logo logo logo

Avin päätös Pirttikoskeen rakennettavasta kalatiestä ei koske Korpelan Energiaa

17.9.2018

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston syyskuun 2018 alussa tekemä päätös Pirttikosken voimalaitoksen yhteyteen rakennettavasta kalatiestä ei edellytä toimia Korpelan Energialta, sillä yhtiö on myynyt voimalaitoksen Perhon Voimalle 29.6.2018. Avin päätös velvoitti voimalaitoksen omistajan rakentamaan kalatien, jos se vastaisuudessa katsotaan tarpeen vaatimaksi.

Keskipohjanmaa

Kilpailulla yritetään vauhdittaa sähköjohtojen ja valokuidun yhteisrakentamista

18.9.2018

Viestintävirasto ja liikenne- ja viestintäministeriö aloittavat kilpailun, jossa etsitään keinoja vauhdittaa sähköjohtojen ja valokuitukaapeleiden kaivamista maan alle samanaikaisesti. Pyrkimyksenä on nopeuttaa verkkojen rakentamista ja pienentää kustannuksia jopa 40-50 %:lla. Uusia ideoita haetaan, koska ns. yhteisrakentamislaki on ollut voimassa jo kesästä 2016 mutta yhteisrakentaminen ei ole edistynyt toivottuun tahtiin. Energiateollisuuden energiaverkkojen johtaja Kenneth Hänninen arvioi, että yhteisrakentamisessa suurimman ongelman muodostaa sähkönjakeluyhtiöiden ja teleoperaattoreiden rakennushankkeiden erilainen aikataulu. Sähkönjakeluyhtiöt tietävät yleensä melko pitkälle tulevaisuuteen, millä aikataululla sähköjohtoja vedetään maan alle. Teleoperaattorit taas pyrkivät rakentamaan valokuitua asuinalueille silloin, kun kysyntä on riittävän suurta. Hännisen mukaan aina ei ole ollut selvää, haluavatko kaikki osapuolet yhteisrakentamista. FiComin lakiasioiden päällikkö Marko Lahtisen mukaan taas operaattorit tahtovat edistää valokuidun rakentamista, koska kaikki tulevat 5g-tukiasemat pitää joka tapauksessa yhdistää valokuituyhteyteen. Hän ei usko operaattoreiden pihtaavan tietoa rakennushankkeista, koska ne joka tapauksessa vuokraavat valokuituverkkojensa kapasiteettia kilpailijoilleen. Operaattoreilla on ollut myös kuntien kanssa kiistoja valokuidun kaivamistekniikoista. Kuntien rakennusvalvonnan viranomaiset kaipaavat lisää tietoa tekniikoiden luotettavuudesta, talvenkestävyydestä ja vikojen korjausvastuusta.

Tivi

Wasalinen Ståhlberg: Vaasaan oma LNG-terminaali

18.9.2018

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg uskoo, että Vaasaan rakennetaan tulevaisuudessa oma LNG-terminaali. Nesteytetyn maakaasun käyttö laivojen polttoaineena lisääntyy lähitulevaisuudessa päästörajoitusten kiristymisen takia. Myös Wasalinen uusi laiva tarvitsee LNG:tä. Satama- ja meriteollisuuden ohella sitä käyttävät energialähteenä entistä enemmän myös teollisuus ja energialaitokset, Ståhlberg arvioi. LNG-teknologiaan erikoistuneen Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki kertoo, että yhtiöllä ei ole tällä hetkellä käynnissä LNG-terminaalihanketta Vaasassa mutta se pitää myönteisenä sitä, jos tällainen hanke saadaan syntymään Vaasaan. Wärtsilän Vaasan Vaskiluotoon tulevaan Smart technology hub -teknologiakeskittymään on tarkoitus sijoittaa kaikki LNG:tä hyödyntävä moottoreiden testaus- ja tutkimustyö. Riihimäen mukaan nämä hankkeet tukevat mahdollisuutta terminaalin rakentamiseen.

