logo logo logo

Sähköverkkoyhtiöt kapinoivat sähkön siirtohintojen alenta­mista vastaan

19.1.2022

Energiavirasto päätti joulukuussa muuttaa valvontamenetelmiään, joilla vaikutetaan sähkön siirtohintojen kehitykseen. Sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta pyritään lisäämään laskemalla ennakoituja tuottoja. Sähköverkkoyhtiöt haluavat markkinaoikeudelta kannanoton siihen, ovatko esitetyt muutokset lain kirjaimen mukaisia. Edunvalvontajärjestö Paikallisvoima muun muassa kritisoi valmisteilla ollutta päätöstä. Toiminnanjohtaja Toivo Hurmeen mukaan käytännössä kaikki neljäkymmentä jakeluverkkoyhtiötä, joita Paikallisvoima edustaa, ovat kanteen takana. Ylen tekemän kyselyn mukaan valtaosa keskisuurista ja suurista sähkön jakeluyhtiöistä pitää siirtomaksut ennallaan vuonna 2022 ja moni aikoo laskea niitä.

Taloussanomat / Ilta-Sanomat

Sähkömarkkinat | Sähkö on kallista ja kuluttaja hermona –Valkeakoskelaisille sähköä hankitaan nyt entistä leveimmin hartioin ja hintavertailussa yhtiö on yksi edullisimmista

20.1.2022

Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Lauri Laine korjaa yleistä väärinkäsitystä, mikä on syntynyt monille yhtiön ja Omavoiman suhteesta. Moni luulee, että Valkeakosken Energia olisi myyty Omavoimalle, mutta kyse on oikeasti sähkönmyynnin yhdistymisestä. Omavoima on neljän energiayhtiön - mukaan lukien Valkeakosken Energian - omistama yhteisyritys. Valkeakosken Energian uudet sähkösopimukset on vuodenvaihteen jälkeen tehty Omavoiman nimiin.

Valkeakosken Sanomat

Turpeen energiakäyttö vähenee vauhdilla

20.1.2022

Turpeen käytöstä Suomen energiantuotannossa halutaan luopua, ja Neova (entinen Vapo) ennustaa tulevalle vuodelle jopa 30 prosentin vähennystä. Neovan turvetuotannosta vastaavan johtajan Pasi Rantosen mukaan turpeesta luopumiseen ovat eniten vaikuttaneet päästöoikeuden voimakkaasti kohonnut hinta ja veroratkaisut. Rantonen uskoo, että turpeen käytön väheneminen kiihtyy entisestään. Myös Seinäjoen Energian toimitusjohtaja Vesa Hätilä uskoo muutokseen, sillä kaupungin lämmittäminen turpeella ei ole enää kannattavaa. Siksi Seinäjoen Energia on luopumassa turpeen käytöstä täysin.

Aamuposti - Hyvinkää (E-edition, PDF)

Fortum ja Telia sopimukseen datakeskuksen liittämisestä sähkömarkkinoille

19.1.2022

Fortum ja Telia ovat solmineet yhteistyösopimuksen Helsinki Data Centerin (HDC) liittymisestä sähkömarkkinoille. HDC:n keskeytymättömän virransyötön järjestelmät osallistuvat yhteistyön myötä sähkömarkkinoilla sähköntuotannon ja -kulutuksen vaihtelujen tasapainottamiseen. Normaalitilanteessa HDC:n UPS-laitteiden akuista saatavaa tehoa hyödynnetään sähköverkon tasapainottamisessa. Sähkökatkon tai muun poikkeustilanteen aikana laitteiden akkuja käytetään edelleen datakeskuksen sähköntarpeen kattamiseen ennen varavoimageneraattorien käynnistymistä. Järjestelmän käyttöönotot ja testaukset on toteutettu kesällä 2021. Loppukesästä 2021 datakeskus on osallistunut Fingridin nopeaan taajuussäätömarkkinaan (FFR - Fast Frequency Reserve) osana Fortum Spring -virtuaaliakustoa.

Fortum (in Finnish) (PDF)

Kotitalouksien sähköstä maksama kokonaishinta kasvoi 25,1 % v. 2021

20.1.2022

Energiaviraston mukaan kotitalouksien sähköstä maksama kokonaishinta nousi 25,1 % vuonna 2021. Sähkölämmittäjien lämmityslasku kasvoi 35,3 %. Sähkön tukkumarkkinahinnat nousivat voimakkaasti, mikä näkyi vuoden loppupuolella varsinkin sähkösopimusten uusijoille. Uusien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjoushinnat nousivat kotitalouksille 48,3 % ja sähkölämmittäjille 108,5 %. Uusien kaksivuotisten määräaikaisten sopimusten hinnat nousivat kotitalouksille 77,6 % ja sähkölämmittäjille 84 %. Toimitusvelvollisuushinnat nousivat kotitalouksille 59,7 % ja sähkölämmittäjille 72,8 %. Sähkön verolliset siirtohinnat laskivat kotitalouskäyttäjälle keskimäärin 0,7 % ja sähkölämmittäjälle 0,8 %. Kaikkiaan 77 verkkoyhtiöstä 13 nosti ja 13 laski siirtohintojaan vuoden aikana. Hintoja laskettiin 2-17 %.

