logo logo logo

tiedote 14.11.2011

Uusia näkökulmia energiakeskusteluun

Energia on nykyään jatkuvasti esillä julkisuudessa. Valitettavan usein keskustelua käydään kuitenkin luulojen pohjalta ja asioita yksinkertaistaen. Näillä www-sivuilla Paikallisvoima haluaa nostaa esiin erilaisia vaihtuvia energiaan liittyviä kysymyksiä osoittaakseen, että asioilla on aina toinenkin puoli.

Väite 1: Mankala-periaatteella rakennetaan ydinvoiman lisäksi bio-, vesi- ja tuulivoimaa:

Faktat: Mankala-periaatteella tarkoitetaan yhtiöjärjestystä, jossa yhtiön kukin osakas on velvollinen omistuksien suhteessa maksamaan yhtiön toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Osakkeet antavat oikeuden yhtiön tuottamaan sähköön osakeomistusten suhteessa. Osakkeet eivät oikeuta osinkoon, vaan yhtiö toimii omakustannusperiaatteella (Kilpailuvirasto 2009). Toisin kuin julkisuudessa monesti annetaan ymmärtää, Mankala-periaatteella tuotetaan sähköä myös tuuli-, vesi- ja biovoimalla ydinvoiman lisäksi. Ilman mahdollisuutta Mankala-yhteistyöhön rajoittuisivat pienten energiayhtiöiden mahdollisuudet rakentaa sähköntuotantokapasiteettia merkittävästi. Olisiko se reilua?

Väite 2: Sähkönmyyjiä on Suomessa enemmän kuin matkapuhelinoperaattoreita, luottokorttiyhtiöitä, työeläkevakuuttajia ja työttömyyskassoja yhteensä:

Faktat: Monissa Euroopan maissa kuluttajan mahdollisuus valita sähkönmyyjien väliltä rajoittuu vain muutamaan yhtiöön. Suomen sähkömarkkinat ovat sitä vastoin kaikilla mittareilla katsottuna erittäin kilpaillut: Suomessa on tällä hetkellä 75 sähkönmyyjää (Energiamarkkinavirasto 2011). Jos tätä verrataan kansalaisen arjen kannalta joihinkin muihin tärkeisiin sektoreihin, voidaan havaita, että niillä kilpailua on huomattavasti vähemmän. Finanssivalvonnan ja Viestintäviraston tietojen mukaan Suomessa on tällä hetkellä vain kaksi luottokorttiyhtiötä, seitsemän työeläkevakuutusyhtiötä, 10 matkapuhelinoperaattoria ja 32 työttömyyskassaa. Kuka vielä sanoo, että kuluttajalla ei riitä valinnanvaraa sähkösopimusta tehdessään? Voidaanko väittää, enää Suomen sähkömarkkinoilta puuttuisi kilpailua?

Lisää väitteitä ja faktoja on luvassa, joten muista käydä tarkistamassa nämä sivut aika ajoin!