logo logo logo

Etelä-Savo voi korvata venäläisen hakkeen omalla puupolttoaineella

13.07.2024

LUT-yliopiston tutkijatohtori Jarno Föhr korostaa, että Etelä-Savo voi korvata venäläisen hakkeen ja fossiilisen turpeen omalla puupolttoainetuotannolla, jos infrastruktuuriin ja osaamiseen panostetaan. ESE-Energia ja Suur-Savon Sähkö ovat mukana rahoittamassa Biosavu-hanketta, joka tutkii energiapuun riittävyyttä alueella. Puubiomassan käyttö on tärkeää, mutta sen hinta on noussut, mikä on johtanut kaukolämmön hinnan nousuun.

Heinolan Vuokra-asunnot Oy modernisoi lämmitysjärjestelmiään

13.07.2024

Heinolan Vuokra-asunnot Oy on päättänyt vaihtaa muutaman kiinteistönsä lämmitysjärjestelmän. Kahteen Vierumäellä sijaitsevaan kohteeseen asennetaan ilmavesilämpöpumput ja muihin maalämpö. Muutoksen tavoitteena on alentaa lämmityskustannuksia ja modernisoida järjestelmiä.

Itä-Suomen tuulivoimapotentiaali voi tuoda miljardien investoinnit

13.07.2024

Itä-Suomessa on tunnistettu useita alueita, joihin voitaisiin rakentaa yli 300 tuulivoimalaa. Näiden hankkeiden toteutus riippuu kompensaatiolain etenemisestä. Alueen tuulivoimapotentiaali on jopa 1000 tuulivoimalaa, mikä tarkoittaisi 8-10 miljardin euron investointeja. Tämä edistäisi myös teollisuus- ja infrastruktuuri-investointeja Itä-Suomessa.

Raskaan liikenteen sähköistäminen ja biokaasun potentiaali Suomessa

13.07.2024

Artikkeli käsittelee raskaan liikenteen sähköistymistä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämistä Suomessa. EU:n uusi AFIR-asetus asettaa sitovat tavoitteet tälle kehitykselle. Suomessa sähköautojen latausverkko on jo hyvin kehittynyt, mutta raskaan liikenteen sähköistäminen on vielä alkuvaiheessa. Biokaasu kiinnostaa edelleen kuljetusalaa, ja uusiutuvan sähkön tuotanto on Suomessa vahvassa kasvussa.

Ekologinen asuminen ja design kohtaavat Naantalin Merimaskussa

13.07.2024

Katja Raitio ja Pasi Vanne muuttivat kaupungin vilinästä Naantalin Merimaskuun, jossa heidän moderni rivitaloasunto hyödyntää maalämpöä ja pian myös aurinkopaneeleja. Pariskunta arvostaa ekologista asumista ja yhdistää sisustuksessa vanhoja ja uusia designkalusteita.

Kaupungista maaseudun rauhaan: Ekologinen koti Naantalin Merimaskussa

13.07.2024

Katja Raitio ja Pasi Vanne muuttivat kaupungista Naantalin Merimaskuun, jossa heidän moderni rivitalokotinsa hyödyntää maalämpöä ja pian myös aurinkopaneeleita. He arvostavat kodin valoisuutta, huonekorkeutta ja sijaintia luonnon lähellä. Pariskunta yhdistää sisustuksessa uutta ja vanhaa, ja he nauttivat käsillä tekemisestä vapaa-ajallaan.

Ely-keskus korostaa pienemmän vaihtoehdon tarkastelua Saartennokan tuulivoimahankkeessa

12.07.2024

Varsinais-Suomen Ely-keskus on antanut lausunnon Neoen Renewables Oy:n Saartennokan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta. Lausunnossa korostetaan pienemmän hankevaihtoehdon tarkastelua ja vaikutusten lieventämistä luontoon ja virkistyskäyttöön. Hanke käsittää 9-13 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on noin 130 megawattia.

KHO hylkäsi Ämmässuon tuulivoimalahankkeen lokkiriskin vuoksi

12.07.2024

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Espoon kaupungin suunnitelman rakentaa 4,2 megawatin tuulivoimala Ämmässuon kaatopaikalle, koska se aiheuttaisi törmäysriskin alueen tärkeille lokkiesiintymille. Päätös perustui siihen, että kaatopaikka on merkittävä lokkien pesimäalue, ja selvitykset törmäysriskistä eivät olleet luotettavia.

Ilmalämpöpumpun epäillään aiheuttaneen omakotitalopalon Pomarkussa

12.07.2024

Pomarkussa sijaitseva omakotitalo syttyi palamaan perjantaina iltapäivällä, ja palon epäillään saaneen alkunsa ilmalämpöpumpusta. Talon asukkaat yrittivät hillitä paloa alkusammutuksella, mutta talo vaurioitui merkittävästi. Satakunnan pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin sammumaan illalla, eikä henkilövahinkoja syntynyt.

Leppäkoski Groupin osakkeenomistajat pyrkivät vaihtamaan hallituksen

12.07.2024

Leppäkoski Groupin osakkeenomistajat ovat kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään hallituksen jäsenten erottamista ja uusien valitsemista. Ikaalisten ja Parkanon kaupungit sekä muut pienosakkaat pyrkivät keräämään riittävästi valtakirjoja hallituksen kaatamiseksi. Toimitusjohtaja Juha Koskinen kiistää väitteet, että johto yrittäisi vallata yhtiön sisältä päin.

Ilmalämpöpumppu aiheutti tulipalon Pomarkussa

12.07.2024

Pomarkussa sijaitsevassa omakotitalossa syttyi tulipalo, jonka epäillään saaneen alkunsa ilmalämpöpumpusta. Talon asukkaat onnistuivat poistumaan turvallisesti, mutta sammutustyöt ja jälkivartiointi jatkuvat pitkään.

Öljykriisin vaikutukset: nopeusrajoitukset ja energiansäästötoimenpiteet Suomessa

12.07.2024

1970-luvun öljykriisi toi Suomeen monia energiansäästötoimenpiteitä, kuten nykyiset nopeusrajoitukset ja polttoainetaloudellisemmat autot. Nopeusrajoitukset otettiin käyttöön säästämään polttoainetta ja parantamaan liikenneturvallisuutta, ja ne ovat jääneet pysyviksi. Öljykriisi vaikutti myös asumiseen, esimerkiksi pienempien ikkunoiden suosimisena ja sisälämpötilojen laskemisena.

