logo logo logo

Kontaminerat vatten på tre håll i höst – "Vi fick inget svar"

23.11.2020

I Nykarleby har hushållsvattnet varit kontaminerat uppseendeväckande ofta under hösten. Rikligt med regn ser ut att var en bakomliggande orsak, men i och med kloreringen förstördes också ledtrådarna. I Monå och Kantlax kan en gemensam nämnare vara att det är vått i terrängen. Vad som förorsakade kontamineringen av hushållsvattnet från Nykarleby kraftverk fick man aldrig veta. Tony Eklund, vd för Nykarleby kraftverk, framhåller att det enbart hittades en koliform bakterie i vattenproven.

Vasabladet

Lintilä ei lupaa sähkön siirtohintojen laskua

24.11.2020

Sähkön markkinahinnat ovat vaihdelleet Suomessa rajusti vuonna 2020. Sähkö on ollut paljon Ruotsia ja Norjaa kalliimpaa, eivätkä heikot siirtoyhteydet tuo Suomeen edullista sähköä. Suomen sähkönkäyttäjien yhdistyksen Elfin toimitusjohtajan Pasi Kuokkasen mukaan lisää siirtoyhteyksiä tarvitaan. Pohjoismaissa sähkön hintaa seurataan systeemihinnalla, joka on teoreettinen markkinahinta. Se ei kerro mitään Suomen hintatasosta. Kuokkasen mielestä systeemihinta on kärsinyt inflaation. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei halua kommentoida sähkömarkkinoiden toimintaa, mutta korostaa Suomen sähköntuotannon vahvistamista. Tarvitsemme vahvaa omaa tuotantoa, kun sähkö nousee koko ajan tärkeämmäksi tekijäksi pyrkiessämme hiilineutraalisuuteen. Lintilän mukaan sähkönsiirtoyhtiöiden tuottoprosentti laskee, mutta hän ei lupaa siirtohintojen laskua tai hinnankorotusten loppumista.

Hämeen Sanomat

Väitös: Enemmän uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon

22.11.2020

Roni Luhtala väittelee Tampereen yliopistosta tohtoriksi uusiutuvasta energiasta ja sen liittämisestä sähköverkkoon. Luhtalan mukaan tarve uusiutuville energiamuodoille kasvaa, mutta nykyinen sähköjärjestelmä ja -verkot eivät välttämättä ole valmiita siihen, että suurin osa energiasta olisi uusiutuvaa. Hän haluaa tutkimuksellaan ainakin nostaa rimaa siinä, paljonko uusiutuvaa energiaa voidaan ottaa sähköverkkoon sähkön laadun kärsimättä. Hän on kehittänyt uuden tavan, jolla uusiutuvan energian kytkentälaitteiden toimintaa voidaan mitata paikallisesti ja reaaliajassa.

Ilkka-Pohjalainen

Mikkeliläinen Steamrator uskoo kasvuun

24.11.2020

Mikkeliläinen Steamrator Oy suunnittelee ja valmistaa lämpö- ja höyrylaitoksia. Sen vuoden 2019 liikevaihto oli 6,1 milj. euroa ja tulos 0,7 milj. euroa. Tuotteiden loppukäyttäjät ovat asiakkaita, jotka tarvitsevat höyryä ja lämpöä tuotantoprosesseissaan, vaikkapa elintarviketeollisuudessa tai rakennusalalla. Siirrettäviä höyrylaitteita tarvitaan esimerkiksi sulatuksessa ja desinfioinnissa. Toimitusjohtaja Jyrki Valkosen mukaan lähes 40-vuotiaassa yrityksessä uskotaan kasvuun. Liikevaihto voidaan jopa kolminkertaistaa toimintoja järjestelemällä Ristiinassa ja Mikkelissä sijaitsevilla tuotantolaitoksilla. Liikevaihdosta 60 % tulee viennistä. Valkonen arvioi liikevaihdon laskevan vuonna 2020 noin 15 % edellisvuodesta, mutta tulos on voitollinen. Koronapandemia on jonkin verran vaikuttanut toimintaan.

