logo logo logo

Sanna Kytömäestä Haminan Energian toimitusjohtaja

3.12.2022

Hamina Energia Oy:n toimitus­johtajaksi on nimitetty DI, KTM Sanna Kytömäki. Hän aloittaa tehtävässä maa­ liskuun alussa, ja siirtyy Haminan Energialle Hyvinkään Lämpövoiman toimitusjohtajan tehtä­västä.

Kymen Sanomat (E-edition)

Äänekosken ekoajattelu näkyy myös teoissa

3.12.2022

Äänekoskella esimerkiksi energianku­lutusta on saatu laskuun muun muassa uudistamalla rakennuskantaa energiatehokkaammaksi. Uudiskohteet on liitetty kaukoläm­pöverkkoon, jos mahdollista. Kaupungin omistaman Äänekosken Energia Oy:n kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan puupohjaisilla paikalli­silla polttoaineilla.

Keskisuomalainen | Keskisuomalainen (E-edition)

Tutut kertovat, mikä Mikkelin uusi kaupunginjohtaja on miehiään

4.12.2022

Mikkelissä Janne Kinnusta häntä odottaa akuut­ti talouskriisi, ja heti vuoden alussa Mikkelin on tehtävä päätös, miten kaupun­ki hoitaa kymmenien miljoonien eurojen alijäämät taseestaan. Mie­tittävänä on erityisesti Etelä-Savon Energian kohtalo. Viitasaarelaiset arvi­oivat taloushaasteiden sopivan Kin­nuselle, ja Viitasaaren talous on pysynyt hyvissä kantimissa Kin­nusen kauden aikana.

Länsi-Savo (E-edition)

Tuusulalaisen Kaijan varoituskellot soivat, kun tekstari lupasi rahaa tilille

4.12.2022

Huija­rit ovat voivat esiintyä esimerkiksi Ke­ravan Energian nimissä. Yh­tiö muistuttaa, että Keravan Energia, Sipoon Energia tai Uudenmaan verkonraken­nus kertovat selkeästi keitä ovat, jos ottavat yhteyttä. Myös sähkösopimuksiin liittyviä hui jausyrityksiä on ollut liikkeellä, ja niistä Keravan Energia on varoittanut.

Keski-Uusimaa (E-edition)

Ota nämä asiat huomioon sähkökatkon lähestyessä

4.12.2022

Kannattaa muun muassa seurata tie­dotusvälineitä ja varmistaa, että omat tiedot ovat ajan ta­salla Nurmijärven Sähköllä.

Iisalmen Sanomat (E-edition)

Tietoa sähkökatkoista

5.12.2022

Pääkirjastolla järjestetään kaksi tilaisuutta sähkökatkoihin varautumisesta. Seinäjoen Energialta, Vaasan Sähköltä ja Kokkolan Energialta saadaan esimerkiksi katsaus siitä, voidaanko sähkökatkoista varoittaa ajoissa.

Kyrönmaa (E-edition, PDF) | Pohjankyrö (E-edition, PDF)

Kotkan Energia alkaa rakentaa kaukolämpöä Ristinkalliolle

5.12.2022

Kotkan Energia laajentaa kau­kolämpöverkkoa Ristinkalliol­le. Investointipäätöksen taustal­la on poik­keuksellisen suureksi kasvanut kaukolämmön kysyntä. Laajentumisesta järjestetään asukastilaisuus Otsolan koululla 11. joulukuuta.

Kymen Sanomat (E-edition)

Haminan torikamera saatiin vihdoin toimimaan

5.12.2022

Aiempi livekamerasopimus Haminan Energian kanssa purettiin, kun yhtiö myi valokuituverkkotoimintansa Täyskuidulle. Uusien sopimusten tekoon kului pitkä aika.

Kymen Sanomat (E-edition)

Sähköyhtiöistä satelee tutkinta­pyyntöjä

5.12.2022

Tur­ku Energia-Åbo Energistä, Helenistä, KSS Energiasta, Seinäjoen Energiasta, Omavoimasta, Naantalin Energi­asta ja Tampereen Sähkölai­toksesta tehdyt tutkinta­pyynnöt koskevat toimitusvelvollisen tuotteen hinnan kohtuullisuutta. Samaten Fortum Marketsia, Oomia, Värettä, Keravan Energiaa, Vattenfallia ja Lumme Energiaa koskevat pyynnöt liittyvät edellä mainittuun syyhyn, mutta niissä on mainittu erik­seen pörssisähkösopimus. Energiavirastoon on jätetty myös verkonhal­tijoita koskevia tutkinta­pyyntöjä Herrfors Nät-Verkosta, Pori Energia Sähköverkosta, Elenia Verkosta, Alva Sähkö­verkosta ja Tampereen Säh­köverkosta.

