logo logo logo

voimablogi 19.9.2019

Maailman energiakongressi kokosi 10 000 alan edustajaa Abu Dhabiin

Paikallisvoima ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurme osallistui kolmen vuoden välein pidettävään Maailman energiakongressiin Arabiemiraateissa. Matkaraportissaan Hurme nostaa esiin kongressin puheenaiheita ja noteeraa EU:n loistaneen kongressissa poissaolollaan. 

Konferenssin painotus on perinteisesti energiantuotannossa ja tällä kertaa erityisesti öljymaissa – oltiinhan Persianlahdella. Ilmaston lämpeneminen oli toisaalta WEC:ssä agendalla voimakkaammin kuin aiemmin, mutta kuilu puheiden ja todellisuuden välillä oli suuri. WEC:n pääsihteeri Christopher Frei totesi saatavilla olevaan dataan perustuen, että ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa ei olla nykymenolla pääsemässä Pariisin sopimuksen asteen globaaliin tavoitteeseen lähimainkaan.

Maailman energiankysyntä tulee vähintään kaksin-, ehkä kolminkertaistumaan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Sähköntuotantokapasiteetti tuplaantuu tänä aikana, mutta se kattaa vain noin kolmanneksen energian lisäkysynnästä. Energiantuottajien viesti on, että fossiilinen energiantuotanto tulee jatkumaan, mutta siihen liitetty hiilidioksidin talteenotto (CCS) pitää saada toimimaan ja kaupallistumaan. CCS on teknisesti jo mahdollista, mutta sen hinta on edelleen liian suuri ja tekisi monista voimalaitoksista kannattamattomia. Ainoa konkreettinen CCS:ää koskeva uutinen, joka kongressissa kuultiin, oli Abu Dhabin kansallisen öljy-yhtiön Adnocin ilmoitus aikeesta kuusinkertaistaa CCSU-investointinsa. 

Kolmannes sähköntuotannon päästöistä edelleen hiilestä

Maailman energiajärjestön IEA:n pääjohtaja Fatih Birol kehotti Lähi-idän maita monipuolistamaan talouksiaan ja katsomaan ”öljyä ja kaasua pidemmälle tulevaisuuteen”. Öljyn kysyntä kasvaa, mutta kasvu tulee olemaan hitaampaa kuin aiemmin eri sektoreiden sähköistymisen vuoksi. Kun vuonna 2014 maailman investoinnit öljy- ja kaasusektorilla olivat noin 1,3 triljoonaa dollaria, ovat ne nyt noin puolet tästä, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin sähkösektorilla. Investoinnit ovat siirtymässä selvästi öljystä sähköön. 

Kaasu korvaa yhä enemmän hiiltä energianlähteenä sähköntuotannossa. Viiden viime vuoden aikana hiilen korvaaminen kaasulla on vähentänyt päästöjä 500 miljoonalla CO2-tonnilla. Hiili aiheuttaa silti edelleen noin kolmanneksen sähköntuotannon päästöistä globaalisti. Haasteena on, että erityisesti Aasiassa hiilivoimalat ovat iältään keskimäärin vain 11-vuotiaita, joten niillä on elinkaarta vielä runsaasti jäljellä, ellei siirtymää pois hiilestä jotenkin vauhditeta.

Uusiutuvan energian hinnat ovat laskeneet edelleen. Uusiutuvan energian järjestön IRENAn mukaan maatuulivoima ja aurinkopaneelit ovat lähes säännönmukaisesti edullisempia tuotantotapoja kuin mikään fossiilinen sähköntuotantomuoto. Globaalit keskimääräiset tuotantokustannukset vuonna 2018 olivat: vesivoima 0,05 dollaria/kWh; maatuulivoima 0,06 dollaria; bioenergia 0,06; maalämpö 0,07; aurinko 0,08; merituulivoima 0,13 ja aurinkokeräimet 0,19 dollaria/kWh. 

