logo logo logo

haastattelu 31.3.2017

Kokkolan Energia meni mankelin läpi

Kokkolan Energia Oy kävi läpi yhtiöittämisen, työehtosopimusten uudelleenneuvottelut, toimitusjohtajan vaihdoksen, taloudelliset vaikeudet, yt-neuvottelut ja organisaatiomuutoksen kaikki samaan aikaan menneen kolmen vuoden aikana.

Joskus kelkka on käännettävä rajusti toiseen suuntaan.

Kokkolan Energia Oy:n henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Leena Kinaret kertaa yhtiössä viime vuosina tapahtuneita muutoksia. Puheessa vilisevät henkilövaihdokset, taloudelliset vaikeudet, yhteistoimintaneuvottelut, toimintakulttuurin muutos ja tietojärjestelmäprojektit.

Hyvissä ajoin tiedossa olleiden muutosten takana on syyskuussa 2013 voimaan tullut kuntalain muutos, joka velvoitti kilpailluilla markkinoilla toimivat kuntien liikelaitokset yhtiöittämään toimintansa. Samaan aikaan kasvoille olivat jo iskeneet talouskriisi ja energia-alan murros.

”Tiedossa olevat muutokset pitäisi aina pystyä viemään suunnitelmallisesti eteenpäin ja niin, ettei niitä olisi kovin montaa asiaa päällekkäin. Mutta sitten tulee niitä yllätyksiä, jotka laittavat koko pakan uusiksi. Meidän tapauksessa niitä olivat toimitusjohtajan vaihtuminen sekä lähes neljän miljoonan euron tappio vuodelta 2015”, Kinaret sanoo.

Uusi toimitusjohtaja Mikko Rintamäki joutui ensitöikseen käynnistämään talouden tehostamisohjelman, jota seurasi koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuneista syistä. Neuvottelujen tuloksena 14 henkilön työsuhde jouduttiin irtisanomaan.

”Menneet ajat ovat ehdottomasti olleet raskaimmat tässä talossa sekä henkilöstölle että koko johtoryhmälle. Muutokset olivat kuitenkin välttämättömiä. Olen todella ylpeä henkilöstömme muutoksensietokyvystä ja sitoutuneisuudesta tämmöisen myllerryksen keskellä.”

Uutta kohti

Suurimmat myllerrykset alkavat Kinaretin mukaan olla onneksi jo takanapäin. Viime vuoden tulos oli selvästi edellistä parempi, ja uusi organisaatio on toimintakykyinen. Työt eivät lopu, mutta nyt on aika keskittyä normaaliin liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen koko yhtiötä ravistelevien muutosten sijaan.

Kannattavaa toimintaa haetaan asiakaslähtöisen liiketoiminnan myötä. Viime vuonna Kokkolan Energia julkaisi uusia tuotteita sähkökaupan puolella, ja nyt on uudistuksen alla yhtiön visuaalinen ilme. Kuluvana keväänä julkistetaan uudet nettisivut ja uusia verkkopalveluita. Työntekoa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen, vastaamaan teknologian kehittymisen ja digitalisaation tuomiin haasteisiin, tuottavat loputtomasti työsarkaa.

Kesken on myös johtamis- ja toimintakulttuurin muutos. Uusi johtoryhmä haluaa kertoa entistä avoimemmin yhtiön tilanteesta henkilöstölle ja kuulla heidän huoliaan. Kaikkien tapahtuneiden muutosten keskeisenä tavoitteena on ollut ottaa henkilökunta aiempaa aktiivisemmin mukaan yhtiön kehittämiseen. Hyviä tuloksia on jo saatu aikaan, mutta työ jatkuu tältäkin osin.

”Erityisesti viestinnässä on mahdotonta paukutella henkseleitä, ajatella että siinä olisi ikinä onnistunut riittävän hyvin. Omassa työssäni haastavaa on myös työn priorisointi. Kosta tekemistä on valtavasti, niin pitäisi osata valita ne olennaisimmat asiat, joilla on suurin vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja toisaalta asiakkaille. Uskon, että ne kuitenkin kulkevat käsi kädessä.”

Ulos poteroista

Samoja ongelmia pohditaan muissakin paikallisissa energiayhtiöissä ympäri maan. Asiakkaiden tarpeet ja heille tarjotut vaihtoehdot ovat erilaisia kuin ennen, eivätkä yhtiöt voi käpertyä omaan olemassaoloonsa.

Kinaretin mielestä energiapuolella sorrutaan välillä ajattelemaan, että kaikkihan sähköä ja lämpöä tarvitsevat.

”Se liiketoiminta otetaan itsestäänselvyytenä ja ajatellaan, että kyllä me voidaan tätä teknistä terminologiaa täällä harrastaa. Siinäkin mielessä alan murros on tervetullut, että yhtiöt saadaan ulos poteroista ja puhumaan asiakkaiden ymmärtämää kieltä."