Kauppalehti (E-edition PDF)

Leppäkosken Sähkön verkkopalvelumaksut nousevat 1.1.2021 alkaen

24.11.2020

Sähkön laadun ja häiriöttömyyden varmistamiseksi tehtävät sähkömarkkinalain edellyttämät investoinnit vaikuttavat Leppäkosken Sähkö Oy:n hinnoitteluun. Verolliset verkkopalvelumaksut nousevat 1.1.2021 alkaen keskimäärin 6,4 %. Hinnankorotuksen asiakaskohtainen vaikutus vaihtelee pääsulakekoon ja sähkön kulutuksen mukaan.

Press Release Leppäkoski-konserni

Emtele jatkaa sopimusta Helen Sähköverkon kanssa

24.11.2020

Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy ovat solmineet ensimmäisen muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen avaimet käteen -periaatteella 2014. Nyt tehty jatkosopimus kattaa kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden toimittamisen 15 vuoden valvonnalla ja ylläpidolla 150:lle muuntamolle. Helen Sähköverkko Oy parantaa yhdessä Emtelen kanssa edelleen jo nyt huipputasolla olevaa sähkönjakelun keskeytymättömyyttä. Helen Sähköverkko on edelläkävijä ja pioneeri muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja ja parantaa kustannustehokkuutta.

Press Release Emtele

Sähkö ja kaukolämpö kallistuvat Kuopiossa

24.11.2020

Kuopion Sähköverkko Oy korottaa verkkopalvelumaksua keskimäärin 5 % vuoden 2021 alussa. Korotus kohdistuu perusmaksuun ja tehomaksuun. Korotusta perustellaan sähkömarkkinalain vaatiman kuuden tunnin toimitusvarmuuden saavuttamisella. Yhtiö investoi lisäksi verkkoon 29 milj. euroa seuraavien viiden vuoden aikana. Sähköverkon liittymismaksut muuttuvat joulukuun 2020 alussa. Polttoaineiden kallistuminen ja investoinnit nostavat kaukolämmön hintaa. Kuopion Energia nostaa vuoden 2021 alussa kaukolämmön energian hintaa ja perusmaksua Kuopion kaupunkialueella 5 %. Riistavedellä lämmön energiamaksut nousevat vajaat 4 % ja Vehmersalmella runsaat 3 %.

YLE Uutiset

Kasvihuonekaasujen lisääntyminen jatkuu v. 2020

23.11.2020

YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön raportin mukaan maailmanlaajuiset koronaviruksesta johtuvat sulkutoimet ovat vaikuttaneet odotettua vähemmän kasvihuonekaasujen määrään ilmakehässä. Vuonna 2019 kasvihuonekaasujen määrä teki uuden ennätyksen ja vuonna 2020 kasvu on jatkunut. Hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 4-7,5 % vuonna 2020. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vuonna 2019 oli 410,5 ppm. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas sanoo kasvunopeuden olevan historiallinen. Edellisen kerran ilmakehässä on ollut näin paljon hiilidioksidia 3-5 miljoonaa vuotta sitten.

Helsingin Sanomat

Etla: Suomi selvinnyt koronan talousvaikutuksista muuta Eurooppaa lievemmin

24.11.2020

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimialakatsauksen mukaan Suomi on selvinnyt koronakriisin talousvaikutuksista muuta Eurooppaa lievemmin. Koko teollisuuden tuotanto väheni Suomessa tammi-syyskuussa 5,6 %, kun lasku muualla Euroopassa oli keskimäärin 10 %. Elintarviketeollisuus on kärsinyt Venäjän tuontikiellosta, mutta Kiina on kirinyt elintarviketeollisuudessa Suomen toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi heti Ruotsin jälkeen. Paperiteollisuuden kysynnän laskussa ei näy pysähtymisen merkkejä. Kemianteollisuudessa koronapandemia lykkää monia investointeja ja myös uusien tilausten arvo on vähentynyt. Mm. moottoribensiinin ja kaasuöljyn vienti ovat romahtaneet. Suomen öljynjalostusteollisuuden tilanteen odotetaan kuitenkin kohenevan vuonna 2021. Koronaviruspandemiasta on kärsinyt eniten majoitus- ja ravitsemistoiminta. Etlan ennusteen mukaan toimialan arvonlisäys alenee 30 % vuonna 2020. Alan ennustetaan toipuvan osittain vuoden 2021 aikana. Kaupan alalla arvonlisäyksen määrä alenee noin 2 % vuonna 2020 ja kasvaa suunnilleen yhtä paljon vuonna 2021. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tuotos alenee huomattavasti vuonna 2020. Etla odottaa kuljetuksen ja varastoinnin arvonlisäyksen kasvavan 9 % vuonna 2021. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto on kasvanut vuonna 2020 vain Suomessa ja Puolassa. Etla arvioi alan kannattavuuden pysyvän vakaana.

