logo logo logo

Uusi strategia vähentänee sähkökaupan merkitystä

29.10.2020

Outokummun Energian strategia saattaa muuttua kaupungin myytyä määräenemmistön yhtiöstä brittiläiselle sijoitusyhtiölle. Outokummun Energian toimitusjohtaja Juha Sotikov muistutti tiistaina, että uuden omistajan ja yhtiön muuttuvan hallituksen strategiatyö ei ole vielä alkanut. Sotikov kiinnitti tiedotustilaisuudessa huomiota siihen, että sähkönsiirron ja kaukolämmön merkitys on ollut vahvasti esillä. Sähköenergian kauppaa ei mainittu. Kyseessä on yhtiön nykyinen kolmas kivijalka. Sähkökauppa on ollut yhtiön heikoimmin tuottava osa-alue viime vuosina.

Outokummun Seutu (E-edition, PDF)

Outokummun Energian toimitusjohtaja vaihtuu heti yrityskaupan jälkeen

28.10.2020

Outokummun Energian toimitusjohtaja Juha Sotikov siirtyy kuukauden päästä toiseen työhön. Sotikov ei kommentoi työpaikan vaihdostaan. Maanantaina kaupunki julkisti myyneensä määräenemmistön Outokummun Energiasta brittiläiselle sijoitusyhtiölle.

YLE Uutiset

Sähkön siirtohinnoissa on hurjia eroja – Rovakaira Oy siirtää Lapissa sähköä puolta halvemmalla kuin Kajave Oy Kainuussa, ja joulukuussa hintaero venyy lisää

29.10.2020

Sähkönsiirron hintaeroja käsittelevässä artikkelissa kerrotaan, että mm. Lankosken Sähkö peri marraskuussa 2019 Kajavea kovempaa siirtohintaa. Artikkelissa vertaillaan Kajave Oy:n siirtohintoja kahden maakunnallisen verkkoyhtiön nykyhintoihin. Lankosken sähköllä on sähköverkkoa 400 metriä asiakasta kohti.

Kainuun Sanomat

Kohta autot kulkevat mikkeliläisten biojätteellä

29.10.2020

Mikkelin Biosairilan biokaasulaitoksessa käytetään jatkossa pääasiassa biojätettä ja jätevesilietettä, kertoo Biosairilan toimitusjohtaja Ville Kakkonen. TÄllä hetkellä laitos on käyttöönottovaiheessa. Kakkosen laskelmien mukaan laitoksen tuottamalla kaasulla voidaan kattaa tuhannen henkilöauton tai sadan raskaan ajoneuvon vuosikulutus. Biosairilasta omistaa 70 prosenttia Metsäsairila Oy ja 30 prosenttia Etelä-Savon Energia Oy. Mikkelissä jäteautot käyttävät biokaasua. Kakkosen arvion mukaan biokaasua tuleekin käyttämään pääasiassa raskas kalusto suurimpia yhdistelmäajoneuvoja lukuun ottamatta. Kakkosen myös johtama Metsäsairila muistuttaa usein biojätteen ja sekajätteen paremmasta lajittelusta.

Länsi-Savo (E-edition, PDF)

Elavbrott i Jomala i går kväll

28.10.2020

I går kväll drabbades drygt 600 kunder i östra Jomala av ett elavbrott. Det var på Lemströmslinjen som avbrottet skedde och orsaken var okänd, skriver Ålands Elandelslag. Avbrottet pågick i cirka fem minuter.

Ålands Radio och TV

Imatran seudun sähkönsiirto maakaapeloi verkkoaan Imatralla

28.10.2020

Imatran seudun sähkönsiirto on maakaapeloinut sähköverkkoaan vuoden 2020 aikana eri puolilla Imatraa. ISS:n liiketoimintajohtaja Tero Karjola kertoo, että työt ovat edelleen käynnissä. Vuoden 2021 hankkeiden budjetointi tehdään parhaillaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa käydään keskustelua siitä, mistä hankkeista kukakin on kiinnostunut. Maakaapeloinnin ohella ISS tekee yhteistyötä Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen ja paikallisten metsänomistajien kanssa. Sähkölinjoja on siivottu puista vapaiksi. Linjalevennyshanke on Karjolan mukaan selvästi parantanut sähkön toimitusvarmuutta.

