logo logo logo

Ukkorintama ja tuuli katkoivat sähköjä ja puita myös Valkeakoskella

20.6.2018

Valkeakosken Pyörönmaan, Sääksmäen ja Huittulan alueilla oli eilen sähkökatkoja. Ukkonen vioitti Huijaantien muuntamoa ja se jouduttiin vaihtamaan. Muuntamon vaihtoon kului kolme tuntia. Häiriökartta oli sähkökatkojen aikana poissa toiminnasta. Valkeakosken Energian verkkojohtaja Samuli Enqvist arvelee, että häiriökartan häiriö saattaisi johtua poikkeuksellisesta kytkentöjen tilanteesta.

Valkeakosken Sanomat

Paikallisella sähköllä Bonusta takataskuun

21.6.2018

Rantahovin entinen yrittäjä Ritva Markkula tahtoo suosio paikallisia yrityksiä. Jos kaikki hankitaan muualta, ei Imatralla pian ole enää mitä ostaa, Markkula perustelee periaatettaan. Muun muassa sähkönsä Markkula hankkii paikallisesta yhtiöstä. Imatran Seudun Sähkön vaihtaminen johonkin toiseen sähköyhtiöön ei Markkulan mukaan ole käynyt edes mielessä, vaikka puhelinmyyjät koettavatkin sellaiseen houkutella. Paikallisuuden ohella Imatran Seudun Sähkö tarjoaa Markkulalle muitakin etuja. Hän saa tililleen S-Bonuksia jokaisen sähkölaskun myötä.

Etelä-Saimaa (E-edition, PDF)

Leijannaru toi Ruokolahden Salosaareen ensin pelastuslaitoksen ja sitten sähköyhtiön — Pahimmillaan sähkölinjaan sotkeutuneeseen naruun koskeminen olisi voin...

20.6.2018

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai keskiviikkona ilmoituksen Ruokolahdella. Syynä ilmoitukseen oli 20 kV:n sähkölinjaan sotkeutunut leijannaru. Pelastuslaitos ei voinut tehdä mahdollisesti jännitteiselle narulle mitään, joten se soitti paikalle henkilökuntaa Imatran seudun sähkönsiirrosta. Paikalle saapunut sähkömies katkoi leijannarun vaarattomaksi oksasahan avulla.Topi Martikainen, Imatran seudun sähkönsiirron tekninen vikapäivystäjä, kertoo, että linjalle jäivät pienet narunpätkä, mutta ne eivät haittaa mitään.

Etelä-Saimaa | Etelä-Saimaa (E-edition, PDF)

Sadat taloudet ilman sähköjä Etelä-Karjalassa

21.6.2018

Keskiviikkona sadat ihmiset jäivät ilman sähköjä Etelä-Karjalassa. Muun muassa Ruokolahdella ilman sähköä oli 184 Järvi-Suomen Energian ja Imatran seudun sähkön asiakasta ja Rautjärvellä 185 Parikkalan valon ja Imatran seudun sähkön asiakasta.

Etelä-Saimaa (E-edition, PDF)

Energia- ja ilmastotyöhön liittyvät sitoumukset vauhdittavat kuntien työtä

20.6.2018

Energia- ja ilmastotyöhön liittyvät sitoumukset ja sopimukset vauhdittavat kuntien työtä. Sitoumukset luovat työlle tehokkaan toimintamuodon, niissä toteutetut toimenpiteet tuovat taloudellista hyötyä, lisäävät kuntien näkyvyyttä ja kasvattavat kuntien osaamista energia- ja ilmastoasioissa. Haasteina ovat toisaalta resurssipula, toiminnan organisointi ja sitoumusten päällekkäisyys. Eri sitoumusten hyödyntämistä kunnissa on selvitetty diplomityössä "Energiatehokkuussopimuksen ja sitoumusten tilanne Suomen kunnissa". Kunnat ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet vähentämään kunnassa muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä sekä edistämään kestäviä toimintatapoja ja -muotoja. Suomen kunnista liki 40 % on mukana sitoumuksissa, osa useammassa sitoumuksessa samaan aikaan. Tulosten mukaan 90 % haastateltavista kunnista koki, että sopimustoiminnasta oli selkeästi konkreettista hyötyä. Sopimustoiminta nähtiin tuloksekkaana energiatehokkuuden edistäjänä ja tehokkaana toimintamuotona kunnissa. Sitoumuksista 14 % keskittyy pääosin energiatehokkuuden edistämiseen, 43 % sitoumuksista energiatehokkuus sisältyy sitoumukseen samassa suhteessa muiden aiheiden kesken, kun taas 43 % sitoumuksista energiatehokkuus esiintyy vain vähäisessä määrin. Diplomityön laati Okariina Rauta Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon.

