logo logo logo

tapahtuma 14.4.2021

Paikallisvoiman vuosiseminaarin aiheena luonnon monimuotoisuuden turvaava energiantuotanto

Paikallisvoiman vuosiseminaari ”Energia-ala ja luonnon monimuotoisuus” nosti esiin erittäin tärkeän ja ajankohtaisen tavoitteen: kestävän energiantuotannon, joka turvaa myös biodiversiteetin säilymisen. Tärkeää tavoitteen saavuttamisessa on viranomaisten, tutkijoiden ja energiayhtiöiden yhteistyö. Vuosiseminaarin puhujakaartiin kuului asiantuntijoita muun muassa Suomen ympäristökeskus Sykestä, Luonnonvarakeskus Lukesta sekä energiayhtiöistä. Seminaari järjestettiin poikkeusoloista johtuen sähköisesti.

Vuosiseminaarin avasi Paikallisvoiman hallituksen puheenjohtaja, energianeuvos Patrick Wackström. Avauspuheenvuorossaan Wackström korosti, että biodiversiteetillä on vahva yhteys Paikallisvoiman strategian tavoitteeseen olla luomassa kestävää energiantuotantoa. 

Wackströmin jälkeen seminaarin keynote-puheenvuoron piti Suomen ympäristökeskus Syken biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth. Ahlroth korosti luonnon monimuotoisuuden olevan edellytys kestävän talouden ja hyvinvoinnin takaamiselle. Hän myös totesi monien suomalaisten yrityksien olevan esimerkillisesti aallonharjalla monimuotoisuuden turvaamisessa.

Vuosiseminaarin ohjelma keskittyi kolmeen aihepiiriin: metsät, vesistöt ja suot. Näistä kuultiin päivän aikana seuraavat puheenvuorot: 

Metsät

Metsien käytön näkymät, Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja, Luke

Metsien käytön kestävyys, Jyri Seppälä, johtaja, kulutuksen ja tuotannon keskus, Syke

Kestävä puun käyttö energiayhtiössä, Anne Ahtiainen, toimitusjohtaja, Liedon Lämpö Oy

Vesistöt

Virtavesien monimuotoisuuden ja vesivoiman yhteensovittaminen, Saija Koljonen, erikoistutkija, Syke 

Pienvesivoiman kannattavuus, Antti Iho, Erikoistutkija, Luke

Kestävä vesienhoito energiayhtiössä, Hannu Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Koskienergia Oy

Suot

Turvetuotanto ja luonnon monimuotoisuus, Anne Tolvanen, professori, ohjelmajohtaja, Luke

Turpeen käytön tulevaisuuden näkymät, Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Turvesoiden jälkikäyttö, Juha Ollila, hankintapäällikkö, Kanteleen Voima Oy

Puheenvuorojen esityskalvot löytyvät täältä ja tallenne tämän linkin takaa. Tapahtuma järjestettiin poikkeusoloista johtuen etänä ProspectumLive-alustalla, jolla käytiin aktiivista keskustelua päivän esityksistä.