logo logo logo

Naantali | Finnsiriukseen voisi astua sisään kylkiovesta – Kävelyputki, torni ja skywalk tulisivat kalliiksi

22.9.2023

Finnlinesin uusi rahti-matkustajalaiva Finnsirius oli keskiviikkoaamuun mennessä lähtenyt viisi kertaa Naantalin satamasta Ahvenanmaan Långnäsiin ja edelleen Ruotsin Kapellskäriin. Sataman toimitusjohtaja Pasi Haarala lähti keskiviikkona Finnsiriukselle, jossa järjestettiin Naantalin Energian hallituksen kokous.

Rannikkoseutu

Pienistä voimaloista tulee iso virta

22.9.2023

Eurassa Paneliankosken Voiman verkkoalueella asuvan Sakari Vähä-Vaheen perhe otti aurinkopaneelit omakotitalonsa katolle viime juhannuksen aikoihin. Paneliankosken Voiman toimitusjohtajan Kimmo Nurmisen mukaan yhtiön verkkoon on kytketty noin 500 aurinkopaneelia, mikä vastaa noin viittä prosenttia kaikista PKV:n sähkönjakelun piirissä olevista käyttöpaikoista. Rauman Energia Sähköverkon palvelupäällikönTaru Arposen mukaan yhtiön verkkoon on liitetty 530 aurinkosähköjärjestelmää.

Satakunnan Kansa | Satakunnan Kansa (E-edition)

Tiedote: Vanhustenviikko Äänekoskella on täynnä tapahtumia ja toimintaa – Mukana myös Tapani Kiminkinen!

21.9.2023

Vanhustenviikkoa vietetään 1.-8.10.2023 ja tänä vuonna teemana on ”Tehdään iästä numero”. Äänekosken runsas ja monipuolinen Vanhustenviikko tarjoaa joka päivälle elämyksiä, iloa, tietoa, kulttuuria, paikallishistoriaa, liikuntaa - ja ennen kaikkea kohtaamisia! Vanhustenviikon avajaiset vietetään su 1.10. klo 14-16 kaupungintalon valtuustosalissa. Avauspuheen pitää Tapani Kiminkinen, ajankohtaisesta monikulttuurisuudesta kuullaan Alina Ahtamolta, jonka näyttely on esillä kaupungintalon aulassa. Lopuksi luvassa on vapaat tanssit ja orkesterista vastaa Äänekosken Harmonikkaorkesteri solisteinaan Kati Somiska ja Rauni Parantainen. Kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen. Järj. Äänekosken kaupunki ja Äänekosken Energia.

EPressi.com | Kauppalehti - Lehdistötiedotteet | Äänekosken kaupunkisanomat

Fortum Spring on sähköjärjestelmän joustavuutta lisäävä virtuaalinen akku

22.9.2023

Fortum on kehittänyt Etteplanin kanssa ratkaisun, jolla yritykset voivat päästä mukaan sähkömarkkinoiden kysyntäjouston markkinoille. Älykäs energianhallinta-alusta Fortum Spring auttaa asiakkaita energiankäytön optimoinnissa. Pilveen liitetty virtuaaliakkujärjestelmä ohjaa itsenäisesti asiakkaiden sähköresursseja, kerää tietoja ja välittää ne käyttäjille. Jos verkon taajuus laskee tai ylittää tietyn rajan, vapauttaa verkko virtuaaliakusta tehoa verkkoon. Fortum myy asiakkailta kerättyä kapasiteettia kantaverkkoyhtiöille.

Kauppalehti

Helen sitoutunut työmaiden päästöjä vähentävään green deal -sopimukseen

21.9.2023

Helen-konserni on solminut ympäristöministeriön vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi ja laatinut toimenpideohjelman vähennysten toteuttamiseksi. Sopimus asettaa selkeät tavoitteet työmaiden päästöjen vähentämiseksi. Helen on ensimmäinen energia-alan yritys, joka on liittynyt mukaan päästöttömien työmaiden green deal -sopimukseen. Sopimus edistää uusien ratkaisu- ja toimintamallien kehittämistä työmaiden päästöjen vähentämiseksi.

