MED STYRKAN AV DE SMÅ ENERGIBOLAGEN.

Lokalkraft är en organisation som driver de lokala energibolagens intressen och står på småföretagarnas sida. Lokalkraft vill trygga små energiproducenters verksamhetsförutsättningar, betona fördelarna med en mångsidig energimarknad och stimulera genuin konkurrens. Det ligger också i elkonsumenternas intresse.

VÅRA MÅL ÄR GEMENSAMMA.

 1. Vi satsar på
  bionenergi.

  Inhemska bränslen som virke och torv underlättar energisjälvförsörjningen, ökar sysselsättningen och minskar beroendet av olja. Det är rätt.
 2. Vi förespråkar lokal-producerad energi.
  Den föreslagna nordiska gemensamma slutkundsmarknaden kan inte främja konkurrensen och förbättrar inte servicen för slutanvändarna. Det är orättvist.
 3. Vi vill ha förtjänst av
  vårt arbete.

  Regleringen av kommersen med elnätverk bör möjliggöra investeringar som ger skälig avkastning. Det är rättvist.
 4. Vi måste få konkurrera 
  på lika villkor.

  Slopandet av Mankala-principen skulle gynna stora företag, eftersom de mindre företagens möjligheter att tillsammans göra stora energiinvesteringar försvinner. Det är orättvist.