Press Release Motiva

Gerbyn saariston toinen merikaapeli otettiin käyttöön Vaasassa

21.6.2018

Vaasan Sähköverkko Oy:n rakennuttama, toinen mantereelta Gerbyn saaristoon kulkeva merikaapeli on valmistunut. Kaapelin vaikutuspiirissä on noin 8 000 vaasalaistaloutta. Merikaapeli kulkee Svartholmenilta Bengtskäretiin ja on noin 400 metriä pitkä. Kaapelin ansiosta yhä useammalla on sähköt myös linjojen vikaantuessa, ja samalla se lyhentää alueen vikojen korjausaikaa. Vuosina

Press Release Vaasan Sähkö

Liikenteen päästöjen vähentämisessä konkretia ja laaja-alaisuus pääosissa

20.6.2018

LVM:n asettama liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä hakee ratkaisuja hiilivapaan liikenteen saavuttamiseksi vuoteen 2045 mennessä. Trafin pääjohtaja Mia Nykopp toteaa, että liikenteen päästöihin täytyy puuttua laajalla skaalalla, jotta oikeat keinot saadaan varmasti käyttöön. Nykopp jatkaa, että teknologisen kehityksen mahdollisuudet tulee ottaa tehokkaasti ja innovatiivisesti käyttöön. Esimerkiksi täyssähköautojen ja ladattavien hybridien ensirekisteröinnit ovat lähteneet kasvuun, mikä kertoo vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen kehittymisestä. Myös kaasuautoissa on mahdollista käyttää kotimaisesti tuotettua biokaasua ja näyttää myös siltä, että kaasuautojen määrien kasvuennusteet saavutetaan etuajassa. Tähän ja muuhun vastaavaan kehitykseen tulee panostaa myös jatkossa. Nykopp pitää tärkeänä sitä, että yhteiskunta tukee yksilön toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja mahdollistaa kestävät valinnat esimerkiksi erilaisten tukien ja kokeilujen muodossa. Liikenteen ilmastopoliittinen työryhmä antaa väliraportin hiilettömään liikenteeseen johtavista vaihtoehtoisista toimenpidekokonaisuuksista syksyllä 2018.

Press Release Trafi

Caruna ja Solarvoima sähköistävät kesämökkejä Mökkivoimala-tuotteella

20.6.2018

Suomessa on noin 400 000 kesämökkiä vailla sähköä. Suurten etäisyyksien maassa kiinteän sähköliittymän hankkiminen on usein kallista. Caruna tarjoaa ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä kiinteän liittymän vaihtoehdoksi omavaraista Mökkivoimala-tuotetta. Mökkivoimala on ratkaisu, joka tuottaa sähköt perussähkölaitteisiin kätevästi ja ekologisesti. Mökkivoimala-tuote on Solarvoima Oy:n kehittämä sähköttömän kiinteistön sähköistäjä, joka saa voimansa auringon energiasta. Voimala tulee mökille siistissä paketissa, ja asentamistöiden määrä on minimoitu. Mökkivoimalasta on kaksi versiota: Mökkivoimala ja Mökkivoimala PRO. Ensimmäinen sopii mökin perussähkölaitteiden, kuten jääkaapin sähköistämiseen ja jälkimmäinen vaativammankin mökkiläisen, joka haluaa käyttää mökillään järeitä työkaluja.

