logo logo logo

Klart: 14 vindkraftverk till Oravais och Munsala

20.8.2019

OX2 kommer att starta två vindkraftsprojekt i höst. På Kröpuln i västra Munsala skall man bygga sju vindkraftverk och lika många skall byggas i Storbacken öster om Oravais fabrik. Turbinleverantören är Vestas medan anläggningsarbeten skall göras av NCC och för nätanslutningen ansvarar Herrfors.

Vasabladet | Vasabladet | Vasabladet (E-edition, PDF) | Österbottens Tidning | Österbottens Tidning | Österbottens Tidning - Norra (E-edition, PDF) | Österbottens Tidning - Södra (E-edition, PDF)

Hedbo och Essemässan beviljades kommunalt stöd

20.8.2019

Både seniorboendet Hedbo och den kommande Essemässan beviljades kommunala pengar på kommunalstyrensen möte i måndags. Essemässan som ordnas för första gången beviljades ett projektbidrag på 2 000 euro. Mässan ordnas den 14 september i Esse Elektro-Kraft Arena.

Österbottens Tidning

Pääkirjoitus: Vaikea rakentaa uutta keskustaa

20.8.2019

Porvoon perinteinen liikekeskusta kaipaa uusia asukkaita, kirjoittaa Uusimaa-lehti. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan meneillään yhtään merkittävää rakennushanketta. Porvoon kaupunkikehityslautakunta käsittelee keskiviikkona "länsirannalla kunnostautuneen" Pohjola Rakennus Oy:n suunnitteluvarausta ja kaavaehdotusta, joka koskee Porvoon Energialta vapautunutta keskustatonttia. Hanke on muuttunut siten, että kerrosneliöiden määrä lähes kaksinkertaistuisi aiemmasta ja korkeimmat asuintalot olisivat viisikerroksisia. Hankkeesta todennnäköisesti valitetaan, sillä lähinaapurit pitävät suunnitelmaa liian suurena. Uusimaa-lehti ei pidä viisikerroksia taloja liian korkeina, jos Porvoo aikoo pitää keskustan keskustana. Nykyisin alue on lähinnä nukkumalähiö.

Uusimaa (E-edition, PDF)

Tänä vuonna tehtyjä kauppoja ja muita järjestelyjä

20.8.2019

Jutussa listanaan lehden toimialueella tehtyjä yritysjärjestelyjä. Maaliskuussa Suur-Savon sähkö hankki sähkönmyyntiyhtiön Lumme-energian koko osakekannan, kun se osti Etelä-Savon energian osakkeet. Kesällä Suur-Savon sähköstä tuli myös pääomistaja aurinkoenergiaa tuottavassa Solarigo-konsernissa. - Listaus liittyy yrityskauppoja koskevaan artikkeliin otsikolla Paja jos toinenkin vaihtaa omistajaa.

Länsi-Savo (E-edition, PDF)

Siialle helpompi kutureitti Eurajokeen - Pappilankosken kalatietä kohennetaan

15.8.2019

Eurajoen vuonna 2011 valmistunutta Pappilankosken kalatietä korjataan. Tavoitteena on hidastaa vesistön virtaamaa erityisesti vaellussiian kutunousua silmällä pitäen. Kalastusbiologi Leena Rannikko Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että kansalaiset ovat havainneet kalojen liikkeitä vaikka mittari ei ole niitä tunnistanut. Rannikon mukaan kalatien virtaaman hidastaminen hyödyttää myös muita heikommin uivia lajeja. Pappilankosken kalatie on rakennettu ely-keskuksen ja Paneliankosken Voima Oy:n yhteistyönä. Kalatievelvoite säädettin voimayhtiölle jo vuonna 1936, mutta ehdollisena. Kalatien rakentamiseen saakka Pappilankosken voimalapato esti kalojen nousun jokeen.