Uutisvuoksi (E-edition PDF)

Ympäristönsuojeluinvestoinnit kääntyivät kasvuun vuonna 2018

29.10.2020

Tilastokeskuksen mukaan Suomen julkisen sektorin yhteenlasketut ympäristönsuojelumenot olivat 760 milj. euroa vuonna 2018. Yritysten käyttämät ympäristönsuojelupalvelut ja -investoinnit olivat hieman yli 2 900 milj. euroa. Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot olivat lähes 900 milj. euroa. Vuonna 2018 kaivostoiminta, teollisuus ja energiahuolto käyttivät ympäristönsuojeluun yhteensä 685 milj. euroa, joista investointeja oli 318 milj. euroa. Ympäristönsuojelumenot laskivat hieman vuodesta 2017. Ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun kohdistettiin eniten menoja, kuten on pääsääntöisesti ollut myös aiempina vuosina.Jätehuollon osuus oli vain 12 % kaikista menoista. Pieni osuus selittyy sillä, että yritykset ostavat jätehuollon ostopalveluna, jolloin menot kohdistuvat jätehuollon toimialalle. Jätehuollossa toimivat yritykset luetaan päätoimisten ympäristönsuojelupalveluiden tuottajien sektoriin. Yrityksistä eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin vesi- ja jätehuollossa 1 920 milj. eurolla, josta suurin osa kohdistui jätehuoltomenoihin. Toiseksi eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin teollisuudessa, joka käytti niihin 244 milj. euroa. Teollisuuden toimialoista suurin ympäristönsuojelupalveluiden käyttäjä oli metalliteollisuus.

Press Release Tilastokeskus

Työryhmä suosittaa Suomeen jopa 700 000:ta sähköautoa vuoteen 2030 mennessä

27.10.2020

Fossiilittoman liikenteen työryhmä suosittelee, että Suomen tieliikenteessä kulkevia sähköautoja lisättäisiin huomattavasti. Työryhmän mukaan sähköautoja tulisi olla 700 000 vuoteen 2030 mennessä. Valtaosan näistä pitäisi olla sähköautoja. Suositus on huomattavasti korkeampi, kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen asettama liikenteen sähköistämistavoite. Sipilän hallitus asetti vuonna 2016 tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä liikenteessä olisi 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa. Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä tutkii, miten Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Kauppalehti

Professori Liski: Sähköverkkoyhtiöiden valvonta on pettänyt pahasti

28.10.2020

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Liski suomii sähkön siirtohintojen laskentamallia. Liskin mukaan sähkön siirtohinnoista käytävässä keskustelussa kiinnitetään liikaa huomiota siihen, mille tasolle verkkoyhtiöiden suurimmat sallitut tuotot määritellään. Liski näkee, että taustalla on suurempi epäkohta, joka liittyy valvontajärjestelmään. Verkkoyhtiöiden viranomaisvalvonta on pettänyt, sillä nykyjärjestelmä ei huomioi investointien aitoa tarpeellisuutta. Laskentatapa on virheellinen, sillä verkkoyhtiön suurinta sallittua tuottoa ei määritellä ainoastaan uusien investointien perusteella. Verkkoyhtiöiden tuottoprosentti perustuu sähköverkkoihin sitoutuneeseen pääomaan, johon lasketaan mukaan yhtiöiden tekemät investoinnit vuosikymmenten ajalta. Malli palkitsee takautuvasti vanhoja investointeja, mikä ei ole järkevä tapa kannustaa uusiin investointeihin, toteaa Liski. Professori pitää ongelmallisena myös sitä, että Energiavirastolla ei näytä olevan riittävästi resursseja valvoa periaatteita, jolla investointeja tehdään. Energiaviraston verkot-ryhmän johtaja Veli-Pekka Saajon mukaan malliin kuuluu olennaisesti se, että verkkoyhtiöiden investoinnit huomioidaan useiden vuosien ajalta. Tämä sen vuoksi, että yhtiön tekemälle investoinnille on laskettava käypä nykykäyttöarvo, joka ei muodostu ainoastaan uusista investoinneista.

