logo logo logo

voimablogi 2.9.2016

Uusiutuvan energian tuet lakkautettava

Energiateollisuus ry:n tuore toimitusjohtaja Jukka Leskelä vaati äskettäin, että uusiutuvan energian tuet on lakkautettava. Paikallisvoima on täysin samaa mieltä. Tuista johtuen sähkömarkkinat ovat jo pitkään olleet häiriötilassa. Ne eivät ole voineet hoitaa perustehtäväänsä eli tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa.

Tuetun tuulivoiman aiheuttama sähkön ylitarjontatilanne on pudottanut hinnan niin alas, ettei sähköntuotanto ilman tuettuja takuuhintoja ole kannattavaa. Tilanne ei korjaannu lähivuosina, sillä tuet kasvavat jo tehtyjen päätösten perusteella vuoteen 2023 saakka.

Vuoden 2008 jälkeen, eli EU:n uusiutuvan energian nykyisten tavoitteiden vallitessa, teollisuuden sähkönkulutus on vähentynyt Pohjoismaissa vajaat 20 terawattituntia, mutta tuettu sähköntuotanto on kasvanut reilusti tätä enemmän. Ei ole siis ihme, että hinta on romahtanut. Merkittävä osa toimivista sähköntuotantolaitoksista on nyt hintojen romahduksen vuoksi sulkemisuhan alla.

Myös monet paikalliset energiayhtiöt saavat metsähakkeen ja tuulivoiman tukia. Tästä huolimatta olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että kaikki uusiutuvan energian tuet tulisi lopettaa niin pian kuin suinkin. Kypsät uusiutuvat tuotantomuodot, kuten maatuulivoima, vesivoima ja metsähakesähkö, ovat jo nyt kilpailukykyisiä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ilman tukia.

Myös aurinkosähkölle näyttää riittävän kysyntää. Yhä useammat asiakkaat arvostavat tuotteen muitakin ominaisuuksia kuin halvinta mahdollista hintaa.

Tukien lopettaminen elvyttäisi myös päästökauppajärjestelmää, jonka toimintakykyä ne ovat syöneet. Päästökaupan ohjausvaikutusta tehostaisi päästökaupan ulottaminen kokonaisuudessaan myös lämmityssektorille.

Suomen sähköntuotannosta lähes 80 prosenttia on jo nyt päästötöntä. Sen sijaan Suomen liikenteessä päästöttömän liikenteen osuus on vielä varsin pieni. Uusiutuvien polttoaineiden on vaikea kilpailla edullisia fossiilisia vastaan, ja kuluttajat ovat hintaherkempiä tankkausvalinnoissaan kuin sähköä ostaessaan. Siksi on paikallaan, että hallituksen valmistelemassa energia- ja ilmastostrategiassa haetaan lisää kannustimia erityisesti uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöön ja liikenteen sähköistämiseksi.

Toivo Hurme

Toiminnanjohtaja
Paikallisvoima Ry