logo logo logo

haastattelu 26.1.2018

Pienistä puroista isoihin energiansäästöihin

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat Suomen täsmäase EU-direktiivien vaatimusten täyttämiseen. Paikallisvoiman jäsenyhtiö Sallila Energia, yksi vapaaehtoisiin sopimuksiin liittyneistä, palkittiin viime vuonna energia-alan energiatehokkuustähtenä.

Kun Sallila Energian energiapäällikkö Raimo Prusi kuuli yhtiön voittaneen energiatehokkuussopimusten kunniapalkinnon, ensimmäinen tunne oli yllätys.

”Olin tietysti myös mielissäni, mutta olin ajatellut, että kaikkihan tätä tekevät.”

Prusi alkaa listata keinoja, joilla Varsinais-Suomessa Loimaan seudulla toimiva yhtiö on energiatehokkuutta pyrkinyt parantamaan:

”Henkilökuntamme tarjoaa asiakkaille energiatehokkuusneuvontaa, järjestämme sisäisiä koulutuksia aiheesta, ja asiakaslehdessä olemme myös tehneet juttuja. Nettipalvelussamme näkee lähes reaaliaikaisen sähkönkulutuksensa, ja sitten meiltä saa lainaksi erilaisia mittausvälineitä. Pyrimme tietysti ottamaan omalla toimistollamme ja sähkönsiirrossamme energiatehokkuuden aina huomioon. Ihan perusjuttuja.”

Perusjutut riittivät kuitenkin siihen, että Sallila nimitettiin ”oman alansa energiatehokkuustähdeksi” vuonna 2017. Palkinnon myöntämisperusteissa Sallilaa kiitettiin etenkin energiapalveluiden monipuolisesta toteutuksesta ja raportoinnista. Palkinnon myönsivät työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva.

Prusi arvelee, että monipuolisten palvelujen ja hyvän raportoinnin kehittämisen taustalla on Sallilan pitkä historia energiatehokkuuden parissa.

”Olemme kiinnittänyt huomiota energiatehokkuuteen jo 70-luvuilta lähtien. Tällä hetkellä huomaa selvästi, että ihmiset ovat entistä valveutuneempia ja kiinnostuneempia energiatehokkuudesta”, Prusi sanoo.

Toisto tuo tuloksia

Suomessa on luotettu jo 20 vuotta vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin EU-direktiivien vaatimusten täyttämisessä. Lähestymistapa on toiminut hyvin: Vuosi sitten päättyneelle sopimuskaudelle liittyi 667 yritystä ja 132 kuntaa. Energiaa on TEM:n mukaan säästetty vuosittain lähes 16 terawattituntia ja hiilidioksidipäästöjä noin 4,7 miljoonaa tonnia. Rahassa mitattuna säästöjen arvo on 560 miljoonaa euroa.

Energia-alalla 86 prosenttia sähköntuotannosta ja 69 prosenttia lämmöntuotannosta kuului viime sopimuskaudella energiatehokkuussopimusten piiriin. Niin energiantuotannon kuin energiapalveluiden puolella ala ylitti energiatehokkuustavoitteet selvästi.

Lähde: Energiatehokkuussopimukset2017–2025.fi

Lähde: Energiatehokkuussopimukset2017–2025.fi

Työtä on tehtävä toki jatkossakin, sillä energiatehokkuuden parantaminen on yksi keskeisistä keinoista, joiden avulla EU pyrkii pääsemään päästötavoitteisiinsa. Euroopan komissio, parlamentti ja jäsenmaat aloittavat piakkoin neuvottelut siitä, minkälaiset energiatehokkuustavoitteet kullekin EU:n jäsenmaalle asetetaan.

Julkishallinnon ja yritysten lisäksi myös kuluttajat on saatava kantamaan kortensa kekoon. Raimo Prusin mielestä keskeistä energiatehokkuuden parantamisessa on ihmisten aktivoiminen, ei niinkään teknologian kehitys.

”Totta kai uudella teknologialla voidaan jonkin verran tehostaa toimintaa. Ihmiset pitää kuitenkin saada aidosti kiinnostumaan näistä asioista ja sitten vielä toteuttamaan ehdotetut toimet. Toistaminen on siinä avainasemassa. Ihmisten lähellä olemisesta on myös paljon apua, ja paikallisena toimijana me voimme hyvin palvella asiakkaita tälläkin tavalla.”

Vinkit energiatehokkuuteen:

  • Asunnon lämpötilan laskeminen on ensimmäinen keino, jolla energiankulutustaan voi yrittää pienentää. Jo yhden asteen pudotus huonelämpötilassa tuo vuositasolla noin 5 prosenttia säästöä, jos lämpötila on 20 astetta.
  • Myös lämpimän veden säästäminen voi parantaa energiatehokkuutta merkittävästi. Yksinkertaisimmat keinot vedenkäytön vähentämiseen ovat suihkuaikojen lyhentäminen ja vettä säästävien päiden asentaminen suihkuun ja muihin hanoihin.
  • Erilaisilla kulutuslaskureilla voi selvittää, mitkä ovat oman kotitalouden sähkösyöpöt. Esimerkiksi tavanomaisen kahden kilowatin tehoisen irtopatterin käyttö voi maksaa kymmeniä euroja viikossa.
  • Jos ovien ja ikkunoiden tiiviisteet ovat huonossa kunnossa, vedon tunne johtaa usein sisälämpötilan kasvattamiseen. Eristeiden kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti.
  • Tuuleta lämmityskautena tehokkaasti. Avaa useita ikkunoita eri puolilta asuntoa samaan aikaan, jolloin ilma vaihtuu nopeasti. Jo muutaman minuutin tuuletus riittää, eivätkä rakenteet ehdi viilentyä merkittävästi.