logo logo logo

tiedote 2.2.2023

Kaukolämpöyhtiöiden ilmastotiekarttojen vertailu helpottuu – kansallinen kaukolämmön päästölaskuri päivittyy

Vuonna 2022 julkaistun kansallisen kaukolämmön päästölaskurin päivityksen myötä kaukolämmön kuluttajat ja muut aiheesta kiinnostuneet voivat pian vertailla eri kuntien ja kaukolämpöyhtiöiden päästöjen kehitystä. Uuden ”tulevaisuusskenaariot”-toiminnallisuuden avulla kaukolämmön tuottaja voi sisällyttää oman hiilineutraaliuspolkunsa laskuriin päästöhistoriansa lisäksi. Tavoitteena on, että uuden toiminnallisuuden myötä loppukäyttäjät näkevät päästölaskurista, milloin oma kaukolämpöyhtiö on hiilineutraali omassa kaukolämmön tuotannossaan.

”Päästölaskurin avulla saadaan kaikkien yhtiöiden tiedot yhteen paikkaan. Sen kautta asiakkaiden, viranomaisten tai kenen tahansa asiasta kiinnostuneen on helppo todeta yhtiöiden sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan omalta osaltaan”, sanoo päästölaskurista vastaava Paikallisvoiman edunvalvontapäällikkö Jari Nykänen. ”Toki useat kaukolämpöyhtiöt ovat jo nyt täysin tai lähes hiilineutraaleja. Tämän suuren joukon kaukolämmön tuotanto jättää vain pienen hiilijalanjäljen”, Nykänen jatkaa.

Toiminnallisuuteen tulee myös tuleville vuosille seuranta, jonka avulla yhtiöiden tekemien tulevaisuuden arvioiden todenmukaisuutta voidaan tarkastella jälkikäteen. Noin 10 yhtiötä ja verkkoa on jo sisällyttänyt suunnitelmansa laskuriin. Yhtiöille tulevaisuusskenaarioiden asettaminen päästölaskuriin on hyvin samanlainen toimenpide kuin edellisen vuoden tilastojen tallentaminen. 

Reilu vuoden vanha päästölaskuri on mahdollistanut aikaisempia palveluita tarkemman kuntien ja kaukolämpöyhtiöiden hiilidioksidipäästöjen tarkastelun sekä vertailun. Palvelun käyttö on vakiintunut useisiin satoihin päivittäisiin käyttäjiin, mikä osoittaa lämmön käyttäjien suurta kiinnostusta lämmityksen päästöjen laskennalle. 

Esimerkiksi kiinteistösijoittajat ja kiinteistöjen haltijat ovat hyödyntäneet kaukolämmön tuotanto- ja päästötietoja energiankulutuksen hiilijalanjälkilaskentoja varten. Sähköisiä rajapintoja hyödyntää jo noin kymmenen toimijaa. Tätä kautta tuhannet kiinteistöt saavat nopeasti tarkemman tiedon kaukolämmön kulutuksen aikaansaamista hiilidioksidipäästöistä. 

Ensimmäiset yhtiöt ovat jo syöttäneet vuoden 2022 tuotantotiedot päästölaskuriin – vain kuukauden vuoden päättymisen jälkeen. ”Aikaisemmin päästötietoja jouduttiin odottamaan jopa 10 kuukautta, joten muutos tietojen saannin nopeudessa on merkittävä”, toteaa päästölaskuria aktiivisesti käyttävä vastuullisuuspäällikkö Terhi Naukkarinen SOK:lta. Päästölaskuriin on mahdollista tallentaa tuotantotiedot vuositason lisäksi myös kuukausittaisella, kvartaalittaisella tai puolivuosittaisella tasolla.

Päästölaskuri löytyy osoitteesta www.klpaastolaskuri.fi