Satakunnan Kansa

Kuhakoskella vihittiin käyttöön lapsiturvallinen kaide - rahoitus osallistuvan budjetoinnin määrärahoista

15.8.2019

Kuhakosken lapsiturvalliset kaiteet vihittiin käyttöön 7. elokuuta. Kaiteiden parantaminen nousi esille Nurmijärven kunnan vuonna 2013 teettämissä kyläsuunnitelmissa. Kosken sivuille noin 50 vuotta sitten rakennettu putkikaide oli tukeva, mutta putken korkeus vaihteli 50–140 senttimetrin korkeuteen kalliosta. Nurmijärven kunta myönsi Valkjärven kyläyhdistykselle 15 000 euron rahoituksen hankkeeseen. Tukijaksi saatiin myös Nurmijärven Sähkö Oy, joka toimitti työmaakeskuksen ja työn vaatiman sähkön.

Nurmijärven Uutiset

Vattenfallin Kivioja haluaa aktivoida kuluttajat

20.8.2019

Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja sanoo kannattavansa myyjäkeskeistä markkinamallia. Siinä siirrosta ja kulutuksesta laskuttaa yksi yhtiö. Kiviojan arvion mukaan näin helpotetaan energiansäästöä ja joustoa sekä tietoisuutta kulutuksesta. Vattenfallin lääke siirtohintojen nousun hillitsemiseksi on siis siirtomonopolien roolin pienentäminen. Kiviojan mukaan maakaapelointi ja sen kustannukset vaikuttavat eniten siirtohintoihin, kun taas verkkojen omistusrakenteella ei ole kustannuksiin yhtään vaikutusta. Parhaiten siirtokustannuksia pienennetään poistamalla eri toimijoiden päällekkäisiä laskutus- ja asiakaspalvelukustannuksia. Myyjäkeskeinen markkinamalli edellyttäisi sähkömarkkinalain muutosta. Kun asiakas saisi yhden laskun siirrosta ja kulutuksesta, hän näkee kerralla käyttönsä kustannukset. Jos osallistuminen yhteisiin talkoisiin tehdään helpoksi, kuluttajat ovat kyllä valmiita joustoihin. Yhden luukun markkinamallissa asiakas voisi kilpailuttaa sähkönsä kokonaisuutena. Myyjän tulee tarjota hyvää palvelua, koska asiakas voi äänestää jaloillaan. TEM on arvioinut yhden luukun mallin vuosittaisten säästöjen olevan kuluttajille 8,5 milj. euroa. Vattenfallilla arvioidaan summan olevan suurempi.

Sähköala (E-edition PDF)

Naantalin vanhin voimalaitosyksikkö suljetaan kesällä 2020

19.8.2019

Turun Seudun Energiatuotanto on päättänyt sulkea Naantalin voimalaitoksen vanhimman eli kivihiilikäyttöisen voimalaitosyksikön kesällä 2020. Yhtiö kertoo 60-vuotiaan voimalaitosyksikön tulleen elinkaarensa päähän. Laitoksen ympäristölupa on voimassa enää neljä vuotta, eikä sille ole haettu jatkoa. TSE kertoo, ettei laitoksen käytölle ole enää edellytyksiä. Naantalin yksikkö on Fingridin tehoreservijärjestelmässä mukana kesäkuun 2020 loppuun saakka. Laitosta operoi Turku Energia. Yksikön sulkeminen ei vaikuta laitoksen henkilöstömäärään.

YLE Uutiset

Päästöoikeuden hinta hipoo jo kolmeakymmentä euroa

19.8.2019

Päästöoikeuden hinta EU:n päästökaupassa on jo lähes 30 euroa. Teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen TEMistä arvioi, että 30 euron raja voi pian mennä rikki. Vuoden 2018 alkupuolella hinta oli alle10 euroa. Markkina-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa Energiavirastosta kertoo, että hinnannousun keskeinen tekijä on markkinavakausvaranto, jolla leikataan markkinoilta pois päästöoikeuksien ylijäämää. Markkina on ennakoinut päästöoikeuksien tarjonnan vähentymistä. Markkinavakausvaranto otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Valtio sai vuonna 2018 päästökaupasta ennätykselliset 251,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 summa voi hieman pienentyä, kun huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä on pienempi. Tirkkosen arvion mukaan 230 miljoonaa euroa voi kuitenkin ylittyä hinnannousun myötä.