Helsingin Sanomat

Kivihiilen kulutus väheni 34 % tammi-syyskuussa 2020

29.10.2020

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni 34 % tammi-syyskuussa 2020 vuoden takaisesta. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 1,1 milj. tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 29 petajoulea. Tammi-syyskuussa kivihiiltä kului 62 % vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin. Heinä-syyskuussa 2020 kivihiiltä kulutettiin % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kivihiilen käytön väheneminen jatkoi samalla tasolla kuin vuoden kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kivihiilivarastot olivat syyskuun 2020 lopussa 2,0 milj. tonnia, mikä vastasi 8 %:n nousua kesäkuun varastojen suhteen. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 11 % pienemmät.

Press Release Tilastokeskus

Vanhanen: Hätärahoituksella merkitystä välittömän elvytyksen kannalta

29.10.2020

Suomi on saamassa EU:n hätärahoitusta tukivälineen kautta noin 2,3 miljardia euroa. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan hätärahoituksella tulee olemaan välittömän elvytyksen kannalta ehdotonta merkitystä. Järkeviä ja elpymisvälineen aikataulun mukaisesti toteutettavia hankkeita löydetään hyvin. Hallitus linjasi jo syyskuussa, että koulutukseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan suunnataan tuesta 400-500 milj. euroa. Vanhasen mukaan tuettavat hankkeet voisivat liittyä mm. verkon nopeisiin yhteyksiin tai 5G-verkon ulottamiseen koko maahan. Lisäksi tukea voisi saada esimerkiksi kivihiilestä ja turpeesta luopumiseen. Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon elpymisvälineen rahankäytöstä marraskuun 2020 lopussa.

Helsingin Sanomat (E-edition PDF)

Informaatio-ohjaus vähensi sähkönkulutusta lämmityskaudella yli 10 %

27.10.2020

Energiansäästöön kannustava neuvonta ja kotitalouskohtainen kulutustieto auttavat vähentämään sähkönkulutusta etenkin talvikuukausina, jolloin kulutus on korkeimmillaan. Vähennys oli keskimäärin 10 %. Asiaa tutkittiin Energiaviraston tilaamassa informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeessa.

Press Release Motiva

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli liikenteen päästöjen vähentämisestä

28.10.2020

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontui keskiviikkona keskustelemaan oikeudenmukaisesta siirtymästä fossiilittomaan liikenteeseen. Alustajina olivat fossiilittoman liikenteen tiekartasta yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä hiilen hinnoittelun vaikutuksista taloustieteen professori Matti Liski Aalto-yliopistosta. Kokouksen puheenjohtajana toimi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka osallistui kokoukseen. Keskustelussa nousivat esiin muun muassa päästövähennysten keinopaletin moninaisuus, taloudellisen ohjauksen tärkeys, alueellisten erojen huomioiminen, raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen erilaiset ratkaisut, vientiteollisuuden kilpailukyky ja liikkumismuotoja tasa-arvoistava kaupunkisuunnittelu. Hinku-kuntia kokouksessa edustava Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi, että viimeiset sata vuotta liikennettä on rakennettu autoja ja autoilijoita varten. Jatkossa etusijalle tulee asettaa sellaiset liikennemuodot, jotka edistävät kestävää liikkumista. Kunnat ovat tässä työssä avainasemassa. Kattava ja edullinen joukkoliikenne ja hyvät kevyen liikenteen verkostot ovat paras tapa kohti oikeudenmukaista siirtymää. Pyöreän pöydän ympärillä korostettiin, että siirtymälle tulee saada laaja yhteiskunnallinen tuki.