Pohjalainen

Suomi on muovin keräyksen edelläkävijämaita

17.9.2018

Suomessa kerätään muovia vuodessa reilu kilo ihmistä kohden, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava määrä on kahdeksan kiloa. Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtajan Kalle Saarimaan mukaan Ruotsissa muovijätteen kerääminen on aloitettu noin kymmenen vuotta ennen Suomea, joten Suomessa ei ole vielä samanlaista muovinkeräämisen perinnettä. Saarimaa kuitenkin muistuttaa, että Ruotsi kuitenkin vain kerää ja lajittelee materiaalia, joka viedään ulkomaille jalostettavaksi. Muissa Pohjoismaissa ei ole vastaavaa laitosta kuin Fortumin muovijalostamo, joka käsittelee muovijätettä kierrätysmuoviksi. Saarimaan mukaan Suomi on edelläkävijä siinä, että Suomessa on muovin erilliskeräystä ja muovista jalostetaan konkreettista materiaalia. Suomi on jäljessä vain kerätyn muovin määrässä, mutta tämä on Saarimaan mukaan vain aikakysymys. Sitran hiilineutraali kiertotalous -teeman johtajan Matti Pantsarin mukaan kunnollisten uusiomuovin markkinoiden syntyminen vaatisi EU-tason toimia, esimerkiksi uusiomuovin yhteisiä laatuvaatimuksia ja muovinkeräyksen tehostamista. EU on jo julkistanut muovistrategian ja asettanut tavoitteeksi, että kaikki muovipakkaukset olisivat kierrätettäviä vuoteen 2023 mennessä. Saarimaan mukaan tämä on tärkeä osa yhtälöä, ja muovituotteiden suunnittelu paremmin kierrätettäväksi auttaa saamaan muovia paremmin talteen. Hänen mielestään energiapolttoaineeksi päätyvän muovin määrä tulisi minimoida.

Talouselämä

Valmet toimittaa automaation Balticconnector-kaasuputken kompressoriasemalle

17.9.2018

Valmet toimittaa automaatio- ja turvajärjestelmän Inkooseen Suomen ja Viron maakaasuverkot yhdistävän Balticconnector-maakaasuyhdysputken kompressoriasemalle. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2018 toisen neljänneksen tilauksiin. Valmetin toimittama järjestelmä käynnistetään kesällä 2019. Toimitukseen sisältyy Valmet DNA-automaatiojärjestelmä, Hima-turvajärjestelmä, sovelluksen konfigurointi, tehdastestaus, käyntiinajo ja operaattorien koulutus. Kun projekti valmistuu, järjestelmä liitetään Valmetin aiemmin Gasumille toimittamiin Imatran, Kouvolan ja Mäntsälän kompressoriasemien automaatiojärjestelmiin.

Press Release Valmet

Fingrid laskee 400 kilovoltin rajasiirtomaksua Venäjän sähkökaupassa

17.9.2018

Fingrid laskee Suomen ja Venäjän sähkökaupan 400 kilovoltin rajasiirtomaksun tasoa marraskuusta 2018 alkaen. Uusi ei-huipunaikainen kerroin on marraskuusta lähtien 0,10. Kertoimien laskemisen syynä on maksutulojen sovittaminen rajakaupan aiheuttamiin kustannuksiin valvontakaudella 2016-2019.

Press Release Fingrid

BioGTS pysäyttää Biosairilan urakan Mikkelissä

18.9.2018

BioGTS pysäyttää Biosairilan laitostoimituksen urakan Mikkelissä taloudellisista syistä. Yhtiö rakentaa uuttaa biokaasulaitosta, jonka on tarkoitus aloittaa liikennepolttoaineen tuotanto syksyllä 2019. BioGTS:n ja Biosairilan mukaan urakka pysähtyy toistaiseksi. Lisäksi yhtiöt neuvottelevat urakkasopimuksen purkamisesta laitostoimittajan pysäyttämistä koskevan ilmoituksen pohjalta. Töitä laitoksella on tarkoitus jatkaa mahdollisimman pian laitoksen valmistumisaikataulun viivästyksen minimoimiseksi.

