logo logo logo

Sähkölasku saapui myöhässä 4 000 asiakkaalle – Maksamiseen olisi jäänyt vain muutama päivä aikaa

13.11.2018

Valkeakosken Energialn paperisten sähkölaskujen toimituksessa on ollut viivettä. Valkeakosken Sanomiin otti 13.11. yhteyttä lukija, joka ihmetteli, miksi sähkölaskun maksamiseen oli vain neljä päivää aikaa. Lasku oli päivätty 2.11., mutta posti toi sen vasta 12.11. Valkeakosken Energian markkinointipäällikkö Erik Liljeström kertoo, että myös energiayhtiöön on otettu yhteyttä asiaan liittyen. Paljastui, että laskujen toimitus on myöhästynyt. Yhtiö ilmoitti Facebook-sivullaan viivästyksestä, joka koski 4 000 laskua. Valkeakosken Energialta laskut lähtivät laskutuksesta vastaavalle Ropo Capitalille 2.11. Ropo Capital selvittää parhaillaan viivästyksen syytä. Viivästyneiden laskujen eräpäivää on siirretty automaattisesti.

Valkeakosken Sanomat

Imatran kaupunki palaa ISS:n asiakkaaksi

14.11.2018

Imatran kaupunki aloittaa usean vuoden tauon jälkeen taas Imatran Seudun Sähkön asiakkaana. Asiasta päätettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa. ISS toimittaa sähkön kaupungille ainakin vuosiksi 2020-2021. ISS:n toimitusjohtaja Ari Saukkonen toteaa, että yhtiö on iloinen siitä, että pärjäsi tarjouskilpailussa ja voi palvella alueen suurinta kuntaa kohteineen. Kun kaupunki edellisen kerran kilpailutti sähkösopimuksensa vuonna 2015, ISS ei edes jättänyt tarjousta.

Uutisvuoksi (E-edition, PDF)

Oikaisu: Nivos ei hakenut lupaa tuuli­voimalalle

14.11.2018

Lehti oikaisee uutistaan, jonka mukaan Nivos olisi hakenut lupaa Nummisten tuulivoimalalle. Nivos ei koskaan hakenut lupaa, vaikka asiaa selvittelikin.

Mäntsälän Uutiset (E-edition, PDF)

Tekstiviestit

14.11.2018

Tekstiviestipalstalla kirjoittaja osoittaa kiitokset Porvoon Energian asentajille, jotka korjasivat vian, joka katkaisi katuvalais­tuksen Pormestarin- ja Maunu Eerikinpojankaduilla sekä niiden lähiympäristössä 4-5 päivän ajaksi.

Itäväylä (E-edition, PDF)

12 yhtiötä maksoi yli miljoonan veroja Keski-Suomessa

14.11.2018

Keski-Suomessa 12 yhtiötä maksoivat veroja yli miljoona euroa. Listalla ykkösenä on Valtra 3 207 853 euron veropotilla. Jämsässä Kuoreveden Sähkö oli sijalla 12.

Keskisuomalainen

St1:n Anttonen: Sähköautot ja biopolttoaineet eivät pelasta ilmastoa

14.11.2018

St1:n perustaja ja pääomistaja Mika Anttonen on todennut eduskunnassa järjestetyssä seminaarissa monien ilmastotavoitteiden olevan epärealistisia. Hän kritisoi etenkin sitä, että EU on linjannut tekevänsä ilmastotoimiaan rajojensa sisäpuolella. EU:n osuus koko maailman primäärienergian kulutuksesta on nyt 11 % ja laskemassa. Muiden alueiden kulutus taas kasvaa. Jos toimitaan vain EU-alueen sisällä, ei niillä ilmastotoimilla ole juurikaan vaikutusta siihen, väheneekö hiilidioksidi ilmakehässä vai ei. Anttosen mukaan biopolttoaineet tai sähköautot eivät ole ratkaisu ilmakehässä olevan hiilidioksidipitoisuuden vähenemiseen. Nyt tarvittaisiin globaaleja toimia, jotka kohdistuisivat etenkin Afrikkaan. Anttonen näkee ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana Afrikan metsittämisen. Hiilinielujen rakentaminen antaisi aikaa muihinkin toimiin. Anttonen ei usko, että luontoa pystytään enää pelastamaan. Ilmasto ehkä vielä pystytään.

Uusi Suomi

Kainuu on pitkällä uusiutuvien energialähteiden käytössä

14.11.2018

Kainuussa uusiutuvien energialähteiden käyttöaste oli noin 65 % vuonna 2014, kun se koko Suomessa oli 33 %. Fossiilisia polttoaineita on käytetty vuosi vuodelta vähemmän. Kehityspäällikkö Timo Karjalaisen mukaan niistä pitäisi päästä kokonaan eroon. Esimerkiksi Terrafame tuottaa vielä lämmitysenergiaansa öljyllä. Karjalaisen mielestä hyvä vaihtoehto olisi puuenergia. Sotkamo Silver käyttää propaania. Vuonna 2016 uusiutuvien energialähteiden käyttöaste laski 56 %.iin, mikä johtui mm. vesivoimakunta Vaalan siirtymisestä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Karjalainen arvioi, että vuonna 2018 uusiutuvien käytössä noustaan Kainuussa taas 60 %:iin. Eläkkeelle siirtyvä Karjalainen on edistänyt uusiutuvien energialähteiden käyttöä Kainuussa vuosikymmenten ajan. Viimeksi työnantaja on ollut yliopistokeskus.