Press Release Ympäristöministeriö

Suomessa yritetään rakentaa plusenergiatalo nykyisellä teknologialla

27.10.2020

EU:n EXCESS-hankkeessa kokeillaan plusenergiatalojen rakentamista erilaisiin ilmasto-oloihin Suomeen, Belgiaan, Itävaltaan ja Espanjaan. Ajatuksena on osoittaa, että nolla- ja jopa plusenergiataloja voidaan toteuttaa jo olemassa olevilla teknologioilla. Suomessa kahdeksankerroksinen asuintalo rakennetaan Helsingin Kalasatamaan. Rakennushanketta johtaa Bassotalo, kun taas kokonaissuunnittelu on Swecon vastuulla. Hankkeeseen osallistuvat myös VTT, Gebwell, Muovitech ja Tom Allen Senera. Bassotalon Jukka Lehtosen mukaan hankkeessa ei käytetä uutta mullistavaa teknologiaa, vaan keskiössä on tehokas maalämpöjärjestelmä, aurinkopaneelit ja talotekniikan älykäs ohjaus.

Rakennuslehti

Rakennusten teknisille järjestelmille annettu uusi energiatehokkuusasetus

27.10.2020

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen, jolla säädetään rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, paikallisille sähköntuotantojärjestelmille sekä itsesäätyville laitteille energiatehokkuusvaatimukset. Uudet vaatimukset tulevat sovellettaviksi uudisrakennuksissa, korjaus- ja muutostöissä sekä rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa vuoden 2021 alusta lähtien. Asetuksen mukaan rakennuksiin tulee asentaa sisälämpötilaa säätelevät laitteet, jotka ovat itsesäätyviä ja toimivat huonekohtaisesti tai määrätyllä alueella. Jos rakennuksiin asennetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmä tai paikallinen sähköntuotantojärjestelmä, niiden on täytettävä asetuksen mukaiset energiatehokkuusvaatimukset. Asetuksessa ei anneta yksityiskohtaisia vaatimuksia järjestelmien teknisille ominaisuuksille tai säädetä energiatehokkuuteen liittyviä raja-arvoja, eikä se myöskään rajoita uusien teknologiainnovaatioiden käyttöönottoa rakennuksissa tai aiheuta uusia lupamenettelyjä. Asetus on osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutoksen toimeenpanoa Suomessa.

Press Release Ympäristöministeriö

Helen asentaa lähes 50 uutta sähköauton latauspistettä Helsinkiin

28.10.2020

Helen asentaa uusia sähköauton latauspisteitä Helsingin kaupungin 13 liikuntapaikalle. Uudet latauspisteet saadaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusia latauspisteitä tulee Talin, Kivikon, Oulunkylän, Vuosaaren, Ruskeasuon, Mustikkamaan, Käpylän, Siltamäen ja Meilahden liikuntapuistoihin sekä Paloheinän ulkoilualueelle, Itäkeskuksen uimahallille ja Velodromin pysäköintialueelle. Kohteita on yhteensä 13, ja latauspisteitä asennetaan yhteensä 46 kpl. Kaikki latauspisteet ovat keskinopeita ja soveltuvat sekä sähkö- että hybridiautoille. Helenin ratkaisuliiketoiminnan johtaja Sari Mannonen kertoo, että kaikki Helenin julkiset sähköauton latauspisteet käyttävät tuulisähköä.

Press Release Helen

Poltettavan jätteen hinta nousee 34 % Meri-Lapissa v. 2021

27.10.2020

Jätemaksut noussevat Meri-Lapissa vuonna 2021, koska Oulun Laanilan ekovoimalaitokselle toimitettavan jätteen hinta tulee nousemaan 34 %. Perämeren Jätehuollon toimitusjohtajan Tuija Ahrikkalan mukaan nyt on myyjän markkinat. Jäteyhtiö on kilpailuttanut poltettavan jätteen energiahyödyntämisen kesällä 2020, ja edullisin tarjous saatiin Ruotsista. Syke ei ole antanut vientilupaa jätteelle. Ahrikkala kertoo, että omakotitaloasukkaan 240-litraisen astian tyhjennyksen hintaa nostetaan 40 senttiä vuonna 2021. Vuodessa nousu on 11 euroa, jos astia tyhjennetään kahden viikon välein. 600-litraisen astian tyhjentämisen hintaa nostetaan noin 90 sentillä.