Länsi-Savo

Envor Biotech rikkoo edelleen ympäristömääräyksiä

18.9.2018

Ylen MOT-ohjelma on käsitellyt jälleen Forssassa toimivan Envor Biotechin toimintaa. Ohjelman mukaan yritys rikkoo yhä Hämeen ely-keskuksen ympäristömääräyksiä ja käy viivytystaistelua valittamalla keskuksen ratkaisusta ylempiin oikeusasteisiin. Envorin on ollut hankala pysyä etenkin ympäristöluvassa määritellyissä jäteveden typpipitoisuuden raja-arvoissa. Lisäksi rikkomuksia on tapahtunut jätteiden vastaanotossa, varastoinnissa ja käsittelyssä. Yritys aikoo parantaa tiedotuksen avoimuutta Ekoenergian ympäristöpäällikön Virpi Sahin mukaan rikkomuksia on niin runsaasti, ettei Envor Biotech täytä ekoenergiamerkkikelpoisuutta.

Forssan Lehti (E-edition PDF)

UPM haluaa rakentaa fossiilisista polttoaineista riippumatonta tulevaisuutta

17.9.2018

UPM:n uusi brändilupaus UPM Biofore -Beyond Fossils kiteyttää yhtiön uuden suunnan kohti fossiilisista polttoaineista riippumatonta tulevaisuutta. Yhtiön mukaan brändilupaus on luontevaa jatkoa toiminta-ajatukselle tarttua biotalouden mahdollisuuksiin. UPM:n mukaan globaalit megatrendit luovat yhtiölle monipuolisia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia yhtiön liiketoiminnalle. UPM:n brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson kertoo, että yhtiön uusiutuviin puukuituihin ja biomolekyyleihin perustuvat innovaatiot tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. UPM etsii Nilssonin mukaan jatkuvasti metsäbiomassalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja loppukäyttökohteita. UPM esittelee Nilssonin mukaan uutta strategiaansa viestinnän ja markkinoinnin keinoin yhtiön päämarkkinoilla ja haluaa kertoa tällä tavalla selvästi tulevaisuuden suunnastaan.

Press Release UPM

Bensakäyttöisten autojen häiriöiden taustalla polttoainesuuttimeen kertyvä suola

17.9.2018

Julkisuudessa on kerrottu, että Mercedes-Benzin tietyissä bensiinikäyttöisissä ajoneuvomalleissa on syttynyt moottorin häiriövalo. Tapaukset koskevat vain tämän automerkin joitakin bensiinikäyttöisiä moottorityyppejä Suomessa. Asian selvittämiseksi Neste ja Veho ovat tutkineet laajasti sekä polttoaineita että moottoreiden polttoainesuuttimia. Tutkimuksissa on selvinnyt, että ongelma esiintyy satunnaisesti polttoainesuuttimeen kertyvän aineen takia. Kyse on suolasta, joka on muodostunut kemiallisen reaktion seurauksena. Kyseistä suolaa ei ole löytynyt Nesteen asemien polttoainenäytteistä. Asemille toimitetut polttoaineet ja asemilta otetut polttoainenäytteet ovat olleet tuotestandardin mukaisia. Neste, Veho ja Daimler AG jatkavat tutkimuksia ongelman juurisyyn löytämiseksi yhdessä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksiin on kytketty myös riippumattomia tahoja.

Press Release Neste

TM: Nesteen Futura 95E10 sotkee uudempien Mersujen polttoaineensyötön

17.9.2018

Tekniikan Maailman mukaan Nesteen Futura 95E10 -bensiini sotkee uudempien Mercedes-Benz-autojen polttoaineensyöttöä ja aiheuttaa lopulta varoitusvalon syttymisen kojetauluun. Lehden tietoon on tullut jo yli sata vikaantunutta autoa, jotka ovat edustaneet vuosimalleja 2012-2018. Autoja on korjattu puhdistamalla suuttimet ja vaihtamalla polttoaine. Mekaanisesti Nesteen bensiini ei ole vaurioittanut autoja. TM:n mukaan merkkihuolto on kehottanut olemaan tankkaamatta Mercedes-Benzeihin muita Nesteen bensiinejä kuin 98-oktaanista bensiiniä, jonka etanolipitoisuus on 5 %. Neste ei ole tutkimuksissaan löytänyt Futura 95E10:stä mitään vikaa.

Ilta-Sanomat