logo logo logo

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Posion alueella

14.2.2019

Caruna maakaapeloi noin 310 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Posion ympäristössä. Hanke parantaa huomattavasti sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja se työllistää noin 45 henkilöä. Maakaapelointihankkeen kaivuutyöt on aloitettu toukokuussa 2017 Suottaniementiellä ja ne kestävät arvion mukaan joulukuuhun 2019. Vanhan verkon purkutyöt ajoittuvat pääosin vuodelle 2019 ja vuoden 2020 alkuvuoteen. Työkohteiden urakoitsijakumppani on Voimatel Oy.

Press Release Caruna

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen maakaasumarkkina avautuu kilpailulle

14.2.2019

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen alueellinen maakaasumarkkina avautuu kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun rakenteilla oleva Suomen ja Viron kaasuverkot yhdistävä Balticconnector-yhdysputki otetaan käyttöön. Uudistuksen mahdollistavat muutokset maakaasumarkkinalakiin ovat tulossa voimaan lähiviikkoina. Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat ovat allekirjoittaneet sopimuksen maiden välisten siirtotariffien poistamisesta ja maiden välisten siirtojen kustannusten kompensaatioista. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa, että siirtoverkonhaltijoiden sopimus rajayhteyksien siirtotariffien poistosta merkitsee Suomen ja Baltian maiden alueellisen kaasumarkkinan ensimmäisen vaiheen toteutumista jo vuoden 2020 alusta. Kolmen maan kesken toteutettava järjestely on merkittävä alueellisen energiayhteistyön saavutus ja Euroopan tasolla ensimmäinen laatuaan. Sopimus edistää kilpailun syntymistä Suomen kaasumarkkinalle ja parantaa alueellisen markkinan toimivuutta. Suomen puolelta neuvotteluihin osallistuivat Gasum Oy ja Baltic Connector Oy.

Press Release TEM

Solar Water Solutions saa Pelasta Itämeri -palkinnon

15.2.2019

Solar Water Solutions saa ensimmäisen Pelasta Itämeri -palkinnon. Yhtiö on kehittänyt aurinkoenergialla toimivan vedenpuhdistusjärjestelmän. Meriveden puhdistaminen vähentää merkittävästi muoviroskaa Itämerestä ja vähentää veden kuljetusta. Suomen Messusäätiön rahoittama 5000 euron Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluvat edustajat tahoista, jotka tekevät itsekin merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluivat Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöltä, Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä ja Johan Schmidt Baltic Sea Action Groupista.

Press Release Messukeskus

Mikkelin päättäjät pohtivat turpeenpoltosta luopumista

15.2.2019

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee 18.2.2019 valtuustoaloitetta, jonka mukaan kaupunki ei enää puoltaisi uusia turpeenottolupia omalla alueellaan. Aloitteen taustalla ovat turvetuotannon ympäristöhaitat. Valtuusto on näillä näkymin hyväksymässä aloitteen, mutta kannat jakautuvat. Kaupungin energialaitos Etelä-Savon Energia Oy polttaa turvetta Pursialan laitoksessaan. Ese ilmoitti syksyllä 2018, että se luopuu turpeen käytöstä vuoteen 2035 mennessä. Pääosa Etelä-Savosta nostetusta turpeesta menee maakunnan ulkopuolelle. Jos Pursialan ykköskattila ei polttaisi enää turvetta, maksaisi sen korvaaminen uudella nopeaan tahtiin tehtynä investointina noin 100 miljoonaa euroa.

Länsi-Savo (E-edition PDF)

Joka viides bussi puhdas 2025, Kuntaliitto pitää tavoitetta epärealistisena

15.2.2019

Vähintään joka viides uusi kaupunkibussi voi kulkea sähköllä, vedyllä tai biopolttoaineilla jo vuonna 2025. Vuonna 2030 ympäristöystävällisiä busseja on jo kuusi kymmenestä. Näin käy, mikäli asiaa koskevan direktiivin muutos toteutuu suunnitellulla tavalla. Se on todennäköistä, sillä EU-parlamentin, komission ja Eurooppa-neuvoston välillä syntyi asiasta alustava sopu 11.2.2019. Ehdotuksen mukaan uusista bussihankinnoista 24-45 prosenttia on oltava niin sanottuja puhtaita ajoneuvoja vuonna 2025. Velvoite kiristyy 33-65 prosenttiin vuonna 2030. Suomen velvoitteet ovat esityksessä 41% vuonna 2025 ja 59 % vuonna 2030. Kuntaliiton mukaan tavoite on epärealistinen ja uhkaa nostaa julkisten hankintojen kustannuksia kohtuuttomasti.

Kainuun Sanomat

Viro: Saare Wind Energy -yhtiön tuulipuistolupahakemuksen käsittely keskeytetty

13.2.2019

Viron hallitus on keskeyttänyt Saare Wind Energy -yhtiön lupahakemuksen käsittelyn maan turvallisuuspalvelun uhka-arvion vuoksi. Hakemus koskee tuulipuiston rakentamista Saarenmaan rannikolle. Oikeusministeri Urmas Reinsalun mukaan investointi vaatii turvallisuusuhkien arvioimista. Raporttien mukaan projektilla olisi venäläisiä rahoittajia.

ERR