logo logo logo

tiedote 20.6.2017

Pohjoismaiden ministerineuvoston energiaraportti tunnistaa oikeita ongelmia

Jorma Ollila julkaisi tänään pitkään odotetun raporttinsa pohjoismaisen energiayhteistyön kehittämisestä seuraavien 5–10 vuoden aikana. Paikallisvoima kiittää Ollilaa raportista. Muun muassa sähkötehon puute ja alhainen sähkön hinta ovat sellaisia markkinaongelmia, joihin tarvitaan alueellisia ratkaisuja. Nämä ongelmat myös Ollila osuvasti raportissaan tunnistaa.

Ollilan esittämät toimenpide-ehdotukset ovat ensimmäinen askel tiellä sähkömarkkinoita vaivaavien ongelmien poistamiseen. Kuten Ollila itsekin toteaa, raportti toimii keskustelun avaajana. Ollilan mukaan haasteisiin vastaaminen on aloitettava siitä, että pohjoismaiselle energiayhteistyölle määritellään selkeä visio. Tähän työhön on Paikallisvoiman mielestä ryhdyttävä viipymättä.

Vaatimus tehokkaammasta Pohjoismaiden yhteisestä EU-vaikuttamisesta on perusteltu. Pohjoismailla on selkeitä yhteisiä intressejä valvottavanaan paitsi sähkömarkkinakehityksessä, myös esimerkiksi bioenergian, vesivoiman ja  turpeen edunvalvonnassa.

Paikallisvoima kannattaa Ollilan ehdotusta pohjoismaisten vertaisarviointien teettämisestä energia-alan kansallisista päätöksistä ja strategioista. Yhdessä maassa tehdyt päätökset vaikuttavat suoraan myös muihin. Huolellisella valmistelulla voidaan välttää tilanne, jossa muutoksista aiheutuvat haitat ylittävät niistä saadut hyödyt. 

Pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden harmonisointi on sen sijaan alue, jolla on edettävä hyvin harkiten. Tulevaisuuden markkinamallia rakennettaessa on otettava huomioon Pohjoismaiden erilaiset verotusjärjestelmät ja esimerkiksi kieli- ja valuuttaerot. Asiakkaan edun tulee aina olla ensisijainen.

Paikallisvoima kannattaa raportin tavoin energy only –markkinaa, eikä usko kapasiteettimekanismien hyödyllisyyteen kuin korkeintaan rajatuissa tilanteissa. Ollilan peräänkuuluttama kysyntäjousto toimii parhaiten sellaisilla markkinoilla, joissa kilpailu on avointa ja hintasignaalit vahvat.