logo logo logo

150 fritidshus utan ström

17.1.2019

Enligt Ålands elandelslags vd, David Karlsson, är 150 kunder fortfarande utan ström. Karlsson säger att i praktiken är det bara sommarstugor som är kvar. Alla fast boende skulle ha strömmen tillbaka.

Ålands Radio och TV

Odin kör extra på grund av stormen

18.1.2019

Odin avgår från Långnäs på torsdag klockan 07.00 och på fredag den 18 januari går Odin via Bergö antingen avgången klockan 14.00 från Snäckö eller klockan 18.30. Anledningen till att tidpunkten inte är bestämd är att Ålands elandelslags montörer reparerar ellinjer på Bergö.

Ålandstidningen (E-edition, PDF)

Odin kör extra med elmontörer

18.1.2019

På fredagen går Odins ordinarie avgång från Snäckö via Bergö klockan 14.00 eller klockan 18.30. Tidpunkten avgörs av när elmontörer från Ålands elandelslag som reparerar ellinjer på Bergö behöver åka med.

Ålands Radio och TV

Katkovahti-palvelu toimii entistä kattavammin yöaikaan

18.1.2019

Rauman Energia Sägköverkon ja Vakka-Suomen Voiman Katkovahti-palvelun toiminta lähettää jatkossa tekstiviestin sähkökatkosta myös öisin. Muutos tehtiin asiakaspalautteen perusteella. Aiemmin osalla asiakkaista oli asetuksena, ettei viestejä lähetetä yöllä, mikä aiheutti pariinkin otteeseen epätietoisuutta vuodenvaihteessa. Vakka-Suomen Voiman kehityspäällikkö Juho Uurasjärvi sanoo, että mikäli asiakas haluaa estää Katkovahdin yötoiminnan, muutoksen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Länsi-Suomi (E-edition, PDF) | Vakka-Suomen Sanomat (E-edition, PDF)

Utökad maskinpark röjer upp i åländska skogar

18.1.2019

De åländska skogsentreprenörerna utökar sin maskinpark med tre maskiner. Ålands Skogsindustriers vd Joakim Blom berättar att skogsindustrin under de två kommande åren enbart kommer att jobba med att reda upp de väldiga skogsskador som stormen Alfrida orsakade. Landskapsforstmästare Mikael Sandvik påpekar landskapsregeringens alla byråer och avdelningar samverkat gränsöverskridande för att göra förfarandet så smidigt som möjligt när skogsägarna elektroniskt kan ansöka om tillstånd att avverka skog och lasta virke. I början på veckan var mindre än 247 hushåll utan el inom Ålands Elandelslags distributionsområde. Under tisdagen och onsdagen uppstod nya skador på ledningsnätet. På onsdagsförmiddagen var nästan 1 000 abonnenter åter utan ström.

Landsbygdens Folk (E-edition, PDF)

Arvotalo myydään tarjousten perusteella

18.1.2019

Porvoon Energian vanha pääkonttori on tullut ennakkomarkkinointiin. Rakennus on yksi Porvoon keskustan harvoista jugendtaloista, ja se sijaitsee Mannerheiminkadulla. Rakennus on tällä hetkellä Ropo Capitalin väliaikainen toimipaikka.

Uusimaa (E-edition, PDF)

Datahub kokoaa sähkön käyttö- ja käyttäjätiedot yhteen järjestelmään

17.1.2019

Sähkökaupan vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja asiakkaita palvelemaan perustetaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub. Se kerää sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetysti yhteen paikkaan, jolloin tietojen käsittely helpottuu ja tehostuu. Vähittäismarkkinat toimivat sujuvammin ja toimintatavat, kuten vähittäismyyjän vaihtaminen, yksinkertaistuvat. Samalla sähkönkäyttäjien yrityksiltä saaman palvelun laatu paranee. Esimerkiksi myyjänvaihdot ja sopimusten voimaansaattaminen nopeutuvat, markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrä vähenee ja usean käyttöpaikan yhdistäminen samalle sähkönmyyntisopimukselle helpottuu. Myös asiakastietojen tietosuoja paranee. Keskitetyssä järjestelmässä tietosuojaa ja -turvaa hallitaan paremmin kuin kymmenien jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien erillisissä tietojärjestelmissä.