Heinolan Vuokra-asunnot Oy modernisoi lämmitysjärjestelmiään

12.07.2024

Heinolan Vuokra-asunnot Oy aikoo vaihtaa öljylämmityksen ilmavesilämpöpumppuihin ja maalämpöön kahdeksassa rivitalossa Kirkonkylässä ja Vierumäellä. Muutoksen tavoitteena on alentaa lämmityskustannuksia ja modernisoida lämmitysjärjestelmiä.

Aurinkopaneelien asennus vaatii ammattitaitoa ja oikeita kiinnikkeitä

12.07.2024

Artikkeli käsittelee aurinkopaneelien asennuksen haasteita ja riskejä, erityisesti kattojen vaurioitumisen näkökulmasta. Keskuskauppakamari ja asiantuntijat korostavat ammattitaitoisen asennuksen tärkeyttä ja oikeiden kiinnikkeiden käyttöä Suomen olosuhteissa.

Kemijoki Oy ennustaa ohijuoksutusten kasvua ja suunnittelee uutta pumppuvoimalaa

12.07.2024

Kemijoki Oy ennustaa ohijuoksutusten määrän kasvavan sähkön tuotannon ja kysynnän vaihtelun vuoksi. Yhtiö korostaa vesivoiman merkitystä säätövoimana ja suunnittelee 800 miljoonan euron pumppuvoimalan rakentamista Kemijärvelle.

Yli-Iin sähkökatko korjattu, yli 400 asiakasta sai sähköt takaisin

12.07.2024

Yli-Iin alueella oli sähkökatko, joka vaikutti yli 400 asiakkaaseen. Sähköverkon laitevika aiheutti katkoksen, mutta se on nyt korjattu. Sähköyhtiö Oulun Energia Sähköverkko Oy palautti sähköt kaikille asiakkaille yhtä lukuun ottamatta, ja viimeiselle asiakkaalle sähköt palautetaan iltapäivällä.

Porvoo tutkii aurinkovoimaloiden rakentamismahdollisuuksia

12.07.2024

Porvoon kaupunki selvittää aurinkovoimaloiden rakentamismahdollisuuksia tukemaan ilmasto- ja ympäristötavoitteitaan. Selvityksen tavoitteena on löytää sopivimmat alueet aurinkovoimaloille ja minimoida niiden haittavaikutukset. Aurinkovoimaloiden tuottama sähkö tukisi myös Tolkkisten vetyhanketta.

LPOnet aloittaa uuden kuituprojektin Porvoossa

12.07.2024

LPOnet on aloittanut uuden kuituprojektin Porvoossa vuoden 2023 lopussa. Ensimmäiset taloyhtiöt saavat kuitupalvelut heinäkuun alussa, ja suurin osa Aleksanterinkadun taloista kytketään verkkoon elokuun loppuun mennessä. Projekti etenee nopeasti yhteistyössä Porvoon Energian kanssa.

Palke 5:n hallin valaistussaneeraus parantaa energiatehokkuutta

12.07.2024

Kaupunki on varannut 25 000 euroa Palke 5:n hallin valaistussaneeraukseen, jonka tavoitteena on parantaa työskentelyolosuhteita ja energiatehokkuutta. Hallin yleisvalaisimet vaihdetaan energiatehokkaisiin led-valaisimiin, ja urakoitsijaksi valittiin LediG-roup Oy. Saneerauksen kokonaishinta on 5 934 euroa.

Etelä-Savo pyrkii omavaraisuuteen puupolttoaineissa korvaamalla turpeen

11.07.2024

Etelä-Savo aims to replace Russian wood chips and fossil peat energy with local wood fuel production. Peat energy accounted for three percent of the region's total energy consumption in 2022. The transition requires significant investments in infrastructure and skilled labor. Despite challenges, the region could become self-sufficient in wood biomass energy.

Hanasaaren B-voimalaitoksen purku vähentää päästöjä ja edistää hiilineutraaliutta

11.07.2024

Hanasaaren B-voimalaitoksen purkutyöt ovat käynnissä, ja hiilenpoltto on lopetettu. Voimalaitoksen sulkeminen on vähentänyt Helenin kasvihuonepäästöjä merkittävästi, ja Hanasaaressa tuotettiin aiemmin noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä. Helen on ottanut käyttöön uusia lämmönlähteitä, kuten lämmön kierrättämisen ja biomassan, ja pyrkii hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Souranderintien ja Nokian valtatien saneerausprojekti käynnissä

11.07.2024

Souranderintien tieremontti on alkanut, ja katu on muutettu yksisuuntaiseksi. Leppäkosken Lämpö oy saneeraa kaukolämpölinjaa, ja työ kestää syyskuun loppuun. Remontti sisältää myös kevyen liikenteen väylien muutoksia ja Nokian valtatien saneerauksen. Kokonaiskustannukset ovat noin 1,2 miljoonaa euroa.

Pori Energia hakee lupaa hiilidioksidin talteenottolaitokselle Aittaluodossa

11.07.2024

Pori Energia on jättänyt ympäristölupahakemuksen Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidin talteenottolaitokselle. Yhtiö pyrkii hiilinegatiiviseen kaukolämpöön ja suunnittelee yhteistyötä Nordic Ren-Gasin kanssa e-metaanin tuotantolaitoksen rakentamiseksi. Hiilidioksidin talteenotto on mahdollista toteuttaa myös ilman e-metaanilaitosta, ja Pori Energia tutkii useita hyödyntämismahdollisuuksia talteenotetulle hiilidioksidille.

Aurinkomyrskyt uhkaavat Pohjoismaiden energiainfrastruktuuria

11.07.2024

Tutkimus osoittaa, että aurinkomyrskyt voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja maapallon energiainfrastruktuurille, kuten sähkölinjoille ja kaasuputkille. Erityisesti Pohjoismaissa, kuten Suomessa, on havaittu geomagneettisia virtauksia, jotka voivat vahingoittaa infrastruktuuria. Tutkijat suosittelevat varotoimia, kuten lyhyempien sähköpiirien käyttöä, vahinkojen minimoimiseksi.

