logo logo logo

tapahtuma 30.9.2019

"Paikallisyhtiöitä tarvitaan energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen"

Paikallisvoima ry ja jakeluverkkoyhtiöiden eurooppalainen kattojärjestö Geode järjestivät yhteisseminaarin Brysselissä 25. syyskuuta 2019. Seminaarin teemana oli paikallisten energiayhtiöiden rooli energiapolitiikan murroksessa. 

Paikallisvoima ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurme ja Geoden puheenjohtaja Hans Kreisel avasivat tilaisuuden toivottaen tervetulleeksi sankan joukon Brysselin energia-alan edustajia. Hurme ja Kreisel totesivat, että energiasektori on murroksessa ja yhteistä eurooppalaista suuntaa haetaan yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Paikallisten energiayhtiöiden rooli on keskeisessä osassa tätä muutosta.

Euroopan komission edustaja Manuel Sánchez Jiménez energiapääosastolta korosti puheessaan erityisesti digitalisaation merkitystä.

"Teknologian kehitys antaa oivan mahdollisuuden kerätä laajamittaisesti dataa eri laitteiden ja prosessien toiminnasta. Näin voidaan esimerkiksi laitteiden ja prosessien keskinäisiä toimintaedellytyksiä ja huoltoa perustaa tietoon entistä tarkemmin. Datan jakaminen ja laajamittainen hyödyntäminen tulevat myös olemaan eurooppalaisen teollisuuden kannalta avainasemassa tulevaisuudessa. Euroopalla on tässä hyvät edellytykset onnistua", Sanchez Jimenez sanoi. 

Suomen puheenjohtajuuskauden kuulumiset seminaarissa kävi päivittämässä EU:n sisämarkkinoiden erityisasiantuntija Mikko Holm Suomen pysyvästä EU-edustustosta. Holmin mukaan Suomi pyrkii puheenjohtajuuskaudellaan viemään erityisesti pitkän aikavälin strategista suunnitelmaa Agenda 2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita eteenpäin kaikilla politiikan aloilla.

Paikallisten energiayhtiöiden osaaminen valokeilassa

EU:n instituutioiden edustajien lisäksi seminaarissa esiintyi paikallisten energiayhtiöiden edustajia eri puolilta Eurooppaa. Puheenvuorojen tavoitteena oli esitellä yleisölle erilaisia innovatiivisia projekteja, jotka voisivat olla monistettavissa energiayhtiöissä ympäri EU:ta.

Itävaltalainen Roman Tobler esitteli Wienin kaupungin Smart City -hanketta, jolla pyritään parantamaan asukkaiden elämänlaatua ja luomaan esimerkiksi heidän energiankulutukseensa sopivia yksilöllisiä ratkaisuja. Espanjan energiamurroksen tilannekatsauksen seminaarissa esitteli K.M.O Energy -yhtiön edustaja Pep Salas korostaen, että muutos on jo nyt käsillä ja että tahti tulee vain kiihtymään.

Etelä-Savon Energian edustaja Joona Mörsky esitteli seminaarissa energianhallintatuote Foremican, jolla voidaan vastata moniin tulevaisuuden haasteisiin energia-alalla.

"Kulutuksen optimointi, tehoreservit, tuotannon ennustaminen ja valvonta ovat asioita, joihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Foremica tarjoaa vastaukset näihin kysymyksiin", Mörsky sanoi. 

Seminaarin loppuyhteenvedosta vastasi Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, joka piti tapahtumaa erittäin onnistuneena katsauksena tämänhetkiseen energiapolitiikan tilanteeseen. 

"On tärkeää muistaa, että energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan sekä isojen että pienten yhtiöiden esimerkkiä ja osaamista", Katainen summasi.