logo logo logo

tiedote 17.1.2014

Selvitys: Sähkön hintaa nostavat markkinaongelmat voitaisiin ratkaista

Suomalaiset maksavat sähköstä enemmän kuin ruotsalaiset ja norjalaiset yhteisestä sähkömarkkinasta huolimatta. Sähkön kalleus johtuu tukkusähköstä maksettavan hinnan eroista. Tukkumarkkinoiden ongelmat ovat nyt selvillä, seuraavaksi ne on ratkaistava, vaativat Paikallisvoima ry ja Suomen ElFi Oy.

Sähkön hankintakustannukset olivat suomalaisille sähkönkäyttäjille viime vuoden tammi-marraskuussa 341 miljoonaa euroa suuremmat kuin Tukholman alueella tukkumarkkinoiden ongelmien takia. Hintaerot ovat kasvaneet selvästi vuoden 2012 aikana. Syynä on Suomen eriytyminen yhteisistä markkinoista. Tämä selviää ”Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa” –selvityksestä. Gaia Consulting Oy:n selvityksen tilasivat paikallisia sähköyhtiöitä Suomessa edustava Paikallisvoima ry ja suuria sähkönkäyttäjiä edustava Suomen ElFi Oy.

- Suomalaiset sähkönkäyttäjät eivät hyödy Ruotsin ja Norjan halvasta vesivoimalla tuotetusta sähköstä maiden välisten siirtoyhteyksien vikojen ja riittämättömyyden takia. Vuoden 2012 aikana pelkästään siirtoyhteyksien vikaantumisista aiheutui sähkönkäyttäjille yli 250 miljoonan euron menetykset. Suomalaiset sähkönkäyttäjät maksavat sähkön tukkumarkkinan toiminnan puutteet, toteaa Paikallisvoima ry:n puheenjohtaja Juha Lindholm.

- Suomen korkea tukkusähkön hinta heikentää Suomessa toimivien yritysten kilpailuasemaa suhteessa muihin Pohjoismaihin. Esimerkiksi joulukuussa 2012 yksittäisen tunnin sähkön hankintakustannukset olivat noin 3 miljoonaa euroa korkeammat kuin Ruotsin hinnoilla vastaavana ajankohtana. Tukkumarkkinan toimivuus tulee varmistaa, jotta myös suomalainen teollisuus pääsee hyötymään laajan pohjoismaisen sähkömarkkinan tehokkuushyödyistä, sanoo Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

- Tilanne on korjattavissa. Paikalliset energiayhtiöt ja suuret sähkönkäyttäjät vaativat, että kantaverkkoyhtiöt varmistavat sähkön siirtoyhteyksien tehokkaan käytön ja turvaavat niiden riittävyyden. Sähköntuotannon omavaraisuuden lisääminen ja erityyppisten sähköntuottajien toimintaedellytysten varmistaminen on myös erittäin tärkeää. Esitämme, että Suomen viranomaiset käynnistävät viipymättä  tarvittavat toimenpiteet sähkön tukkumarkkinan toimivuuden parantamiseksi, sanovat Lindholm ja Rintamäki.

Selvitys luettavissa osoitteessa http://www.gaia.fi

Lisätietoja:


Juha Lindholm, Paikallisvoima ry:n puheenjohtaja
puh. +358 44 578 2522

Mikko Rintamäki, Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja
puh. +358 40 558 2289