Etelä-Suomen Sanomat

Fingrid hankkii uusia tehomuuntajia

19.8.2019

Etelä- ja Pohjois-Suomen välistä sähkönsiirtoyhteyttä parannetaan. Slovenialainen Kolektor Etra toimittaa Fingridille 400 MVA 400/120 kV tehomuuntajat. Noin 6 milj. euron sopimus pitää sisällään kahden tehomuuntajan toimittamisen. Tilatut tehomuuntajat toimitetaan Pyhäselän ja Petäjäveden muuntoasemille. Allekirjoitettu sopimus mahdollistaa lisäksi viiden optiona olevan tehomuuntajan toimittamisen vuosille 2020-2023. Pyhäselän muuntoaseman uusitaan seuraavan vuoden aikana. Uusiminen ja nyt tilattu uusi tehomuuntaja liittyvät Oulujoen verkon uusimiseen. Alueella ikääntynyttä sähköverkkoa uudistetaan ja lisäksi alueelle on suunniteltu tuulivoimahankkeita usean sadan megawatin edestä. Fingrid on suunnitellut sähköverkon kehittämistä tiiviissä yhteystyössä alueen sähköntuottajien ja jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Petäjäveden muuntoaseman uusiminen ja asemalle nyt tilattu uusi tehomuuntaja liittyvät suurempaan Metsälinjaksi nimettyyn hankkeeseen.

Press Release Fingrid

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2019 toisella neljänneksellä

19.8.2019

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 6,9 % vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 7,0 % vuoden 2018 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi 6,1 % vuodentakaisesta. Vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 18,4 %, metsäteollisuudessa 18,0 %, elintarviketeollisuudessa 10,8 %, muun teollisuuden toimialalla 5,7 %, metalliteollisuudessa 5,6 %, kemianteollisuudessa 2,8 % ja sähköntuotannossa 1,0 %. Vuoden 2019 toisella neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta tekstiiliteollisuudessa 4,6 %. Kaupan alalla varastot kasvoivat kaikilla toimialoilla vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna. Autokaupassa varastojen arvo kasvoi 11 %, tukkukaupassa 6,8 % ja vähittäiskaupassa 1,8 %.

Press Release Tilastokeskus

Kuopion kaupunginhallitus käsittelee energiayhtiöiden yhdistymistä 9.9.2019?

20.8.2019

Kuopion kaupunginhallitus on vetänyt Kuopion Energian ja Savon Voiman liiketoimintojen yhdistämisen pois asialistaltaan, koska mutkikkaaseen asiaan halutaan paneutua. Aiesopimus aiotaan saada hallitukseen 9.9.2019 ja kaupunginvaltuustoon 7.10.2019, kertoo kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Kuopion valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat olleet tyytyväisiä yhdistymisaikeeseen. He katsovat suuren toimijan tuovan lisää varmuutta ja lisätuloja osinkoina.

