logo logo logo

tiedote 14.11.2011

Paikalliset voimat yhdistäen reilun energiapolitiikan puolesta

Yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan kuin yksin korvessa huutaen. 36 paikallista ja alueellista energiayhtiötä ovat yhdistäneet voimansa tänä syksynä ja perustaneet Paikallisvoima ry:n. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda suomalaiseen ja eurooppalaiseen energiakeskusteluun uusi paikallista näkökulmaa korostava ääni.

Paikallisvoiman jäsenyhtiöt ovat paikallisesti omistettuja sähkön- ja lämmöntuottajia, myyjiä  sekä verkkoyhtiöitä. Toimitamme sähköä ja lämpöä noin puolelle miljoonalle asiakkaalle. Meille paikallinen omistus tarkoittaa paikallisen hyvinvoinnin edistämistä. Vuonna 2010 jäsenyhtiömme investoivat alueillaan yhteensä 140 miljoonan euron edestä. Olemme myös alueellisesti merkittäviä työllistäjiä yli 1 400 työntekijällämme.

Meidän mielestämme energiamarkkinoiden on oltava monipuolisia ja aitoa kilpailua on edistettävä. Tämä on myös asiakkaidemme etu. Paikallisvoima on huolestunut tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa olevien yhteispohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden suunnasta. Esitetyllä pohjoismaisella sähkön vähittäismarkkinamallilla ei pystytä edistämään kilpailua eikä parantamaan loppukäyttäjien palveluita.

Uhkana on sähkömarkkinoiden keskittyminen isojen toimijoiden leikkikentäksi ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien väheneminen. Emme ole asiassamme yksin:
yli sata suomalaista ja ruotsalaista pientä ja keskisuurta energiayritystä tekee aktiivista yhteistyötä markkinamalliin vaikuttamiseksi.

Paikallisvoima haluaa myös  muistuttaa päätöksentekijöitä siitä, että kotimaiset polttoaineet puu ja turve parantavat energiaomavaraisuutta, lisäävät työllisyyttä ja vähentävät öljyriippuvuutta. Meille tärkeää on lisäksi, että sähköverkkoliiketoiminnan sääntely sallii investoinnit mahdollistavan kohtuullisen tuoton saavuttamisen. Kykyymme investoida liittyy kiinteästi ns. Mankala-periaate, jonka kumoaminen sulkisi pois pieniltä energiayhtiöiltä mahdollisuuden toteuttaa isoja energiainvestointeja yhteistyössä.

Paikallisvoiman jäsenet ovat myös Energiateollisuus ry:n jäseniä. Paikallisvoima tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa yhteisten energia-alan tavoitteiden edistämiseksi.

Juha Lindholm
Paikallisvoima ry:n puheenjohtaja