Press Release TEM

Valmet sopi liikkeenluovutuksesta Capgeminin kanssa

17.1.2019

Valmet jatkaa sisäisten tietotekniikka (IT)-toimintojensa uudistamista. Tavoitteena on keskittyä aiempaa enemmän tietotekniikan mahdollistamien, lisäarvoa tuottavien ratkaisuiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon sekä liiketoimintojen tukemiseen. Osana hanketta Valmet on sopinut liikkeenluovutuksesta Capgeminin kanssa. Sopimuksen mukaan Valmetin IT-sovelluskehityksen ja sen ylläpidon palvelut, joihin sisältyvät sovellusylläpito ja tukipalvelut, sovelluskehityspalvelut sekä sovellusalustan hallintapalvelut, siirtyvät Valmetilta ja sen nykyisiltä kumppaneilta Capgeminille. Liikkeenluovutussopimus koskettaa kaikkiaan 38 Valmetin nykyistä IT-työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Portugalissa. Valmetin IT-palvelut työllistävät tällä hetkellä noin 150 ammattilaista. Sopimuksen piirissä oleville työntekijöille tarjotaan siirtymistä Capgeminin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Press Release Valmet

Vuoden rakennuttaja 2018 on Kesko Oyj

18.1.2019

Rakli ry on myöntänyt vuoden rakennuttaja -palkinnon Kesko Oyj:lle. Valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Raklin mukaan Keskon rakennuttamisen asiantuntijat haluavat aktiivisesti kehittää rakennusalaa ja he jakavat muille omia kokemuksiaan ja näkemyksiään rakentamisalan foorumeilla. K-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä. Keskon uusilla kauppapaikoilla on panostettu myös mm. lauhdelämpöön ja valaistuksen energiatehokkuuteen.

Press Release Rakli

Lämpöpumppujen myynti kasvoi 22 % vuonna 2018

17.1.2019

Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu kertoo, että Suomessa myytiin 76 000 lämpöpumppua vuonna 2018. Se oli 22 % edellisvuotta enemmän. Noin 60 000 myydyistä pumpuista oli ilmalämpöpumppuja. Eniten eli 25 % kasvoi kuitenkin ilma-vesilämpöpumppujen myynti. Niitä myytiin 5 000 kappaletta, maalämpöpumppuja 8 000 ja poistoilmalämpöpumppuja 3 000. Sulpu toteaa hellekesän olleen syy ilmalämpöpumppujen suosioon. Maalämpöpumppujenkin myynti kasvo hieman. Ilma-vesilämpöpumppujen myynnin kasvuun vaikutti se, että niiden suoritusarvot, luotettavuus ja soveltuvuus Suomen lämmitysjärjestelmiin ovat parantuneet. Lämpöpumppumyynnin arvo vuonna 2018 oli 450 miljoonaa euroa. Suomessa on jo kaikkiaan 900 000 lämpöpumppua.

Taloussanomat / Ilta-Sanomat

Energiateollisuuden Leskelä: Ala kulkee vauhdilla kohti päästöttömyyttä

17.1.2019

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä vakuuttaa, ettei EU:n saaminen hiilineutraaliksi vuosisadan puoliväliin mennessä jää kiinni Suomen energia-alasta. Hän toteaa energiasektorin päästöjen puolittuneen Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sähkön ja kaukolämmön tuotannon osalta Suomi voi olla hiilineutraali jo 2030-luvulla. Jopa IEA on kehunut Suomen pitkäjänteistä ja tuloksellista energiapolitiikkaa. Leskelä nostaa menestyksen avaimiksi monipuoliset energialähteet. Uusiutuvassa energiassa Suomi on edennyt vauhdilla. Leskelä kiittelee energiayhtiöitä, jotka investoivat vuosittain yli 2 miljardia euroa puhtaampaan teknologiaan. Leskelä korostaa, ettei politiikka saisi olla poukkoilevaa. Hän ei kannata kieltoja, kuten kivihiilikieltoa, vaan taloudellisen ohjauksen pitäisi riittää. Seuraavalta vaalikaudelta energia-ala toivoo ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Demokraatti (E-edition PDF)