Kainuun Sanomat (E-edition PDF)

Suomi ei olekaan EU:n mallimaa

13.11.2018

Eurooppalaisen tutkimuslaitoksen EPC:n raportin mukaan Suomen käsitys asemastaan EU:n "mallimaana" ja maine muiden mielikuvissa ovat ristiriidassa keskenään. Suomi on keskiverto EU-maa eikä se nouse vertaistensa yläpuolelle edes biotaloudessa. EK on osittain rahoittanut EPC:n tutkimusta. Suomi korostaa vahvasti osaamistaan biotaloudessa, luonnonvarojen kestävässä käytössä ja ekoinnovaatioissa, mutta Suomen teot eivät EU:n mittakaavassa tue vihreää mainetta. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi on asettanut matalammat tavoitteet uusiutuvan energian osuudesta energiantuotannossa sekä tähtäämisessä nettohiiliyhteiskuntaan. Suomi ei ole saanut pienennettyä maatalouden, liikenteen eikä lämmityksen päästöjä kuten muut Pohjoismaat. Kasvihuonekaasut ovat olleet nousussa vuodesta 2015. Suomi jää muista Pohjoismaista myös jätehuollossa ja kierrätyksessä.Suomi on kaukana takana mm. muovin kierrätyksessä. Puupakkausten kierrätyksessä Suomi on yksi huonoimmista. Suomen kotitalousjätteistä kierrätettiin 42 % vuonna 2016. Se on vähemmän kuin EU:n keskiarvo. Raportissa nousevat esille myös Suomen raide- ja taksiliikenteen monopolit, kaupan alan keskittyminen ja apteekkitoiminnan luvanvaraisuus.

Helsingin Sanomat

Fortum ja Lidl sopineet ylijäämälämmön hyödyntämisestä kaukolämpöverkossa

14.11.2018

Fortum on solminut sopimuksen ylijäämälämmön ostamisesta Lidlin Järvenpään jakelukeskuksesta. Fortum avasi kaukolämpöverkkonsa puhtaan lämmön tuottajille keväällä 2018. Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpö on jo suurelta osalta hiilidioksidivapaata. Lidlin Järvenpäähän valmistunut jakelukeskus tuottaa vuodessa noin 700 MWh lämpöä Fortumin Järvenpään alueen kaukolämpöverkkoon. Fortum hyödyntää eri lähteistä syntyviä ylijäämälämpöjä tehokkaasti jo nyt. Lidlin kanssa solmittu sopimus on ensimmäinen julkisilla ylijäämälämmön ostohinnoilla tehty sopimus. Lidlin Suomen kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen toteaa, että ylijäämälämmön hyödyntäminen ja kierrättäminen tukee osaltaan erinomaisesti Lidlin kunnianhimoisia energiatavoitteita.

Press Release Fortum

Vihreä Lanka antaa hallituksen ilmastopolitiikalle arvosanan 5,5

12.11.2018

Vihreä Lanka on antanut hallituksen ilmastopolitiikalle arvosanaksi keskimäärin 5,5. Parhaimmillaankin hallituksen ilmastopolitiikka on ollut hapuilevaa. Tavoitteet ja strategiat saavat arvosanan 7, sillä puheet ja periaatelinjaukset ovat olleet hallituksen ilmastopolitiikan kärkeä. Verot ja tuet saavat arvosanan 5, ilmastorahoitus 5, EU:ssa vaikuttaminen 6, metsäpolitiikka 4, energiapolitiikka 6, liikennepolitiikka 6 ja kriisiviestintä 5. Eduskuntavaaliehdokkailta ja seuraavalta hallitusohjelmalta pitää vaatia omien päästöjen kuriin laittamista ja nielujen kuntoon saattamista, päästöjen minimihintaa, EU:n edelläkävijyyttä, ympäristölle haitallisten tukien lopettamista, ilmastorahoituksen laittamista kuntoon sekä sitovia aikarajoja.

