logo logo logo

Lämmin talvi laski Nurmijärven Sähkön liikevaihtoa – investointeja jopa 9,2 miljoonalla

6.5.2021

Nurmijärven Sähkön toimitusjohtaja Jarmo Kurikka kertoo viime vuoden sujuneen ilman suurempia yllätyksiä. Konsernin liikevoitto ja liikevaihto laskivat hieman, ja Kurikan mukaan liikevaihdon taustalla on ennen kaikkea viime vuoden sää. Vuoden keskilämpötilat olivat normaalivuotta korkeammat, minkä vuoksi lämmitystarve oli tavanomaista vähäisempi. Keskilämpötila vaikutti myös biokaukolämmön ja sähkön myyntiin. Viime vuoden suurimmat investoinnit liittyivät Nurmijärven sähköverkon rakentamiseen, ja kaava-alueiden nyt valmistuttua säävarmoiksi jatkuu verkon rakentaminen etenkin haja-asutusalueilla. Tulevaisuus näyttää valoisalta, ja Nurmijärven Sähkö on selvittänyt geotermisen lämmön hyödyntämistä ja tuulivoiman lisäämistä.

Nurmijärven Uutiset

Mattila Valon johtajaksi

6.5.2021

Parikkalan Valo on nimittänyt viikko sitten pidetyssä kokouksessa sähköyhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Olli Mattilan. Diplomi-insinööri Mattila on viimeksi toiminut yhtiön verkkopäällikkönä ja vt. toimitusjohtajana. Hän aloitti tehtävässä 1. toukokuuta.

Parikkalan-Rautjärven Sanomat (E-edition, PDF)

Mindre delägare är oroliga eftersom Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki försenas och blir dyrare

5.5.2021

Fennovoima hoppas kunna få byggtillstånd i Pyhäjoki under sommaren 2022. I så fall kunde anläggningsbygget börja sommaren 2023. Mindre lokala energibolag och kommuner är med i projektet genom sina andelar i till exempel Katternö Kärnkraft Ab och Finska Kraft Ab, som är delägare i Fennovoima. De är oroliga eftersom Fennovoimas kärnkraftverk försenas och blir dyrare. Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist tror inte att Raseborg skulle ha gått med i projektet i dagens läge. Joachim Specht, vd för Fennovoima, säger att orsaken till förseningen är bland annat att det har tagit längre tid än väntat att få allt att nå upp till de finländska kraven, men även problem i distributionskedjan. "Men varken situationen i Ukraina eller sanktionerna mellan USA, EU och Ryssland för tillfället påverkar projektet, hoppas att det fortsätter så. Och det är inte något ett finskt-ryskt projekt, utan ett internationellt projekt", säger Specht.

Hufvudstadsbladet (E-edition, PDF) | Vasabladet | Vasabladet (E-edition, PDF) | Åbo Underrättelser | Åbo Underrättelser (E-edition, PDF) | Österbottens Tidning | Österbottens Tidning - Norra (E-edition, PDF) | Österbottens Tidning - Södra (E-edition, PDF)

Energia-alan tiekartta päivitetty, kaukolämmön päästöt vähenevät nopeasti

6.5.2021

Nyt julkaistavan energia-alan tiekarttapäivityksen mukaan kaukolämmön päästöt tulevat putoamaan noin 80 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2017. Kesäkuussa 2020 valmistuneen tiekartan mukaan vuoden 2030 päästöt arvioitiin tasan kaksi kertaa korkeammiksi. Prosentteina vuoden takainen arvio päästövähenemästä vuoteen 2030 mennessä oli 60. Kaukolämpöyhtiöt ovat uudistaneet viime vuosina järjestelmiään tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Muutos jatkuu ja päästöllisiä polttoaineita korvataan uusiutuvalla ja muuhun kuin polttoon perustuvalla tuotannolla. Päästöt vähenevät erityisen nopeasti vuosina 2021-2024. Tärkein taustavaikuttaja on vuoden 2021 aikana yli kaksinkertaiseksi kohonnut päästöoikeuden hinta. Kaukolämpöä jaellaan yhteensä noin kahdessasadassa toisiinsa kytkeytymättömässä verkossa eri puolilla maata. Monessa kaukolämpöverkossa tarjotaan hiilineutraalia kaukolämpöä jo nyt, ja lopuissakin päästöt painuvat hyvin alas vuoteen 2030 mennessä.