Press Release Etla

Helen luopuu kivihiilestä ennakoitua aikaisemmin

23.11.2020

Helsinki joutuu lain mukaan ajamaan kaiken hiilivoiman alas viimeistään vuonna 2029. Helen luopuu toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckströmin mukaan kivihiilestä ennakoitua aikaisemmin. Hanasaaren voimalaitos siirretään varakäyttöön jo lämmityskaudella 2022-2023. Sen lämmöntuotanto tullaan korvaamaan biolämmöllä, jota tulee Vuosaareen. Helenille tulee lisää lämpöpumppuja ja lämpöä tullaan varastoimaan Mustikkamaalle. Weckström toteaa, että kaikki nämä ovat kymmenien miljoonien eurojen investointeja, mutta ne on vain tehtävä. Biolämpö on siirtymäkauden ratkaisu, ja siirtymäkausi lienee pitkä. Hiilen korvaaminen vaatii paljon uusia ideoita ja Helenillä on menossa paljon kehityshankkeita. Weckström toteaa, että Helenin on tarkoitus tehdä voittoa, ja se on ollutkin Helsingin kaupungille kultamunia muniva hanhi. Hän sanoo Helsingin olevan hyvä omistaja, joka ymmärtää markkinatalouden lakeja.

Kauppalehti

Caruna: Investointien tarkoitus varmistaa sähkön jakelu kaikissa tilanteissa

24.11.2020

Viikon 47/2020 vaihtelevat säät aiheuttivat harmia myös monille Carunan asiakkaille. Enimmillään sähkökatkoja oli noin 11 000 asiakkaalla. Caruna on uusinut sähköverkkoaan säänkestäväksi nopealla tahdilla, mikä näkyy vikojen vähentyneenä määränä. Viat myös saadaan aiempaa nopeammin korjattua. Sähköverkkojohtaja Kosti Rautiaisen mukaan Carunaa on julkisuudessa kritisoitu mm. investointien suuruudesta. Turhia investointeja Caruna ei toteuta, vaan kaikki tähtää siihen, että sähköverkko kestää kasvavan sähkönkäytön, myös poikkeustilanteissa.

Press Release Caruna

Enersense vähentää 23 työsuhdetta yt-neuvotteluiden päätteeksi

23.11.2020

Enersense on saanut päätökseen yt-neuvottelunsa ja vähentää 23 työsuhdetta. Lisäksi enintään 500 työntekijää voidaan lomauttaa määräaikaisesti enimmillään 90 päiväksi. Lomautusten määrään vaikuttavat mm. markkinatilanne ja töiden kausivaihtelu. Yhtiön mukaan yt-neuvottelut johtuivat toimintojen tehostamisesta ja yhtiössä suunnitellusta toimintamallista.

Kauppalehti

Kuntatalouteen saadaan nostetta fiksuilla ilmastoratkaisuilla

20.11.2020

Kuntien suunnitelmallisilla lämmitys-, liikenne-, rakentamis- ja kaavoitusratkaisuilla voidaan vähentää tehokkaasti päästöjä. Samalla vahvistetaan alueen cleantech-markkinoita, luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan kuntatalouteen säästöjä. Kevään kuntavaaleja ajatellen energia- ja ilmastotutkijat ovat laatineet politiikkasuosituksen, jolla edistetään hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista. Smart Energy Transition -hankkeen johtaja, professori Armi Temmes Aalto-yliopistosta sanoo, että uusien ratkaisujen mahdollistaminen tuo kuntatalouteen säästöjä ja tuloja. Politiikkasuositus tarjoaa neljä toimenpidekokonaisuutta Suomen kunnille: Edistetään kestävää liikennejärjestelmää, Kehitetään polttoon perustumatonta kaukolämpöä, Toteutetaan energiakorjaukset kunnan rakennuskannassa sekä Mahdollistetaan kuntalaisten energiatoimet kaavoituksella ja sujuvilla lupakäytännöillä.