Fingrid rakentaa uusia sähköasemia teollisuuden sähkönsaannin varmistamiseksi

11.07.2024

Fingrid rakentaa uusia sähköasemia Kokemäelle, Harjavaltaan ja Nakkilaan varmistaakseen teollisuuden sähkönsaannin. Rakennustyöt ovat eri vaiheissa, ja projektin kokonaiskustannukset ovat yli 30 miljoonaa euroa. Uudet sähköasemat valmistuvat vuosina 2026-2027 ja ne mahdollistavat kantaverkkoon liittymisen myös uudelle teollisuudelle Harjavallan alueella.

Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle valmistuu kaukolämpöakku

11.07.2024

Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle valmistuu syksyyn mennessä valtava kaukolämpöakku, joka toimii lämminvesivaraajana. Akku parantaa lämmön toimitusvarmuutta, vähentää puuhakkeen polttamista ja hyödyntää edulliset sähkön spottihinnat.

Paltamoon suunnitteilla suuri aurinkopuisto

11.07.2024

Paltamoon suunnitellaan suurta aurinkopuistoa, joka sisältää jopa 9 200 aurinkopaneelia. Aurinkopuisto tuottaisi noin 4 000 megawattituntia sähköä vuosittain, mikä vastaa noin 250 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2025 alkupuolella, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kiina rakentaa maailman suurinta tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteettia

11.07.2024

Kiina rakentaa maailman suurinta tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteettia, joka on yli 339 gigawattia. Tämä määrä on suurempi kuin kaikkien muiden maiden yhteenlaskettu kapasiteetti. Kiinan tavoitteena on pysäyttää hiilidioksidipäästöjen kasvu vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2060 mennessä.

Vetytalous ja sen vaikutukset energiapolitiikkaan

11.07.2024

Artikkeli käsittelee vetytalouden käsitettä ja sen vaikutuksia energiapolitiikkaan ja teollisuuden trendeihin. Se mainitsee investointien siirtymisen biokaasusta vetyyn, vedyn logistiikkaan ja teknologiaan liittyvät haasteet sekä uusiutuvien energialähteiden laajemman kontekstin. Artikkeli tarkastelee myös Saksan energiantuotannon ja -kulutuksen poliittista ja teollista maisemaa.

Pienydinvoima voi mullistaa kaukolämmön tuotannon Suomessa

10.07.2024

VTT:n tutkimus korostaa pienydinvoiman potentiaalia kaukolämmön tuotannossa Suomessa. Steady Energyn kehittämä LDR-50-reaktori voisi merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin ja muihin uusiutuviin energialähteisiin. Pienydinvoima voisi olla ratkaiseva tekijä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Lapin maatalousyrittäjät rakentavat biokaasulaitoksen: Omavaraisuus ja kiertotalous kasvavat

10.07.2024

Lapin maatalousyrittäjät ovat rakentamassa uutta biokaasulaitosta, joka muuttaa lehmien lannan biokaasuksi ja hajuttomaksi lietteeksi. Tämä hanke lisää alueen omavaraisuutta ja vähentää lannoitekustannuksia. Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka pitää hanketta hyvänä esimerkkinä kiertotaloudesta.

Baltian maat valmiina synkronisoimaan sähköjärjestelmänsä Manner-Euroopan verkkoon

10.07.2024

Baltian maiden ilmastoministerit ilmoittivat, että valmistelut Baltian sähköjärjestelmän synkronisoimiseksi Manner-Euroopan verkkoon etenevät suunnitelmien mukaisesti. Ministerit korostivat energiapolitiikan tavoitteita vuoteen 2040 mennessä ja keskustelivat uusiutuvan energian edistämisestä. Lisäksi he päättivät olla jatkamatta BRELL-sopimusta Venäjän kanssa, mikä tapahtuu helmikuussa 2025.

Caruna nostaa sähkönsiirtohintoja alijäämäisyyden vuoksi

10.07.2024

Caruna nostaa sähkönsiirtohintojaan syyskuun alusta alijäämäisyyden vuoksi, vaikka yhtiö teki viime vuonna yli 212 miljoonan euron liikevoiton. Alijäämä perustuu Energiaviraston valvontamalliin, joka ei perustu pelkästään tilinpäätöslukuihin. Myös muut sähkönjakeluyhtiöt, kuten Elenia, ovat ilmoittaneet hintojen korotuksista.

Plug Power suunnittelee vetytehtaita Suomeen

10.07.2024

Amerikkalainen Plug Power suunnittelee vetytehtaiden rakentamista Suomeen Kristiinaan, Kokkolaan ja Porvooseen. Kristiinassa vetytehtaan yhteyteen tulisi myös ranskalaisen Gravithyn vetypelkistettyä rautaa valmistava tehdas vihreän teräksen tuotantoa varten.

Jurvan sähkökatkos rikkoi kodinkoneita ja lämpöpumppuja

10.07.2024

Jurvassa tapahtui laaja sähkökatkos, joka rikkoi useita kodinkoneita ja lämpöpumppuja. Sähkökatkoksen jälkeen on ollut muutamia lyhyempiä katkoksia.

Hurrikaani Beryl paljasti Teksasin sähköinfrastruktuurin heikkoudet

10.07.2024

Hurrikaani Beryl aiheutti laajoja sähkökatkoja Teksasissa, jättäen miljoonat ilman sähköä. Houstonin sähköyhtiö CounterPoint Energyllä ei ole sovellusta sähkötilanteen seuraamiseen, joten asukkaat käyttivät hampurilaisketju Whataburgerin sovellusta. Tämä tapaus korostaa Teksasin julkisen infrastruktuurin heikkouksia.

Sähkönsiirtohintojen korotukset syyskuussa: Caruna, Elenia ja muut yhtiöt nostavat hintoja

10.07.2024

Useat sähkönsiirtoyhtiöt, kuten Caruna ja Elenia, ovat ilmoittaneet siirtohintojen korotuksista syyskuun alusta alkaen. Korotusten taustalla ovat kasvavat investointitarpeet ja kustannustason nousu. Porvoon Energia ja Vakka-Suomen Voima ovat myös nostamassa siirtohintojaan. Energiavirasto on esitellyt uuden valvontamallin, joka vaikuttaa hinnoitteluun ja investointeihin.