Press Release Energiateollisuus

Lakiesitys: Rakennusten uusiutuvalle energialle vähimmäisosuus

5.5.2021

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta. Lakiesityksellä toimeenpannaan EU:n säännöksiä. Uusiutuvan energian osuudelle asetettaisiin vähimmäisvaatimus rakennuksen kokonaisenergiasta. Tämä koskisi uudisrakentamista sekä laajamittaisia peruskorjauksia. Rakennuksen lämmön ja sähkön uusiutuvan energian osuudeksi ostoenergiasta asetettaisiin kansallisesti 38 %, mikä käytännössä estäisi fossiilisen energian käytön rakennuksen pääenergialähteenä. Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) edellyttävien hankkeiden rakennusluvan kuulemis-, lausunto- ja valitusoikeus laajennettaisiin koskemaan paikallisia, rekisteröityneitä yhteisöjä, joiden sääntöihin kuuluu luonnon, terveyden tai ympäristön suojelu. Muutos koskisi vuosittain arviolta 50-110 hanketta. Tukes toimisi esityksen mukaan jatkossa rakennustuoteyhteyspisteenä, jonka tehtävänä on tarjota tietoa rakennustuotteita koskevista säännöksistä Suomessa.

Press Release Ympäristöministeriö

Insta Automationilta asennuksia Vantaan Energian jätevoimalaan

5.5.2021

Insta Automation Oy ja Steinmüller Babcock Environment GmbH ovat tehneet sopimuksen sähkö- ja instrumentointiasennuksista Vantaan Energia Oy:n jätevoimala JV3:een. Uuden jätevoimalaitosyksikön myötä Vantaan Energia on askeleen lähempänä ilmastotavoitettaan ja fossiilisista polttoaineista luopumista kokonaan vuoteen 2026 mennessä. Instan toimitus sisältää sähkö- ja instrumentointiasennukset ja näiden detaljisuunnittelun. Instan osuus alkaa elokuun 2021 alussa ja päättyy loppukeväästä 2022. Steinmüller Babcock Environment on perinteinen saksalainen kattilavalmistaja, joka kuuluu japanilaisen Nippon Steel & Sumikin Engineering Group -konserniin.

Press Release Insta

Energiateollisuus haluaa alentaa kaukolämpöverkkojen lämpötilaa

5.5.2021

Energiateollisuus haluaa tehdä kaukolämmön tuotannosta entistä ympäristöystävällisempää, mutta se vaatisi kaukolämpöverkoissa kulkevan veden ylimmän lämpötilan laskemista. Energiateollisuus ry:n johtaja Janne Kerttulan mukaan silloin voitaisiin ottaa paremmin talteen kaikki se potentiaali, jota on esimerkiksi teollisuudessa hukkalämpönä ja muuna. Monissa maissa kaukolämpöverkossa kulkeva vesi on viileämpää kuin Suomessa, jossa jakelulämpötila on nyt 115 astetta. Nyt selvitetään, tuleeko uudeksi suositukseksi 90 vai 85 astetta. Fortumin johtaja Timo Piispa kuvailee tuotannon muuttuvan kovaa vauhtia siihen suuntaan, että kaukolämpö- ja kaukojäähdytysliiketoiminnasta tulee entistä enemmän energian kierrätystä ja hukkalämmön hyödyntämistä. Matalamman menoveden lämpötilan ansiosta lämpöpumpuilla tuotettu kaukolämpö voitaisiin syöttää suoraan verkkoon. Kiinteistöliiton johtavan asiantuntijan Petri Pylsyn mukaan kaukolämpöveden lämpötilan laskeminen ei saa pakottaa taloyhtiöitä ylimääräisiin tuhansien eurojen lämmönvaihdinremontteihin. Pylsy ja Kerttula toteavat, että siirtymäajan on oltava tarpeeksi pitkä eli vuosien tai jopa vuosikymmenten pituinen.

