logo logo logo

haastattelu 4.10.2018

Mullistuksia monella rintamalla

Energiamarkkinoilla pärjääminen vaatii pieneltä energiayhtiöltä jatkuvaa uudistumista. Myös yhteistyö on muuttunut entistä tärkeämmäksi osaksi paikallisten energiayhtiöiden liiketoimintaa, pohtii Naantalin Energia Oy:n toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen tapahtumarikasta aikaa energia-alalla.

”Olen ollut alalla 21 vuotta ja Naantalin Energian johdossa 9 vuotta. Poikkeuksellisen nykytilanteesta tekee se, että kaikilla rintamilla tapahtuu samaan aikaan jotakin”, sanoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Kun sähkömarkkinat avautuivat kilpailulle 20 vuotta sitten, liiketoiminnan pysyminen kannattavana ei yhtäkkiä enää ollut sähkönmyynnissä itsestäänselvyys. Parhaillaan käynnissä oleva siirtymä C02-vapaaseen tuotantoon vaatii investointeja, mutta samaan aikaan mikään tuotantomuoto ei tahdo olla matalan sähkön hinnan takia kannattavaa.

Isoihin trendeihin sopeutuminen vaatii etenkin pieneltä yhtiöltä ennakointia ja tarkkaa suunnittelua. Naantalin Energiassa tämä on tarkoittanut tuotevalikoiman huolellista rakentamista, sopivaa hinnoittelua ja palvelun laadun ylläpitämistä.

”Olemme alkaneet viimeisen vuoden aikana myydä sekä aurinkopaneeleita että ilmalämpöpumppuja avaimet käteen -periaatteella. Pyrimme vastaamaan ihmisten toiveisiin ja mukautumaan joustavasti markkinatilanteeseen.”

Haarala uskoo, että pienten yhtiöiden on mahdollista pärjätä isoista resursseistaan hyötyviä yrityksiä vastaan muun muassa paikallisuuden avulla.

”Meillä se näkyy sekä omistajuuden että asiakkaiden kautta. Meillä on hyvät kontaktit paikallisiin ihmisiin, ja he voivat luottaa siihen, että meidän kanssamme asiat hoituvat niin kuin pitää.”

Verkoissa investointitarpeita 10 vuodeksi

Haaralan mukaan verkkoliiketoiminta on perinteisesti ollut energiayhtiöiden vakain liiketoiminta-alue, mutta tiukentuneet toimintavarmuusvaatimukset ovat kasvattaneet investointitarpeita merkittävästi viime vuosina.

Naantalissa valmistui loppuvuonna 2017 yksi yrityksen lähivuosien suurimmista investoinneista, kun yhtiö rakensi 110 kilovoltin alueverkon Luonnonmaalle. Samassa yhteydessä maakaapeloitiin noin kolmen kilometrin pituudelta 20 kilovoltin ilmalinjoja ja 600 metriä 110 kilovoltin kaapeleita. Investoinnin suuruus oli yhteensä 1,65 miljoonaa euroa, mikä oli Haaralan mukaan lähes 60 prosenttia koko viime vuoden investointibudjetista.

”Jakelun luotettavuutta on parannettu koko ajan. Pienjänniteverkosta on kaapeloitu nyt 80 prosenttia ja keskijännitteestä 60 prosenttia”, Haarala kertoo.

Siitä huolimatta investointiasteen on kaavailtu jatkuvan korkeina vuoteen 2028 asti.

”Meillä on sentään hyvä tilanne, koska Naantali on kasvava alue, jossa on melko vähän ilmaverkkoa. Toimitusvarmuusvaatimusten täyttäminen on huomattavasti hankalampaa esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.”

Paikallisuus yhdistää

Haaralan mielestä on hyvä, että paikallisten energiayhtiöiden yhteistyö on tiivistynyt aiemmasta selvästi. Haarala oli mukana perustamassa Paikallisvoimaa vuonna 2011 ja toimi sen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014.

”Paikallisvoima on ollut hyvä keskustelufoorumi, ja sen kautta olemme pystyneet luomaan yhteyksiä ja pohjaa yhteisille hankkeille. Olemme myös saaneet hyviä ideoita ja kokemuksia toisilta kaltaisiltamme toimijoilta”, Haarala sanoo.

Toisaalta Paikallisvoima on onnistunut Haaralan mielestä vakiinnuttamaan asemansa energiapolitiikan vaikuttajien kentällä. Pienten ja paikallisten energiayhtiöiden ääni on noussut kovemmaksi, mikä on monipuolistanut energiapoliittista keskustelua.

”Tällaiselle organisaatiolle oli selvästi tarvetta, ja Paikallisvoima on täyttänyt paikkansa oikein hyvin.

Kuva: Sun Solarin Timo Mäntymäki asentamassa aurinkopaneeleja.