Ilta-Sanomat (E-edition)

Katso, millaisia hintoja sähkön siirrosta nyt peritään

5.12.2022

Energiaviraston mukaan 11 sähkönsiirtoyhtiötä on nostanut siirtohintojaan vuonna 2022. Kaksi yhtiötä aikoo korottaa hintojaan vuoden 2023 alussa. Lehtimäen Sähkö ja Imatran seudun sähkönsiirto ovat nostaneet hintoja 8 %, Koillis-Satakunnan sähkö 6 %, Verkko Korpela 5 % ja Iin Energia 5 %. Sähköyhtiöistä 12 on laskenut siirtohintojaan vuonna 2022. Lappeenrannan Energiaverkolla lasku on ollut 14 %, Alva Sähköverkolla 10 %, Oulun Energia Sähköverkolla 9 %, Paneliankosken Voimalla 9 %, LE-Sähköverkolla 7 % ja Porvoon Sähköverkolla 7 %.

Ilta-Sanomat - IS Taloussanomat - IS Digitoday | Ilta-Sanomat (E-edition)

Fennovoima snart i finländsk ägo igen

4.12.2022

Voimaosakeyhtiö SF med även Herrfors och Jakobstads Energi, Suomen Voima och Katternö Kärnkraft som delägare äger idag 97 procent av aktierna i Fenno­voima. Voimaosakeyhtiö SF:s vd Matti Suurnäkki säger att Fennovoima nu fokuserar på att kontrollera och förvalta anläggningsplatsen och att försvara sig mot krav som ställs på Fennovoima.

Vasabladet | Vasabladet (E-edition) | Österbottens Tidning | Österbottens Tidning (E-edition)

Helen korvaa fossiilisia tuotantotapoja 2 000 MW:n edestä

2.12.2022

Energiayhtiö Helen kertoo, että sen hallituksen päätösten mukaisesti se tulee lähivuosina rakentamaan yli 2 000 MW fossiilisen energiatuotannon korvaavaa tuotantokapasiteettia. Tuulivoimainvestointien myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan ison osan sähköntuotannosta vuonna 2025, jolloin yhtiö arvioi sen kokonaistuotannosta yli 90 %:n olevan päästötöntä. Lämmön osalta kivihiileen perustuvaa tuotantoa korvataan tekemällä lisäinvestointeja erilaisia hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntäviin lämpöpumppuihin ja sähkökattiloihin sekä energian varastoinnilla ja kestävällä bioenergialla.

Press Release Helen

Fortum julkaisee edunvalvonnan eettiset ohjeet

2.12.2022

Fortum on julkaissut edunvalvonnan eettiset ohjeet, jotka määrittävät yhtiön edunvalvonnan käytäntöjä ja ulkoisten sidosryhmäsuhteiden hallintaa. Ohjeisiin kuuluu mm. se, että Fortum noudattaa kaikkia toimintaansa liittyviä kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja, määräyksiä ja sopimuksia kaikissa toimintamaissaan. Lisäksi Fortum kertoo olevansa aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa ja pyrkii edistämään avointa, läpinäkyvää ja kaksisuuntaista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

Press Release Fortum

Hyötytuuli rakentaa Siikajoelle 38 tuulivoimalan puiston

2.12.2022

Suomen Hyötytuuli rakentaa 38 voimalan tuulipuiston Siikajoelle Pohjois-Pohjanmaalle. Investointi on arvoltaan noin 330 milj. euroa. Puiston kokonaisteho on 243 megawattia ja vuosituotanto yli 700 gigawattituntia. Kun yhtiön nykyiset investointiprojektit valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä, sen kokonaistuotantokapasiteetti on 650 megawattia ja vuosituotanto yli 1 900 gigawattituntia. Hyötytuuli on tehnyt sopimuksen 38 Vestaksen turbiinin (tyypiltään V162-6.2 MW) toimittamisesta. Voimaloista 34 liitetään Elenian ja neljä voimalaa Fingridin sähköverkkoon. Rakentamisvaihe alkaa loppuvuodesta 2022 ja Siikajoen tuulipuisto otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana.

