logo logo logo

tapahtuma 1.11.2019

Puhtaat innovaatiot ja teknologiat referenssipäivän keskiössä

Paikallisvoima ry järjesti jäsenilleen referenssipäivän Vantaan Backaksen kartanolla 28. lokakuuta 2019. Tilaisuudessa kuultiin useita kiinnostavia esityksiä ajankohtaisista energia-alan innovaatioista kuin myös lämmöntuotannosta sekä -talteenotosta. 

Vantaan referenssipäivä alkoi Paikallisvoima ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurmeen tervetulosanoilla. Energia-alan uusilla innovaatioilla ja teknologialla on merkittävä mahdollisuus hillitä ja torjua ilmastonmuutosta. Samalla sekä teollisuuden että kuluttajien energia- ja lämpökustannukset pysyvät kurissa.

Uusiutuvat energialähteet ovat merkittävässä roolissa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Myös Suomen hallitus on antanut vahvan poliittisen tuen uusiutuville energialähteille. NordFuel -hankkeen johtaja Timo Strengell kertoi, jossa puuperäistä energiaa tuotetaan sahateollisuuden sivutuotteista sekä hakkuutähteistä. Seuraavien vuosikymmenien aikana tarvitaan siirtymävaiheen polttoainetta – kysyntään vastaa liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottava biojalostamo, joka rakennetaan Haapaveden lauhdevoimalan yhteyteen.

Imatran Seudun Sähkönsiirron liiketoimintajohtaja Tero Karjula kertoi sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamisen olevan Puista vapaa sähkölinja -projektin tarkoituksena. Johtokatuja levennetään puuvarmoiksi, jolloin suurhäiriöriskit pienenevät. ”Projektilla on tarkoitus saavuttaa merkittäviä keskeytys-, kunnossapito- ja viankorjauskustannussäästöjä” Karjula kertoi.

Paikallisvoiman uusin jäsenyhtiö Hyvinkään Lämpövoima esitteli referenssipäivässä Kiertotalouden toteutumisen edistäminen -pilottihanketta, jonka toiminta perustuu kaukolämmön saamiseen kiertotaloudesta. Toimitusjohtaja Matti Laukkasen mukaan hankkeen tavoitteena on kohdistaa jätteenpolton päästöt kuntaan, josta jäte on peräisin. Hän kertoi hankkeen tukevan sekä kiertotaloutta että vähentävän jätteiden syntymistä.

Innovatiivista lämmöntalteenottoa ja puhdasta tuotantoa

Uudesta lämmöntalteenottoteknologiasta kertonut Heliostorage Oy:n kehitysjohtaja Timo Sivula kertoi jopa 40-80 prosenttia kiinteistöjen kuluista aiheutuvan lämmittämisestä. ”Lisäksi fossiilisilla lämmittäminen saastuttaa” hän totesi. Heliostorage onkin kehittänyt tekniikan, jolla mahdollistetaan lämmöntalteenotto, jolloin lämmityksestä ja jäähdytyksestä saadaan sekä edullista että puhdasta. 

Referenssipäivässä kuultiin myös Lappeenrannan yliopiston professori Juhani Hyvärisen esitys pienten ydinreaktoreiden mahdollisuuksista lämmöntuotannossa. Hänen mukaansa pienillä modulaarisilla lämpöreaktoreilla voisi tuottaa kaiken kaukolämmön, jota keskisuuri suomalainen kaupunki tarvitsee. Reaktoreita olisi mahdollista sijoittaa kattavasti lähes koko Suomeen. Lappeenrannan yliopistossa kehitteillä olevan modulaarisen pienreaktorin Hyvärinen uskoo olevan käytössä Suomessa viiden-seitsemän vuoden kuluessa.

Paikallisvoiman referenssipäivässä puheenvuoron saivat sekä jäsenyhtiöiden edustajat että vierailevat puhujat. Toiminnanjohtaja Hurme summasi päivän onnistuneen erinomaisesti sekä suuren osallistujamäärän että vilkkaan keskustelun puolesta.