YLE Uutiset

KL:n vertailu: Suurten pörssiyhtiöiden suorat päästöt vähenivät 17,3 % v. 2020

6.5.2021

Kauppalehti on selvittänyt, miten Helsingin pörssin suuryhtiöiden päästöt ovat kehittyneet viime vuosina. Vertailussa on mukana 24 yrityksen kertomia hiilidioksidipäästöjä. 24 yhtiön suorat hiilidioksidipäästöt vähenivät yhteenlaskettuna 17,3 % vuonna 2020. Jyrkkä lasku näyttää selittyvän suurelta osin koronapandemialla. Yritysjoukon liikevaihto laski 12 %. Vuonna 2019 liikevaihdot kasvoivat 2,7 % ja suorat päästöt vähenivät 0,3 %. Fortum ei ole mukana vertailun muutosluvuissa, sillä sen päästöluvut eivät ole vertailukelpoisia Uniper-kaupan takia. Fortum aiheuttaa Helsingin pörssin yhtiöistä selvästi eniten suoria päästöjä. Vuonna 2019 ennen Uniper-kauppaa Fortumin suorat päästöt olivat 19,1 miljoonaa tonnia ja vuonna 2020 kaupan jälkeen 48,8 miljoonaa tonnia. Vuonna 2020 muiden vertailun yritysten suorat päästöt olivat kaikkiaan 19,4 miljoonaa tonnia. Suhteellisesti eniten eli kaksi kolmasosaa päästöt vähenivät vuonna 2020 Finnairilla. Uponor, Kesko ja Konecranes vähensivät raportoituja päästöjään lähes 20 %. Kaikki vertailun yhtiöt vähensivät ns. Scope 2 -luokan päästöjä. Vertailun yrityksillä yleisin aikataulu tuntuville päästövähennyksille tai hiilineutraalille tuotannolle on vuoteen 2030 mennessä. Sitran projektijohtaja Janne Peljo toteaa, että yrityksillä on ilmastonmuutoksen torjumisessa aivan keskeinen rooli, ja kirittävää on paljon.

Kauppalehti (E-edition PDF)

Helen nostanut kaukolämmön energiahintaa 25 %, muualla ei samoja korotuspaineita

6.5.2021

Helen on nostanut kaukolämmön energiahintaa Helsingissä neljänneksellä vuodentakaisesta kesäkauden 2021 ajaksi. Taustalla ovat päästöoikeuksien kallistuminen sekä fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristymisen. Energiateollisuuden johtajan Janne Kerttulan arvion mukaan vastaavia hinnankorotuksia ei ole tulossa muualla maassa. Kaikilla kaukolämpöverkoilla ei ole käytössä päästökaupan piirissä olevia polttoaineita eli kivihiiltä, turvetta ja maakaasua. Helen tuottaa fossiilisilla polttoaineilla lähes 90 % lämmöstä. Hinnankorotus nostaa kerrostaloasunnossa asuvan kaukolämpölaskua 2,1 euroa kuukaudessa kesäkaudella ja tyyppiomakotitalossa asuvan laskua 5 euroa. Kiinteä perusmaksu ei muutu. Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Jukka Kaakkola pitää Helenin hinnankorotusta suurehkona, mutta asiaa tulisi tarkastella pitemmällä ajanjaksolla. Hän uskoo, että päästöoikeuksien hintojen noususta tulee jatkossakin hinnankorotuspaineita kaukolämpöön.

YLE Uutiset

Kosan Gas Finland Oy ostaa GasOne Oy -nestekaasuyhtiön

5.5.2021

Pohjoismainen nestekaasuyhtiö Kosan Gas laajentaa liiketoimintaansa strategisella yritysostolla Suomessa. Hankittu GasOne-yhtiö toimittaa pullokaasua B2B-asiakkaille sekä lukuisille jälleenmyyjille ja vähittäismyyjille eri puolilla Suomea. Yrityskauppa vahvistaa Kosan Gasin nykyistä asemaa Suomen B2B-markkinoilla ja merkitsee paluuta vähittäismarkkinoille 54 vuoden poissaolon jälkeen. Nykyään Kosan Gas toimittaa pullokaasua yli 1 500 jälleenmyyjälle Tanskassa ja sillä on yli 5 000 B2B-asiakasta eri puolilla Pohjoismaita, myös Suomessa. GasOnen hankinnan myötä Kosan Gasista tulee myös yksi Suomen johtavista nestekaasutoimittajista.

Press Release Kosan Gas

Ilma-vesilämpöpumppujen myynti kasvoi 60 % 1-3/2021

4.5.2021

Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtajan Jussi Hirvosen mukaan ilma-vesilämpöpumppujen myynti on kasvanut 60 % tammi-maaliskuussa 2021. Toimitusajat on kuitenkin saatu pysymään kohtuullisina. Jos pumpun tilaa nyt, sen saa asennetuksi kesän 2021 aikana. Lämpöpumppukauppiaille riittänee töitä myös vuonna 2022, koska hallitus on päättänyt antaa lisätukea öljykattiloista luopumiseen. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kasvaa 3 500 euroon ja korvausprosentti nousisi 60 %:iin.

