logo logo logo

tiedote 29.5.2024

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti vesivoimaan

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti vesivoimaan sähköntuotantomuotona ja siihen liitetään selvästi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä mielikuvia.

Kolmannes suomalaisista kannattaa vesivoiman lisäämistä sähköntuotannossa. Jos vesivoiman lisärakentaminen alentaisi sähkön hintaa, kannatus nousisi peräti 60 prosenttiin. Vesivoiman vähentämistä kannattaa vain joka kymmenes. Nykyisten vesivoimalaitosten tuotantotehon korottamista kannattaa kaksi kolmesta (67%), jos tämä alentaisi sähkön hintaa.

Vesivoimaa pidetään edullisena, luotettavana ja kotimaisena sähköntuotantomuotona, ja se sijoittuu suosituimmuudessa kolmanneksi aurinko- ja tuulivoiman jälkeen. Vesivoimaloiden ympäristövaikutukset koetaan pääosin neutraaleiksi, vaikka negatiivisesti arvioivia on hieman enemmän kuin positiivisesti arvioivia. Vain harva (12 %) vesivoimalaitoksen lähellä asuva kannattaa laitoksen purkamista, mutta vesivoimalan lähellä kesämökkeilevien keskuudessa purkamisen kannatus on suurempi (40 %).

"Tutkimus kertoo suomalaisten vahvasta tuesta vesivoimalle. Kansalaisten enemmistö näyttäisi olevan pikemmin vesivoiman lisärakentamisen kuin vähentämisen kannalla myös vesivoimapaikkakunnilla. Energiakriisi on lisännyt suomalaisten ymmärrystä sähkömarkkinoista, ja mitä ilmeisimmin vesivoimaa arvostetaan kotimaisena, päästöttömänä ja säätökykyisenä sähköntuotantomuotona", toteaa Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme.

Suomalaisia edustavan kyselytutkimuksen toteutti YouGov Paikallisvoima ry:n toimeksiannosta toukokuussa 2024, ja siihen osallistui 1503 täysi-ikäistä suomalaista. Keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,5%-yksikköä.

Lisätietoja:

Toivo Hurme, toiminnanjohtaja                                          
Paikallisvoima ry
Puh: +358 41 501 3032
toivo.hurme@paikallisvoima.fi

pdf