logo logo logo

LOKALKRAFT ÄR DE SMÅ, LOKALA ENERGIBOLAGENS INTRESSEBEVAKNINGS-ORGANISATION.

Våra medlemmar är producenter och säljare av el och fjärrvärme samt elnätsbolag. Lokalkraft vill främja en öppen konkurrens med rent spel samt stå upp för en mångsidig energimarknad, som ger konsumenten valmöjligheter och bevarar de lokala elbolagens verksamhetsförutsättningar.

läs mer >>

► LISÄÄ

NYHETER I ANDRA MEDIER