logo logo logo

haastattelu 25.4.2018

Joustavuus on pienen energiayhtiön valtti

Äänekosken biotuotetehtaan rakentaminen pisti Äänekosken Energia Oy:n tiukkaan paikkaan. Runsaan 30 hengen organisaatio joutui venymään ja priorisoimaan töitään urakalla, jotta tehtaan sähkö- ja vesi-infratarpeet pystyttiin toteuttamaan aikataulussa. Toimitusjohtaja Maarit Herranen näkee onnistumisen edellytyksinä oikeanlaisen asennoitumisen sekä halun palvella asiakasta ja kasvattaa liiketoimintaa.

Viime vuoden lokakuussa Äänekoskella juhlittiin uuden biotuotetehtaan vihkiäisiä. Kaksi ja puoli vuotta kestänyt rakennustyö oli tullut päätökseen ajallaan, ja Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi oli aloittanut toimintansa.

Äänekosken Energialle päivä oli myös merkittävä, sillä yhtiö oli ollut mukana biotuotetehtaan tarvitsemissa infranrakennustöissä alusta saakka.

”Aloitimme omien palvelutuotteiden kehittämisen kaukolämpö-, sähkö- ja vesi-infraverkostoja varten jo ennen lopullisen rakennuspäätöksen tuloa”, kertoo Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen.

”Äänekoskelle muutti tuhansia työntekijöitä rakentamaan tehdasta tai tuottamaan tarvittavia palveluita. Tämä vaati meiltä joustavuutta palvella muuttajia, rakentaa liittymiä urakoitsijoille ja järjestellä sähkökatkot erikoiskuljetusten ajaksi. Rakensimme esimerkiksi 400–500 henkilön konttihotellia varten sähkö-, sekä vesi- ja viemäriverkosto alueelle."

Monet asiakkaan pyynnöistä tulivat kiireisellä aikataululla, ja Äänekosken Energia joutui lykkäämään omia suunniteltuja projektejaan ja priorisoimaan biotuotetehtaan tarpeet. Herranen on ylpeä siitä, että noin 30 hengen suuruinen organisaatio pystyi toimimaan niin joustavasti, että kiireestä ja suunnitelmien muuttumisesta huolimatta asiat hoituivat ajallaan.

”Kyse on asennoitumisasiasta. Me emme edes ajatelleet sellaista vaihtoehtoa, että jotain jätettäisiin tekemättä.

Silmät avoinna muille aloille

Herrasen mielestä biotuotetehtaan rakennusprojekti osoittaa, että pienetkin energiayhtiöt pystyvät olemaan mukana suurissa hankkeissa ja palvelemaan asiakkaita monipuolisesti. Onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin se, että yhtiöt ovat valmiita luomaan asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä palvelukokonaisuuksia. Tämä puolestaan vaatii halua palvella ja kuunnella asiakkaan tarpeita.

Herranen korostaa, että silmät on pidettävä avoimina myös muiden toimialojen suuntaan.

”Energia-alalla helposti ajatellaan, että asioiden tekeminen ottaa oman aikansa, mutta kyllä nopeasti valmiiksi saaminenkin on mahdollista. Täytyy vain rohkeasti mennä mukaan ja katsoa, mitä se vaatii.”

Äänekosken Energiassa toimivaksi malliksi on osoittautunut toimintojen johtaminen prosessikokonaisuutena, asiakkuus-, tuotanto- ja talousprosessien pohjalta.

”Emme ole rakentaneet organisaatioon raja-aitoja, vaan olemme poistaneet niitä ja parantaneet tiedonkulua. Moniosaaminen ja toisilta oppiminen tuo synergiaetuja ja helpottaa työkavereiden auttamista silloin, kun siihen on tarve.”