Press Release Helen

Konkurssit ovat lisääntyneet eniten rakennusalalla

22.9.2023

Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2023 pantiin vireille 283 konkurssia eli 56 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisen 12 kuukauden aikana vireille pantujen konkurssien määrä on noussut 22 %. Tammi-elokuussa rakennustoiminnan konkurssit lisääntyivät eniten, yli 43 %. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ne kasvoivat yli 32 % ja teollisuudessa, kaivostoiminnassa sekä energia- ja vesihuollossa 27 %.

Helsingin Sanomat

Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja vuonna 2024

21.9.2023

Fingridin suunnitelmissa on jättää perimättä kantaverkkomaksuja kaikkiaan kuudelta kuukaudelta vuonna 2024 ja alentaa näin asiakkaidensa kantaverkkomaksuja noin 250 milj. eurolla. Suunnitelman taustalla ovat poikkeuksellisen suuret pullonkaulatuotot. Vuoden 2024 tammi-, helmi- ja kesäkuun kantaverkkomaksut on jo päätetty jättää perimättä. Loppuvuoden kantaverkkomaksujen perimättäjättämisestä päätetään kesällä 2024. Uusien kantaverkkoliittymien liittymismaksuja tarkistetaan vastaamaan rakentamisen nousseita kustannuksia 1.1.2024 alkaen.

Press Release Fingrid

Budjettiriihessä päätettiin toimista biokaasun kysynnän kasvattamiseksi

20.9.2023

Biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta hallituksen budjettineuvottelujen tulos on parempi kuin valtiovarainministeriön aikaisemmin antama talousarvioesitys. Budjettiriihessä päätettiin toimenpiteistä sekä biokaasun tuotannon että liikennebiokaasun kysynnän kasvattamiseksi. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry arvioi, että budjettiriihipäätös pitää yllä uskoa toimialan kasvusta. Biokaasusektorilla on uusia biokaasulaitosinvestointeja vireillä reilu 40 vuosille 2023-2025.

Press Release Suomen Biokierto ja Biokaasu

Metsä Boardin Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma valmistui

22.9.2023

Metsä Boardin valkoista kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma on valmistunut. Kartonkitehtaan kapasiteetti kasvaa 40 000 tonnilla vuodessa, energiankulutus vähenee kehitysohjelman myötä 5 % ja vedenkulutus noin 40 % tuotettua tonnia kohden. Kehitysohjelma nostaa Kemin lainerikartongin vuosituotantokapasiteetin 465 000 tonniin, ja kartonkia myydään pääosin Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Kehitysohjelma koostui kolmesta osakokonaisuudesta: valkopintaisen kraftlainerin vuosituotantokapasiteetin kasvattamisesta, energia- ja vesitehokkuuden parantamisesta sekä valkaisemattoman sellun tuotantolinjan siirtymisestä Metsä Boardille.

Press Release Metsä Board

Pohjois-Karjalan Sähkö maksaa sadoille korvauksia Varpu-myrskyn sähkökatkoista

22.9.2023

Pohjois-Karjalan Sähkö maksaa yli 600 asiakkaalle korvauksia Varpu-myrskyn 20.9.2023 aiheuttamista sähkökatkoista. PKS korjaa sähkökatkoja edelleen. Myrskytuhot aiheuttivat sähkökatkoja tuhansille asiakkaille, mutta korvauksia maksetaan, jos sähkökatko kestää yli 12 tuntia. Keskiviikkona sähköttömiä talouksia oli enimmillään noin 10 000.

YLE Uutiset

Perhon tuulipuiston suurimmat ympäristövaikutukset kohdistuisivat maisemaan

21.9.2023

Pohjan Voima Oy suunnittelee Perhon Ahvenlammille enintään 13 voimalan tuulipuistoa. Sen suurimmat ympäristövaikutukset kohdistuisivat yva-selostuksen mukaan arvokkaaseen avosuomaisemaan. Eläimistölle ja linnuille koituisi kohtalaisia vaikutuksia.