Savon Sanomat (E-edition PDF)

Asumismenojen kasvu jatkuu vuosina 2019-2021

20.8.2019

Suomalaisten asumismenojen kasvu jatkuu, joskin aiempaa hitaampana vuosina 2019-2021, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n vuotuinen asumismenoselvitys. Menojen vuosittainen nousu on asuinpaikasta, asumismuodosta ja kotitalouden tyypistä riippuen noin 1,5 - 2,5 prosenttia. Asumismenojen kasvu on hitaampaa kuin edellisvuosina. Syynä ovat heikentyvä talouskehitys ja maailmantalouden epävarmuus, joiden seurauksena korkotaso pysyy matalana myös tulevina vuosina, kertoo PTT:n asumiseen erikoistunut ekonomisti Peetu Keskinen. Menojen kasvun hidastuessa asumiseen kuluva osuus kotitalouksien tuloista joko laskee hieman tai pysyy jotakuinkin ennallaan. Osuus kuitenkin vaihtelee merkittävästi kotitalouden tyypin ja asuintavan mukaan. Energiamarkkinoiden toiminta ja kustannusten nousupaineet huolettavat kiinteistönomistajia monissa kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingissä kaukolämmön hinta on noussut taloyhtiöille kolmessa vuodessa 30 prosenttia.

Press Release PTT

HS: Kaikkia sähköverkkoja ei kannata kaivaa maahan

19.8.2019

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa käsitellään sähköverkkoja. Lehden mukaan sähkömarkkinalain uudistus on johtanut siihen, että haja-asutusalueilla ilmajohtoja on muutettu yhä enemmän maakaapeleiksi. Energiavirasto on kertonut sähköverkkoyhtiöiden investoivan melkein 3 mrd. euroa toimintavarmuuden parantamiseen vuoteen 2028 mennessä, minkä päälle tulevat ikääntyvän verkon uusimisen kustannukset, jotka ovat noin 6,5 mrd. euroa. Lehden mukaan investoinnit näkyvät nousevina siirtohintoina sähkön käyttäjille. Kaupunkiyhtiöiden hinnat ovat halvemmat kuin haja-asutusalueiden yhtiöiden. Pääkirjoituksessa kysytään, onko laki tehnyt maakaapeloinnista ja siirtohintojen nostamisesta liian hyvää liiketoimintaa sähköyhtiöille. Toimintavarmuuden parantamiseen olisi muitakin keinoja.

Helsingin Sanomat

KHO: Nord Stream 2 -hanke voidaan toteuttaa Suomen talousvyöhykkeellä

19.8.2019

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, jolla Nord Stream 2 AG voi sijoittaa kaksi maakaasuputkea Suomen talousvyöhykkeelle. Putken pituus Itämerellä Venäjältä Saksaan on yhteensä 1 200 kilometriä, mistä 374 kilometriä Suomen talousvyöhykkeellä. Puolassa rekisteröity ympäristöjärjestö ClientEarth Prawnicy dla Ziemi on valittanut aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on jättänyt valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus on katsonut, että järjestön sääntöjen mukainen toiminta-alue ei kattanut Suomen talousvyöhykettä. KHO on kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun tältä osin. KHO:n mukaan Suomen talousvyöhykettä koskeva kaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely oli toteutettu kansainvälisten sopimusten ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Vaikutukset Suomenlahden ja Itämeren Natura 2000 -alueille eivät edellytä uusia Natura-arviointeja. Hankkeesta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset eivät myöskään muutoin olleet huomattavia hankkeesta saataviin vesilain mukaisiin hyötyihin verrattuna. Haittojen ehkäisemiseksi oli annettu riittävät määräykset.

Press Release Korkein hallinto-oikeus

Tampereella kehitetään fotosynteesiä matkivaa menetelmää energiantuotantoon

19.8.2019

Tampereen yliopiston tutkijoiden tavoite on kehittää fotosynteesiä matkiva menetelmä, jolla voidaan tuottaa auringonvalosta, ilmakehästä kerätystä hiilidioksidista ja vedestä hiilineutraalia uusiutuvaa energiaa. Hanke on saanut rahoitusta 1,3 miljoonaa euroa. Siinä ovat mukana professori Mika Valdenin johtama pintatieteen tutkimusryhmä ja professori Mircea Guinan johtama optoelektroniikan tutkimusryhmä. Guinean ryhmässä valmistetaan aurinkokennot ja Valdenin ryhmä kehittää kennojen päälle istutettavat ohutkalvot eli katalyyttikerrokset. Aurinkopolttoaineyksikön ensimmäisen prototyypin on määrä valmistua vuonna 2021, ja neljän vuoden kuluttua valmiina pitäisi olla teollisesti pilotoitu aurinkopolttoaineyksikkö.