Press Release Suomen Hyötytuuli

Caruna on teknisesti varautunut sähköpulaan

4.12.2022

Sähköpulan takia Suomessa saatetaan joutua järjestämään kiertäviä sähkökatkoja. Caruna on teknisesti varautunut sähköpulaan. Carunan johtaja Jörgen Dahlqvist sanoo, että sähköjen katkaiseminen ei ole teknisesti suuri ongelma. Jos sähkökatkoja tulee, varmasti jonkun mielestä ne on väärin toteutettu. Carunalla on oma listansa siitä, mitkä tahot ovat kriittisiä sähkönsaannin suhteen. Viranomaisten lista voi näyttää erilaiselta.

Hufvudstadsbladet (E-edition)

Pohjoismaiset pankit rahoittaneet fossiilienergiaa Pariisin sopimuksen jälkeen

5.12.2022

Kansalaisjärjestöjen raportin mukaan kymmenen pohjoismaista pankkia on rahoittanut fossiilisia polttoaineita noin 89,7 mrd. eurolla vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen laatimisen jälkeen. Pankeista suurin fossiiliyhtiöiden luotonantaja heinäkuun 2020 ja kesäkuun 2022 välillä oli norjalainen DNB ja toiseksi suurin SEB. Nordea oli listauksessa kolmantena ja Danske Bank neljäntenä. Eniten rahoituksesta olivat hyötyneet Aker BP, Lundin Energy ja Fortum. Fortum oli pankkien suurin hiilivoimaa tuottava asiakas Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen.

Kauppalehti

KSS Verkko ei peri verkkopalvelujen perusmaksua tammi-helmikuussa 2023

2.12.2022

KSS Verkko ei aio periä asiakkailtaan verkkopalvelujen perusmaksua tammi-helmikuussa 2023. Kerrostalohuoneistossa säästö on keskimäärin 13 euroa ja sähkölämmitteisessä pientalossa 58 euroa. Koko vuoden verkkopalvelumaksu tulee laskemaan keskimäärin 5 %. Laskutusmuutos johtuu kantaverkkosiirron kustannusten laskusta.

Kouvolan Sanomat

Sähkölaskut aiheuttavat ahdinkoa talvella 2022-23

4.12.2022

Takuusäätiö arvioi, että talvi 2022-23 tulee paljastamaan monenlaista ahdinkoa, joka aiheutuu sähkölaskuista. Avuntarvitsijoiden määrä tulee kasvamaan kelien kylmetessä ja sähkön hinnan noustessa. Johtaja Minna Mattilan mukaan helpotukset sähkölaskuihin ovat melko pieniä. On todennäköistä, että sähkölaskuja maksetaan luotolla yhä useammin. Avuntarvitsijoiden määrä noussee lähikuukausina.

Helsingin Sanomat (E-edition)

Kysely: Sähkön hinnalla vain pieniä vaikutuksia 79 %:lle suomalaisista

3.12.2022

Iltalehden Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan 79 %:lle suomalaisista sähkön hinnalla on vain pieniä vaikutuksia talvella 2022-23. 37 %:lle sähkön hinnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ja 42 %:lla sähkön hinta vaikuttaa jonkin verran kotitalouden pärjäämiseen. Ydinmaaseudulla oli eniten sellaisia, jotka joutuvat luopumaan elämänmuodostaan sähkön hinnan takia (7 %). Kaupunkien keskusta-alueella asuvista 44 %:lle sähkön hinnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen sanoo, että inflaatio kohtelee erittäin epätasaisesti eri kansalaisryhmiä.

Iltalehti (E-edition)

Sähkön tuottajien ja myyjien ylimääräinen voittovero lausuntokierrokselle

3.12.2022

Sähköä myyville ja tuottaville yrityksille tulee ylimääräinen 33 %:n vero, joka maksetaan sähköliiketoiminnan tuloksesta. Vero on lähetetty lyhyelle lausuntokierrokselle perjantaina 2.12.2022. Veroa on määrä maksaa tuloksesta, joka ylittää 5 %:n suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen pääoman määrästä. Veroa pitäisi maksaa koko vuoden 2023 tuloksesta kertaluontoisesti. Vero koskee myös öljyalaa.

Helsingin Sanomat (E-edition)

Sähköalan voittoveron tuotto olisi arviolta 0,5-13, mrd. euroa

2.12.2022

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, joka koskee sähköalan yritysten voittojen leikkaamista väliaikaisesti. Vero on tarkoitus saada voimaan vuoden 2023 alussa. Veron tuotto kertyy valtiolle vuonna 2024. Verotuotto on arviolta 0,5-1,3 mrd. euroa. Ministeriön mukaan verotuoton suuruutta on kuitenkin vaikea ennustaa.