Press Release Caruna

Gasum ostaa Enegian energiamarkkinapalvelut

20.6.2018

Gasum ostaa suomalaisen energia-alan asiantuntijayrityksen Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan. Yrityskauppa vahvistaa Gasumin Pohjoismaista strategiaa mahdollistamalla palveluiden laajentamisen energian tukkumarkkinoilla ja luomalla alustan tuotetarjoaman laajentamiseksi asiakkailleen. Kauppa sisältää Enegia Consulting Oy:n, Enegia Portfolio Services Oy:n ja intStream Oy:n osakekannat. Kaupan odotetaan toteutuvan elokuun 2018 aikana. Energiamarkkinapalveluissa työskentelee noin 35 ammattilaista energian hankinnassa ja myynnissä sekä päästökaupassa ja vihreissä sertifikaateissa. Enegian energiamarkkinapalveluiden henkilöstö siirtyy yrityskaupan toteutuessa Gasumin palvelukseen. Yrityskaupan myötä Gasumin tavoitteena on laajentaa palvelutarjontaa maakaasumarkkinoille sekä yhtiön koko toiminta-alueella Pohjoismaissa. Enegia Group Oy:n toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt sanoo, että kaupan myötä Enegiasta tulee EnerKey-vetoinen energiajohtamisen asiantuntijatalo.

Press Release Gasum

Fortum: Hukkalämpöä hyödyntämällä kohti tehokkaampaa energiajärjestelmää

20.6.2018

Fortum on avannut ensimmäisenä Suomessa kaukolämpöverkkonsa kaikille puhtaan energian tuottajille. Hukkalämpöä hyödyntämällä suomalaista energiajärjestelmää voidaan muuttaa kestävämmäksi, tehokkaammaksi ja puhtaammaksi. Hukkalämmön talteenoton avulla voitaisiinkin lämmittää jopa 20 000 asuntoa ilman energiantuotannon lisäämistä. Myymällä ylimääräisen lämmön tai muun puhtaan energian Fortumille voivat kiinteistöt tai yritykset muuttua energiankuluttajista lämpöenergian tuottajiksi. Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Mikael Lemström sanoo yhtiön olevan valmis ostamaan lämpöä erilaisilta toimijoilta. Fortumin tavoitteena on tuottaa kaikki kaukolämpö Suomessa puhtaasti 2020-luvulla.

Press Release Fortum

EU-maiden välillä suuria eroja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

21.6.2018

CAN Europe -verkosto on laatinut raportin EU-maiden työstä kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Raportista käy ilmi, että myös ne maat, jotka haluavat profiloitua globaaleina edelläkävijöinä, tekevät liian vähän. Raportin mukaan Ruotsi on mallioppilas, kun tarkastellaan tavoitteita ja sitä, paljonko päästöjä on pystytty pienentämään. Ruotsi on vertailussa ykkönen ja saa kasaan 77 % suurimmasta mahdollisesta pistemäärästä. Toisena on Portugali (66 %) ja kolmantena Ranska (65 %). Suomi on kymmenentenä listalla (42 %). Listan hännillä on Puola (16 %). CAN Europen johtaja Wendel Trio toteaa, että kaikki EU-maat allekirjoittivat Pariisin ilmastosopimuksen, mutta valtaosa maista ei tee töitä tavoitteiden eteen. Maiden täytyy ryhdistäytyä ja tehdä kunnianhimoisemmin töitä ilmasto- ja energiapolitiikan eteen.

Hufvudstadsbladet (E-edition PDF)

Kotkamillsin, Vapon ja Envor Protechin yhteistyö saa jatkoa Kotkassa

20.6.2018

Kotkamills, Vapo ja Envor Protech ovat yhteistyössä käynnistäneet esisuunnitteluhankkeen Kotkamillsin Kotkassa toimivan tehtaan energiaomavaraisuuden kasvattamisen ja tehtaalla syntyvien sivuvirtojen energiahyödyntämisen selvittämiseksi. Yhteistyöhanke koskee uutta kiinteää polttoainetta käyttävää ja höyryä tuottavaa energiantuotantolaitosta sekä tehtaan lietteenkäsittelyn uudistamista. Energiaratkaisulla pyritään turvaamaan tehtaan höyrytehon tarve, kasvattamaan paikallisten uusiutuvien polttoaineiden osuutta energiatuotannossa sekä tuomaan hintavakautta energianhankintakustannuksiin. Ratkaisulla pystytään tuottamaan myös uusiutuvaa biokaasua liikenteen käyttöön ja kehittämään tehtaan jäteveden- ja lietteenkäsittelyjärjestelmän toimintaa entistä edistyneemmäksi. Seuraavassa vaiheessa Envor Protech käynnistää ympäristönvaikutusten arviointimenettelyn, joka liittyy mahdolliseen biokaasuntuotantoon tehdasalueella. Vielä kesän 2018 aikana Vapo jättää uuden energiantuotantolaitoksen rakentamiseen tarvittavan ympäristölupahakemuksen. YVA-prosessin ja lupien käsittelyn odotetaan kestävän puolesta vuodesta vuoteen.

