logo logo logo

MATERIAALIT

Selvitykset

pdf

12.6.2020 Kuluttajakysely sähkösopimusten puhelinmyynnistä

pdf

23.11.2018 Kuluttajakysely suomalaisille sähkön puhelinmyynnistä

pdf

12.3.2018 Kuluttajakysely sähkökatkoista ja sähkölaskusta

pdf

11.10.2017 Kuluttajakysely sähkön riittävyydestä

pdf

1.6.2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto: "Examining the Markets for Nordic Electricity Price Area Differentials (EPAD) ‐ Focus on Finland"

Lausunnot ja kannanotot

pdf

29.8.2019 Lausunto määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta sekä sen perustelut ja soveltaminen -muistiosta

pdf

18.6.2019 Lausunto vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamisesta ja niistä poikkeamisesta

pdf

24.5.2019 Lausunto ensimmäisistä suuntaviivoista menetelmiksi koskien Fingrid Datahub Oy:n hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia

pdf

28.9.2018 Lausunto hallituksen esityksestä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

pdf

30.8.2018 Lausunto esityksestä valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

pdf

15.5.2018 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (ns. Datahubia koskevan lainsäädännön muutokset)

pdf

23.2.2018 Lausunto elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muutosta koskevasta hallituksen esityksestä

pdf

15.11.2017 Lausunto energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista

pdf

1.10.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6. pykälän muuttamisesta

pdf

11.9.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

pdf

17.3.2017 Lausunto sähkömarkkinadirektiivin ja sähkömarkkina-asetuksen komission ehdotuksia koskevista valtioneuvoston kirjelmistä eduskunnalle

pdf

16.2.2017 Euroopan komission ehdotus Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

pdf

17.10.2016 Tehoreservin tarpeen määrittäminen

pdf

17.11.2016 Tehoreservin käyttösäännöt ja maksujen määräytymisperusteet

pdf

7.7.2016 Hallituksen esitys siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin

pdf

21.6.2016 Uusiutuvan energian kehittämistyöryhmän loppuraportti

pdf

19.2.2016 Datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatio sekä tekninen dokumentaatio

pdf

13.1.2016 Finnish Local Power Association's answer to ENTSO-E's open consultation: Cost Benefit Analysis for Imbalance Settlement Period Harmonisation

pdf

4.1.2016 Kommentti Energiaviraston raporttiin "Metsähaketuen rajaus"

pdf

16.2.2015 Kantaverkon nimeämisen ohjeistus

pdf

6.2.2015 Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista

pdf

26.1.2015 Tehoreservin tarpeen määrittäminen

pdf

9.1.2015 Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuontantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

pdf

8.1.2015 Pitkan aikavälin laskutuksen kehittämismahdollisuudet

pdf

17.11.2014 Fingridin tiedonvaihtopalveluiden palveluehdot

pdf

30.8.2014 Kantaverkon nimeämisen ohjeistus

paikallisvoiman vuosiseminaarin 2019 materiaalit

pdf

Kai Mykkänen 13.2.2019: EU and Finnish Climate and Energy Policy

pdf

Janica Ylikarjula 13.2.2019: EU 2019 - Vaalit, ilmastovelvoitteet ja Suomeen puheenjohtajuus EU-neuvostossa

pdf

Marja Nykänen 13.2.2019: Talouden näkymät ja riskit

paikallisvoiman vuosiseminaarin 2018 materiaalit

pdf

Veli-Pekka Tynkkynen 15.2.2018: Kokonaisturvallisuus ja energia - EU, Venäjä ja Suomi

pdf

Risto Leukkunen 15.2.2018: Energian huoltovarmuus Suomessa

pdf

Juha Mustonen 15.2.2018: Hybridiuhat ja niiden torjuminen

Paikallisvoiman vuosiseminaarin 2017 materiaalit

pdf

Samuli Honkapuro 15.2.2017: Mitä joustavuus tarkoittaa tulevaisuuden sähköjärjestelmässä?

pdf

Ville Väre 15.2.2017: Eri toimijoiden roolit kysyntäjoustossa

pdf

Antti Väyrynen 15.2.2017: Tekniset ratkaisut sähkön varastoinnin toteuttamiseen

pdf

Tapio Tuomi 15.2.2017: Energian pientuotannon trendit ja edistämistavat

pdf

Esa Muukka 15.2.2017: Mitä palveluja asiakas odottaa energiayhtiöltä tulevaisuudessa?

pdf

Jouni Keronen 15.2.2017: Visio tulevaisuuden energiamarkkinoista

Paikallisvoiman vuosiseminaarin 2016 materiaalit

pdf

Markku Kinnunen 18.2.2016: Energia- ja ilmastostrategia tienä hallituksen bioenergiatavoitteisiin

pdf

Matti Liski 18.2.2016: Tuulen viemää – Mihin katosivat sähköyhtiöiden voitot ja miten tästä eteenpäin?

pdf

Jouni Tolonen 18.2.2016: Aurinkoenergia – järkevä investointikohde?

pdf

Petri Paajanen 18.2.2016: Kommenttipuheenvuoro Jouni Tolosen esitykseen

Paikallisvoiman vuosiseminaarin 2015 materiaalit

pdf

Timo Honkanen 11.2.2015 "Avaus: Mitä toiveita paikallisilla energiayhtiöillä on ensi vaalikauden energiapolitiikalle?"

pdf

Timo Ritonummi 11.2.2015 " Seuraavan hallituksen energiapolitiikan reunaehdot"

pdf

Satu Viljainen 11.2.2015 "Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi?"

Paikallisvoiman vuosiseminaarin 2014 materiaalit

pdf

Roald von Schoultz 20.3.2014 "Avaus: Energiatulevaisuus paikallisen yhtiön näkökulmasta"

pdf

Mika Kukkonen 20.3.2014 "EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030"

pdf

Marko Silokoski 20.3.2014 "Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa"

Paikallisvoiman vuosiseminaarin 2013 materiaalit

pdf

Juha Lindholm 14.3.2013: "Avauspuheenvuoro"

pdf

Arto Satonen 14.3.2013: "Ajankohtaiskatsaus eduskunnan energiakeskustelusta"

pdf

Petteri Kuuva 14.3.2012: "Energia- ja ilmastostrategia, kansallisen tiekartan 2050 valmistelu ja uusiutuvan energian tukeminen"

pdf

Iivo Vehviläinen 14.3.2013: "Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa" 

pdf

Akke Kuusela 14.3.2012: "Suomalaista sähkömarkkinaa kehitettävä itsekkäästi"

pdf

Jyrki Peisa 14.3.2012: "Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista"

pdf

Hannu Hernesniemi 14.3.2013: "Kotimaisten polttoaineiden merkitys energiahuoltovarmuudelle"

Paikallisvoiman vuosiseminaarin 2012 materiaalit

pdf

Antti Vilkuna 7.2.2012 "Kotimaiset polttoaineet kunniaan"

pdf

Arto Lepistö 7.2.2012 "Pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden kehityksen suuntaviivat"

pdf

Esa Muukka 7.2.2012 "Varautuminen myrskyihin ja myrskyjen opetukset"

pdf

Akke Kuusela 7.2.2012 "Kommenttipuheenvuoro vähittäismarkkinoiden kehityksestä"

pdf

Juha Lindholm 7.2.2012 "Avauspuheenvuoro"

pdf

Eija-Riitta Korhola 7.2.2012 "EU:n energiapolitiikka murroksessa"