Oikeudelta ei helpotuksia, Kantturankosken kalatie rakennettava

17.1.2019

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Kantturankosken Voima Oy:n valituksen Vironlahdella sijaitsevan Kantturankosken kalatietä koskevista ehdoista. Yritys halusi lupamääräyksistä pois neljä kohtaa ja kahden kohdan muuttamista. Yhtiön mukaan velvoitteiden määrääminen on myös ennenaikaista, sillä kalojen nousu on mahdotonta Kantturankosken padolle, koska virta on suljettu esteellä alajuoksulla. Yhtiö toteaa valituksessaan, että velvoitteiden säilyminen lupaehdoissa tarkoittaa todennäköisesti niin isoa kustannusta yhtiölle, että voimalan toiminta todennäköisesti lopetetaan. Lupaehtojen mukaan kalatien rakentaminen tulee aloittaa kahden vuoden kuluttua ja saatettava olennaisilta osin loppuun neljän vuoden kuluttua lupapäätöksen voimaantulosta.

Kymen Sanomat

Tuulivoima kasvaa tauon jälkeen, Iistä tulossa tuulivoiman ykköskunta

18.1.2019

Tuulivoimaloiden rakentaminen elpyy vuoden 2018 hiljaisen kauden jälkeen. Syynä ovat ns. kolmannen polven tuulivoimalat, jolla voi tuottaa sähköä markkinaehtoisesti. Suomeen nousee vuosina 2018-2019 kaikkiaan yli 80 tuulivoimalaa ilman valtion tukea. Lisäksi rakennetaan ehkä vielä 90 voimalaa uusiutuvan energian tuella. Suomessa on nyt 698 tuulivoimalaa. Tuuliwatti rakentaa toimitusjohtaja Jari Suomisen mukaan Iihin Kuivaniemelle viisi Suomen korkeinta tuulivoimalaa. Lähiseudulle rakennetaan myöhemmin 12 samankokoista voimalaa lisää. Jättivoimaloiden kokonaiskorkeus on 250 metriä. Megatuulella on Loimaalla yhdeksän tuulivoimalaa ja se aikoo rakentaa Iihin 60 voimalan keskittymän. Iistä kasvaa Suomen suurin tuulivoimalakunta viimeistään 2020, jolloin voimaloiden kokonaismäärä kasvaa 52:sta 69:ään. Nyt suurin tuulivoimakunta on Kalajoki 64 voimalalla. Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoo voimaloiden määrän ylittävän 200, jos kaikki hankkeet toteutuvat. Pahkakosken Energia aikoo rakentaa Iihin 30 voimalaa ja Ilmatar Windpower 50. Iissä Fingridin sähkönsiirtoverkko on lähellä ja asukkaat suhtautuvat tuulivoimaan myönteisesti.

Kauppalehti (E-edition PDF)

Jatke rakentaa Lidl -myymälät Kotkaan ja Sipooseen

17.1.2019

Jatke Oy rakentaa Lidl Suomi Ky:lle myymälät Kotkaan ja Sipooseen. Kvr-urakkana toteutettavat myymälät ovat noin 2 700 kerrosneliömetrin suuruisia. Kotkan myymälä rakennetaan Sutelaan ja Sipoon Söderkullaan. Kotkan myymälästä tulee Lidlin ensimmäinen vihreitä arvoja toteuttava myymälä. Myymälä lämmitetään ja jäähdytetään hyödyntämällä maalämpöä ja molempien rakennusten katolle asennetaan noin tuhat neliötä aurinkopaneeleita. Kotkan myymälän rakentaminen on alkanut marraskuussa 2018 ja Sipoon alkaa alkuvuonna 2019.

