logo logo logo

tiedote 21.2.2017

Paikallisvoiman vuosiseminaari 2017 kuvina

Paikallisvoiman vuosiseminaarin teemana oli "Liiketoimintamahdollisuudet tulevaisuuden energiamarkkinoilla". Ajankohtaiset esitykset ja asiantuntevat puhujat keräsivät kiitosta osallistujilta, joita oli läsnä Kansallissalissa noin 90. 

Tuore elinkeinoministeri Mika Lintilä toi osallistujille valtiovallan tervehdyksen. Lintilän mukaan hallitus haluaa helpottaa sähkön pientuotantoa ja mahdollistaa ylimääräisen tuotannon myymisen verkkoon. 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro puhui kuulijoille joustavuuden merkityksestä sähköjärjestelmässä. 

Seminaariesityksissä käsiteltiin toistuvasti muun muassa Suomen hallituksen tekemää energia- ja ilmastostrategiaa sekä Euroopan komission julkaisemaa energian talvipakettia, jotka linjaavat energiapolitiikkaa vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Keskustelua herätti muun muassa tavallisten kuluttajien innostaminen sähkönkulutuksen seuraamiseen. Vaikka tarvetta kuluttajien tekemään sähkönkulutuksen sääntelyyn on, sähkön hintojen seuranta ei ole toistaiseksi yleistä energiayhtiöiden asiakkaiden joukossa. 

Yli-insinööri Ville Väre Energiavirastosta selvensi eri toimijoiden rooleja kysyntäjouston toteuttamisessa. Väre nosti esiin, että jatkossa asiakkaiden rooli energiajärjestelmässä kasvaa entistä suuremmaksi. 

Helsingin Kansallissali oli täynnä kuulijoita. Paikalla oli runsaasti Paikallisvoiman jäsenyhtiöiden edustajia ja muita energia-alan asiantuntijoita.  

Sveitsiläisen akkuvalmistajan Lechanchén vice-president Antti Väyrynen esitteli teknisiä ratkaisuja sähkön varastoinnin toteuttamiseen.

Paikallisvoiman edunvalvontapäällikkö Jari Nykänen (keskellä) teki muistiinpanoja seminaarin esityksistä ja keskusteluista. 

Lähienergialiiton Tapio Tuomi puhui pientuotannon trendeistä ja niiden edistämistavoista. Tuomi nosti esiin, että alueelliset pientuotantoratkaisut ovat taloudellisesti ja tilankäytön näkökulmasta kannattavimpia. 

Nivos Oy:n toimitusjohtaja Esa Muukka pohti puheenvuorossaan, mitä palveluja asiakkaat odottavat tulevaisuudessa energiayhtiöltään. 

Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme juonsi seminaarin. 

Climate Leadership Councilin Jouni Keronen puhui ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tulevaisuuden energiamarkkinoihin.