Ørsted osti osuuden Sunrise Wind -merituulipuistosta ja laajentaa tuulivoimahankkeitaan Ruotsissa

10.07.2024

Tanskalainen energiayhtiö Ørsted on ostanut Eversourcen 50 prosentin omistusosuuden Sunrise Wind -merituulipuistosta, joka sijaitsee New Yorkin rannikolla. Kaupan arvo on 152 miljoonaa dollaria. Ørstedillä on myös merkittäviä tuulivoimahankkeita Ruotsissa, jotka tukevat maan uusiutuvan energian tavoitteita.

Ely-keskus vaatii tarkempaa tutkimusta Lautamäen tuulivoima-alueen vaikutuksista

10.07.2024

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on antanut lausuntonsa Lautamäen tuulivoima-alueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Hankealue sijaitsee Teuvantien varressa Niemenmaan ja Lautamäen metsäalueella, Teuvan ja Karijoen kunnissa. Ely-keskus korostaa, että lähialueen hankkeiden vaikutuksia on tutkittava tarkemmin.

Suomalaiset remontoijat kaipaavat apua energiatehokkuuden parantamisessa

10.07.2024

Tutkimuksen mukaan suomalaiset remontoijat kaipaavat eniten ammattilaisen apua energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää sekä kustannusten että ympäristövaikutusten kannalta. Erityisesti Oulun ja Lapin läänissä sekä Itä-Suomessa asuvat ovat kiinnostuneita energiaremonteista. Asiantuntijat suosittelevat kiinnittämään huomiota muun muassa lämmöneristykseen, energiatehokkaisiin ikkunoihin ja kodinkoneisiin.

Elenia asentaa älykkäitä sähkömittareita Keski-Suomeen

10.07.2024

Elenia asentaa Keski-Suomeen noin 4 000 uutta älykästä sähkömittaria, jotka mahdollistavat lähes reaaliaikaisen sähkönkulutuksen seurannan ja kuormanohjauksen. Asennukset ovat osa laajempaa mittausuudistusta, jossa yhtiö vaihtaa kaikkiaan 400 000 asiakkaansa sähkömittarit uusiin.

Kainuun laajentunut latausverkosto tukee matkailua ja vähäpäästöistä liikennettä

10.07.2024

Kainuun laajentunut sähköautojen latausverkosto on merkittävä kilpailuetu alueen matkailulle. Latauspisteiden lisääntyminen helpottaa matkailijoiden liikkumista ja tukee vähäpäästöiseen liikenteeseen siirtymistä. Sähköautojen määrä Kainuussa on kasvanut, ja latausmahdollisuudet paranevat edelleen tulevaisuudessa.

Ilmalämpöpumpun huolto: Näin pidät laitteen tehokkaana ympäri vuoden

10.07.2024

Artikkeli käsittelee ilmalämpöpumpun säännöllisen puhdistuksen ja huollon tärkeyttä sen tehokkuuden ylläpitämiseksi. Se tarjoaa ohjeita suodattimien puhdistamiseen ja ammattilaisen suorittaman syväpuhdistuksen tarpeellisuudesta. Lisäksi artikkeli neuvoo, miten varmistaa laitteen toimivuus eri vuodenaikoina.

Seinäjoen Energia jatkaa turpeen käyttöä Peräseinäjoella

10.07.2024

Seinäjoen Energia käyttää edelleen turvetta Peräseinäjoen kaukolämpölaitoksessa sen edullisuuden ja huoltovarmuuden vuoksi. Turpeen osuus Seinäjoen kaukolämmöstä oli viime vuonna 18 prosenttia, ja yritys pyrkii hiilineutraaliin sähköön ja lämpöön vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuudessa turve saatetaan korvata puulla.

Tuulivoimalan kiinteistöveron määräytyminen herättää kysymyksiä Sonkajärvellä

10.07.2024

Artikkeli käsittelee tuulivoimalan kiinteistöveron määräytymistä Sonkajärven kunnanvaltuuston kokouksessa. Valtuutettu Eino Luukkonen kysyi kunnanjohtaja Simo Mäkiseltä tuulivoimayksikön kiinteistöveron suuruudesta, ja keskustelussa esitettiin erilaisia laskelmia ja arvioita. Juha Koskinen esitti perusteellisen laskelman, jonka mukaan keskimääräinen vuotuinen kiinteistövero on 4333 euroa, kun taas Mäkisen mukaan se olisi 20 000 euroa.

PKS Sähkönsiirto suorittaa melua aiheuttavia helikopteritarkastuksia Pohjois-Karjalassa

09.07.2024

PKS Sähkönsiirto suorittaa helikopteritarkastuksia Pohjois-Karjalassa heinä-elokuussa, mikä aiheuttaa meluhaittaa. Eläintenkasvattajien tulee ilmoittaa meluherkistä eläimistä etukäteen. Tarkastukset varmistavat sähköverkon kunnon ja turvallisen sähkönjakelun.

Merus Power sai merkittävän tilauksen ja tähtää liikevaihdon kasvuun

09.07.2024

Ylöjärveläinen Merus Power on saanut merkittävän tilauksen eurooppalaiselta asiakkaalta, jonka arvo on 4,5-6,5 miljoonaa euroa. Tilauksen myötä yritys pääsee toimittamaan uutta teknologiaa vihreän teräksen tuotantoon, mikä parantaa energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Merus Powerin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtonsa 80 miljoonaan euroon vuoteen 2026 mennessä.

Energiavirasto myönsi ensimmäiset poikkeusluvat jakeluverkonhaltijoille

09.07.2024

Kesäkuussa 2023 voimaan tulleet sähkömarkkinalain uudistukset rajoittavat jakeluverkonhaltijoiden muuta liiketoimintaa. Energiavirasto on myöntänyt ensimmäiset poikkeusluvat Seiverkot Oy:lle ja Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle. Seiverkot Oy sai luvan harjoittaa urakointia ja palveluliiketoimintaa, kun taas Keminmaan Energia ja Vesi Oy sai luvan kaukolämpöenergian jakeluun ja vesihuollon tilaustöihin.