Turun Sanomat

Päätös Mikkelin energiaomaisuuden myynnistä siirtynee uudelle valtuustolle

4.5.2021

Mikkelin kaupunki suunnittelee Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiä. Talousvaikeuksiin ajautunut Mikkeli haluaa toimenpiteen avulla välttää kriisikunnaksi joutumisen. Energiatyöryhmän oli tarkoitus saada omistajajärjestelyesitys valmiiksi toukokuussa 2021, mutta nyt on käynyt ilmi, että aikataulu ei pidä. On mahdollista, että esitys ei valmistu edes kesäkuussa 2021. Mikäli näin käy, ratkaisun tekee uusi valtuusto, joka aloittaa työnsä elokuussa 2021.

YLE Uutiset

Fingrid palkintosijalle kansainvälisessä omaisuuden hallinnan tutkimuksessa

5.5.2021

Fingrid on saavuttanut toisen sijan kansainvälisessä omaisuuden hallinnan tutkimuksessa, jossa arvioidaan kantaverkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan taktista tasoa. ITAMS -tutkimuksessa arvioidaan yhtiöiden käyttämiä toimintamalleja ja sitä, miten hyvin ja tehokkaasti ne on sovitettu osaksi päivittäistä toimintaa. Tutkimuksessa olivat arvioitavana Fingridin siirtokapasiteetin varmistaminen -prosessin kaikki osa-alueet sisältäen toimintamallit, prosessit, kyvykkyydet sekä tiedonhallinnan. ITAMS -tutkimus keskittyy omaisuuden hallinnan taktiseen tasoon, sekä erityisesti sen sisältämään neljään avain-alueeseen, jotka ovat operatiivisen toiminnan taso, prosessien kattavuus, toiminnan kypsyys ja tiedonhallinta. ITAMS-2020 -tutkimukseen osallistui Fingridin lisäksi seitsemän muuta kantaverkkoyhtiötä.

Press Release Fingrid

Helen: Sähköpyöräilijöille ilmainen latausasema Kalasatamaan

4.5.2021

Täysin omavaraisesti aurinkoenergialla toimiva sähköpyörän latausasema on palannut ilmaiseen käyttöön Helsingin Kalasatamaan. Latausaseman neljä aurinkopaneelia ja 3,12 kWh:n akusto mahdollistavat aurinkoenergialla sähköpyörän lataamisen jopa sateisena päivänä. Alun perin vuonna 2018 käyttöön otettu sähköpyörän latausasema on toteutettu Ympäristöpennirahalla osana EU:n mySMARTLife-hanketta. Tällöin latausasema palveli sähköpyöräilijöitä Katajanokan alueella. Sähköpyörän latausasemaa on paranneltu tämän jälkeen Helenin ja Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijoiden välisessä yhteistyössä Ympäristöpennirahalla. Sähköpyörän latausasema tulee keräämään hyödyllistä dataa latausaseman käytöstä Forum Virium Helsingin anturilla EU:n mySMARTLife-hankkeeseen. Latausaseman avulla Helen tutkii aurinkoenergialla toimivien sähköpyörän latausasemien potentiaalia puhtaamman liikkumisen mahdollistajana.

Press Release Helen

Sähkönkulutus kasvoi 7 % tammi-maaliskuussa 2021

5.5.2021

Sähkönkulutus nousi 7 % tammi-maaliskuun 2021 aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi 2020 oli ennätyksellisen lämmin, vuosi 2021 on merkinnyt paluuta normaaliin. Sääolosuhteet näkyivät myös kaukolämmön kulutuksessa, joka nousi ensimmäisen kvartaalin aikana lähes 30 % edellisestä talvesta. Sähkön tukkuhinta nousi kaksinkertaiseksi edellisestä vuodesta. Vuonna 2020 sähkö oli ennätyksellisen halpaa. Hinnannousun taustalla oli kasvaneen kulutuksen lisäksi tuulivoiman huono saatavuus. Oma vaikutuksensa on myös vuoden sisällä kaksinkertaistuneella päästöoikeuden hinnalla. Kasvanutta kulutusta kompensoitiin tuonnilla, joka nousi neljänneksen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, ja sähkön ja lämmön yhteistuotannolla, jonka kasvu oli samaa luokkaa. Teollisuuden kulutus kasvoi 4 %, ja muiden sektoreiden 10 %.

