logo logo logo

tiedote 24.11.2016

Kotimaiset polttoaineet tärkeä osa energia- ja ilmastostrategiaa

Paikallisvoima ry on tyytyväinen, että tänään julkaistussa energia- ja ilmastostrategiassa tunnistetaan kotimaisten polttoaineiden ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon tärkeys Suomen energiantuotannolle. Järjestö on kuitenkin pettynyt siihen, että sähkömarkkinoiden toimintaa haittaavia tuotantotukia lisätään.

Energia- ja ilmastostrategiassa linjataan, että Suomessa säilytetään edellytykset yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon osana toimitusvarmaa, energiatehokasta ja vähäpäästöistä energiajärjestelmää. Paikallisvoima kannattaa linjausta. ”Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on uhan alla sähkön alhaisen markkinahinnan vuoksi. Se on suomalaista erityisosaamista, jonka avulla voidaan tuottaa tasaisesti energiaa esimerkiksi tuulivoiman ja aurinkoenergian vaihteluiden paikkaamiseksi”, sanoo Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme.  

Hallitus linjaa, että yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa sekä lämmön erillistuotannossa kannustetaan energiaverotuksen avulla käyttämään ensisijaisesti metsähaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita. Myös tämä linjaus on Paikallisvoiman mielestä tärkeä, sillä kotimaisia polttoaineita suosimalla voidaan vähentää etenkin ulkomaisen kivihiilen käyttöä ja tukea kotimarkkinoita.

Paikallisvoima on kuitenkin pettynyt siihen, että energia- ja ilmastostrategialla lisätään sähkön tuotannon tukia. Tuotantotuet tulisi lakkauttaa, jotta sähkön hinta palautuisi luonnolliselle, markkinaehtoiselle tasolle ja liiketoiminnasta tulisi kannattavampaa kaikille eri tuotantomuodoille. Uusiutuvat energialähteet ovat jo nyt kilpailukykyinen sähkön tuotantomuoto. Linjauksessa on hyvää se, että tuki on aiempaa markkinaehtoisempi ja avoin kaikille uusiutuville tuotantomuodoille. Hyvä on myös hallituksen tahtotila siitä, että uusi tuki rajataan ylimenokauden ratkaisuksi.

Sähköliikenteen edistämisen tavoitteet ovat strategiassa kunnianhimoiset. Tämä on tervetullutta, koska tieliikenteen päästöjen vähentäminen on kiistatta tärkein tekijä Suomelle asetettujen päästötavoitteiden saavuttamisessa. Paikalliset ja alueelliset energiayhtiöt osallistuvat työhön esimerkiksi rakentamalla sähköautojen tarvitsemaa latausverkostoa.