Agco avaa puhtaan energian laboratorion Nokialla vähentääkseen maatalouden päästöjä

09.07.2024

Agco avaa puhtaan energian laboratorion Nokialla, joka keskittyy kestävien akku- ja voimansiirtoratkaisujen kehittämiseen maatalouskoneille. Tämä laboratorio tukee vähähiilisten ja hiilettömien energiaratkaisujen käyttöönottoa, mikä vähentää maatalouden päästöjä maailmanlaajuisesti.

Kemira laajentaa kapasiteettia biokaasun ja fosforinpoiston kysynnän kasvaessa

09.07.2024

Kemira laajentaa rautakloridin tuotantokapasiteettia Espanjassa vastatakseen biokaasun ja fosforinpoiston kasvavaan kysyntään. Investointi tukee Kemiran strategiaa ja tavoitteita kasvaa vesisektorilla ja kestävissä ratkaisuissa. Biokaasumarkkina kasvaa nopeasti Euroopassa, ja Kemiran tuotteet auttavat lisäämään biokaasun tuotantotehokkuutta.

Ilmastokriisin vaikutukset Perussa ja globaalissa etelässä

09.07.2024

Artikkeli käsittelee ilmastokriisin vaikutuksia Perussa ja globaalissa etelässä. Se korostaa kansanterveysongelmia, taloudellisia haasteita ja sopeutumisstrategioita. YK:n ilmastokokouksessa hyväksytty 'loss and damage' -rahasto mainitaan merkittävänä edistysaskeleena.

Aidon Oy:n energianmittauspalvelu laajenee merkittävästi

09.07.2024

Jyväskyläläinen Aidon Oy on saavuttanut merkittävän etapin energianmittauksessa, sillä sen palveluun on nyt liitetty yli miljoona käyttöpaikkaa. Useat suomalaiset jakeluverkkoyhtiöt, kuten Porvoon Sähköverkko ja Keravan Energia, ovat liittyneet Aidonin MaaS-palveluun. Tampereen Energia Sähköverkko Oy on myös siirtänyt 50 000 sähkömittariaan Aidonin luentapalveluun.

Ranskan vaalit: Ilmastopolitiikka jatkuu, ydinvoiman laajentaminen saa tukea

08.07.2024

Ranskan vaalien tulos ei merkittävästi muuta maan ilmastopolitiikkaa, mutta poliittinen kaaos voi hidastaa toimenpiteiden toteuttamista. Kansalaiset voivat odottaa enemmän taloudellista tukea korkeiden energiahintojen vaikutusten lieventämiseksi. Ranskan ydinvoiman laajentaminen saa laajaa kannatusta, ja maa jatkaa ydinvoiman roolin korostamista EU:n vihreässä siirtymässä.

Lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien myynti laskussa: Sähkön hinnan vaihtelut vaikuttavat kysyntään

08.07.2024

Lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien myynti on laskenut merkittävästi viime vuoden huippulukemista. Porilaisyrittäjä Sami Väinölä kertoo, että sähkön hinnan vaihtelut ja korkotaso ovat vaikuttaneet kuluttajien investointipäätöksiin. Erityisesti pörssisähkön hinnan lasku on vähentänyt aurinkopaneelien kysyntää.

Fingridin johtaja ennustaa maltillista sähkön hintakehitystä talvelle

08.07.2024

Fingridin johtaja Antti Keskinen ennustaa maltillista sähkön hintakehitystä tulevalle talvelle, vaikka hinnan heilahtelut ovat tulleet jäädäkseen. Sähköfutuurit ennakoivat syksyn ja talven pörssisähkön hinnan olevan alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Pörssisähkön suosio on kasvanut, ja kuluttajat ovat entistä tietoisempia energiankäytöstään.

Kvarnbackenin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnissa puutteita

08.07.2024

Kvarnbackenin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnissa on Ely-keskuksen mukaan puutteita, erityisesti metsäpeuroihin ja muuttolintuihin kohdistuvien vaikutusten osalta. Evijärven kunta vastustaa hanketta, koska se muuttaisi järvimaisemaa ja vaikuttaisi kulttuurimaisemaan. Ely-keskus vaatii myös Natura-arviointia hankkeen osalta.

Hallitus nostaa sähköautojen verotusta parantaakseen valtiontaloutta

08.07.2024

Hallitus aikoo nostaa sähköautojen ja lataushybridien ajoneuvoveroa parantaakseen valtiontaloutta ja päivittääkseen energiaverojärjestelmää. Korotukset koskevat perusveroa ja käyttövoimaveroa, ja ne astuvat voimaan vuoden 2026 alusta. Valtiovarainministeriö on lähettänyt ehdotukset lausuntokierrokselle, joka päättyy 15. elokuuta.

Caruna rakentaa toimitusvarmaa sähköverkkoa Pohjanmaalle

08.07.2024

Caruna rakentaa Pohjanmaalle 400 kilometriä toimitusvarmaa sähköverkkoa, tukien aurinkovoiman pientuotantoa ja varautuen kasvavaan sähkönkulutukseen. Hankkeessa puretaan 7 000 sähköpylvästä ja 149 muuntamoa, ja rakennetaan 90 uutta puistomuuntamoa. Kaapelointi tehdään kaivamalla tai auraamalla, ja ympäristöasiat on huomioitu suunnitteluvaiheessa.

Maapallon lämpötila ylittää Pariisin ilmastosopimuksen rajan

08.07.2024

Ilmatieteen laitoksen mukaan maapallon keskilämpötila on ollut viimeisen vuoden aikana ennätyksellisen korkea, ylittäen Pariisin ilmastosopimuksen asettaman 1,5 asteen rajan. Tämä on aiheuttanut vakavia seurauksia, kuten veden puutetta, maastopaloja ja hellekuolemia Euroopassa. Suomessa kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi, ja pohjoiset alueet lämpenevät muuta maailmaa voimakkaammin.

