logo logo logo

tiedote 27.6.2022

Paikalliset energiayhtiöt tuovat asukkaille säästöjä, kunnille tuloja ja yrityksille rahavirtaa

JULKAISTU 28.4.2022

Paikallisen energiayhtiön asiakas säästää kaukolämmityksen laskussa jopa yli 100 euroa vuodessa yleiseen hintatasoon verrattuna, osoittaa Paikallisvoiman tuore tutkimus. Lisäksi sähkön siirtohinnat ovat paikallisten yhtiöiden asiakkaille huomattavasti halvempia. Kunnallisomisteiset yhtiöt tuottavat lisäksi kunnille vuosittain osinkoina ja muina tuloina rahasumman, joka vastaisi 0,36 prosenttiyksikön muutosta kunnallisveroon. Lisäksi ne tukevat esimerkiksi lähialueiden liiketoimintaa ja tutkimusta. AFRYn toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin laajasti paikallisten energiayhtiöiden vaikutuksia kuntatalouteen. 

Tutkimuksen mukaan paikallisen energiayhtiön asiakas säästää kaukolämpölaskussa vuodessa keskimäärin 140 euroa omakotitalossa, 80 euroa rivitalossa ja 58 euroa kerrostalossa yleiseen kaukolämmön hintatasoon verrattuna. Keskimääräisessä säästössä on huomioitu se, että osassa yhtiöitä kaukolämmön hinta on keskimääräistä korkeampi, joten asiakaskohtainen säästä voi olla huomattavasti suurempikin.

Paikallisen sähköyhtiön verkkoalueen kuluttajat säästivät keskimäärin 2 miljoonaa euroa sähkön siirtokuluissa vuosittain, suurimman säästön ollessa 9,5 miljoonaa vuodessa. Kokonaisuudessaan paikallisyhtiöiden alemmat sähkön siirron maksut vastasivat 0,35 prosentin kunnallisveron alennusta.

Lisäksi paikallisten energiayhtiöiden tuotot ovat omistajakunnille ja niiden asukkaille merkittäviä. Kokonaisuudessa yhtiöiden tuotot omistajakunnille vastasivat keskimäärin 0,36 prosenttiyksikön kunnallisverokertymää, eli ilman paikallisten energiayhtiöiden tuottoja kunnallisveroprosentti olisi ollut 0,36 prosenttiyksikköä korkeampi.

”Sen lisäksi, että paikallisten yhtiöiden tarjoama kaukolämpö ja sähkönsiirto ovat edullisempia, käytetään toiminnan voitot kuntalaisten hyväksi. Meidän mielestämme se on vastuullista erityisesti näin epävakaina aikoina”, toteaa Paikallisvoima ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurme.

Kunnat saavat energiayhtiöiltä osinkojen, verotulojen ja omistajalainojen korkotulojen lisäksi rahavirtaa myös vuokrina sekä sponsorointina. Vaikka paikalliset energiayhtiöt toimivat liiketaloudellisin perustein ja pyrkivät mahdollisimman hyvään tulokseen, sisältävät niiden strategiat painotuksen kasvattaa paikallista hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Paikallisuus näkyy yhtiöissä monin tavoin. Energiayhtiöt esimerkiksi toteuttavat yhteistyöhankkeita paikallisten oppilaitosten, yliopistojen tai yritysten kanssa ja toimivat asiantuntijoina kuntien kestävän kehityksen hankkeissa.

Paikallisille yrityksille energiayhtiöiden vaikutus on hyvin merkittävä, koska energiayhtiöiden alihankinta tuottaa niiden toimialueen yrityksille miljoonien eurojen rahavirtoja. Moni energiayhtiö toimii jatkuvan alihankintaketjun varassa, ja alihankinnassa jopa 80–90 prosenttia kohdistuu paikallisiin yrityksiin.  

Paikallisten energiayhtiöiden markkina-arvo nousi vuonna 2019 noin 600 euroa ja vuonna 2020 yli 350 euroa jokaista kuntalaista kohti. Näin siitä huolimatta, että suurin osa paikallisista energiayhtiöistä hinnoittelee sekä sähkön että kaukolämmön edullisemmin kuin Suomessa keskimäärin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 25 satunnaisesti valittua paikallista, kuntaomisteista energiayhtiötä. Tutkimuksen toteutti AFRY Paikallisvoima ry:n toimeksiannosta. Aineistona käytettiin yhtiöiden tasekirjoja sekä omistajakuntien tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia, sekä lisäksi yhtiöiden haastatteluja. Tutkimuksen loppuraportti on liitettynä alla PDF-muodossa.


Lisätietoja:

Toivo Hurme, toiminnanjohtaja                                          
Paikallisvoima ry
Puh: +358 41 501 3032
toivo.hurme@paikallisvoima.fi                                           
 

Sami Mäkinen, Senior Consultant
AFRY Management Consulting Oy
Puh +358 40 777 7892
sami.makinen@afry.com

Paikallisvoima on 53 paikallisen ja alueellisen energiayhtiön edunvalvontajärjestö, joka tuo Suomen energiakeskusteluun paikallista näkökulmaa. Paikallisvoima puhuu energiamarkkinoiden monipuolisuuden puolesta, kannattaa aitoa kilpailua ja haluaa turvata pienten energiayhtiöiden toimintaedellytykset. Paikallisvoiman jäsenyhtiöt ovat sekä sähkön että kaukolämmön tuottajia ja jakelijoita.

pdf