Press Release Energiateollisuus

Destia rakentamaan tuulivoimainfraa Vestakselle

5.5.2021

Destia rakentaa tuulipuistoinfraa Vestakselle Mutkalammilla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Valmistuessaan vuonna 2022 tuulipuisto tulee olemaan Suomen suurin. Se tuottaa 400 megawattia uusiutuvaa energiaa ranskalaisen uusiutuvan energian tuottajan eli Neoenin asiakkaille. Energiaa tuottaa 69 tuulivoimalaa. Sopimuksen mukaan Destia suunnittelee ja rakentaa tuulipuiston työmaatiet ja tuulivoimaloiden perustukset. Destia rakentaa myös tuulipuiston sähköverkon keskijännitekaapeloinnin. Destia käyttää uusimpia digitaalisia projektityökaluja, kuten koneälypohjaisia datapalveluita, varmistaakseen projektin nopean ja täsmällisen valmistumisen.

Press Release Destia

Olkiluodossa testataan 3D-tekniikalla tulostettua venttiiliä

5.5.2021

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Fortum testaavat yhdessä ensimmäistä 3D-tulostetulla venttiilipesällä varustettua venttiiliä Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa. Venttiilipesän on toimittanut Neles Finland Oy. Venttiilin asentaa TVO. Itse venttiili 3D-tulostetun venttiilipesän sisällä on standardi T5-sarjan palloventtiili, joka on tehty ruostumattomasta teräksestä. Se tuo TVO:lle vaihtoehdon tilanteessa, jossa tavarantoimittajien määrä ydinvoimalaitoksille vähenee. TVO voi tarvittaessa valmistaa komponentin tulostamalla sen itse. Fortum haluaa projektilla osaltaan edesauttaa mahdollisuutta hyödyntää 3D-tulostamista erityisesti ydinvoimalaitosten turvallisuusluokiteltujen komponenttien valmistuksessa.

Press Release Teollisuuden Voima

Tutkija: Fennovoiman voimala Venäjälle keino sitoa Suomea itseensä

4.5.2021

Fennovoima on kertonut ydinvoimalansa kustannusten voivan nousta jopa miljardilla eurolla aiemmin kerrotusta 6,6-7 mrd. eurosta. Hanke myös viivästyy. Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist on hyvin huolissaan tilanteesta, sillä kaupunki on osakkaana hankkeessa 0,5 milj. eurolla. Kaupunki on pyrkinyt osakkuudestaan eroon vuodesta 2013 lähtien, mutta ostajia ei ole ollut. Yle on kysynyt laajasti Fennovoiman kotimaisilta omistajilta heidän ajatuksiaan yhtiön tilanteesta. Osa luottaa hankkeeseen, mutta monia tilanne hermostuttaa hankkeen viivästymisen ja Venäjän kehityksen takia. Eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajat näkivät voimalan luvan lähinnä enää teknisenä kysymyksenä. Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht rauhoittelee tilannetta. Hän korostaa voimalaitoksen olevan kansainvälinen hanke, vaikka Venäjällä on suuri rooli. Specht uskoo projektin etenevän normaalisti. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin professori Veli-Pekka Tynkkynen toteaa, että laitostoimittaja Rosatomin hankkeella on taloudellinen merkitys, mutta sen tavoite on myös sitoa Suomea lähemmäksi Venäjää. Tynkkysen mukaan Fennovoiman hankkeessa on ulko- ja turvallisuuspoliittisia riskejä.

YLE Uutiset

Nesteen uusi brändilupaus: Change runs on renewables

6.5.2021

Yli vuosikymmen sitten Neste otti tavoitteekseen tulla maailman johtavaksi uusiutuvan dieselin tuottajaksi. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tulokset näyttävät, että yhtiö on oikealla tiellä kohti kestävää tulevaisuutta. Nyt Neste päivittää brändiään ja tekee rohkean lupauksen kohti muutosta: Change runs on renewables. Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila kertoo, että yhtiö jatkaa liiketoimintansa laajentamista, mutta tekee myös merkittäviä investointeja innovaatioihin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön, jotta voi tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan myös tulevaisuudessa. Nesteen viimeisin brändivideokin tukee uutta brändilupausta, sillä video on tehty täysin 120 erilaisesta kierrätetystä videoklipistä, jotka on editoitu yhteen näyttäväksi visuaaliseksi teokseksi. Video sisältää merkittäviä muutoksia aikaansaaneita voimakkaita hetkiä historiasta ja samalla osoittaa, että myös kierrätys voi olla digitaalista.