James Bondin elokuva ennakoi aurinkoenergian merkityksen

08.07.2024

Artikkeli käsittelee vuoden 1974 James Bond -elokuvaa '007 ja kultainen ase', jossa pääteemana on aurinkoenergia. Elokuvassa esitetään aurinkoenergian potentiaali vähentää riippuvuutta öljystä ja hiilestä sekä pienentää hiilijalanjälkeä. Lisäksi mainitaan maalämpö ja vesivoima, vaikka ne todetaan liian kalliiksi tuolloin.

Ähtärin Inhankosken vesivoimalaitoshanke etenee oikeusprosessissa

08.07.2024

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n tytäryhtiö Killin Voima Oy on saanut luvan rakentaa vesivoimalaitoksen Ähtärin Inhankoskeen, mutta päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Hankkeen kannattavuus riippuu muun muassa lyhytaikaissäännöstelyn sallimisesta. Vesivoimalaitos voisi merkittävästi parantaa uusiutuvan energian tuotantoa ja sähköverkon säätökykyä Suomessa.

Sähkön säästäminen ja energiaveron vaikutukset omakotitaloissa

08.07.2024

Artikkeli käsittelee sähkön säästämistä omakotitalossa, mukaan lukien aikasähkösopimukset, termostaattien uusiminen ja valtion kannustimet. Lisäksi artikkelissa mainitaan energiaveron arvonlisävero, joka vaikuttaa sähkön säästäjiin.

Maanomistajien huomioitava sopimuspykälät tuulivoima-alueilla

08.07.2024

Artikkeli käsittelee maanomistajien sopimuspykäliä ja tukia tuulivoima-alueilla. Maanomistajien on oltava tarkkoja vuokrasopimuksissa tuulivoimayhtiöiden kanssa, jotta he voivat säilyttää hallintaoikeuden peltoalueisiin ja saada maataloustukia. Tuulivoimahankkeet voivat vaikuttaa myös metsäteiden rakentamiseen ja niihin myönnettäviin tukiin.

Uusiutuvan energian laajentuminen aiheuttaa metsäkatoa – ehdotetaan poikkeusta viljelykäyttöön

08.07.2024

Artikkeli käsittelee uusiutuvan energian laajentumisen vaikutuksia metsäkatoon Suomessa ja mahdollisuutta käyttää raivattua maata viljelyyn. Kansanedustaja Antti Kangas ehdottaa poikkeusta EU:n metsäkatoasetukseen, jotta linja-aukot voitaisiin hyödyntää järkevämmin.

Drax tutkii puupellettien käyttöä rahtialusten polttoaineena

08.07.2024

Brittiläinen bioenergiayhtiö Drax tutkii yhdessä kolmen japanilaisen yrityksen kanssa puupellettien käyttöä rahtialusten polttoaineena. Tavoitteena on vähentää merikuljetusten hiilipäästöjä 22 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Jos hanke onnistuu, biolaivan rakentamista harkitaan vuoteen 2029 mennessä.

Ahvenanmaalla useita sähkökatkoja sunnuntaina

07.07.2024

Sunnuntai-iltapäivänä Ahvenanmaalla oli useita sähkökatkoja, jotka johtuivat pääasiassa kovasta tuulesta. Tosarbyssä Sundissa, Tjurnäsissä Sundissa, Överbyssä Eckerössä ja Kvarnbossa Saltvikissa oli sähkökatkoja, jotka johtuivat kaatuneista puista ja muista esteistä. Enimmillään yli 700 asiakasta oli ilman sähköä, mutta kaikki saivat sähkönsä takaisin klo 16.45 mennessä.

Fennovoiman purkusuunnitelmat huolestuttavat Pyhäjoen kuntaa

07.07.2024

Fennovoima suunnittelee Hanhikiven alueen rakennusten purkamista, mikä huolestuttaa Pyhäjoen kuntaa kiinteistöverotulojen menetyksen vuoksi. Kunnan talous on riippuvainen energiantuotannon kiinteistöveroista, ja purkutoimet voivat vaikuttaa merkittävästi kunnan talouteen.

Venäjän iskut nostavat sähkön hintaa ja aiheuttavat sähkökatkoja Ukrainassa

07.07.2024

Venäjän iskut ovat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja Ukrainassa, mikä on johtanut sähkön hinnan kaksinkertaistumiseen ja mahdollisesti kolminkertaistumiseen talveen mennessä. Ukrainan sähköntuotantokapasiteetista on menetetty kolmannes, ja kansalaiset ovat joutuneet sopeutumaan sekä suunniteltuihin että suunnittelemattomiin sähkökatkoksiin.

Salla Ikosen muraalit piristävät Kuopion muuntajia

07.07.2024

Taiteilija Salla Ikonen on maalannut värikkäitä muraaleja Kuopion Sähköverkko oy:n muuntajiin, mikä on herättänyt ihastusta kuopiolaisissa. Ikonen aikoo jatkaa projektiaan ja maalata vielä kolme muuntajaa lisää kesän aikana.

Uusi liikennevakuutuslaki tuo muutoksia sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamiseen

06.07.2024

Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi liikennevakuutuslaki edellyttää yli 25 kg painavien tai yli 25 km/h kulkevien sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamista. Lakiuudistus perustuu EU:n liikennevakuutusdirektiiviin ja sisältää poikkeuksia esimerkiksi sähköpyörien osalta. Liikennevakuutuskeskus tarjoaa verkkotestin, jolla voi selvittää oman ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuuden.

Sähkön hinnan nousu vaikeuttaa ruuantuotantoa Ukrainassa

06.07.2024

Ukrainan sodan aikana sähkön hinnan nousu on vaikeuttanut ruuan saatavuutta maaseudulla. Naiset ovat ottaneet suuremman vastuun maataloudesta, ja ilman heidän panostaan ruuantuotanto olisi mahdotonta. Sähkön hinnan nousu on nostanut myös elintarvikkeiden hintoja merkittävästi.

Fortum kolmannella sijalla suomalaisten suosituimmissa osakkeissa

06.07.2024

Artikkeli käsittelee suomalaisten yksityishenkilöiden eniten omistamia osakkeita, joissa Fortum on kolmannella sijalla. Fortum on suosittu osinkojen maksaja ja tunnettu yhtiö, mikä selittää sen suosiota sijoittajien keskuudessa.

