logo logo logo

lausunto 26.7.2023

Lausunto 2G-toimilupaehdon välitarkastelusta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa teleyritysten 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueiden verkkotoimilupien niin sanotun 2G toimilupaehdon välitarkastelussa huomioitavista seikoista ja siitä, onko tarkoituksenmukaista velvoittaa teleyritykset pitämään Manner-Suomen matkaviestinverkoissaan yllä 2G-teknologiaa myös jatkossa. Kiitämme mahdollisuudesta lausua ja toteamme lausuntonamme seuraavaa.

Sähkönmittauslaitteistot tulee olla valtioneuvoston asetuksen 767/2021 mukaisesti uusia etämittauslaitteistoja viimeistään 4.7.2031. Uusin kohteisiin asennetaan uusi etämittauslaitteisto 1.5.2023 alkaen, josta voi poiketa 30.6.2025 asti, mikäli vanha mittauslaitteisto hajoaa, eikä jakeluverkko ole vielä aloittanut nykyisten mittauslaitteiden korvaamista uusilla etämittauslaitteilla. Energiaviraston antamissa valvontamenetelmissä etäluettaville mittauslaitteistoille on määritelty pitoajaksi yhtiöstä riippuen 10–20 vuotta. Sähkönmittauslaitteisto tulee lukea vähintään kerran vuorokaudessa ja uudet etämittauslaitteistot tulee lukea valtioneuvoston asetuksen 767/2021 mukaisesti vähintään joka kuudes tunti vuoden 2026 alusta lähtien. Tällä hetkellä käytännössä kaikki uudet ja viime vuosina vaihdetut etäluettavat mittauslaitteistot tukevat 2G-teknologiaa. Esimerkiksi 4G teknologia ei ole ylipäätään käytettävissä kaikissa kohteissa kuuluvuusongelmien vuoksi. 

Kaukolämmön ja -jäähdytyksen mittauslaitteet on muutettava tai korvattava etäluettavilla mittareilla viimeistään 31.12.2026 Energiatehokkuuslain 1429/2014 mukaisesti. Yhtiöt ovat tähän varautuneet hyvin, rajoitteena on kuitenkin muiden kuin 2G teknologioiden heikko toimivuus eri puolilla kaukolämpöverkkoja. Kaukolämpöverkossa on myös uusia viime vuosina vaihdettuja 2G-verkossa toimivia etämittauslaitteita, joiden käyttöikä on noin 15 vuotta.

Edellä esitetyn mukaisesti toteamme, että mittauslaitteistojen etäluentavaatimukset koskevat laajasti energia-alaa. Mittaustietoa luetaan päivittäin ja jatkossa osin jopa useamman kerran vuorokaudessa. Mittaustiedolla on merkittävä rooli niin asiakkaiden oman energian käytön ja seurannan kannalta, kuin energian toimitusten selvityksen kannalta. Teknisesti riittävän laadukas ja vaatimukset täyttävä tiedonsiirtoyhteys on toteutettu 2G teknologioihin nojautuen eikä nopeaa tai kustannustehokasta vaihtoehtoa lyhyellä aikavälillä ole mahdollista toteuttaa. Paikallisvoima ry esittää lausuntona, että koko maan kattavaa 2G-tiedonsiirtoa tulee ylläpitää vähintään vuoteen 2031 asti.