logo logo logo

tiedote 31.3.2014

Tunnelmia 2014 vuosiseminaarista

Paikallisvoima ry:n kolmas vuosiseminaari järjestettiin 20.3. perinteisesti Helsingin Kansallissalissa. Tilaisuuteen osallistui yli 60 energia-alan vaikuttajaa eri puolilta Suomea. Seminaarin teemana oli energia-alan tulevaisuus niin kotimaassa kuin globaalistikin. Seminaari huipentui eurovaaliehdokkaiden paneeliin
Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Roald von Schoultz avasi tilaisuuden kertomalla paikallisten energiayhtiöiden tulevaisuuden visioista. Von Schoultzin mukaan energiatulevaisuuden tulisi perustua energiaomavaraisuuden parantamiseen, politiikan pitkäjänteisyyteen, kotimaisuuteen ja markkinalähtöisyyteen.
Neuvotteleva virkamies Mika Kukkonen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta kertoi seminaariyleisölle EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehyksestä vuoteen 2030. Kukkosen mukaan toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuodesta 2007, jolloin edellisiä 20-20-20-tavoitteita sorvattiin. Erityisesti kilpailukykynäkökulma on nyt korostunut talouden tilan vuoksi ja ilmasto- ja energiapolitiikassa suurempi painotus asetetaan kustannustehokkuudelle sekä päällekkäisen ohjauksen välttämiselle.
Marko Silokoski, ”verkkojäärä Raumalta”, kävi läpi paikallisen verkkoyhtiön toimintaedellytyksiä lähitulevaisuudessa. Silokoski kritisoi lempeän humorisesti Energiaviraston sähköverkkotoiminnan sääntelyä. Lisäksi hän pohti ääneen, miten pienet verkkoyhtiöt tulevat selviämään tulevaisuuden haasteista, kuten pienevästä siirtoenergiasta ja uuden sähkömarkkinalain asettamista investointivelvotteista.
Hallitusneuvos Arto Rajala TEM:stä kommentoi Marko Silokosken puheenvuoroa. Rajalan mukaan Suomessa sähkönjakelun olosuhteet vaihtelevat voimakkaasti ja olosuhteiden erot pyritään ottamaan huomioon sääntelyn kehittämisessä mahdollisuuksien mukaan. Rajalan mukaan muut infrastruktuurit rakentuvat nykyään sähkönsaannin varaan ja tämän takia tarvitaan riittävän hyvätasoinen toimitusvarmuus.
Seminaarin lopuksi Jussi Lehto grillasi viiden eri puolueen eurovaaliehdokkaita EU:n 2030-tavoitteista, päästökaupan tulevaisuudesta, paikallisten energiayhtiöiden asemasta Euroopassa ja EU:n energiaulkosuhteista erityisesti Venäjän kanssa. Paneeliin osallistuivat Eija-Riitta Korhola (Kokoomus), Pirkko Mattila (Perussuomalaiset), Hannu Takkula (Keskusta), Harri Auvinen (Vihreät) ja Eero Vainio (SDP).
Eija-Riitta Korhola piti hyvänä Euroopan komission ehdotuksessa 2030-tavoitteiksi päällekkäisistä tavoitteista luopumista. Hannu Takkula näki paikallisten energiayhtiöiden tulevaisuuden valoisana, mutta korosti kaikkien suomalaisten edunvalvojien tarvetta pysyä hereillä biomassan kestävyyskriteerien valmistelun osalta.
Vihreiden Harri Auvinen toi esiin kotimaisen metsähakkeen mahdollisuuksia Suomen uusiutuvan energian politiikassa. Myös SDP:n Eero Vainio näki uusiutuvassa energiassa paljon potentiaalia ja puhui monipuolisen energiantuotantopaletin puolesta. Perussuomalaisten Pirkko Mattilan mukaan kotimaisen turpeen kilpailukyvystä on huolehdittava.