logo logo logo

tapahtuma 2.12.2019

Pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi keskusteli järjestelmäkehityksestä

Paikallisvoima osallistui ainoana pohjoismaisena paikallisten energiayhtiöiden edustajana Pohjoismaiseen sähkömarkkinafoorumiin, joka kokoontui Oslossa 28. marraskuuta 2019. Kokous oli foorumin toinen, ensimmäinen foorumi pidettiin marraskuussa 2018.

Svenska Kraftnätin Niclas Damgaard ja Fingridin Jussi Jyrinsalo esittelivät tilaisuudessa pohjoismaista tehotilannetta ja verkonkehityssuunnitelmaa. Pohjoismaista vain Norja on omavarainen verrattaessa sähkön tuotantoa vuosittaiseen huippukulutukseen. Vaikka tilanne on Pohjolassa paljon parempi kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa, tehopulan riski vaatii entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Uusi EU-lainsäädäntö tuo uudet menetelmät myös alueelliseen tehon riittävyyden arviointiin

Pohjoismainen verkonkehityssuunnitelma päivitetään joka toinen vuosi, ja rajat ylittäviä siirtoyhteyksiä on alettu viime vuosina taas kehittää. Hankkeista pyritään löytämään eniten lisäarvoa tuottavat, ja sidosryhmät on tarkoitus ottaa suunnitteluun aiempaa tiiviimmin mukaan.

Pohjoismaisen reservimarkkinapaikan (mFRR) on tarkoitus alkaa toimia vuonna 2022, ja se tuo SVK:n mukaan yli 50 miljoonan euron säästön vuosittain. Tämän jälkeen on tarkoitus ottaa käyttöön pohjoismainen taseselvitys (NBM), joka on aikataulutettu keväälle 2023.

EPEX Spot, Nodes ja E-on -yhtiöiden edustajat esittelivät paikallisia joustomarkkinapilotteja, joita on meneillään Pohjoismaissa useita. NordEnergin Pernilla Winnhed painotti, että joustomarkkinan kehittyminen on järjestelmän kannalta keskeistä, verkkoihin on investoitava, tehokas energiamarkkina on kaiken avain ja yhteistyötä tarvitaan niin paikallis-, alue- kuin valtiotasolla.   

Foorumin osallistujat äänestivät lopuksi tärkeimmistä jatkotyön kohteista. Tärkeimmiksi yhteistyöalueiksi äänestettiin joustojen ja muiden järjestelmän tasapainoa edistävien säätöresurssien hankinnan yhtenevät periaatteet sekä Pohjoismaisten säätötuotteiden harmonisointi. Tämä oli vahva viesti kantaverkkoyhtiölle jatkotyöhön.