YLE Uutiset

Perhoon suunnitellaan kahta tuulivoimapuistoa sekä aurinkovoimalaa

21.9.2023

Perhon luoteisosaan suunnitellaan kahta uutta tuulipuistoa sekä aurinkovoiman tuotantoa. Pohjan Voiman Ahvenlammen hankkeeseen tulisi noin 13 tuulivoimalaa. Perhon Tuulen Honkahuhdan-hanke toisi enintään 12 tuulivoimalaa sekä aurinkovoimaloita enintään 200 hehtaarin alueelle. Molemmat hankkeet ovat ympäristövaikutusten arviointivaiheessa.

YLE Uutiset

Solarwind Finlandin Puolangan tuulivoimahankkeelta vaaditaan yva-menettelyä

22.9.2023

Solarwind Finland Oy suunnittelee viidenvoimalan tuulipuistoa Puolangan Ahvenvaaraan. Kainuun ely-keskus on päätynyt vaatimaan hankkeelle ympäristövaikutusten arviointia, koska vaikutukset ympäristöön voivat olla merkittävät. Ely-keskuksen mukaan yva-menettely edistää yhteisvaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista muiden kunnan tuulivoimahankkeiden kanssa.

YLE Uutiset

Analyytikot suosittelevat ostamaan Nesteen osaketta

22.9.2023

Hallitus aikoo myydä valtion omistuksia 4 mrd. euron edestä, ja yksi mahdollinen myyntikohde on Neste-potti. Nesteen osake on menettänyt huhtikuun 2023 jälkeen arvostaan yli viidenneksen. Analyytikot ovat kuitenkin kääntyneet yhä vahvemmin suosittelemaan osaketta. Factsetin mukaan Nestettä seuraa 18 analyytikkoa, joista kolme neljästä suosittelee ostamaan tai lisäämään osaketta. Analyytikot eivät kannta valtion osakemyyntiä.

Talouselämä (E-edition)

UPM:lle uusi osakepohjainen kannustejärjestelmä

21.9.2023

UPM:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustejärjestelmän perustamisesta (Restricted Share Arrangement) ja hyväksynyt rajoitetun osakepalkkio-ohjelman kaudelle 2024-2027 (Restricted Share Plan 2024-2027). Ohjelman myöntöjakso alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2024. Ohjelman sitouttamisjakso alkaa 1.1.2025 ja päättyy 31.12.2027. Ohjelman perusteella luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on 500 000 osaketta.

Press Release UPM

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton turvetuotantosuunnitelmat kaatuivat

21.9.2023

Itä-Suomen hallinto-oikeus on estänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliiton turvetuotantosuunnitelmat ainakin toistaiseksi. Maakuntaliitto haluaisi aloittaa turpeen tuotannon muutamilla soilla, jotta Ilomantsin aktiivihiilitehdas saisi raaka-aineita. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri valitti hallinto-oikeuteen turvetuotantosuunnitelmat mahdollistavasta maakuntakaavasta. Hallinto-oikeus arvioi, että erityisten luonnonarvojen selvittäminen oli jäänyt maakuntaliitolta paikoin puutteelliseksi, joten se kumosi kaavan niiltä osin, jotka koskevat turvetuotantoa luonnontilaisuusluokkaan 2 kuuluvilla soilla.

YLE Uutiset

Mykkänen: Metsien hakkuut aurinkovoiman tieltä ovat ongelma

22.9.2023

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) toteaa metsien hakkuun aurinkovoiman tieltä olevan ongelma etenkin periaatteellisesta näkökulmasta. Asia tunnistetaan hallitusohjelmankin tasolla. Parhaillaan tehdään mm. vaikutusarviointia maankäytön muutosmaksusta. Kategoriset kiellot eivät olisi Mykkäsen mukaan hyvä ratkaisu. Ympäristöministeriön johdolla laaditaan opasta kunnille ja ELY-keskuksille aurinkovoimapuistojen kaavoituksen ja lupamenettelyn tueksi.