Press Release Suomen ympäristökeskus

Pohjois-Savossa kartoitetaan tuulivoimalle sopivia alueita

24.11.2020

Pohjois-Savon liitto on saanut ympäristöministeriöltä 30 000 erityisavustuksen tuulivoimaselvityksen tekemiseen. Selvityksessä kartoitetaan tuulivoimalle sopivat alueet ja niiden yhteensovittaminen muiden alueiden käytön tarpeiden kanssa. Selvitys liittyy valmisteilla olevaan Pohjois-Savon maakuntakaavaan, jonka yhteydessä ilmeni tarve tarkastella maakunnan tuulivoimapotentiaalia uudelleen. Selvitystyö aloitetaan loppuvuoden 2020 aikana.

Warkauden Lehti (E-edition PDF)

Tuulivoimayhdistys: Suomen suunnattava katse kohti merituulivoimaa

24.11.2020

EU:n komissio on julkaissut strategiansa merellä tuotettavan uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Tavoite on nostaa merituulivoiman teho nykyisestä 12 gigawatista 300 gigawattiin 2050 mennessä. Strategiassa huomio on muiden merialueiden ohella myös Itämerellä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa on kehitetty merituulivoimahankkeita jo useita vuosia, mutta rakennettuna on vasta yksi merituulipuisto Porin Tahkoluodossa. Suomessa on erittäin hyvät olosuhteet merituulivoiman tuottamiseen. Yrityksillä on kasvavaa halukkuutta uusien tuulivoimahankkeiden käynnistämiseen Suomen merialueilla. Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa, että Suomessa tulee luoda nyt selkeät, tasapuoliset ja läpinäkyvät pelisäännöt sille, millä ehdoilla alueita voidaan vuokrata uusille merituulivoimahankkeille. Merituulivoiman kilpailukyvyn parantamiseksi tulee tehdä toimenpiteitä Suomessa.

Press Release Suomen Tuulivoimayhdistys

Ålandsbankenilta maan ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava erikoissijoitusrahasto

23.11.2020

Ålandsbanken tuo markkinoille Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston Ålandsbanken Tuulivoiman. Sijoittamalla rahastoon Ålandsbankenin asiakkaat voivat edesauttaa Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Rahasto sijoittaa joko täysin luvitettuihin ja rakennusvalmiisiin tuulipuistohankkeisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulipuistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Press Release Ålandsbanken

Gasumin Kouvolan biokaasulaitoksen YVA-selostus valmistunut

24.11.2020

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeeseen liittyen on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostuksessa on arvioitu hankkeen ympäristövaikutukset kolmella eri jätteenkäsittelykapasiteetilla. Biokaasulaitoksen laajentamisella halutaan turvata laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset, kehittää ja modernisoida toimintaa, hallita ympäristöpäästöjä tehokkaammin, tehostaa ravinteiden kierrätystä ja lisätä sekä tarvittavaa biohajoavan jätteen laitosmaista käsittelyä että tuotantokapasiteettia biokaasumarkkinoille.

Press Release Gasum

Loimuan uusi biokattila otettu käyttöön Hämeenlinnassa

23.11.2020

Loimuan uusi biokattila Vanajan voimalaitoksella Hämeenlinnassa on otettu käyttöön. Kattilan vihki käyttöön elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Biokattila käyttää polttoaineenaan harvennushakkuiden tähteitä, sahanpurua ja puunkuorta. Kattilan lämpöteho on 35 megawattia, ja lisäksi kattilan savukaasulauhdutin nostaa lämpötehoa vielä 10 MW. Uusiutuvien polttoaineiden osuus Hämeenlinnan kaukolämmöntuotannossa nousee uuden kattilan käyttöönoton myötä 90 %:iin. Loimuan toimitusjohtajan Matti Tynjälän mukaan kaupungin kaukolämmöntuotanto on jatkossa lähes hiilineutraalia. Loimua ja edeltäjäyhtiöt ovat viimeisten 10 vuoden aikana investoineet Vanajan voimalaitokseen yli 50 milj. euroa.

YLE Uutiset

Ympäristöministeriö: Näin biojäte saadan hyödynnettyä mm. energiana, lannoitteina ja multana #rakastajokamurua #biojäte #jätelaki

19.11.2020

na, lannoitteina ja multana #rakastajokamurua #biojäte #jätelaki...