Aamulehti (E-edition PDF)

Fortum ja Prokon kiinnostuneita samasta alueesta Närpiössä

19.8.2019

Fortum on lähettänyt vuokrasopimusehdotuksia maanomistajille Närpiön Bredåsenin alueella, joka on varattu tuulivoimakäyttöön. Alue on kooltaan reilut 3 000 hehtaaria. Myös Prokon on kiinnostunut samasta alueesta ja on ollut yhteydessä moniin maanomistajiin. Prokon Finlandin maajohtajan Michael Sandbergin mukaan kumpikin yhtiö on huomannut alueen olevan kiinnostava, mikä ei ole tällä alalla uutta. Sandberg sanoo, ettei tunne Fortumin tarjousta maanomistajille. Maanomistajien mielestä kilpailutilanne on myönteinem asia. Yhtiöiden näkökulmasta olisi hyvä, jos maanomistajat olisivat yksimielisiä.

Syd-Österbotten

Finland: Aquila Capital acquires two onshore wind farms

19.8.2019

The German investment firm Aquila Capital is expanding its wind energy portfolio with the acquisition of two onshore wind farms in Finland. The two wind farms have capacities of 34.5 MW and 18.5 MW. Both wind farms were developed, built, and managed by TuuliWatti. With the acquisition, Aquila Capital now manages wind turbines with a total capacity of 1.5 GW in Scandinavia, and plans to further increase its presence in the region in the future.

Windmesse

Luonnonsuojeluliitto: Lisäykset luonnonsuojelurahoitukseen hoidettava heti

19.8.2019

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytymätön valtiovarainministeriön vuoden 2020 budjettiesityksen. Esitys lisäisi luonnonsuojelun rahoitusta 25 miljoonalla eurolla, vaikka tavoite oli hallitusohjelmassa 46 miljoonaa euroa lisää pysyvää rahoitusta. Liiton puheenjohtaja Harri Hölttä vaatii, että hallitusohjelman lupaukset tulee toteuttaa heti eikä vasta vuonna 2023. Liittoa ärsyttää myös esitys turpeen edelleen jatkuvasta alennetusta verotuksesta. Se johtaa verotuen kasvamiseen 196 miljoonaan euroon vuodessa, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko ympäristöhallinnonalan budjetti.

Metsälehti

Kaasuautojen määrä yli nelinkertaistunut kolmessa vuodessa

20.8.2019

Trafin tuoreiden tilastojen mukaan kaasuautojen määrä on kovassa kasvussa, vaikka luvuissa on otettava huomioon vaatimaton lähtötaso. Vuoden 2019 puolivälissä Suomessa oli 6 884 kaasuautoa, kun vuoden 2016 toisella neljänneksellä kaasuautojen määrä oli 1 633. Vuonna 2018 Suomeen rekisteröitiin 1 161 uutta kaasuautoa. Suosituimmat kaasuautomallit olivat Skoda Octavia, Seat Leon ja Seat Ibiza. Kaasuautoilijat ry:n varapuheenjohtajan Deniz Söderströmin mukaan sähköautoista kiinnostuneilla kuluttajilla alkaa olla jo valikoimaa. Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) tuoreessa talousarviossa fossiilisten polttoaineiden verotusta kiristetään 250 milj. eurolla, minkä odotetaan lisäävän sähkö- ja biokaasuautojen määrää edelleen. Kaikki kaasuautot kulkevat sekä biokaasulla että fossiilisella maakaasulla, sillä lopputuote on samalaatuista metaania. Gasumin viestinnästä vastaavan johtajan Olga Väisäsen mukaan yhtiön tankkausasemilla yli puolet henkilöautoista tankkaa biokaasua. Suomessa on elokuussa 2019 yhteensä 46 kaasutankkausasemaa, joista 33 on Gasumin. Kaasutankkausasemia ei vielä ole esimerkiksi Lapissa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Keski-Uusimaa

