logo logo logo

lausunto 8.2.2024

Lausunto fossiilisten polttoaineiden jakelua koskevasta päästökaupasta

Paikallisvoima ry kannattaa päästökauppamekanismin ulottamista kattavammin kaikkiin käytettyihin fossiilisiin polttoaineisiin. Pidämme tervetulleena uutta polttoaineiden jakelua koskevaa päästökauppaa (ETS 2). Lämmitysmarkkinoiden näkökulmasta on oikeudenmukaista, että myös fossiilisia polttoaineita käyttävät kiinteistökohtaiset lämmitysmuodot joutuvat jatkossa vastaamaan päästöistään. Tämä tekee kilpailutilanteesta tasapuolisemman kiinteistökohtaisen lämmityksen ja kaukolämmön välillä.

Ministeriön (TEM) asiaa koskevassa arviomuistiossa on kiitettävällä tavalla pohdittu uuden polttoaineiden jakelun päästökaupan soveltamisalan sekä toimeenpanon haasteita. Tähän liittyen Paikallisvoima korostaa seuraavaa.

Nykyisen päästökaupan piirissä olevista kaukolämpöyhtiöstä osa käyttää erityisesti varavoimalaitoksissa fossiilisia polttoaineita, joiden jakelijat tulevat olevaan uuden ETS 2:n piirissä (maakaasu, kivihiili). Polttoaineiden jakelun päästökauppa tulee nostamaan näiden laitosten polttoainekustannuksia. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä, että mikäli ETS 2:ssa päädytään ns. laajaan soveltamistaan, kompensoidaan nykyisen päästökaupan piirissä oleville energiantuotantolaitoksille täysimäärisesti niille polttoaineiden hintojen nousun kautta koituvat lisäkustannukset kaksinkertaisen päästökaupparasituksen eliminoimiseksi. Energiayhtiöiden osalta kompensaatio voidaan nähdäksemme toteuttaa esimerkiksi nykyisen päästökauppajärjestelmän tai verotuksen kautta, mitkä vaihtoehdot arviomuistiossa hyvin tunnistetaan.

Pidämme tervetulleena, että turve sekä kiinteät biopolttoaineet on selkeästi rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Näitä polttoaineita käyttävien laitosten kustannukset joka tapauksessa oletettavasti kasvavat, kun polttoaineiden kuljetusten kustannukset nousevat ETS 2:n myötä.