Press Release Neste

Puolangan biokaasulaitoksen toimittaa Doranova

5.5.2021

Puolangalla aletaan pian rakentaa biokaasulaitosta. Sen on määrä korvata öljy kunnan kaukolämmön tuotannossa kokonaan. Laitos käyttäisi kaiken kirkonkylän jätevesipuhdistamon lietteen sekä parin naapurikunnan jätteet. Puolangan kunnanhallitus on päättänyt kilpailuttamisen jälkeen hankkia laitoksen Doranova Oy:ltä. Kunta sai rahoituksen laitoksen rakentamiseen osana Remac-hanketta, jota hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Biokaasulaitoksen investointiosan budjetti on 1,5 milj. euroa.

YLE Uutiset

Simo Hartia 🇫🇮🇸🇪🇩🇪🇺🇸🎸🤘🔥🪓🌲: #tuulivoima tappaa. #ilmastonmuutos #FridaysForFuture #luonto #Natur https://t.co/Ex6A2wwJ84

4.5.2021

s #FridaysForFuture #luonto #Natur https://t.co/Ex6A2wwJ84...

Twitter (in Finnish)

Pekka Isotalus: Kummalla on mahdollisuus rakentaa kestävää tulevaisuutta, turpeella vai tieteellä?

4.5.2021

sta, turve vai tiede? Kumpaa kannattaisi siis tukea ja kummasta leikata? @AnnikaSaarikko @keskusta...

Twitter (in Finnish)

Näkökulmia turpeesta

4.5.2021

ksen torjunnan aikatauluun. Päästöjä pitäisi vähentää vuoteen 2050 mennessä koko maailmassa puoleen ja teollisuusmaissa 80 prosenttia. M...

Hanna Halmeenpää (Blog)

Maiju Westergren: @KimmoMatikainen @EnergiaHelen @SHaapavaara Hyvin pieni meidän koko tuotannon portfoliossa, lämmössä

4.5.2021

teho on noin 260 MW, kylmänä talvipäivänä lämmön tarve on noin 1000-1500 MW....

Twitter (in Finnish)

Liikenteen, lämmityksen sekä maatalouden päästöjen vähentämisessä keskeistä oikeudenmukaisuus, kustannustehokkuus ja linjakkuus EU-tason toimien kanssa

4.5.2021

an pyöreä pöytä kokoontui maanantaina 3.5. Kokouksen aiheena oli ilmastosuunnitelma vuoteen 2035. Keskustelussa korostuivat toimista e...

Ekofokus (Blog)

Jari Leino: @mikko_neuvo Kyllä turve uusiutuu.

4.5.2021

an kannalta sen sijaan on täysin poliittinen kysymys....

Twitter (in Finnish)

Iso Arska: @MikkoTukeva @KarnaMikko Mahdollisesti.. tosin Keskusta on maatalouspolitiikassa tähän asti onnistunut

4.5.2021

käytössä päästiin viime viikolla hieman eteenpäin. Tällä kertaa ei ehkä ollut enempää saatavissa, mutta puolueen tavoitteet olivat hyvät....

Twitter (in Finnish)

Ville Niinistö: otettavissa oleva tuulivoima.

5.5.2021

- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija. Nyt hankkeesta ja karhun puristuksesta sen kautta on vaikea päästä eroon. Lähinnä sen voi kapseloida...

Facebook (in Finnish)

Vastuullinen sijoittaminen vaatii perehtymistä

5.5.2021

ksella teemarahastot Mutta mennään heti siihen vastaukseen. Kuten on tullut selväksi, olen itse enemmän rahastosijoittaja kuin osakepo...

Lily (Blog)

Turun seudun puhdistamo Oy: Skanska aloittaa UV-laitoksen rakentamisen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

5.5.2021

s #vesihuolto #jätevesi #kakolanmäenjvp https://t.co/kyCEQmrwFX...

Twitter (in Finnish)

tarja.t.airasjarvi@gmail.com: Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan kieltämään.

5.5.2021

ä pitäisi NOSTAA 45%. Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan kieltämään. Nyt jo energiaremontin ehtona saadakseen valtion avustusta pitää purkaa öljykattila, mielellään takat/puukiuas! Onko kriittinen ajattelu kadonnut?...

Twitter (in Finnish)

romu: Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan k…

5.5.2021

ä pitäisi NOSTAA 45%. Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan k…...

