logo logo logo

Pressmeddelande

Enkätundersökning: Nio av tio finländare skulle begränsa eller helt förbjuda telefonförsäljningen

Varannan finländare har erbjudits ett elavtal per telefon under de senaste sex månaderna. De flesta konsumenterna upplever dock att telefonförsäljning är störande och skulle hellre själva kontakta säljaren. De flesta skulle tillåta telefonförsäljning endast om kunden gett sitt samtycke till det.

Lokalkraft utredde i november med en enkätundersökning konsumenternas inställning till telefonförsäljning av el och andra produkter. I enkätundersökningen framkom att tre av fyra finländare känner att försäljningen av elavtal per telefon är störande och över hälften av svarspersonerna var även misstänksamma vad gäller telefonförsäljarnas argument och kunnande. Fyra av fem angav att de hellre skulle själva kontakta elförsäljaren än ta emot samtal.

Resultatet överraskade inte Lokalkrafts verkställande direktör Toivo Hurme.

”Finländarna är avogt inställda till telefonförsäljning i allmänhet, men just i telefonförsäljningen av el har det dessutom funnits problem med oärligt säljsnack och regelrätta bedrägeriförsök. Problemet har funnits i flera år”, säger Hurme.

Även Konkurrens- och konsumentverkets utredning från i fjol kom fram till liknande resultat. Enligt den var endast åtta procent av konsumenterna positivt inställda till telefonförsäljning. Enligt Lokalkrafts undersökning tyckte tre av fem svarspersoner att telefonförsäljning borde vara tillåten endast om konsumenten gett sitt samtycke till det i förväg. En tredjedel av svarspersonerna skulle förbjuda telefonförsäljning helt.

”Lokalkraft delar konsumenternas åsikt. I Finland borde man införa modellen som baserar sig på konsumentens aktiva samtycke, vilket även Konsumentförbundet och Konsumentombudsman förespråkar. Då skulle telefonförsäljning vara tillåten endast när konsumenten gett sitt samtycke”, säger Hurme.

YouGov Finland genomförde enkätundersökningen på uppdrag av Lokalkraft. Uppgifterna samlades in med en elektronisk enkät den 5–7 november 2018. Undersökningens målgrupp var finländare som fyllt 18 år och totalt besvarades enkäten av 1 007 personer. Den slutliga gruppen som svarade viktades enligt ålder, kön och bostadsort så att den representerade den vuxna befolkningen i Finland. Det genomsnittliga konfidensintervallet är cirka 2,8 procentenheter åt båda hållen.