logo logo logo

Intervju

Inhemskt och förnybart på ett lönsamt sätt

Kervo Energi Ab är en mönsterelev inom energibranschen. Ännu år 2009 gick bolagets kraftverk till 75 procent på importerade fossila bränslen. Bolaget beslutade emellertid att göra en helomvändning och i dag är andelen inhemska bränslen av den egna energiproduktionen nästan 60 procent.

Enligt kundrelationschef Johanna Haverinen togs beslutet att skaka om den invanda affärsverksamhetsmodellen därför att det var förnuftigt. Särskilt utsläppshandeln och skattehöjningarna för naturgasen sporrade bolaget att överväga en övergång till alternativa energiproduktionssätt.

"Genom att förbränna inhemskt trä har vi lyckats stabilisera priserna och verksamheten har blivit ekonomiskt rationell", säger Haverinen.

Det var emellertid inte lätt att genomföra helomvändningen. Förbränningsprocesserna för naturgas och trä är helt olika, och det är i praktiken inte möjligt att bygga om ett kraftverk så att det passar för ett annat bränsle. Kervo Energi byggde ett helt nytt kraftverk, som bolaget kunde optimera för de egna behoven på bästa möjliga sätt. 

Arbetet fortsätter ännu. Nästa projekt är att utvidga den förnybara värmeproduktionen till Sibbo. För tillfället har Kervo Energi två fjärrvärmenät i Sibbo, som båda använder naturgas som bränsle. Enligt Haverinen har Kervo Energi emellertid denna höst fattat ett investeringsbeslut om byggande av ett fjärrvärmerör från Kervo till Nickby i Sibbo. Med hjälp av röret ansluts det ena av naturgasnäten i Sibbo till biovärmeanläggningen hösten 2017.

Lokal energi är uppskattat

Helomvändningen inom energiproduktionen har utöver kostnadseffektivitet också gett Kervo Energi ett varumärkesvärde. Enligt Johanna Haverinen är det viktigt för kunderna att de av ett lokalt bolag kan köpa närproducerad energi som producerats med förnybara bränslen.

Enstaka kunder har visserligen inte gillat trä som bränsle. Problemet är egentligen inte träet i sig, utan torven som används i samband med träförbränningen.

Enligt Haverinen är oron för torvens klimatpåverkningar förståelig, men med tanke på produktionsprocessen är det rationellt att bränna torv vid sidan av trä.

"I träförbränningen behövs svavel och det fås bäst från torv. Med hjälp av torv kan vi investera i förbränningspannor med rimliga priser, vilket återigen ökar träförbränningen och minskar användningen av fossila bränslen."

Haverinen påpekar att än så länge är bara ett fåtal redo att betala betydligt mer än för närvarande för en helt klimatneutral specialprodukt. Med andra ord kan ideologiska val göras i liten skala men kursen för affärsverksamheten i sin helhet måste vara också ekonomiskt lönsam.

"Man kan stå i främsta ledet, men om företagets affärsverksamhet inte är långsiktig och hållbar finns den snart inte längre."