logo logo logo

tiedote 4.9.2012

Vilkasta keskustelua Tammisaaren Vaikuttajaseminaarissa

Noin 30 energia-alan vaikuttajaa kokoontui 28.8.2012 Tammisaareen Paikallisvoima ry:n Vaikuttajaseminaariin. Tapahtumassa keskusteltiin mm. syksyllä eduskunnalle ajankohtaisista energia-alan aiheista, kotimaisten polttoaineiden tulevaisuudesta ja sähkön toimitusvarmuuden parantamisesta.
Paikallisvoiman puheenjohtaja Juha Lindholm avasi tilaisuuden ja kertoi Paikallisvoiman prioriteeteista sähkömarkkinalain uudistamisessa. Lindholmin mukaan on olennaista, että verkonhaltijoiden väliset erot tunnustetaan sähkön toimitusvarmuutta parantavissa toimenpiteissä. Lindholm painotti, että lakiesityksessä suunnittelukriteerinä ensisijaisesti esitetty 24 tunnin maksimikatkoaika haja-asutusalueella pitää pidentää 36 tuntiin.  Maakaapelointia ei myöskään saa pitää ihmelääkkeenä toimitusvarmuuden parantamisessa, sillä massiivisen kaapeloinnin ongelmia ovat kallis hinta ja resurssipula henkilöstöstä sekä materiaaleista.(Kuva: Aula)
Raaseporin kaupunginjohtaja MÃ¥rten Johansson toi seminaariyleisölle kaupungin tervehdyksen ja kertoi Tammisaaren Energian energiastrategiasta. Johanssonin mukaan kunnallisella energialaitoksella on merkittävä asema Raaseporin kunnassa ja sitä pidetään strategisesti tärkeänä. (Kuva: Aula)
Talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen valotti yleisölle eduskunnan ajankohtaisia energia-aiheita. Pekkarinen oli kriittinen kivihiilen kilpailukykyä parantavaa turpeen veroa ja hakkeen tuotantotuen laskemista kohtaan. Hän myös painotti, että EU:n energiapolitiikassa Suomen kannattaa pitää puoliaan, sillä politiikassa on aina liikkumavaraa. (Kuva: Aula)
Kansanedustaja Mauri Pekkarinen kommentoimassa DI, ekonomi Antti Kivimaan esitystä turpeen lisäkäytön mahdollisuuksista. Kivimaan mukaan turpeen käytön lisääminen energiantuotannossa toisi Suomeen työtä erityisesti haja-asutusalueille ja parantaisi kauppatasetta ja Suomen energiaomavaraisuutta. Turpeen lisäkäyttö myös vähentäisi globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä, jos nostettava turve olisi peräisin runsaasti päästöjä aiheuttavilta soilta, jotka metsitettäisiin heti käytön loppumisen jälkeen. (Kuva: Aula)
Seminaarin osallistujat pääsivät katsomaan suoraan voimalaitoksen 450-asteisen kattilan sisään. (Kuva: Aula)
Tyytyväisiä seminaarin osallistujia Koivuniemen voimalaitoksella. (Kuva: Aula)
'