YLE Uutiset

Nevel pilotoi vihreän kaukolämmön ratkaisujaan Forssassa

28.10.2020

Nevel toimittaa kaukolämmön vuonna 2022 valmistuvaan Forssan kaupungin monitoimikeskukseen. Kyseessä on Nevelin vihreän kaukolämmön pilottihanke. Rakennuksen lämpö tuotetaan täysin uusiutuvalla energialla, puuperäisillä polttoaineilla. Monitoimikeskuksessa pilotoidaan myös kaukolämpöön yhdistyvää viilennysratkaisua, jossa rakennuksen hukkalämpö otetaan talteen ja syötetään Nevelin kaukolämpöverkkoon. Forssan kaupungin kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä kertoo, että pilottiprojektin avulla tutkitaan, voidaanko ratkaisuja ottaa käyttöön myös kaupungin muissa rakennuksissa.

Forssan Lehti (E-edition PDF)

Tutkija: Suomi voi tulevaisuudessakin elää metsästä

28.10.2020

Itä-Suomen yliopiston materiaalikemian apulaisprofessori Jarkko J. Saarinen väittelee tekniikan tohtoriksi Åbo Akademissa. Hänen arvionsa mukaan Suomi voi myös tulevaisuudessa elää metsästä. Puulle ja metsälle voidaan löytää uusia käyttötapoja, mutta se vaatii rahaa ja resursseja alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Saarinen sanoo, että puukuituja olisi mahdollista hyödyntää vaikkapa diagnostiikassa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin valon hyödyntämistä nanomittakaavassa paperipinnoilla. Valon avulla on mahdollista muokata nanopartikkeleilla päällystetyn kartonkipinnan kastuvuutta hallitusti. Sen ansiosta pinnalle voi tehdä kuvioita. Väitöstyössä kehitettiin edullisia happisensoreita, joilla voitaisiin varmistaa hapettomien ruokapakkausten tiiviys. Paperille on mahdollista painaa elektroniikkaa, joten paperin pinnalla voitaisiin toistaa liikkuvaa kuvaa. Saarisen arvion mukaan biopolttoaineet eivät pelasta suomalaista metsäteollisuutta. Uusia tuotteita täytyy kehittää. Raaka-aine tulee hyödyntää mahdollisimman ekologisesti ja tehokkaasti.

Turun Sanomat (E-edition PDF)

Mäntsälän Biovoiman biokaasuvoimala on aloittanut toimintansa

28.10.2020

Mäntsälän Biovoiman biokaasuvoimalan rakennustyöt saatiin päätökseen kesän 2020 aikana. Prosessivaiheet ovat nyt täydessä toiminnassa ja biokaasun syöttäminen verkkoon aloitettiin 16.10.2020. Biokaasulaitoksella voidaan käsitellä 19 900 orgaanista jätettä vuodessa, ja sen kaasuteho on 2 MW. Tuotantolaitoksen alkutaival oli hieman hankala koronavirustilanteen aiheuttamien muutosten vuoksi. Mäntsälän Biovoiman toimitusjohtaja Juha Virtanen kertoo, että keväällä 2020 oli hankala saada ulkomaisia asennustöiden tekijöitä Suomeen. Myös jätemarkkinoilla tapahtui muutoksia, kun ravintolat sulkivat ovensa. Pahimman yli on kuitenkin jo päästy. Laitos työllistää 4 henkilöä.

Mäntsälän Uutiset (E-edition PDF)

Pirjo Jantunen: Aika usein multa kysytään, että onko @EnergiaHelen'issä pohdittu ratkaisua x fossiilisten korvaamiseen.