Vatikaani rakentaa aurinkovoimalan: Paavi Franciscus edistää uusiutuvaa energiaa

06.07.2024

Paavi Franciscus on päättänyt rakentaa suuren aurinkovoimalan Santa Maria di Galerian alueelle, jotta Vatikaani voi tuottaa kaiken tarvitsemansa sähkön uusiutuvilla energialähteillä. Tämä hanke on osa Vatikaanin pyrkimystä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää kestävää kehitystä.

Walmart Canada ottaa käyttöön vetykuorma-auton päästöjen vähentämiseksi

06.07.2024

Walmart Canada on ottanut käyttöön raskaan luokan vetykuorma-auton, joka vähentää CO2-päästöjä merkittävästi. Tämä on tärkeä askel kohti päästötöntä kuljetustoimintaa.

Iveco Bus E-Way H2 palkittiin parhaana vetybussina 2024

06.07.2024

Iveco Bus E-Way H2 on palkittu parhaana vetybussina 2024 Espanjassa. Bussi toimii Hyunday-polttokennolla ja neljällä vetysäiliöllä, ja sen toimintamatka on 450 km. Aiemmin bussi sai myös International Sustainability Award 2024 -palkinnon.

Naakka aiheutti laajan sähkökatkon Paneliankosken Voiman verkossa

06.07.2024

Perjantaina Euran, Kiukaisten, Harolan ja Panelian alueilla tapahtui laaja sähkökatko, joka vaikutti enimmillään 3000 asiakkaaseen. Paneliankosken Voiman sähköverkossa sattunut katko kesti 30-50 minuuttia, ja syynä oli päämuuntajan kiskostoon lentänyt naakka.

Sämpit vaihtoivat öljylämmityksen maalämpöön vanhassa koulurakennuksessa

06.07.2024

Leena ja Juha Sämpi ovat remontoineet vanhan koulurakennuksen Himangan Ainalissa kakkoskodikseen. Öljyn hinnan nousu ja vanhan öljykattilan käyttöiän loppuminen johtivat heidät vaihtamaan lämmitysjärjestelmän maalämpöön. Remontti laajeni kattamaan myös muita talon osia, kuten sähköjohdot ja käyttövesiputket.

Kalevan lukijat ehdottavat Hanhikiven alueelle monipuolisia energiaratkaisuja ja muita käyttötarkoituksia

06.07.2024

Kalevan lukijat ehdottavat Hanhikiven alueen hyödyntämistä ydinvoimaloiden, uusiutuvan energian ja vetylaitosten rakentamiseen. Alueen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, ja esiin nousee myös muita käyttötarkoituksia, kuten matkailu ja sosiaalipalvelut.

Versowood kasvattaa pellettituotantoaan merkittävästi

06.07.2024

Versowood oy on ostanut Vapo Terra oy:n Vilppulan pellettitehtaan koneet ja siirtää ne Vierumäen tehtaille ensi vuonna. Tämä mahdollistaa märkien puuaineiden käytön pellettituotannossa. Turengin tehtaan oston ja Vierumäen tehtaan laajennuksen myötä Versowoodin vuotuinen pellettituotanto nousee 65 000 tonnista 150 000 tonniin vuoteen 2026 mennessä.

Luvattomat base-hypyt Hakametsän kaukolämpölaitoksen piipusta

06.07.2024

Hakametsän kaukolämpölaitoksen piipusta hypättiin luvatta base-hyppyjä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Tampereen Energia ei ollut tietoinen hypyistä etukäteen, mutta yhtiön mukaan voimalaitosten turvallisuus ei vaarantunut. Poliisi tutkii tapauksen, mutta rikosilmoitusta ei ole vielä tehty.

Keir Starmer lupaa laskea sähkönhintoja Britannian pääministerinä

06.07.2024

Keir Starmer on nimitetty Britannian pääministeriksi. Hän on luvannut keskittyä Britannian talouden parantamiseen, sähkönhintojen laskemiseen ja terveyspalvelujen saavutettavuuden parantamiseen.

Sähköautojen yleistyminen vähentää huoltoasemien määrää

05.07.2024

Sähköautojen yleistyminen vähentää huoltoasemien määrää Suomessa ja Alankomaissa. ING:n arvion mukaan Alankomaissa puolet huoltoasemista suljetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suomessa sähköautojen ja lataushybridien osuus ensirekisteröidyistä autoista oli noin 47% vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Simossa tuulivoimaloiden määrä kasvaa ja aurinkovoimaa suunnitellaan

05.07.2024

Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila kertoo, että Simossa on yli kuusikymmentä tuulivoimalaa ja määrä voi kasvaa 150:een lähivuosina. Lisäksi Simoon suunnitellaan aurinkovoimaa. Marttila pohtii myös valtionosuusjärjestelmän uudistusta ja voimaloiden kiinteistöveron jakamista muille kunnille.

Naakka aiheutti laajan sähkökatkon Paneliankosken Voiman verkossa

05.07.2024

Naakka aiheutti laajan sähkökatkon Paneliankosken Voiman sähköverkossa perjantaina aamupäivällä. Sähkökatko vaikutti enimmillään 3 000 asiakkaaseen Euran, Kiukaisten, Harolan ja Panelian alueilla, ja sähköt saatiin palautettua varayhteysjärjestelyin.

Wärtsilä julkaisee puolivuosikatsauksen ja järjestää virtuaalitilaisuuden

05.07.2024

Wärtsilä julkaisee tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 19.7.2024 klo 8.30. Raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, ja samana päivänä järjestetään virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus.

Oliivipuut torjuvat ilmastokriisiä ja sopeutuvat kuivuuteen

05.07.2024

Espanjan oliivisato kärsii kuivuudesta, mutta oliivipuut auttavat torjumaan ilmastokriisiä sitomalla hiiltä. Tutkijat etsivät ratkaisuja, kuten uusia puulajikkeita, jotka kestävät paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen sähkönsiirron YVA-menettely käynnistyi

05.07.2024

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen sähkönsiirron YVA-menettely on käynnistynyt. Laajennus vaatii uuden 400+110 kV:n voimajohdon rakentamista Ulvilaan Fingridin kantaverkkoon liittämiseksi. Tämä parantaa alueen sähköverkon toimitusvarmuutta ja mahdollistaa uuden sähköintensiivisen teollisuuden investoinnit.