Twitter (in Finnish)

Rautalangasta – ilmasto

5.5.2021

ksen ymmärtämistä sekä tieteen että poliittisen vastauksen kannalta”) on ylipäätään olemassa. Summaus Antroposeeninen [A] = ihmislajin t...

Puheenvuoro / Uusi Suomi (Blog)

Markku Laitinen: Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan k…

5.5.2021

ä pitäisi NOSTAA 45%. Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan k…...

Twitter (in Finnish)

Maailma kylässä: ♻️Millaisia ratkaisuja kiertotalous tarjoaa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen?

5.5.2021

kseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen? Kenen pitää muuttua ja miten? ✅@yministerio keskustelussa #MaailmaKylässä -festivaalilla @juliathuren @HeikkiSorasahi @YlaLeena ja @mterho. https://t.co/130rpzUjBE...

Twitter (in Finnish)

Lähienergia: ja turpeen ohi energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2020 | Lähienergia

5.5.2021

haaste 2021 -kilpailun voitti helsinkiläinen kerrostalo, jossa säästöprosentit yllättivät asukkaatkin. Gasum ja Rajavartiolaitos varmistavat t...

Facebook (in Finnish)

Kuka levittää ilmastoahdistusta?

5.5.2021

spaniikin lietsomiseksi. Kun useimmat lukijat varmaan jättävät muun kuin otsikon ja ensimmäisen lauseen lukematta on viesti omiaan osa...

Puheenvuoro / Uusi Suomi (Blog)

Kirsi Korpisalo: RT @hsy_fi: Oletko ilmastonmuutoksen hillinnän ammattilainen?

5.5.2021

ksen hillinnän ammattilainen? 🌍 Tunnetko kaupunkien ilmastotyötä ja mahdollisuuksia ilmastohaasteen ratkais…...

Twitter (in Finnish)

Kimmo Rönkä: Kestävässä tulevaisuudessa on vain yksi suunta: hiilineutraali kiertotalous, jonka avulla pysäytetään

5.5.2021

s ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Ratkaisujen pitää sekä toimia paikallisesti että olla vastuullisia globaalisti....

Twitter (in Finnish)

Jorma Kalervo Seppänen: Hoitoalus Oilon ja Lahti Energia kehittävät hoitoaluksen.Sen päätehtävä on ottaa pintalämpöä määrätystä

5.5.2021

verkkoon.Talvitelakalla aluksen lämpökeräimet lasketaan pohjaan....

Twitter (in Finnish)

Hanna: Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan k…

5.5.2021

ä pitäisi NOSTAA 45%. Öljy, turve, kaasu jopa puunpoltto tulisijoissa tullaan k…...

Twitter (in Finnish)

Hanna Tukiainen: RT @hsy_fi: Oletko ilmastonmuutoksen hillinnän ammattilainen?

5.5.2021

ksen hillinnän ammattilainen? 🌍 Tunnetko kaupunkien ilmastotyötä ja mahdollisuuksia ilmastohaasteen ratkais…...

Twitter (in Finnish)

Gaussin käyrä ja Suomen luonto vuonna 2100. Muutosta pukkaa mutta kuinka paljon ja mihin suuntaan?

5.5.2021

ksia on jo tuona aikana tapahtunut kuten ns. pikku jääkausi.  Mittaus lisäksi pätisi vain yhteen päivään vuodessa, toisina päivinä on jo...

Puheenvuoro / Uusi Suomi (Blog)

Ekqvist Marko: Tulevaisuudessa pyrolyysiteknologioiden kehittyessä turpeesta ja biopolttoaineista saadaan jalostettua

5.5.2021

politiikka #Helsinki #marko2021 #vaalit21 https://t.co/JFkWx2SYKW...

Twitter (in Finnish)

Einari Rautio: @EnergiaHelen olisiko tässä #Salmisaari ja #Hanasaari -hiilivoimaloiden tulevaisuus?

5.5.2021

#Ruoholahti #Sompasaari #politiikka #perussuomalaiset #kuntavaalit https://t.co/yiDoDPqJG5...

Twitter (in Finnish)

Ari J. Vesa: Parhaimmillaan uusimman savukaasupesurin avulla on päästy 8 asteen loppulämpötilaan, ilman lämpöpumppua

5.5.2021

#lämpö #Kokemäenlämpö #ympäristö #paikallinen #lämpöyhtiö https://t.co/30Dy3ToDs3...

