logo logo logo

tapahtuma 19.5.2021

Paikallisvoima järjestää koulutuksia kuntapäättäjille syksyllä

Paikallisvoima järjestää syyskuussa koulutuksia kuntapäättäjille energiayhtiöiden hallituksessa toimimisesta. Tarkoituksena on perehdyttää päättäjiä ajankohtaisista energia-alan asioista sekä osakeyhtiön hallituksen jäsenien roolista ja velvollisuuksista.

Koulutukset antavat laajan katsauksen energia-alan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Isossa osassa on energia-alan rooli siirryttäessä vähäpäästöiseen tulevaisuuteen. Lisäksi koulutuksissa perehdytään Suomen ja EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntöön, kuten vaikkapa EU:n tuoreeltaan sovittuun vuoden 2030 päästövähennystavoitteeseen ja keinoihin sen saavuttamiseksi. Energia-alan lisäksi koulutuksissa perehdytään kuntapäättäjän rooliin ja lakisääteisiin velvollisuuksiin osakeyhtiön hallituksen jäsenenä.

Paikallisvoima tiedottaa koulutusten tarkemmasta ohjelmasta ja pitopaikoista loppukesästä.