Press Release Vapo

Energiavirasto: Tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuista

20.6.2018

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilain muutos tulee voimaan 25.6.2018. Sen mukaan Energiavirasto tulee järjestämään uusiutuvan energian teknologianeutraalin tarjouskilpailun, jonka perusteella sähkön tuottaja hyväksytään preemiojärjestelmään. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat tehdä tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat. Kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä, joka on yhteensä 1,4 terawattituntia. Se kilpailutetaan yhdellä kerralla. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten. Tarjouskilpailun järjestäminen edellyttää vielä, että vuoden 2018 ensimmäiseen lisätalousarvioon hyväksytään valtuutus tarjouskilpailun järjestämisestä. Alustavan aikataulun mukaan tarjousten jättöaika olisi 15.11.-31.12.2018.

Press Release Energiavirasto

Noin 7 000 taloutta ilman sähköä keskiviikkona 20.6.2018

20.6.2018

Keskiviikkoiltapäivänä 20.6.2018 Suomessa oli enimmillään noin 7 000 taloutta ilman sähköä. Puoli yhdeltätoista illalla määrä oli enää 418. Pohjois-Karjalassa kärsittiin tuulituhoista ja pahimmillaan 3 000 taloutta oli ilman sähköä. PKS Sähkönsiirron asiakkaista alle sadalta puuttui sähköt puoli yhdeltätoista.

STT Mediapankki

Valmet toimittaa turbiiniautomaatioteknologiaa E.ONille Ruotsiin

20.6.2018

Valmet on aloittanut avaimet käteen -automaatiotoimituksensa toisen vaiheen Heleneholmsverketin (HVK) lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksella Malmössä Ruotsissa. Laitoksen omistaa ja sitä operoi E.ON. Valmetin toimitus kattaa järjestelmän ohjelmistot ja laitteistot, kenttäsuunnittelun ja asennuksen. Kyseessä on Valmetin ensimmäinen radiaaliturbiinin automaation korvausprojekti Ruotsissa. Monivaiheisen automaatiouusintaprojektin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen viime syksyllä 2018. Toinen vaihe alkoi äskettäin ja valmistuu aikataulun mukaan syksyllä 2018. Kolmas vaihe toteutetaan vuoden 2019 kesällä ja syksyllä.

Press Release Valmet

K. Hartwall tekee energiaremonttia Sipoossa

20.6.2018

Sipoolainen K. Hartwall tekee metallisia rullakoita ja rullavaunuja mm. teollisuudelle ja kaupalle. Yrityksessä tehdään mittavaa energiaremonttia, jolla pienennetään energialaskua ja parannetaan työoloja. Remontin toteuttaja on LeaseGreen. Sen mukaan tuotantokiinteistöjen hiilidioksidipäästöt vähenevät 250 tonnia vuodessa remontin myötä. Remontti tuo mukanaan 1,4-2 milj. euron kustannussäästöt.

Uusimaa (E-edition PDF)

Innogas toimittaa miljoona nestekaasupulloa vuodessa

20.6.2018

Innogas täyttää ja huoltaa nestekaasupulloja sekä tarjoaa toimintaan liittyviä logistiikkapalveluita. Yhtiön omistavat AGA, Neste ja muut pullonestekaasualan yritykset. Innogas toimittaa kaikkiaan miljoona kaasupulloa vuodessa. Pullotyyppejä on 15. Pullokaasua menee kotitalouskäytön lisäksi myös teollisille asiakkaille. Grillausbuumi on kasvattanut nestekaasun kotitalouskäyttöä Suomessa.

Aamuposti - Hyvinkää (E-edition PDF)

Huikku Tuulivoima lahjoittaa rahaa Kristiinankaupungin nuorille

21.6.2018

Huikku Tiilivoima on lahjoittanut rahaa Kristiinankaupungin nuorisotoiminnalle. Yhtiö haluaa antaa jotain takaisin seudulle, jolla toimii. Yhtiö aikoo antaa alueelle reilut 100 000 euroa. Yhtiö katsoo, että tuulivoima tarvitsee Suomessa pr-tukea.