Press Release Jatke

Pyhännän tuulivoimapuiston urakkakilpailutus loppusuoralla

17.1.2019

Pyhännän Piiparinmäkeen rakennettavan tuulivoimapuiston urakat jaetaan pian. Hankkeen rakennuttaja on Ilmatar Windpower. Tuulipuisto kytkeytyy Loiste Sähköverkon rakennettavaan alueverkkoon. Lopullisia päätöksiä voimajohdosta ja tuulipuistosta ei ole kuitenkaan vielä tehty. Rakennuttamisjohtaja Mikko Toivanen uskoo, että rahoitusneuvotteluissa päästään sopimukseen toukokuuhun 2019 mennessä, ja alueella alkaa tapahtua kesä-heinäkuussa. Voimaloiden on tarkoitus olla käyttövalmiina joulukuussa 2020. Hankkeen budjetti on 250 miljoonaa euroa. Piiparinmäki-Murtomäki sisältää 50 turbiinipaikkaa, joista 41 on rakennusvalmiina. Alueille sijoittavat Pyhännän kunta ja Kajaanin kaupunki.

Siikajokilaakso (E-edition PDF)

Keitele Group kohensi liiketulostaan kaudella 9/2017-8/2018

17.1.2019

Keitele Groupin liikevaihto oli elokuussa 2018 päättyneellä tilikaudella 266 miljoonaa euroa. Se oli 12 % enemmän kuin vuonna 2017. Liiketulos oli 22,6 milj. euroa (2017: 19,1 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 8,4 % vuonna 2018 (2017: 8,1). Keitele Groupin omavaraisuusaste vahvistui hieman. Yhtiön omavaraisuusaste vuonna 2018 oli 38,8 % (2017: 37,6 %). Keitele Group toimitti 790 000 kuutiometriä sahatavaraa ajalla 9/2017-8/2018. Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio uskoo, että sahatavaran globaali kysyntä suuntautuu alemman laadun ja hintatason tuotteisiin kehittyvillä markkinoilla. Sahatavaran kulutuksen kasvu tulee hidastumaan maailmantalouden kasvun hiipuessa. Suomalainen sahateollisuus tulee kohtaamaan haasteita markkinaosuuksien puolustamisessa, Kylävainio ennustaa.

Maaseudun Tulevaisuus

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on luopunut Neste-omistuksestaan

17.1.2019

Valtio antoi talvella 2017-18 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle (Itla) 922 168 Nesteen osaketta. Osakepotin arvo oli 50 milj. euroa. Säätiö hajautti alkuvuonna 2018 sijoituksiaan, jolloin se luopui osasta Nesteen osakkeita. Elokuussa koko Itlan hajautettu salkku realisoitiin. Osingon mukaan laskettuna sijoitustuotto oli 16 % tammikuun 2018 alusta realisointihetkeen. Itla on nyt laittanut sijoitusstrategiansa kuntoon. Keskiössä ovat maltillinen riskinottokyky ja sijoittamisen pitkä aikajänne. Kilpailutuksen jälkeen se on valinnut varainhoitajiksi Taaleri Varainhoidon ja Evli Pankin.

Talouselämä

Klapilämmitys pitää pintansa, kattiloista ympäristötehokkaampia

17.1.2019

Tuhannet maatilat ja omakotitalot lämpiävät Suomessa edelleen klapikattilalla. Ariterm Oy:n myyntijohtaja Kimmo Kantalainen kertoo, että klapikattiloita menee kaupaksi satoja vuosittain. Käyttäjäkunta ei juuri kasva, mutta 1970- ja 1980-lukujen taloissa vanhat kattilat alkavat olla käyttöikänsä päässä, joten saneeraustarvetta riittää. Maatiloilla järjestelmäkoot ovat kasvaneet, ja klapeista siirrytään usein hakelämmitykseen. Klapikattiloiden ratkaisut ovat olleet perinteisesti konservatiivisia, mutta kiristyvät päästövaatimukset pakottavat nyt valmistajia kehittämään ympäristötehokkaampia ratkaisuja. Kantalainen kuvaa vuonna 2020 voimaan tulevan Ecodesign EU -direktiivin olevan iso muutos alalle. Modernien klapikattiloiden päästöt ovat hänen mukaansa jo pieniä verrattuna takkoihin ja kiukaisiin.

Metsälehti (E-edition PDF)

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

17.1.2019

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia. Gasum Tekniikka on erikoistunut maakaasuun, biokaasuun ja LNG:n käyttöratkaisujen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteisiin.

Press Release Gasum