Mustankorkean biokaasuntuotanto jälleen käynnissä Jyväskylässä

16.8.2019

Jyväskylän Mustankorkean jäteasemalla on saatu käynnistettyä biokaasun tuotanto ensimmäisen kerran syksyn 2018 jälkeen. Tuolloin tuotanto katkesi, koska viranomaiset kielsivät vaarallisen laitteiston käyttämisen. Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen kertoo, että laitteistoa on nyt uusittu muutamalla miljoonalla eurolla. Mustankorkean jäteaseman tankkausasema on otettu käyttöön, mutta Seppälän tankkausaseman vaikeudet ovat jatkuneet ja hydrauliikkavika on uusiutunut.

YLE Uutiset

Biokaasuntuotannosta kaavaillaan uutta liiketoimintaa Lapinjärven yrityksille

16.8.2019

Lapinjärvellä on käynnistynyt Biokaasusta elinvoimaa -hanke, jonka tavoitteena on edistää biokiertotalouden ekosysteemin muodostumista kuntaan. Resurssiviisas Lapinjärvi -hankkeessa vuonna 2018 tehtyjen alkukartoitusten perusteella Lapinjärvellä on erinomaiset edellytykset biokaasuntuotannolle. Biokaasuntuotannossa voidaan hyödyntää useita erilaisia alihyödynnettyjä biomassoja sekä tuottaa niistä uusiutuvaa energiaa ja kierrätyslannoitteita. Samalla luodaan yrityksille uutta liiketoimintaa. Hankkeessa toteutetaan kattavat jatkoselvitykset mm. biokaasulaitoksen kannattavuudesta, sijoittamisesta, logistiikasta sekä potentiaalisista yhteistyökumppaneista. Lisäksi hankkeessa selvitetään biokaasuntuotannossa muodostuvan mädätteen jatkokäsittelyä ja hyödyntämistä sekä jaetaan tietoa biokaasusta sekä biokiertotaloudesta mm. yrityksille ja kuntalaisille. Kehittämisryhmässä ovat mm. Lantbrukssammanslutning Pockar Gård, Porlammin Potka, Lapinjärven Lämpö, Amerikan porsas ja Yli-Simola. Hankkeessa on mukana myös Kymenlaakson Sähkö.

STT Info

Apetit päätti bioenergialaitoksen rakentamisesta Kirkkonummelle

19.8.2019

Apetit on tehnyt päätöksen ja allekirjoittanut sopimuksen Kirkkonummen rypsiöljynpuristamon yhteyteen rakennettavasta bioenergialaitoksesta. Hankkeelle on myönnetty ympäristölupa. Laitoksen on määrä valmistua lokakuussa 2020. Investoinnin kustannukset ovat nousseet aiemmin arvioidusta noin 3,7 milj. eurosta 5,2 milj. euroon. Apetit saa työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvaan energiaan perustuville hankkeille myönnettävää investointitukea noin 490 000 euroa. Uusi bioenergialaitos korvaa nykyisen, uusiutumatomiin polttoaineisiin perustuvan energiaratkaisun pienentäen selvästi Apetitin hiilidioksidipäästöjä ja kasvattaen tehtaan energiaomavaraisuutta.

Press Release Apetit

Fortum: Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

16.8.2019

perustuu fossiilisten energianlä...

Youtube (in Finnish)

Satu Hassi: Hallitusohjelma linjaa, että turpeen käyttö energialähteenä puolittuu 2030-mennessä.