Öljy ja kaasu energiantuotannon ytimessä jatkossakin

Saudi-Arabian kansallisen öljyjätin Aramcon pääjohtaja Amin Nasser kehotti öljy- ja kaasuteollisuutta vastaamaan rohkeasti ilmaston lämpenemisen haasteisiin tekemällä yhteistyötä sen eteen, että koko teollisuudenala muuttuu vähäpäästöisemmäksi nopeasti. Nasserin mukaan öljyalalle on luotava kokonaisvaltainen päästöjen vähentämisen pitkän aikavälin strategia, koska öljy ja kaasu säilyvät maailman energiantuotannon ytimessä tulevinakin vuosikymmeninä.  Aramcon tavoitteena on olla maailman johtava hiilidioksidin talteenoton (CCS) toteuttaja tulevaisuudessa.

USA:n varavaltiosihteeri Dan Brouillette korosti sitä, kuinka USA:sta on tullut energiaomavarainen, mikä synnyttää ennennäkemätöntä talouskasvua ja menestystä. Tämän ovat aikaansaaneet uudet innovaatiot öljynporauksessa ja sääntelyn keventäminen. USA tulee tekemään yhteistyötä kaikkien maiden kanssa, jotka haluavat vahvistaa energiaomavaraisuuttaan ja heikentää riippuvuuttaan ulkopuolisista energiantoimittajista. USA asettuu kaikkia sellaisia maita vastaan, jotka käyttävät energiaa ulkopoliittisen painostuksen välineenä.

Ydinvoiman rooli kasvaa maailmalla, mutta ei Euroopassa

Energian globaali saatavuus on parantunut, mutta maailmassa on edelleen noin miljardi ihmistä ilman sähköä. Vastaava luku oli kymmenen vuotta sitten 1,6 miljardia. Aurinkoenergia on edelleen nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto globaalisti. 

Ydinvoiman tulevaisuus vaikuttaa Euroopan ulkopuolella kohtuullisen suotuisalta. Kiinassa on kymmenkunta reaktoria rakenteilla ja suunnilleen saman verran suunnitteluvaiheessa. Kiina ottaa myös ensimmäiset modulaariset pienreaktorit käyttöön ensi vuonna. Korealaiset ovat rakentaneet ydinvoimalan Arabiemiraatteihin. Rosatomilla on kymmenkunta hanketta meneillään eri maissa. 

Tärkeimmäksi esteeksi ydinvoiman lisääntymiselle alan toimijat näkevät edelleen yleisen mielipiteen kriittisyyden, vaikka mielipiteiden nähtiin olevan muuttumassa myönteisempään suuntaan jopa esimerkiksi Saksassa. Länsimaissa ydinvoiman kokonaiskapasiteetin kasvu jäänee kuitenkin vaatimattomaksi käytöstä poistuvien laitosten vuoksi.

WEC-maailmankonferenssissa Euroopan voi sanoa miltei loistaneen poissaolollaan. Euroopan maista oli toki runsaasti delegaatteja paikalla, mutta Euroopan unioni toimijana ei näkynyt mitenkään, vaikka EU tukee runsaasti myös energiaan liittyviä kehityshankkeita eri puolilla maailmaa. Öljy-yhtiöistä esillä olivat lähinnä Persianlahden maiden yhtiöt. Kansainvälisistä öljy-yhtiöistä oli näkyvästi esillä vain Total, muun muassa Shell, Exxon ja BP näkyivät vähemmän tällä kertaa. 

Yksi näkyvimpiä EU-maita oli Viro, joka oli liikkeellä peräti 70 hengen delegaatiolla. Delegaatioon kuului Viron presidentti Kersti Kaljulaid, joka osallistui konferenssissa lohkoketjuja koskevaan paneelikeskusteluun. Virolla oli näyttelyalueella myös iso osasto sloganilla ”Data is our oil”.

Toivo Hurme

Toiminnanjohtaja
Paikallisvoima Ry