logo logo logo

Sähkönsiirtoa halvemmalla? Huijauksia liikkellä myös Nurmijärvellä

7.8.2020

Nurmijärven Sähkö varoittaa toimijoista, jotka tarjoavat sähkönsiirron optimointia tai siirtohintojen kilpailutusta. Yhtiö kehottaa asiakkaitaan tarkkaavaisuuteen sähkösopimuksiin liittyen. Varoituksessa on mainittu mm. 365 Hankinta Oy, joka on saanut kielteistä julkisuutta. Asiakaspalvelupäällikkö Katja Piipponen Nurmijärven Sähköstä kertoo, että hän on hoitanut viimeksi heinäkuussa asiakkaan ja 365 Hankinta Oy:n välistä tilannetta. Piipponen toteaa, että sähkön siirron kilpailuttamisen tarjoaminen on arveluttavaa, sillä siirtoyhtiö määräytyy sähkön käyttöpaikan mukaan.

Nurmijärven Uutiset

Tuulivoiman ja energiavarastoinnin rooli kasvaa voimakkaasti

7.8.2020

Talouselämä kirjoittaa meneillään olevasta energiamurroksesta. Lehden mukaan siirtyminen puhtaisiin energiamuotoihin kannattaa, vaikka niiden akkuihin tarvitaankin harvinaisia metalleja. Aalto-yliopiston työelämäprofessorin Armi Temmesin mukaan sähkön tuotannosta tulee vaihtelevaa, ja sitä on pystyttävä hallitsemaan. Energiateollisuuden konsulttiyhtiö Afryn mukaan vuonna 2035 Suomessa tuotettaisiin tuulivoimalla 30 terawattituntia sähköä eli reilu neljännes sähkönkulutuksesta, mikäli teollisuus sähköistyy suunnitelmien mukaan. Afry näkee tuulivoiman olevan suurin sähkönlähde vuonna 2050. Fingridin erään skenaarion mukaan tuulivoiman tuotanto olisi lähes 45 terawattituntia vuonna 2030. Aalto-yliopiston Smart Energy Transition -hanke näkee tuulivoiman mahdollisuudet jopa 60 terawattituntiin vuodessa, jolloin siitä voisi tulla myös vientituote.

Talouselämä (E-edition PDF)

YIT suunnittelee Huittisiin Suomen korkeimpia tuulivoimaloita

7.8.2020

YIT on suunnittelemassa Huittisiin Suomen korkeimpia tuulivoimaloita. Taraskallion 5-6 tuulivoimalan on määrä olla 280-metriä korkeita. Niiden napakorkeus olisi 180 metriä. Taraskallion tuulivoimaloiden teho olisi 5-6 megawattia. Koska kokonaisteho jäisi alle 40 megawattiin, ei ympäristövaikutusten arviointia vaadita ely-keskuksen taholta. Tuulivoima-alue on pääosin metsää. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään hankkeen ympäristövaikutuksia. YIT:n kehitysinsinöörin Erika Holmbergin mukaan alkuperäisessä suunnitelmassa tuulivoimaloita oli enemmän. Osayleiskaava on luonnosvaiheessa ja mielipiteet on jätettävä 28.8.2020 mennessä. YIT toivoo rakennuslupaa jo vuonna 2021.

Satakunnan Kansa

Matti Vanhanen: Polttoaineen verotus ei saa syrjiä pitkiä matkoja kulkevia

7.8.2020

Matti Vanhanen kertoo Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan, kuinka hän on pohtinut polttoaineen verotuksessa mallia, jossa polttoainevero, joka syrjii alueellisesti pitkien matkojen Suomea, voitaisiin korvata sitä huomioivalla verojärjestelmällä. Hänen mukaansa kilometrit voisivat olla eri hintaisia teiden kunnostusrahoihin suhteutettuna. Maksussa voitaisiin huomioida myös joukkoliikenteen olemassaolo. Vanhanen penää keskusteluun osallistumista pitkien etäisyyksien Suomea edustavilta tahoilta ja järjestöiltä ITS:n ja autoalan järjestöjen tapaan. Vanhanen lisää, että polttoaineen verotusta ei ole kiirettä uudistaa, sillä pitkällä aikavälillä se tulee eteen, kun sähkö, biokaasu ja vety saavat suuremman roolin liikenteen energianlähteenä. Omalla autolla liikkuminen tulee olemaan hänen mukaansa edelleen tärkeää.

Maaseudun Tulevaisuus

Viro: Tarton kaupunki haluaa liittyä puhtaan vedyn allianssiin

6.8.2020

Tarton kaupunki haluaa liittyä Euroopan komission puhtaan vedyn allianssiin (European Clean Hydrogen Alliance). Allianssin tavoitteena on kehittää uusiutuvaa vähähiilistä vetyteknologiaa vuoteen 2030 mennessä. Tarton kaupunginhallitus toivoo allianssiin liittymisen nopeuttavan tällaisen vetytekniikan käyttöönottoa. Tarton apulaiskaupunginjohtaja Raimond Tamm sanoo, että vetyteknologiaa pidetään yhtenä lupaavimmista vaihtoehdoista hiilidioksidineutraaliuden saavuttamiseksi.

The Baltic Course