logo logo logo

tiedote 23.11.2018

Kyselytutkimus: Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta rajoittaisi puhelinmyyntiä tai kieltäisi sen kokonaan

Joka toiselle suomalaiselle on kaupattu sähkösopimusta puhelimitse kuuden viime kuukauden aikana. Suurin osa kuluttajista kokee puhelinmyynnin kuitenkin häiritseväksi ja ottaisi mieluummin itse yhteyttä myyjään. Useimmat sallisivat puhelinmyynnin vain, jos asiakas on antanut siihen luvan.

Paikallisvoima selvitti marraskuussa kuluttajien suhtautumista sähkön ja muiden tuotteiden puhelinmyyntiin kyselytutkimuksella. Kyselytutkimuksessa selvisi, että kolme neljästä suomalaisesta kokee sähkösopimusten puhelinmyynnin häiritseväksi, ja yli puolet vastaajista myös epäili sähkön puhelinmyyjien väitteitä ja osaamista. Neljä viidestä sanoi, että olisi mieluummin itse yhteydessä sähkönmyyjään kuin vastaanottaisi puheluita.

Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme ei ole yllättynyt tuloksista.

"Suomalaiset suhtautuvat nihkeästi puhelinmyyntiin yleensä, mutta etenkin sähkön puhelinmyynnissä on lisäksi ollut ongelmana epärehelliset myyntipuheet ja suoranaiset huijausyritykset. Ongelma on jatkunut jo vuosia", Hurme sanoo.

Samanlaisiin tuloksiin päätyi viime vuonna myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys(1), jonka mukaan puhelinmyyntiin suhtautui myönteisesti vain kahdeksan prosenttia kuluttajista. Paikallisvoiman tutkimuksen mukaan kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että puhelinmyynnin pitäisi olla sallittua vain kuluttajan etukäteen antamalla luvalla. Kolmannes vastaajista puolestaan kieltäisi puhelinmyynnin kokonaan.

"Paikallisvoima on kuluttajien kanssa samaa mieltä. Suomessa pitäisi ottaa käyttöön kuluttajan aktiiviseen suostumukseen perustuva malli, jota myös Kuluttajaliitto ja Kuluttaja-asiamies kannattavat. Tällöin puhelinmyynti sallittaisiin vain silloin, kun kuluttaja on antanut siihen suostumuksensa", Hurme sanoo.

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen Paikallisvoiman toimeksiannosta. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 5.–7.11.2018. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, ja kokonaisvastaajamäärä oli 1007 henkeä. Lopullinen vastaajajoukko painotettiin edustamaan suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Keskimääräinen luottamusvälin on noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimukseen voi tutustua alla olevan pdf-linkin kautta. 

(1) https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2017/kkv-selvityksia-3-2017-kuluttajat-ja-puhelinmyynti.pdf

pdf