Press Release Energiavirasto

Fingrid jätti poikkeuspyynnöt MARI- ja PICASSO -kauppapaikkojen käyttöönotosta

19.1.2022

Fingrid on jättänyt Energiavirastolle poikkeuspyynnöt taajuuden palautusreservien (aFRR ja mFRR) eurooppalaisten kauppapaikkojen MARIn ja PICASSOn käyttöönotosta. Virastolla on kuusi kuukautta aikaa arvioida hakemusta. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on todennut, että käyttöönotto tulisi toteuttaa 24.7.2022 mennessä. Fingridin mukaan liityntä eurooppalaisille säätöenergiamarkkinoille on kuitenkin perusteltua toteuttaa vasta Pohjoismaissa valmisteltavan varttitaseen käyttöönoton jälkeen. Kauppapaikkojen käyttöönottoa tavoitellaan Pohjoismaissa vuoden 2023 viimeisen ja vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.

Press Release Fingrid

Aalto-yliopiston tutkijat ratkovat tietokoneiden energiankulutusongelmaa

20.1.2022

Valtaosa nykyisten datakeskuksien energiankulutuksesta menee hukkalämmöksi. Nykyiset tietokoneet ovat niin suuria energiasyöppöjä, että niiden on arvioitu voivan haukata pian jopa puolet maailman energiankulutuksesta. Aalto-yliopiston tutkijat ovat saaneet 1 milj. euron Tulevaisuuden tekijät -rahoituksen ongelman ratkaisemiseksi. Tutkijat aikovat rakentaa prototyypin laitteesta, joka kuljettaa tietoa sähkövarausten sijaan valolla ohjatuilla spinaalloilla. Professori Sebastiaan van Dijkenin mukaan uusi laite tuottaa paljon aiempaa vähemmän hukkalämpöä laskennassa ja myös mahdollisesti pystyy nykyistä paljon nopeampaan laskentaan. Tutkijat aikovat saada laitteen toimimaan ohjaamalla spinaaltoja voimakkaiden valokenttien avulla nanomittakaavassa.

Press Release Aalto-yliopisto

Gasum ja Yara kumppanuussopimukseen energiamarkkinapalveluista

19.1.2022

Gasum on solminut laajan kumppanuussopimuksen lannoitevalmistaja Yara Suomen kanssa energiamarkkinapalveluista. Sopimus, joka tulee voimaan 1.2.2022, tukee Yaran toimintaa energiamarkkinoilla ja auttaa sitä keskittymään ydinliiketoimintaansa. Sopimus kattaa muun muassa Nord Pool -meklarointipalvelun, sähkön tasehallinnan, 24/7-valvomopalvelut, mittauksen ja jakeluverkonhaltijan palvelut. Gasumin palvelut takaavat parhaan mahdollisen riskienhallintamallin ja parhaan sähkön hinnan pitkällä aikavälillä. Gasum pystyy esimerkiksi huolehtimaan asiakkaiden sähkönmyynnistä, hankinnoista ja tuotannosta koko markkinaketjun ajan.

Press Release Gasum

Auton muuttamiseen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi voi hakea tukea

19.1.2022

Kun muuttaa bensiinikäyttöisen henkilöauton toimimaan kaasulla tai etanolilla 1.1.2022-31.3.2023 välisenä aikana, voi saada muutoksen kattamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta rahallista tukea. Tukea voidaan myöntää 200 euroa, kun auto muunnetaan etanolikäyttöiseksi ja 1 000 euroa, kun auto muunnetaan kaasukäyttöiseksi. Muuntotuen yhtenä edellytyksenä on, että muutos on tehty Traficomin määräyksen mukaisesti ja muutos on hyväksytty muutoskatsastuksessa 1.1.2022 jälkeen. Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Press Release Traficom

Aki Ahonen: Hyvä, että Kilpilahden hukkalämmön siirto putkella Helsingin kaukolämpöverkkoon on jälleen asiantuntijoiden

19.1.2022

verkkoon on jälleen asiantuntijoiden tarkastelun kohteena. Lämmön tarve on kuitenkin 900 MW, josta Kilpilahdesta saadaan vain noin puolet. Vaiheessa 2 putkea voisi jatkaa Loviisaan. https://t.co/GLMq1gl0BT...

Twitter (in Finnish)

Monika's: suunnitelmaa energian riittävyydelle.

20.1.2022

n riittävyydelle....

Twitter (in Finnish)