Twitter (in Finnish)

Jaakko Korvola: Saamelaisalueella on tilaa tuulivoimalle, joten sitä sinne silloin rakennetaan, se ei ole kolonialismi,

19.11.2020

s koskettaa mysö saamelaisia. Tämä on meidän yhteiskunnan yhteinen taistelu. Saamelaisalueella on tilaa tuulivoimalle, joten sitä sinne silloin rakennetaan, se ei ole kolonialismi, tässä on kyse siitä, että muuttuuko osa maapallosta elinkelvottomaksi....

Twitter (in Finnish)

Uusiutuva energia vuoden 2020 voittajatoimiala. Miksi?

20.11.2020

ksen torjunnassa on viimeisen vuoden aikana saatu aikaan konkreettisia toimia (esim. EU:n vihre...

Kauppalehti (Blog)

Toni Hemminki: Leo Parkkonen VM:stä kertoo biokaasun verotusasioista.

20.11.2020

veroa, ainakin jakeluvelvoite pakottaa muuttamaan liikennebiokaasun verotusta. Tavoitteena, että muutos olisi valmis vuoden, puolentoista päästä. @VMuutiset #Biotalouspäivät #biokaasu https://t.co/fnUzqLhZbE...

Twitter (in Finnish)

Mika Kangas-Hynnilä: Nyt se kirje tuli ja kyllä: "Oulun Energian kaukolämpö on edullista valtakunnallisesti verrattuna jatkossakin."

20.11.2020

#energia #oulu...

Twitter (in Finnish)

Eeva Piispanen: Päästötön energia ja #kiertotalous avaavat uusia talousnäkymiä.

20.11.2020

s #energiatalous #kiertotalous #toivo #kohtuus https://t.co/6bC7Vgf8OI...

Twitter (in Finnish)

Toni Hemminki: Ajankohtaista asiaa #biokaasu, #ravinteetkiertoon, #kaasuauto, #CVD, #kiertotalous #biotalous #ilmastonmuutos

21.11.2020

s https://t.co/GrwDxez7OE...

Twitter (in Finnish)

Tiia Mukkala: RT @MikaTanhuanpaa: Ihan hyvää keskustelua energia-alan investoinneista. Tuulivoima mullisti sähkömarkkinan,

21.11.2020

an, mutta minne investoinnit menev…...

Twitter (in Finnish)

Pekka Rautio: #tiede #vähättely #konservatismi #tuulivoima #ilmastonmuutos https://t.co/BH9vcauG8k

21.11.2020

s https://t.co/BH9vcauG8k Loitava juttu! Vielä muutama vuosi sitten vastaavia kommentteja kuuli tuuli- ja aurinkovoimasta! Nyt on ollut hiljaisempaa. Vähättely on konservatismin kovaa yhdintä! #tiede #vähättely #konservatismi #tuulivoima #...

Twitter (in Finnish)

Risto Juutinen: @vihreatnuoret @A_Ahokas @TuomoKondie Puheet kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta ovat huutoa tuulessa,

22.11.2020

asta ovat huutoa tuulessa, koska @vihreat : päätti, että tuetaan Finnairin maakuntalentoja raideliikenteen sijaan, turkistarhaus saa jatkua, Fortum saa rakentaa kivihiilivoimaloita ja mm. turpeen, puun ja kivihiilen käyt...

Twitter (in Finnish)

Antti-Pekka Tammisto: Aivan absurdia. #turve #hiilineutraali #lämmitys #kaukolämpö #nytonpakko #ilmastomuutos

22.11.2020

#nytonpakko #ilmastomuutos...

Twitter (in Finnish)

𝖁𝖊𝖑𝖎-𝕻𝖊𝖐𝖐𝖆 𝕶𝖔𝖗𝖙𝖊𝖑𝖆𝖎𝖓𝖊𝖓: Aivan absurdia. #turve #hiilineutraali #lämmitys #kaukolämpö #nytonpakko #ilmastomuutos

22.11.2020

#nytonpakko #ilmastomuutos...

Twitter (in Finnish)

Valtioneuvosto | Statsrådet: Uusia ratkaisuja korvaamaan kivihiiltä ja turvetta lämmöntuotannossa päästöjen vähentämiseksi tarvitaan.

23.11.2020

verkkoon. #hukkalämpö #ilmasto https://t.co/yzqitgcgNz...

