helsinki: Pysäköinnistä veloittaminen on piiloverotusta, kuten myös @EnergiaHelen ylisuuret voitot.

24.1.2021

Helen ylisuuret voitot. @AvoinP @OttoMeri https://t.co/UFfihYU966...

Twitter (in Finnish)

Jouko Korhonen: @PasiPennanen Piiloverotus eli Helsingin Energian siirtomaksut!

24.1.2021

n siirtomaksut!...

Twitter (in Finnish)

Seija Uusitalo: Tarkkailemallakin oppii: tänään @EnergiaHelen hektisessä harjoituksessa korostui priorisoinnin tarve:

25.1.2021

Helen hektisessä harjoituksessa korostui priorisoinnin tarve: kriisissäkään ei kannata tehdä kaikkea kaikille, vaan keskittyä tärkeimpiin. #kriisiviestintä...

Twitter (in Finnish)

Mirka Mäkelä: @M1guelSuna @KimmoMatikainen @TereSammallahti @MikkonenKrista @MarinSanna @EnergiaHelen Vuosaaressa polttoaineen

25.1.2021

ä myös siitä kosteudesta. Tämä tarkoittaa 69 MW = yli 30% tuotannonlisäystä. https://t.co/ibMyvlZFBL...

Twitter (in Finnish)

matti rinnekangas: Kotimaisen energian verotuksen typerä nosto sataa luonnollisesti Venäjän ja Baltian turvetuottajien pussiin.

25.1.2021

n verotuksen typerä nosto sataa luonnollisesti Venäjän ja Baltian turvetuottajien pussiin. Siellä turvesoita avataan ja tuotantoa nostetaan kovaa vauhtia. Tässä sekoilu kokonaisuudessaan. https://...

Twitter (in Finnish)