Turun Sanomat

Ilmastorahaston Neste-osakkeet takaisin valtion suoraan omistukseen

21.9.2023

Hallitus oikeutti 21.9.2023 työ- ja elinkeinoministeriön hankkimaan Ilmastorahasto Oy:n 8,31 prosentin omistusosuuden Neste Oyj:n osakkeista takaisin valtion suoraan omistukseen. Osakkeet, yhteensä 63 894 123 kappaletta, siirretään valtiolle samalla arvolla kuin ne siirrettiin alun perin yhtiölle ilman rahavastiketta. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Nesteen osakkeiden osingot jaetaan valtioneuvoston kanslialle. Mahdolliset osakkeiden myyntitulot tuloutuvat jatkossa suoraan valtion budjettitalouteen.

Press Releae TEM

Fingrid ja Kraftnät Åland hakevat lisäaikaa ratkaisuehdotuksen toimittamiseen

21.9.2023

Fingrid ja Kraftnät Åland ovat hakeneet kansallisilta sääntelyviranomaisilta lisäaikaa ratkaisuehdotuksen toimittamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseksi. Fingrid valitti ACERin syksyllä 2022 antamasta velvoitepäätöksestä ACERin valituslautakunnalle marraskuussa 2022, mutta valituslautakunta ei ole antanut asiassa vielä ratkaisua. Lisäaikapyynnön perusteena on ACERin valituslautakunnan käsittelyn viivästyminen, ja pyydetty lisäajan määrä on sidottu valituslautakunnan päätöksen vastaanottamiseen.

Press Release Fingrid

Ruotsi: Vattenfall Eldistribution rekrytoi uusia työntekijöitä

14.9.2023

Ruotsalainen sähkönjakeluyhtiö Vattenfall Eldistribution on rekrytoinut noin 270 uutta työntekijää marraskuun 2022 jälkeen, jolloin yhtiö ilmoitti rekrytoivansa 600 uutta työntekijää vuoteen 2024 saakka. Syyskuussa 2023 rekrytoidaan yhteensä 115 uutta työntekijää, yhtiö kertoo.

Energinyheter

Ruotsi: Ministeri järjestää energiapoliittisen kokouksen

19.9.2023

Ruotsin elinkeinoministeri Ebba Busch on kutsunut koolle energiapoliittisen kokouksen, jossa on mukana kaikki eduskuntapuolueet yritysten edustajien lisäksi. Busch korostaa rakentavien ehdotusten tarvetta luotettavalle sähköntoimitukselle ja fossiilivapaan sähkön lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen. Tavoitteena on sisällyttää ehdotuksia hallituksen joulukuussa 2023 esittämään energiapoliittiseen suuntaviivoja koskevaan esitykseen. Sanomalehti Dagens Industri (Di) on raportoinut, että mukana ovat rautamalmiyhtiö LKAB:n energia- ja ilmastojohtaja Stefan Savonen, Johan Svenningsson, Energiayhtiö Uniper Swedenin toimitusjohtaja, autovalmistaja Scanian latausratkaisuista ja infrastruktuurista vastaava Magnus Höglund, metsäyhtiö Holmenin toimitusjohtaja Henrik Sjölund ja energiayhtiö Vattenfallin tuotanto-liiketoiminta-alueen johtaja Torbjörn Wahlborg.

Dagens Industri

Tanska: Rambøll Global Offshore Wind Alliancen uusi jäsen

19.9.2023

Tanskalainen suunnittelukonsultti Rambøll on liittynyt Global Offshore Wind Alliancen (GOWA) jäseneksi. Allianssin tavoitteena on tukea merituulienergian nopeampaa kehitystä maailmanlaajuisesti. Sen perustivat Tanskan hallitus, Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö (IRENA) ja Global Wind Energy Council (GWEC). Allianssi yhdistää tällä hetkellä 14 maata ja tuulienergia-alan avaintoimijoita yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi vähintään 380 GW:n offshore-tuulivoimakapasiteetin saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä ja 2 000 GW:n vuoteen 2050 mennessä.