Twitter (in Finnish)

Ulla Pesonen: Kuten Riku sanoi ohjelman lopussa, #kiertotalous on yksi niistä keinoista, joilla voi taklata ilmastonmuutoksen.

23.11.2020

ksen. #tekstiilikierrätys #hiilidioksidin talteenotto #jätteenpoltto #isotkaupungit...

Twitter (in Finnish)

Tuukka Simonen: Liian hitaasti siihen, että niillä olisi vaikutusta ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Turpeen verotus

23.11.2020

ksen va...

Twitter (in Finnish)

Teris: Energiaomavaraisuuden alas-ajo on yksi niistä. Turve on Suomelle elintärkeä omavaraisen energian turvaamisessa.

23.11.2020

n turvaamisessa. Nyky hallitus ajaa tuota tuhon agendaa. Suomi takaisin nyt 🇫🇮🇫🇮🇫🇮🇫🇮🇫🇮🇫🇮🇫🇮🇫🇮...

Twitter (in Finnish)

Tapani Pollari: @JuhaKoski3 @keskusta @AnnikaSaarikko @suomenmaa @KatriKulmuni @KarnaMikko Seinäjoellakin 70% energiasta

23.11.2020

sta tuotetaan lähialueen turpeesta. Ja keput panneet päänä pensaaseen....

Twitter (in Finnish)

Sari Karlström: Tuontihake tuodaan fossiilista polttoainetta käyttävillä laivoilla korvaamaan kotimainen turve. #hallitus

23.11.2020

sta?Kaksoismoralistista pas*aa! https://t.co/JlmMc70jWh...

Twitter (in Finnish)

Sari Karlström: @OutiMara Fossiiliset 13,3% vs turve 4%.

23.11.2020

verodirektiivin pakottavan säännöksen mukaan sähköntuotannossa sekä fossiiliset että biopolttoaineet ovat verottomia....

Twitter (in Finnish)

Krista Mikkonen: Uusia ratkaisuja korvaamaan kivihiiltä ja turvetta lämmöntuotannossa päästöjen vähentämiseksi tarvitaan.

23.11.2020

verkkoon. #hukkalämpö #ilmasto https://t.co/yzqitgcgNz...

Twitter (in Finnish)

Kalle Javanainen: Aivan absurdia. #turve #hiilineutraali #lämmitys #kaukolämpö #nytonpakko #ilmastomuutos

23.11.2020

#nytonpakko #ilmastomuutos...

Twitter (in Finnish)

Ambrosius Wollsten: Uusia ratkaisuja korvaamaan kivihiiltä ja turvetta lämmöntuotannossa päästöjen vähentämiseksi tarvitaan.

23.11.2020

verkkoon. #hukkalämpö #ilmasto https://t.co/yzqitgcgNz...

Twitter (in Finnish)

SEN OYJ - Suomen Energianeuvonta Oyj: Sähköntuotanto keskustelussa tuulivoiman ja aurinkovoiman selän taakse on joutunut piiloon vesivoima,

24.11.2020

s #hyviäasioita...

Twitter (in Finnish)

Matti Malkamäki: @KoomikkoKivi Edelleen, meilläkin asiakkaita niin Suomessa kuin muuallakin, jotka ovat kiinnostuneita

24.11.2020

n tuotannosta (vety, biokaasu ja synteettiset kaasut) koska se auttaa heitä myös konsernina saamaan halvempaa rahoitusta....

Twitter (in Finnish)

Eveliina Heinäluoma: ilmastonmuutos, kaupungistuminen, digitalisaatio ja siirtyminen puhtaan energian käyttöön vaativat modernisoitua

24.11.2020

s, kaupungistuminen, digitalisaatio ja siirtyminen puhtaan energian käyttöön vaativat modernisoitua lakia. Kirjoitin Uuden Suomen blogi...

Facebook (in Finnish)

78. Toimivatko yritykset enää ilman tukiaisia?

24.11.2020

verotusta oli edellisenä vu...

Kansan Uutiset (Blog)

@GreenLahti2021: RT @LahtiEnergia: #Kaukolämpö on vihreä valinta yhä useammassa suomalaisessa kaupungissa.

24.11.2020

on vihreä valinta yhä useammassa suomalaisessa kaupungissa. Lahdessa se on lähes täysin hiilineutraalia. #e…...

Twitter (in Finnish)