Syd-Österbotten (E-edition PDF)

Ahvenanmaalla pyritään kannustamaan tuulivoiman rakentamista

21.6.2018

Ahvenanmaan maakuntahallitus pyrkii kannustamaan tuulivoimaloiden perustamista. Tukikausi pitenee 12 vuoteen ja vuosittain rakentamista tuetaan arviolta 1,43 milj. eurolla. Hallituksen ilmastostrategiatavoitteena on, että vuonna 2030 kaikkiaan 60 % energiasta tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä. Nykyisin osuus on noin 22 %. Ympäristö- ja elinkeinoministeri Camilla Gunellin mukaan tuulivoimatuotannolle tulee uusi kukoistuskausi. Jos kaikki kaavaillut tuulivoimaprojektit toteutuvat, Ahvenanmaan sähköenergiasta 65-70 % tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä. Allwindin toimitusjohtaja Henrik Lindqvist sanoo, että aloitetta on odotettu kauan. Nyt uusille investoinneille on toivoa.

Nya Åland (E-edition PDF)

Tuulivoimala-alueen tulee vähentää melua Siikajoella

21.6.2018

Siikajoen teknisen lautakunnan mukaan Vartinoja 1 Ky:n tulee vähentää voimalamelua Vartinojan tuulivoima-alueella. Lautakunta on antanut yhtiölle kirjallisen varoituksen asiasta, ja sen mukaan yhtiön tulee ryhtyä toimenpiteisiin 31.7.2018 mennessä. Voimaloiden aiheuttama melu tulee saada asuinrakennusten pihapiirissä ohjearvojen alapuolelle. Yhtiön tulee myös esittää selvitys siitä, miten se aikoo saada melun pysymään sallittujen rajojen sisällä.

Siikajokilaakso (E-edition PDF)

Lestijärvelle kaavoitetaan paikat kahdeksalle tuulivoimalalle

20.6.2018

Lestijärvi aikoo kaavoittaa Iso Kortenevan tuulipuistoon kaikkiaan kahdeksan tuulivoimalaa, jotka on poistettu edellisessä vaiheessa kaavaa. Osayleiskaavaluonnos on asetettu nähtäville. Kunnanhallitus oli päättänyt jättää voimalat pois kaavasta, koska niiden ympäristövaikutuksia haluttiin selvittää.

Keskipohjanmaa (E-edition PDF)

Larsmo Vindkraft ei saa rakentaa tuulivoimaloita Luotoon

20.6.2018

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Luodon kunta on ollut oikeassa hylätessään Larsmo Vindkraft Ab:n hakemuksen, joka koskee kahden tuulivoimalaitoksen rakentamista. Päätös tehtiin yli kaksi vuotta sitten. Alue olisi pitänyt kaavoittaa tuulivoimaa varten. Kunta oli katsonut, että tuulivoimalat olisivat rajoittaneet Holmin keskustan kehittämistä tulevaisuudessa.

Österbottens Tidning - Södra (E-edition PDF)

Suomessa voitaisiin tuottaa 15 terawattituntia biokaasua vuodessa

21.6.2018

Hallitus pyrkii nostamaan biopolttoaineiden osuuden 30 %:iin myydystä tieliikennepolttoaineesta vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin Suomessa tulisi olla 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa. Biokaasu olisi edullinen keino vähentää autoilun päästöjä. Vuonna 2016 Suomessa käytettiin 0,8 terawattituntia biokaasua ja 23,8 terawattituntia maakaasua. Biokaasutuotanto on kasvunsa alussa, kun taas maakaasun käyttö on vähentynyt. Gasumin biokaasutoimintojen johtajan Jukka Metsälän mukaan Suomessa voitaisiin realistisesti arvioituna tuottaa 15 terawattituntia biokaasua vuodessa. Jos tämä määrä käytettäisiin liikenteessä, se olisi kolmannes Suomen tieliikenteen käyttämästä energiamäärästä. Gasumin myymästä liikennekaasusta jo noin 50 % on biokaasua, ja osuus kasvaa. Kaasuautoilu on kasvattanut suosiotaan viime aikoina nopeasti. Maaliskuussa 2018 Suomessa oli 3 737 kaasuautoa, ja niistä 572 oli ensirekisteröity vuoden 2018 aikana. Raskaalle liikenteelle voisi riittää kymmenen tankkausasemaa koko maassa.

