logo logo logo

voimablogi 30.7.2021

Sähkön puhelinmyynnin rajoittamiselle on vahvat perusteet

Oikeusministeriön työryhmä on tehnyt ansiokasta työtä selvittäessään kattavasti kuluttajansuojan kehittämistarpeita. Ehdotukset jäävät kuitenkin puolitiehen puhelinmyynnin osalta. Työryhmä ei onnistunut toteuttamaan hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan puhelinmyyntiä säännellään tiukemmin kuluttajan suojaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Kuluttajaliitto jättivätkin työryhmän mietintöön eriävän mielipiteensä.

Kuluttajaviraston selvityksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta katsoo, että puhelinmyynnin tulisi olla sallittua vain kuluttajan ennakkosuostumuksella, tai että puhelimessa solmitun kaupan tulisi olla sitova vasta, kun kuluttaja on vahvistanut sen kirjallisesti. 

Paikallisia energiayhtiöitä edustavan Paikallisvoima ry:n selvityksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta pitää sähkön puhelinmyyntiä häiritsevänä. Vain joka kymmenes näkee sen hyväksyttävänä, ja kolmannes olisi valmis kieltämään puhelinmyynnin kokonaan. Hallitusohjelman linjaus vastaa siis kansan enemmistön toiveita.

Vuonna 2020 tekemämme selvityksen mukaan noin kolmannes suomalaisista oli kokenut sähkösopimusten häiritsevää puhelinmyyntiä viimeisen vuoden aikana. Yleisin mainittu ongelma oli puhelinmyyjän tyrkyttävä tai muuten asiaton käytös. Häiritsevää myyntiä eivät harjoita vain yksittäiset häirikkömyyjät, vaan myös hyvämaineisten, tunnettujen sähköyhtiöiden käyttämät puhelinmyyntifirmat toimivat epäasiallisesti. Joka vuosi tuhannet suomalaiset huomaavat tehneensä itselleen epäedullisen sähkösopimuksen puhelinmyyjän pitkän tyrkytyspuhelun seurauksena – monet vain kohteliaisuuttaan tai myyjästä eroon päästäkseen.

Koko sähköalan maineen kannalta olisi parasta, että sähkön puhelinmyynti kiellettäisiin kokonaan. Vähintäänkin puhelinkaupassa tulisi edellyttää kuluttajan kirjallista jälkikäteisvahvistusta. Vastuullisten yhtiöiden täytyy ajatella asiakkaiden etua. Paikalliset energiayhtiöt toivovat, että hallituksen tulevassa lakiehdotuksessa tai viimeistään eduskunnassa laki saa muodon, joka vastaa niin kansalaisten kuin hallituksen itsensä tahtoa.

Toivo Hurme

Toiminnanjohtaja
Paikallisvoima Ry