27.10.2020

ön. Vaihtoehtoja riittää! https://t.co/kpmZAwKDvS...

Twitter (in Finnish)

Mirka Mäkelä: Jätteenpoltto ei ole vaihtoehto, kiitos vihreiden, jotka äänestivät jätteenpolttolaitosta vastaan

27.10.2020

Helen Niin, Suomen hallitukset ovat jo Kataisesta lähtien nostaneet kaasun verotusta niin, että 10 vuodessa nousua on ollut 1000 %. Onko se ollut viisasta? Jätteenpoltto ei ole vaihtoehto, kiitos vihreiden, jotka äänestivät jätteenpolttolaitosta vastaan...

Twitter (in Finnish)

Malkus Lindroos: Sisältääkö siis vain energian hinnan, sen plus verot vai sähkön kulutuksen kokonaiskustannukset ml. siirto?

27.10.2020

n hinnan, sen plus verot vai sähkön kulutuksen kokonaiskustannukset ml. siirto?...

Twitter (in Finnish)

Laiha Läski: @MirkaMakela @AnniSinnemaki @M1guelSuna @talouselama @EnergiaHelen Helsinki rahastaa hiilellä viimeiseen

28.10.2020

s #politiikka #vihreät #helsinki...

Twitter (in Finnish)

Jukka Leskelä: @talouselama @EnergiaHelen @Autoliitto ja tj Pasi Niemisen olisi hyvä päivittää tietonsa sähköautoista

28.10.2020

oista, jos esittää niistä kommentteja. Tänä vuonna Suomessa tuotetun sähkön keskipäästö luokkaa 60g/kWh eli sähköauton ajona luokkaa 10g/km. 1/3...

Twitter (in Finnish)

Ilmastonmuutoksen torjuminen on ristiriitaisen vaikeaa nyt ja tulevaisuudessa

28.10.2020

ksen torjuminen on tärkeää mutta vaikeaa. Käsittelen lähinnä autoilua. Toimet lyövät toisiaan korville. Lehmien metaanipäästöjen...

Puheenvuoro / Uusi Suomi (Blog)

Antti Paananen: @PekkaSalomaa Eurstatin tilastoista kotitalouskäyttäjän sähkön hinta 2019 purettuna energian hintaan,

28.10.2020

n hintaan, siirron osuuteen sekä veroihin+veroluonteisiin maksuihin (kuten RES-maksut) Veroissa ja siirron osuudessakin näyttää olevan isoja eroja maiden välillä. https://t.co/tq8LpYexvJ...

Twitter (in Finnish)

Antti Halkka: @MirkaMakela @AnniSinnemaki @talouselama @EnergiaHelen Eiköhän sähköveroa pidä nostaa liikenteen sähköistyessä.

28.10.2020

veroja nostetaan enemmän, ja tiettyjä alveja ja tuloveroa lasketaan samalla....

Twitter (in Finnish)

Aleksi Lumijärvi: @Autoliitto @JukkaLeskela @talouselama @EnergiaHelen EU:llakin taitaa olla autoille päästötavoite, jonka

28.10.2020

Helen EU:llakin taitaa olla autoille päästötavoite, jonka voi täyttää haluamallaan käyttövoimalla(?) Autonvalmistajat globaalisti ovat näemmä päätymässä siihen, että sähköllä liikkuvat autot ovat kustannustehokkain tapa. Samaan tulokseen ovat tulleet m...

Twitter (in Finnish)

Kaupunkiympäristö: Ping @EnergiaHelen

29.10.2020

vedeltä. Ping @EnergiaHelen...

Twitter (in Finnish)

Hannes Mäntyranta: Helsingin Energialla on tiukat suunnitelmat hiilestä pois.

29.10.2020

lla on tiukat suunnitelmat hiilestä pois. Vain autoilun suhteen suunnitelmia ei ole ollut, ehkä kohta on....

Twitter (in Finnish)