Tekniikka & Talous (E-edition PDF)

Biolanin turvetuotantoalueella syttyi palo Eurassa 20.6.2018

21.6.2018

Biolanin turvetuotantoalueella on syttynyt tulipalo Eurassa keskiviikkona 20.6.2018. Noin kuusi turve-, hake- ja kuorikasaa oli syttynyt palamaan. Kova tuuli oli levittänyt paloa ja hankaloittanut sammutustöitä.

Satakunnan Kansa (E-edition PDF)

Nocartin liikevaihdosta 95 % tulee Afrikasta ja Kaakkois-Aasiasta

20.6.2018

Lahtelaisen Nocartin yrittäjä Vesa Korhonen on ollut mukana EY World Entrepreneur of the Year -kilpailussa Monacossa. Suomen Entrepreneur of the Year -kisan voittaja kertoo tapahtuman olleen verkottumista ja ihmisten tapaamista. Yhtiö sai osakseen paljon kehuja. Se sai hyvät arviot kasvusta, yritystarinasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Yhtiön tuote PMU eli Power Management Unit on sähkönhallintalaite, jolla vaikkapa lehmän lannasta saatu energia voidaan muuttaa sähköksi. Tuotteelle on kysyntää Afrikassa ja Aasiassa, ja yhtiön kohdemaita ovatkin mm. Kenia, Nigeria, Malawi ja Nepal. Yhtiön liikevaihdosta jopa 95 % tulee Afrikasta ja Kaakkois-Aasiasta. Yhtiö on toimittamassa bioenergialaitosta Sambiaan. 174 milj. euron arvoinen hanke on viivästynyt.

Etelä-Suomen Sanomat (E-edition PDF)

Uusi energiapolitiikka

21.6.2018

...Maailman sähkö vihertyy koko ajan. Viime vuonna sähköntuotanto lisääntyi 630 TWh, josta yli puolet oli päästötöntä tuotantoa. Tuuli- ja aurinkovoima lisäsivät eniten tuotantoa. Valitettavasti myös...

Facebook

Jokainen euro on päästö

20.6.2018

ntuotannon päästöjä. Esimerkiksi kodin laitteita ja rakennuksia koskevilla määräyksillä voidaan taas vähentää...

Vihreä Lanka (Blog)

Nesteen ja Fortumim erilaiset strategiat sekä valtion omistajaohjaus

15.6.2018

toimialalla toimivien Nesteen ja Fortumin osalta. Nesteen kohdalla pyritään alentamaan omistuksen määrää ja tällä viikolla myytiinkin osakkeit...

Niko Kaistakorpi (Blog)

Poliitikot vastuussa Pariisin sopimuksen uskonvaraisuudesta!

17.6.2018

ksiin ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen. Kommentoi 2 kommenttia Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se! Tweet ❤ 3Suosittele 3 käyttä...

Lauri Heimonen (Blog)

Biotalous – ote kirjasta Energian Aika

18.6.2018

n aika, Ilmastonmuutos, Omat projektit, Politiikka, Ruoantuotanto, Talous, Tiede, Uusiutuvat Jätä kommentti Vastaa Peruuta vastaus ...

Kaikenhuippu (Blog)

Pohjoisten alueiden lämpeneminen saa suihkuvirtaukset jämähtämään

15.6.2018

s on suoraan yhteydessä suureen joukkoon viimeaikaisia, äärimmäisiä sääilmiöitä”, sanoo tiedotteessa tutkimusryhmään kuulunut ilmakehäti...

Hirvikota (Blog)

Ympyrä sulkeutuu

19.6.2018

järjestelmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen.” Nyt kun vihreä kuntapoliitikko on mukana tällaisessa ydinvoimaa kan...

Eija-Riitta Korhola (Blog)

Kestävällä liiketoiminnalla kestäviä tuottoja

20.6.2018

s on riski koko rahoitusmarkkinoille ja sijoittaja...

Ajatuksia Elosta / Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (Blog)