logo logo logo

tiedote 2.11.2016

Kotimaisten polttoaineiden käyttö paras keino energiatavoitteiden saavuttamiseen

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) sanoi päivän Helsingin Sanomissa, että kivihiilen käyttö energiantuotannossa voitaisiin kieltää lailla vuodesta 2030 alkaen. Paikallisvoima ry:n mielestä tavoite kivihiilen käytön vähentämisestä minimiin on oikea, mutta kieltojen asettamisen sijaan hallituksen kannattaisi keskittyä kotimaisten polttoaineiden käytön edistämiseen.

Kuten Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä nosti esiin, kivihiilen käyttö on jo nyt vähentynyt murto-osaan aiemmasta. Kivihiilen merkitys Suomen energiantuotannossa on kutistunut 15 vuotta, ja trendi on samansuuntainen myös jatkossa. 

Erillisiä kieltoja yksittäisille tuotantomuodoille ei tarvita. Uusiutuviin energianlähteisiin siirtymistä haittaa eniten sähkön matala markkinahinta, joka ei houkuttele toimijoita tekemään tarvittavia investointeja. Matala sähkön markkinahinta johtuu uusiutuvalle energialle hyvin avokätisesti maksetuista tuotantotuista. Markkinahäiriöitä aiheuttavien tukien poistaminen ohjaisi energia-alan investoinnit entistä vahvemmin kilpailukykyisiin, ympäristöystävällisiin ja kotimaisiin energian tuotantomuotoihin. Samalla myös valtiontalous vahvistuisi. 

Kotimaiset polttoaineet ovat tärkein tekijä kivihiilestä eroon pääsemiseksi. Esimerkiksi puuta ja turvetta käyttämällä saadaan vähennettyä fossiilisen tuontiöljyn käyttöä voimalaitoksissa. Siksi hallituksen olisi kieltojen sijaan pohdittava, miten puun ja turpeen saatavuutta voitaisiin parantaa esim. infrastruktuuria ja logistiikkaa kehittämällä. Myös vesivoimaa tulisi edistää sallimalla tehokkuusparannukset nykyisissä vesivoimaloissa. Energian tuotantotuet tulisi lopettaa ja ottaa rohkea loikka kohti markkinaehtoisesti toimivia energiamarkkinoita.