Vihreä Lanka

Suljetun ruotsalaisydinvoimalan osia Suomeen tutkittavaksi

14.11.2018

Suomessa käynnistyy ainutlaatuinen ydinvoimalaitosten ikääntymistä koskeva tutkimus. VTT alkaa tutkia Ruotsin Barsebäckin suljetun ydinvoimalan paineastiassa sen käytön aikana tapahtuneita muutoksia. Tuloksia käytetään ydinvoimalaitosten ikääntymisen ennustamiseen ja siihen käytettävän mallinnuksen parantamiseen myös Suomessa. Olkiluoto 1 ja 2 -reaktoreissa on samantyyppiset ja samalta valmistajalta tulleet paineastiat kuin Barsebäckin voimalaitoksessa. Tutkimuksen keskiössä on paineastian haurastuminen. Paineastian eheydellä on erittäin suuri merkitys voimalan turvallisuudelle. Barsebäck 2 -reaktorin paineastiaa tutkitaan VTT:n uudessa ydinturvallisuustalossa. Tutkimuksesta tekee ainutlaatuisen käytettävissä oleva materiaaliyhdistelmä.

Turun Sanomat

Neste MY uusiutuva diesel lanseerataan Latvian markkinoille

14.11.2018

Neste on lanseerannut Neste MY uusiutuvan diesel -polttoaineen Latvian markkinoille. Tuote on valmistettu kokonaan uusiutuvista raaka-aineista, ja sen avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 90 % perinteiseen fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna. Neste MY uusiutuva diesel tulee ensin saataville Riiassa, Nesteen asemalla osoitteessa 84 Ulmana gatves. Nesteellä on Latvian johtava automaattiasemien verkosto. Nesteen kyselytutkimukseen vastanneista yli 700 latvialaisesta autoilijasta 65 % on kuullut uusiutuvasta dieselistä ja sen ominaisuuksista. Vastaajista 78 % oli sitä mieltä, että puhtaamman ilman ja terveellisemmän ympäristön huomioonottaminen olivat tärkeä tekijä polttoaineen valinnassa.

Press Release Neste

L&T:llä alkaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia lisäävä EWC-toiminta

14.11.2018

Lassila & Tikanojan johto ja työntekijöiden edustajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan yritykseen perustetaan eurooppalainen yritysneuvosto (European Works Council). EWC-toiminnaksi kutsuttu neuvosto aloittaa työnsä vielä vuoden 2018 puolella omana toimielimenään. Neuvoston tehtävänä on varmistaa, että työntekijät saavat riittävästi tietoa konsernin yhteisistä ja maakohtaisista asioista. Lisäksi tarkoituksena on, että eri maiden edustajat voivat osallistua työtään koskevaan päätöksentekoon itse. Neuvostolla on tärkeä rooli myös siinä, että tieto kulkee L&T:n eri toimintamaiden välillä.

Press Release Lassila & Tikanoja

Neste MY uusiutuva diesel käyttöön Lapin lentoasemilla

13.11.2018

Finavia ottaa jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen käyttöönsä Rovaniemen, Kuusamon, Ivalon ja Kittilän lentoasemien ajoneuvoissa. Siirtyminen uusiutuvaan polttoaineeseen on osa Finavian tavoitetta tehdä lentoasemistaan hiilineutraaleja vuoteen 2020 mennessä. Finavian toiminta Helsinki-Vantaan lentoasemalla on jo hiilineutraalia. Neste MY uusiutuva diesel on ollut Helsinki-Vantaan lentoasemalla esimerkiksi lentoasemabussien käytössä jo yli vuoden. Tällä hetkellä Neste MY uusiutuvaa dieseliä saa yhteensä 13 kevyen liikenteen ja 13 raskaan liikenteen Neste Truck -asemalta Etelä-Suomen alueelta sekä Jyväskylästä ja Seinäjoelta. Nesteen suunnitelmissa on laajentaa sen saatavuutta myös Pohjois-Suomeen jo lähitulevaisuudessa

Press Release Neste

Helen suunnittelee pellettilämpölaitosta Patolaan Helsinkiin

14.11.2018

Helen selvittää mahdollisuuksia biolämpölaitoksen rakentamiseen Helsingin Patolaan Helenin käytössä olevalle lämpökeskustontille. Patolaan suunniteltava lämpölaitos edellyttää asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa toisen laitoksen rakentamisen nykyiselle tontille. Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa, siksi selvityksen alla on uusien biolämpölaitosten rakentaminen Helsinkiin. Patolaan suunnitellaan 120 MW:n biolämpölaitosta, jonka pääpolttoaineena on pelletti. Suunniteltu lämpölaitos sijoittuisi Helenin käytössä olevalle tontille olemassa olevan öljy/maakaasukäyttöisen lämpölaitoksen viereen.

Press Release Helen

Norja, Ruotsi, Tanska: EU-parlamentti haluaa edistää kestävää energiaa ilmastotaistelussa

13.11.2018

EU aikoo taistella ilmastonmuutosta vastaan sitovilla ja entistä kunnianhimoisilla kestävään energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvillä tavoitteilla vuoteen 2030 mennessä. Suuri enemmistö äänesti uusien energiatavoitteiden puolesta tiistaina Strasbourgissa. Päätöksen mukaan kestävät energianlähteet muodostavat 32 prosenttia energian kokonaistuotannosta vuonna 2030.

Energinyheter | Sydinvest (PDF)