16.8.2019

lähteenä puolittuu 2030-mennessä. Veroetua pitää leikata, ei kasvattaa. #turve https://t.co/ses85FvhED...

Twitter (in Finnish)

Olli Tiainen: Hiilestä ja turpeesta luopuminen edessä ja

17.8.2019

on sitten jo ylipäänsä monitahoisempi kysymys. Johon liittyy varmaan myös Fortumin ja Helenin suhteet. Joka tapauksessa. Hiilestä ja turpeesta luopuminen edessä ja t...

Twitter (in Finnish)

Suomen luonnonsuojeluliitto: Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä toi lähetyksessä esiin turpeeseen, eli kotimaiseen fossiiliseen,

20.8.2019

sta, tuhoaa herkkää suoluontoa ja pilaa vesistöjä. ⚫️Kuntien mielipiteellä oman alueensa turvetuotantoon on liian vähän painoarvoa. Tämä...

Facebook (in Finnish)

Yrjö Jaakkola: @yjaakkol Kirjoittaja myös unohtaa, että jo suon avaaminen turpeenottoon vapauttaa kasvihuonekaasut ilmakehään.

17.8.2019

s...

Twitter (in Finnish)

Aimo Kolehmainen: @paaneuvottelija @antonioguterres @yministerio @Ulkoministerio Suomi kunnostautuu lisäämällä turpeen

17.8.2019

s #ilmastokriisi #nytonpakko...

Twitter (in Finnish)

Turvesuomi: Energiaverouudistukseen on jatkuvasti viitattu... tyrmää turpeen lisäverot ja sivaltaa taas vihreitä

17.8.2019

veron muuttaminen ei siis välttämättä toteudu, vaan keinona voi olla vaikkapa odottelu. Uskotaan siihen,...

Facebook (in Finnish)

AdAstra: Demarien @AnttiLindtman totesi tänään, että viime vaalikaudella turpeen verotuki lähes tuplaantui.

17.8.2019

s #demarit #kesäkokous...

Twitter (in Finnish)

Aimo Kolehmainen: @EiroLaura @satuhassi @liikenneproffa @ITS_Finland Sitten loppuun se tärkein uudistus uunituoreesta VM:n

16.8.2019

s...

Twitter (in Finnish)

Atte Harjanne: VM:n budjettiehdotuksessa näkyvät turpeen tukemisen ja päästökauppakompensaation nousut on siis nykylainsäädännön

16.8.2019

verotus ja yritystuet pitää uudistaa pian....

Twitter (in Finnish)

Maa- ja metsätalousministeri Leppä Joutsassa: Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat ratkaisujen lähde – Jari Leppä

17.8.2019

ksen torjuntaa. Maailmalla metsäkato on viheliäinen ongelma, joka johtuu pitkälti siitä että metsillä ei nähdä taloudellista arvoa. Ku...

Jari Leppä (Blog)

KL: Ulkomaiset sijoittajat eivät ehkä mielissään Fortumin Uniper-aikeista

17.8.2019

ksen torjumiseen voimakkaasti profiloitunut Antti Rinteen (sd) hallitus voisi katsoa Fortumin Uniper-ostoaikeita ja samalla Suomen valti...

Verkkouutiset (Blog)

Kokoomus: "Tarvitsemme nopeita toimia metsien ja maan hiilinielujen vahvistamiseksi", toteaa Sari Multala.

18.8.2019

s tosissaan! 🍃💙 Lue lisää Sarin ajatuksista. Testaa myös, kuinka monta saat oikein ympäristövisassamme! 🤔 https://www.kokoomus.fi/s...

Facebook (in Finnish)

Tampereen kaupunki: Älyvalaistuksella voidaan saavuttaa merkittävää energiansäästöä.

19.8.2019

nsäästöä. Tätä kehittää myös #6Aika @CityIoT1-hanke https://t.co/CDbFwg1BHR #kaupungit #IoT...

Twitter (in Finnish)