logo logo logo

voimablogi 23.3.2018

Paikallisesti palvelemalla luodaan yhteistä hyvinvointia

Paikallisuus on toiminnan varmuutta, itsenäistä päätösvaltaa ja edullisia asiakashintoja. Vai onko? Paikallinen energiayhtiö on paikallisia asiakkaita varten, ja kaikki energiayhtiön tekeminen tehdään asiakkaita varten. Energiayhtiö tuottaa ja toimittaa asiakkaille mm. sähköä ja lämpöä vuoden jokaisena hetkenä jokaisen asiakkaan oman käyttötarpeen mukaisesti.

Sähkö ja lämpö ovat näkymättömiä hyvinvoinnin tuottajia, vettä tarvitsemme elääksemme. Asioita, joihin ei juurikaan kiinnitä huomioita, paitsi niiden puuttuessa. Energiayhtiön tehtävä on varmistaa, että perushyödykkeet ovat jokaisen saatavilla. Paikallisen palvelun avulla energiayhtiö on lähellä asiakkaita niin tyynellä kuin myrskylläkin. Toiminnan tuloksilla paikallinen energiayhtiö tuottaa hyvinvointia paikallisille asukkaille ja yrityksille. Paikalliset energiayhtiöt ovat tiiviisti mukana asiakkaiden, niin yritysten kuin yksityistenkin menestymisessä. Paikallisen energiayhtiön tulee vastaa asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla kustannustehokkaat, toimitusvarmat ja asiakaslähtöiset palvelut.

Tyypillisesti ihmisiä harmittaa energiayhtiöiltä säännöllisesti tulevat laskut ja energiayhtiön osittainen monopoliasema. Mediassa harmitellaan, että yhtiöiden tulos revitään asiakkaiden selkänahasta ja kritisoidaan korkeita siirtohintoja. Koetaan, että ei ole riittävästi vaihtoehtoja valita. Sähköä, lämpöä ja vettä pidetään niin itsestään selvinä tarpeina, ettei niistä haluttaisi maksaa. Sähkö, lämpö ja vesi ovat ”kuluneet kuin itsestään”, ja kun laskun maksun aika tulee, rahalle löytyisi muutakin käyttöä. Samaan aikaan kuitenkin tiedostetaan, että ilman näitä hyödykkeitä ei tulla toimeen, eikä haluta elää. Silti laskujen maksu harmittaa monia.

Paikallinen energiayhtiö on usein kunta- ja kaupunkikonsernin merkittävin yhtiö, joka tuo osinkotuloja omistajalleen ja työllistää merkittävästi. Hyöty jää omistajan alueelle, mitä ei voi koskaan liikaa korostaa. Paikallisuus on tärkeä asia siksikin, että päätösvalta pysyy alueella. Kun päätökset ovat omissa käsissä, voidaan pitää hinnat kohtuullisina. Paikallinen yhtiö tuntee olosuhteet ja osaa varautua muun muassa energiankulutukseen sekä rakentamiseen riittävän ajoissa.

Energiayhtiöt ovat lähes poikkeuksetta nykyään osakeyhtiöitä. Osakeyhtiön päätehtävä on tuottaa omistajille voittoa. Osakeyhtiömuoto on koettu toimivaksi tavaksi järjestää paikallisen energiayhtiön omistus. Parhaimmillaan kaupungin omistamassa energiayhtiössä palvelut pystytään järjestämään kaupunkilaisille tehokkaasti ja omistajakunnalle tuloutettavien voittojen avulla pystytään saamaan varoja kaupungin ydintoimintojen rahoittamiseen. Miten energiayhtiön tulisi kertoa vuodesta, kannattaako mainostaa mahdollista ennätystulosta tai kasvanutta liikevaihtoa? Vai kannattaisiko energiayhtiön mieluummin kertoa esim. yhtiön asiakashinnoista verrattuna muihin yhtiöihin, toimitusvarmuudesta sekä asiakaspalvelun onnistumisesta ratkaista asiakastarpeita? Silloin jokainen asiakas voi itse tehdä päätelmät ns. oman energiayhtiön toiminnan onnistumisesta. Yhtiön liikevaihdolla ja liikevoitolla kehuminen ei loppuasiakasta juurikaan lämmitä.

Tärkeää on, että paikallista energiayhtiötä johdetaan ja hallinnoidaan ammattimaisesti. Siitä hyötyvät niin omistaja, yhtiö kuin asiakkaatkin. Tarvitaan avoimuutta, osaamista ja ymmärrystä kaikkien tahojen osalta. Paikallisuudella luodaan parhaimmillaan yhteistä hyvinvointia kaikille osapuolille.

Vesa Hätilä

Toimitusjohtaja, Seinäjoen Energia Oy