Twitter (in Finnish)

Ari J. Vesa: Kaukolämpöyhtiösi tekee ympäristö- ja ilmastoteot puolestasi #kaukolämpö #lämmitys https://t.co/tq98ITiQZO

5.5.2021

yhtiösi...

Twitter (in Finnish)

Еllu: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Ympäristöministeriö: RT @maailmakylassa: ♻️Millaisia ratkaisuja kiertotalous tarjoaa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen

6.5.2021

kseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen? Kenen pitää muuttua ja…...

Twitter (in Finnish)

Viimeisten 4500 vuoden aikana ilmasto on muuttunut

6.5.2021

s ei siis tee poikkeusta siinä suhteessa. Paleoklimatologia on alkanut kiinnostamaan ihmistä sitä mukaan, mitä enemmän on ihmisestä aihe...

Puheenvuoro / Uusi Suomi (Blog)

Tommy Haantie: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Tinge: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Timo Lehtonen: @EnergiaHelen!

6.5.2021

...

Twitter (in Finnish)

Timo Kuosmanen: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Suomenmaa: Maakuntien kaukolämpöyhtiöt luopumassa fossiilisista polttoaineista – turpeen käyttö supistuu #kaukolämpö

6.5.2021

#fossiilinen #polttoaine #turve https://t.co/8psETBDfkH...

Twitter (in Finnish)

Päivän Byrokraatti: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

puntti: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

plaitteri: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Pentti: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Pekka Salmi: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Pasilan Mies: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Moilsa: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Mikko: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Mikko Tukeva | Keskusta | Kurikka: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Mammafia: RT @maailmakylassa: ♻️Millaisia ratkaisuja kiertotalous tarjoaa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen

6.5.2021

kseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen? Kenen pitää muuttua ja…...

Twitter (in Finnish)

Lauri Ojala 🇫🇮🇪🇺🌍: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Lauri Ojala 🇫🇮🇪🇺🌍: @Energiateol @EnergiaHelen https://t.co/vYHx84HEmO

6.5.2021

on elinkaarensa lopussa. @Energiateol @EnergiaHelen https://t.co/vYHx84HEmO...

Twitter (in Finnish)

Lauri Ojala 🇫🇮🇪🇺🌍: @Energiateol @EnergiaHelen

6.5.2021

*ön? @Energiateol @EnergiaHelen...

Twitter (in Finnish)

Laiha Läski: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Kimmo Matikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.co/2u60sEFgRL...

Twitter (in Finnish)

Katiska 🇫🇮♥️: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Kai Mannervo: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Kaasuautoilijat ry: @VillePellinen @tommidmg @TuukkaSimonen Biokaasu on päästötöntä energiaa, parhaimmillaan jopa hiilinegatiivista,

6.5.2021

a, parhaimmillaan jopa hiilinegatiivista, elinkaaritarkastelussa tuuli- ja aurinkosähkön veroista. https://t.co/9w698BdBNn https://t.co/KQuFKIRAeR...

Twitter (in Finnish)

Jyrki Könönen: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Jere: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

FridaysForFuture BOT: RT @HartiaSimo: #tuulivoima tappaa. #ilmastonmuutos #FridaysForFuture #luonto #Natur https://t.co/Ex6A2wwJ84

6.5.2021

s #FridaysForFuture #luonto #Natur https://t.co/Ex6A2wwJ84...

Twitter (in Finnish)

Esko Luukkonen: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Esko Hannula: Kun sähkön(siirron) ja lämmitysöljyn hinta on valtion päätöksillä kohonnut, niin totta kai kaukolämpö

6.5.2021

seuraa perässä “markkinahintaiseksi”....

Twitter (in Finnish)

EemeliPolvivaara: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

doncopisto: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

chris mills: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)

Antti Hartman: samansuuntaista sen jälkeen kuin jätteenpoltto alkoi.

6.5.2021

tutka @AnniSinnemaki Kokonaisveroaste on huima, mutta en sotkisi sitä tähän. Esim. Turussa kivihiilestä on pitkälti luovuttu viime vuosina ja yllä esittämäni on toteutunut. Kaukolämmön hinta on enemmänkin laskusuunnassa kuin nousussa. Vantaallakin samansuunt...

Twitter (in Finnish)

Anssi Korpi 🏁: RT @KimmoMatikainen: Helsingillä rahaa riittää. Jätemaksu nousi tammikuussa +10% ja nyt kaukolämpö +25%.

6.5.2021

+25%. Onnea @AnniSinnemaki ! https://t.c…...

Twitter (in Finnish)