logo logo logo

Intervju

Nivos Oy vann tävlingen Årets klimathandling

Lokalkrafts medlemsbolag Nivos Oy vann priset Årets klimatgärning. Enligt verkställande direktör Esa Muukka varslar segern om en brytningstid på elmarknaden: i framtiden är det kunderna som bestämmer.

Ingen världsförbättring, utan affärsverksamhet. När Nivos Oy:s dotterbolag Mäntsälän Sähkö Oy började spinna idéer om en samarbetsmodell för att återcirkulera spillvärme till fjärrvärmenätet, var orsaken till beslutet en allt hårdare konkurrens och ett behov av att uppfinna något nytt. En hårdare beskattning av naturgasen var den avgörande orsaken som sparkade projektet igång.

Nu används värmen som genereras i serverhallarna för Rysslands största sökmaskinbolag Yandex i fjärrvärmeproduktionen i Mäntsälä. Värmeåtervinningsanläggningen som byggts i anslutning till datacentralen producerar 20 GWh fjärrvärme per år. Detta motsvarar det årliga värmebehovet för 1 000 egnahemshus.

Att projektet förverkligades krävde förutom Nivos eget idéarbete också att kunden fattade intresse för förslaget. Utan samarbete skulle projektet inte ha kommit längre än till planeringsbordet.

"Dessa lösningar är inte längre energibolagens beslut, utan kundernas beslut där energibolagen spelar någon slags roll. Vi är naturligtvis mycket smickrade av att vårt arbete belönades", säger Muukka.

Ingen återvändo till det gamla

Muukka beskriver läget för de lokala energibolagens verksamhetsmiljö just nu med ett ord: sorgligt.

"Det största problemet är att det politiska beslutsfattandet är oförutsägbart. I affärslivet måste man kunna hantera risken som förknippas med investeringsbesluten, för annars tar man inte riskerna. Därför investeras det för närvarande inte i kraftverk, eftersom man inte kan hantera riskerna."

Muukka har emellertid förståelse för beslutsfattarna. Branschen är i ett brytningsskede och det är lika svårt att förutspå framtiden för riksdagen som för energibolagens verkställande direktörer.

Ett är emellertid säkert, säger Muukka: det finns ingen återvändo till det gamla. Energibranschen rör sig allt mer mot en värld där konsumenterna köper det de vill ha. Kunderna väljer vilka energilösningar de vill ha och energibolagens uppgift blir att uppfylla kundernas önskningar.

Enligt Muukka går det att anpassa sig till förändringar så länge man har ett öppet sinne för dem.

"Detta är en ny situation för energibranschen som har vant sig vid att allting är säkert. Energiaffärsverksamheten har plötsligt blivit en högriskverksamhet - vilket annan affärsverksamhet redan är."

En droppe i havet

Man får inte heller glömma bort att förbättra världen. 

Projektet som startade för att det var nödvändigt för affärsverksamheten har minskat Nivos utsläpp från fjärrvärmen med 40 procent. En lokalt betydande minskning är kanske inte världsomvälvande, men i alla fall en droppe i havet.

"Om alla skulle tänka att det här inte har någon betydelse, skulle vi aldrig komma någonvart. Vi har kunnande i branschen och därför en viktig skyldighet att tänka på vad vi kan åstadkomma med det ", konstaterar Muukka.

Varje enskilt beslut driver utvecklingen i rätt riktning. Därför tror Muukka också på att kunden i sista hand har makten att ändra energisystemet. Kundens önskningar och köpbeslut tvingar varje rationellt tänkande företag att ändra sin verksamhet efter dem.

"Kundernas val tvingar oss att antingen gå med i utvecklingen eller dö ut. Och om vi i den situationen dör ut, är det helt rätt åt oss."