logo logo logo

tiedote 2.4.2022

Kyselytutkimus: enemmistö suomalaisista vastustaa energiayhtiöiden myyntiä

Suomalaiset eivät halua luopua kuntien omista energiayhtöistä, osoittaa Paikallisvoiman tuore kyselytutkimus. Enemmistö suomalaisista suhtautuu kielteisesti ajatukseen siitä, että heidän asuinkuntansa luopuisi energiayhtiönsä omistuksesta. Lisäksi yli kaksi kolmasosaa pitää tärkeänä, että sähkön siirto pysyy kuntien omissa käsissä. Suomalaiset näkevät suuremmat sähkölaskut todennäköisenä seurauksena omasta energiayhtiöstä luopumiselle.  

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 53% suomalaisista suhtautuisi kielteisesti siihen, että heidän asuinkuntansa myisi energiayhtiönsä. Myönteisesti ajatukseen suhtautuu vain joka kymmenes. Mikäli kunta myisi energiayhtiöstä vain osan säilyttäen itse enemmistöomistuksen, nousee myönteisesti suhtautuvien määrä 27 prosenttiin. Vain 2,4% näkee energiayhtiön myymisen ensisijaisena keinona oman kuntansa talouden tasapainottamiseksi. Lähes kaksi kolmannesta uskoisi myynnin myös johtavan suurempaan sähkölaskuun.

”Tutkimuksen tulokset kertovat siitä, että suomalaiset ymmärtävät energiayhtiöiden omistamisen taloudellisen ja strategisen merkityksen”, toteaa Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme.

Tilanteessa, jossa omistajakunta päättäisi myydä energiayhtiönsä, 40% vastaajista piti Suomen valtiota mieluisimpana ostajatahona. Ylivoimaisesti huonoimpana vaihtoehtona nähtiin myynti ulkomaiselle pääomasijoitusyhtiölle tai sijoittajaryhmälle. Tämä näkemys toistui kaikissa alaryhmissä iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää miten suomalaiset suhtautuvat kuntien omistamien energiayhtiöiden mahdolliseen myyntiin. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä keinoista kuntien talouden tasapainottamiseksi ja sitä, miten energiayhtiön myynti tässä suhteessa nähdään. Lisäksi kysyttiin, mikä olisi paras ja toisaalta huonoin ostajataho myyntitilanteessa sekä millaisia hyötyjä ja haittoja kuntaomisteisen energiayhtiön myynnin uskottaisiin tuovan mukanaan. 

”Suomessa lukuisat kunnat painivat taloudellisten ongelmien keskellä ja päättäjät joutuvat pohtimaan eri tapoja talouden tasapainottamiseen. Kuntalaisilta ei tukea energiayhtiöiden myynnille kuitenkaan juuri tule”, Hurme sanoo.

Kyselytutkimuksen tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 16.3 – 18.3.2022 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Kohderyhmään kuuluivat 18v.+ suomalaiset ja kokonaisvastaajamäärä oli 1 005, jolloin keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tästä.

Lisätietoja:

Toivo Hurme, toiminnanjohtaja
Paikallisvoima ry
+358 41 501 3032
toivo.hurme(at)paikallisvoima.fi