Energiwatch

Tanska: Cerius investoi verkkoon Ringstedissä

19.9.2023

Tanskalainen verkkoyhtiö Cerius on ilmoittanut investoivansa yli 150 miljoonaa Tanskan kruunua (20,02 miljoonaa dollaria 22,14 miljoonaa dollaria) uusiin kaapeleihin ja muuntajiin Ringstedissä. Investointi sisältää sekä maa-alueet, muuntoasemat ja infrastruktuurin vahvistamiseen tarkoitettujen komponenttien hankinnan. Toimitusjohtaja Jens Fossar Madsen sanoo, että sähköverkko on ratkaisevan tärkeä vihreälle siirtymiselle, koska siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista vain lisää yhteiskunnan sähköistämistä. Cerius ja tytäryhtiö Radius tutkivat niin monia uusia projekteja vuoteen 2030 asti, että sähköverkkoon investoidaan kaksinumeroinen miljardi Tanskan kruunua.

Energiwatch

Norja: saamelaisparlamentti kehottaa YK:ta ottamaan esille aiheita

18.9.2023

Saamelaiskäräjät kehottaa YK:ta ottamaan esille aiheita, jotka liittyvät Norjan alkuperäiskansojen oikeuksien käsittelyyn. Syynä on se, että Norjan viranomaiset eivät tulkitse oikeuksia samalla tavalla kuin saamelaiskäräjät. Ajankohtaisia ​​aiheita ovat tuulipuiston kehittäminen Fosenissa ja Equinorin LNG-laitoksen sähköistäminen Melkøyalla. Tuulipuisto sijaitsee porolaidunalueella, ja Norjan korkein oikeus julisti toimiluvan mitättömäksi lähes kaksi vuotta sitten. Sähköistyshankkeen katsotaan rikkovan neuvotteluvelvollisuutta.

Nationen

Norja: Havframin toimitusjohtaja kommentoi offshore-tuulivoiman haasteita

20.9.2023

Norjalaisen Havframin toimitusjohtaja Ingrid Due-Gundersen on kommentoinut viimeaikaista offshore-tuulienergian kritiikkiä. Hän sanoo, että käyttöön otetut merituulipuistot toimivat pääosin odotusten mukaisesti. Se ei ole huono asia suhteellisen nuorelle toimialalle, hän lisää. Merituuliturbiinien koon kasvun lisäksi yleiset inflaatio- ja toimitusketjun kapasiteettihaasteet ovat heikentäneet projektien kannattavuutta. Useat toimijat ovat yrittäneet neuvotella kehitysehdot uudelleen viranomaistensa kanssa. Ingrid Due-Gundersen sanoo, että aluksi tarvitaan viranomaisten tukea, mutta mainoksia, joiden on oltava kannattavia pitkällä aikavälillä.

Finansavisen

Norja: Tutkijat suosittelevat vesivoimaloiden parantamista

21.9.2023

PotOUt-nimisessä hankkeessa tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että tehokkain ja sensitiivisin tapa lisätä sähköntuotantoa vesivoimalähteistä Norjassa on päivittää ja laajentaa olemassa olevia laitoksia parhaillaan kehitetyillä valuma-alueilla. Tutkijat uskovat myös, että fiksuinta on lisätä tuotantokapasiteettia. Norjan vesivoiman älykkäämpi hyödyntäminen edistää luonnonsuojelua, parantaa energian saantia ja lisää tuloja.

SINTEF (in English)

Sitra: Arkisia esimerkkejä muutoksen tekemisestä

19.9.2023

käytössä. Me...

Sitra (Blog)