Caruna nostaa sähkönsiirron hintoja syyskuussa 2024

05.07.2024

Caruna ilmoitti sähkönsiirron hintojen noususta syyskuussa 2024. Hinnankorotuksen syynä ovat arvonlisäveron nousu ja yhtiön alijäämäisyys. Korotukset vaikuttavat eri tavoin eri asumismuotoihin, ja keskimääräinen hinnannousu on 3,4 prosenttia.

Drax ja japanilaisyhtiöt tutkivat puupellettien käyttöä rahtialuksissa

05.07.2024

Brittiläinen bioenergiayhtiö Drax ja kolme japanilaista yhtiötä tutkivat puupellettien käyttöä rahtialusten polttoaineena Pohjois-Amerikan ja Japanin välisissä kuljetuksissa. Hankkeen tavoitteena on vähentää merikuljetusten hiilipäästöjä 22 prosentilla fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Simoon rakennetaan Pohjoismaiden suurin akkuvarasto Fingridin tuella

05.07.2024

Simoon rakennetaan Pohjoismaiden suurinta akkuvarastoa, jonka rakentamisesta vastaa Amp Tank yhdessä Fingridin kanssa. Fingrid toivoo lisää akkuinvestointeja Pohjois-Suomeen, jotta sähköntuotanto ja -kulutus pysyisivät tasapainossa. Akkujen avulla voidaan hyödyntää paremmin tuulivoimaa ja tasapainottaa sähköverkkoa.

Keskusta ehdottaa Ylivieskan lentokentän kehittämistä aurinkovoima-alueeksi

05.07.2024

Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen Ylivieskan lentokentän kehittämisestä ja sen käyttömahdollisuuksien selvittämisestä. Valtuusto hylkäsi Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen lentokentästä ja päätti tutkia alueen vuokraamista aurinkovoiman tuotantoon. Keskustan ryhmä ehdottaa myös lentokentän kulurakenteen parantamista ja käyttäjiltä perittävien maksujen selvittämistä.

Sähkön hinnan nousu vaikeuttaa ruuan saatavuutta Ukrainan maaseudulla

05.07.2024

Ukrainan maaseudun ruokakaupoissa on tyhjät hyllyt, ja sähkön hinnan nousu on vaikeuttanut ruuan saatavuutta. Sähkön hinta nousi heinäkuun alussa kymmeniä prosentteja, mikä on vaikuttanut merkittävästi maaseudun elämään. Naiset ovat ottaneet suuremman roolin maataloudessa, ja monet ovat perustaneet uusia yrityksiä tai oppineet ajamaan traktoreita ja rekkoja.

Italian viranomaiset takavarikoivat tuuliturbiineiksi naamioidut sotadronet

04.07.2024

Italian viranomaiset takavarikoivat kiinalaisia sotadronet, jotka oli naamioitu tuuliturbiineiksi, matkalla Libyaan. Dronet rikkoivat YK:n asevientikieltoa.

Pyhäjoella puretaan ydinvoimarakennuksia – tulevaisuus jakaa mielipiteitä

04.07.2024

Pyhäjoella puretaan Rosatomin ydinvoimahanketta varten rakennettuja rakennuksia. Kunnanjohtaja uskoo, että alueelle tulee vielä ydinvoimala, kun taas osa kuntalaisista toivoo muuta käyttöä alueelle.

Italian viranomaiset takavarikoivat tuuliturbiineiksi naamioituja droneja

04.07.2024

Italian viranomaiset takavarikoivat kiinalaisia sotilaskäyttöön tarkoitettuja droneja, jotka oli naamioitu tuuliturbiineiksi. Dronet olivat matkalla Libyaan, rikkoen YK:n asevientikieltoa.

Uusi liikennevakuutuslaki tuo muutoksia sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamiseen

04.07.2024

Kesäkuussa voimaan tullut uusi liikennevakuutuslaki edellyttää yli 25 kg painavien tai yli 25 km/h kulkevien sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamista. Liikennevakuutuskeskus tarjoaa verkkotestin, jolla voi selvittää oman ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuuden. Lakiuudistus perustuu EU:n liikennevakuutusdirektiiviin.

Kalevan lukijat ehdottavat Hanhikiven alueelle monipuolisia energiaratkaisuja

04.07.2024

Kalevan lukijat esittivät yli 600 ehdotusta Hanhikiven alueen tulevaisuudesta. Ehdotukset vaihtelivat ydinvoimalasta ja vetylaitoksista uusiutuvaan energiaan ja matkailuun. Monet lukijat kannattivat alueen hyödyntämistä energiapolitiikan näkökulmasta, kuten vetyaseman ja aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentamista.

Biokaasualan tuet vaakalaudalla: huoli vihreän siirtymän hidastumisesta

04.07.2024

Hallitus suunnittelee lopettavansa tuet biokaasun tankkausinfran rakentamiselle, mikä huolestuttaa alaa. Biokaasualan toimijat, kuten Stormossen ja Gasum, pelkäävät, että tämä hidastaa vihreää siirtymää ja vähentää investointeja. Päätökset asiasta tehdään aikaisintaan syksyllä.

Alexelan liikevaihto ja voitto laskivat vuonna 2023

04.07.2024

Alexelan liikevaihto ja voitto laskivat vuonna 2023. Yhtiön liikevaihto oli 617,9 miljoonaa euroa ja nettovoitto 8,69 miljoonaa euroa. Vuoteen 2021 verrattuna liikevaihto on kuitenkin lähes kaksinkertaistunut.

Sähkön hinnat laskeneet: Kokkolan Energia tarjoaa edullisia sopimuksia

04.07.2024

Sähkön hinnat ovat tällä hetkellä alhaiset, ja määräaikaiset sähkösopimukset ovat edullisempia kuin viime kesänä. Esimerkiksi Kokkolan Energia tarjoaa määräaikaisia sopimuksia 7,77 sentin kilowattituntihinnalla ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia 5,77 sentin kilowattituntihinnalla. Pörssisähkön suosio on kasvanut, ja sen hinta on ollut useaan otteeseen jopa negatiivinen.