logo logo logo

voimablogi 26.9.2022

Sähköntuotannon voitot mahdollistavat alhaiset sähkön hinnat paikallisyhtiöiden asiakkaille

Euroopan komission esitys sähkömarkkinoiden hätätoimiksi korkeiden energianhintojen torjumiseksi sisältää ehdotuksen sähkön tuotannon tuottokatoksi, joka olisi 180 euroa megawattitunnilta. Tämän ylittävät tuotot tulisi jäsenmaan kerätä pois ja käyttää sähkön loppukäyttäjien hyväksi. Tavoite on sinänsä ymmärrettävä, mutta uhkaa nostaa sähkön asiakashintoja entisestään, ja voi ajaa monet energiayhtiöt vakaviin vaikeuksiin.

Komission tavoitteena on verottaa sähköntuottajien ylisuuria tuottoja ja velvoittaa jäsenmaat käyttämään nämä rahat asiakkaiden tukemiseen. Suomessa suuri joukko paikallisia energiayhtiöitä toimii jo nyt komission esittämän periaatteen mukaisesti, ja käyttää sähköntuotannon ylijäämiä asiakkaiden hintatukeen. Tuottokaton asettaminen aiheuttaisi sen, että nämä energiayhtiöt joko ajautuisivat vaikeuksiin tai joutuisivat korottamaan asiakashintojaan merkittävästi.

Valtaosalla Paikallisvoiman jäsenyhtiöitä (53kpl) on joko omaa sähköntuotantoa tai osakkuuksia tuotantoyhtiöissä. Osa tästä tuotannosta myydään markkinoille. Näin tapahtuu myös ns. Mankala-yhtiöissä, jotka myyvät omistajilleen sähköä omakustannushintaan, mutta myyvät ylijäämätuotannon markkinoille. Korkeiden sähkön markkinahintojen vallitessa tämä tuotannon myynti on auttanut yhtiöitä selviytymään asiakasvastuistaan: monilla yhtiöillä on määräaikaisia, vielä pitkään voimassa olevia ja moninkertaisesti markkinahintoja edullisempia sähkösopimuksia asiakkaidensa kanssa. 

Moni yhtiö olisi joutunut korottamaan asiakashintojaan huomattavasti nykyistä enemmän ilman sähköntuotannosta saatuja tuloja. Paikallisvoiman kartoituksen perusteella ainakin 21 paikallista energiayhtiötä toimii tällä hetkellä näin, eli tukee edullisia asiakashintoja tuotannosta saaduilla tuotoilla. Tuki ei rajoitu vain sähköasiakkaisiin, vaan moni yhtiö kompensoi myös kaukolämmön tappiollista asiakashintaa, eikä siirrä kallistuneita polttoainekustannuksia sellaisenaan asiakkaille. Tuottokaton asettaminen heikentäisi olennaisesti yhtiöiden mahdollisuuksia tähän.

Tuottokatto on vallitsevissa oloissa poliittisesti ymmärrettävä ehdotus, kun osa eurooppalaisista, puhtaasti sähkön tuotantoon keskittyvistä yhtiöstä on tehnyt kasvavia voittoja. On tärkeä kuitenkin ymmärtää, että se ei tulisi laskemaan sähkön hintoja, vaan päinvastoin nostamaan niitä. Sähkön hintaan voidaan aidosti vaikuttaa vain sen tuotantoa lisäämällä tai kysyntää vähentämällä, ja markkinamekanismin peukalointi tulee aiheuttamaan ylimääräisiä kustannuksia, jotka maksavat viime kädessä asiakkaat joko korkeampina hintoina tai veronmaksajina valtion tukien kautta.

Mikäli tuottokattoa ei voida välttää, sen soveltamiseen tulisi saada riittävä liikkumavara, joka mahdollistaisi sen soveltamatta jättämisen tilanteissa, joissa yhtiö käyttää tuotannon tuottoja mahdollistamaan selkeästi tappiollisen sähkön myynnin loppuasiakkaille. 

Toivo Hurme

Toiminnanjohtaja
Paikallisvoima Ry