logo logo logo

tiedote 6.9.2019

Hyvinkään Lämpövoima Paikallisvoima ry:n jäseneksi

Hyvinkään Lämpövoima oy liittyi syyskuun alussa Paikallisvoima ry:n jäseneksi. Kaukolämpöalan edelläkävijäyhtiönä tunnetun Hyvinkään Lämpövoiman jäsenyys vahvistaa entisestään Paikallisvoiman rooliakaukolämpöyhtiöiden edunvalvojajärjestönä.

Hyvinkään Lämpövoima on ollut Hyvinkään kaupungin kokonaan omistama yhtiön perustamisesta lähtien vuonna 1974. Nykyään yhtiöllä on yli 1900 kaukolämpöliittymää, joilla lämmitetään yli 12 000 kotia.

Ympäristöystävällisyys on tärkeä arvo Hyvinkään Lämpövoiman toiminnassa. Vuosittain Hyvinkäällä käytettävästä kaukolämmöstä noin 80 prosenttia tuotetaan Fortum Waste Solutions Oy:n omistamassa jätteenkäsittelylaitoksessa, jossa jätteenkäsittelyn yhteydessä syntyvä hukkalämpö otetaan talteen. Talteenotettu lämpö siirretään edelleen kaukolämmöksi Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpöverkkoihin.

”Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmityspalvelu, jonka luotettavuus on lähes 100 prosenttia. Se on lisäksi ollut merkittävässä roolissa siirryttäessä hiilineutraaliin lämmitykseen niin Hyvinkäällä kuin monien muidenkin Paikallisvoiman jäsenyhtiöiden toiminta-alueilla. Paikallisvoiman näemme tehokkaana energia-alan edunvalvojana, joka tekee sujuvaa yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Lisäksi uskomme Paikallisvoiman kehittävän toiminnallaan yhteistyötä Hyvinkään Lämpövoiman kaltaisten paikallisten energiayhtiöiden välillä”, sanoo toimitusjohtaja Matti Laukkanen.

Paikallisvoima on kuluneen vuoden aikana vahvistanut edunvalvontaansa kaukolämpösektorilla. Paikallisvoiman toiminnanjohtajan Toivo Hurmeen mukaan kaukolämmöllä on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

”Fossiilisten polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin on ollut merkittävä muutos, mutta uusilla ratkaisuilla, kuten hukkalämpöjen hyödyntämisellä ja voimalaitoskokoisten lämpöpumppujen käyttöönotolla, voidaan parantaa energiajärjestelmän tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä entisestään. Siksi olemme hyvin iloisia siitä, että Hyvinkään Lämpövoiman kaltainen innovatiivinen yhtiö liittyy jäseneksemme”, Hurme sanoo.