Savon Sanomat

Fingridin sähköpulaa ehkäisevässä ringissä kymmenkunta toimijaa

2.12.2022

Fingrid on kertonut ottavansa käyttöön uuden työvälineen sähkökatkojen ehkäisemiseksi. Sähköjärjestelmän tukimenettelyyn on ilmoittautunut jo kymmenkunta toimijaa, ja niiden yhteenlaskettu enimmäisjoustokyky on noin 200 MW. Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo, että potentiaalia olisi 500 MW:iin. Hänen arvionsa mukaan tästä saadaan "loviisallinen". Kun mukaan lasketaan Meri-Porin voimalan tuotanto, energian säästäminen ja Fingridin tukijärjestelmä, sähkön joustokyky on melkein 1 500 MW. Siihen nyt tähdätään. Sähköpulaa ehkäisevässä ringissä ovat mukana mm. S-ryhmä ja Metsä Group.

Kauppalehti

Sähkön riittävyyteen liittyy riskejä Euroopassa

2.12.2022

ENTSO-E:n selvityksen mukaan sähkön riittävyyteen liittyy riskejä Euroopassa. Pohjoismaissa riskejä on Suomessa, Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa. Valtaosan talvesta sähköä riittää Pohjoismaissa hyvin, mutta selvityksessä on huomioitu myös sähkön riittävyyttä heikentäviä tapahtumia. Esimerkiksi merkittävät vikaantumiset voimalaitoksissa tai siirtoyhteyksissä voivat johtaa sähköpulaan. Todennäköisyys pitkittyneelle sähköpulatilanteelle on pieni. Selvityksessä on lisäksi tarkasteltu epäsuotuisaa skenaariota, jossa mm. Olkiluoto 3:n sähköntuotannon jatkuminen sekä Ringhals 4:n huolto viivästyvät talvikauden yli. Kehityskulut lisäävät sähköpulan todennäköisyyttä.

Press Release Fingrid

Yritysten investoinnit kasvoivat 26,2 % heinä-syyskuussa 2022

2.12.2022

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2022 heinä-syyskuussa 26,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Huhti-kesäkuussa 2022 investoinnit kasvoivat 25,3 % ja 23,7 % vuoden 2022 tammi-maaliskuussa. Heinä-syyskuussa 2022 investoinnit kasvoivat eniten sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto-jäähdytysliiketoiminta-alalla, 60,9 % vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Investoinnit laskivat eniten toimialoilla kemianteollisuus, 5,8%, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 5,7 % vuodentakaiseen verrattuna.

Press Release Tilastokeskus

Sähköntuotanto Suomessa on ollut vain reilut 8 000 MW

1.12.2022

Suomen sähköntuotanto on ollut viime päivinä vain hieman yli 8 000 megawattia, vaikka tuotantokapasiteetti on ilman Olkiluoto 3:a yli 11 000 MW. Fingridin johtajan Tuomas Rauhalan mukaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksista tulevaa sähköntuotantoa on markkinoilla suhteellisen vähän eli yli 3 000 MW, kun kokonaiskapasiteetti on 5 000 MW. Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaavan johtajan Pekka Salomaan mukaan tuotantoa ei lisätä, koska mm. kaukolämmön polttoaineista on niukkuutta. Niitä halutaan säästää, jotta pulaa ei syntyisi.

YLE Uutiset

Arvio: Suomessa pulaa sähköstä 0,2-11 tunnin ajan talvella 2022-23

2.12.2022

ENTSO-E:n mukaan Suomen tehovajeen odotusarvo on parhaaseen arvioon perustuvassa skenaariossa alle 0,2 tuntia ja epäsuotuisassa skenaariossa 11 tuntia talvella 2022-23. Suomessa olisi siis odotettavissa pulaa sähköstä näin monena tuntina. Fingridin johtajan Tuomas Rauhalan mukaan kyseessä on keskiarvo, jonka taustalta löytyy erilaisia markkinatilanne-, sää- ja vikaantumisskenaarioita. Tehovajelaskelmiin ei oteta mukaan sähkön säästämistä tai käytön ajoittamista.

Aamulehti

K-ryhmän sähkönkulutus laski 5 % edellisvuodesta lokakuussa 2022

2.12.2022

K-ryhmä käynnisti alkusyksystä 2022 laajat energiansäästötalkoot, joissa on mukana yli 1 300 kauppaa sekä lukuisia toimistoja ja varastoja. Toimenpiteet ovat alentaneet K-ryhmän sähkönkulutusta vuoden 2022 lokakuussa 2,7 GWh eli noin 5 % vuodentakaisesta. Säästetty sähkö vastaa noin 130 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta tai lähes 20 milj. ajokilometriä pienellä sähköautolla. Kauppojen uudistusten yhteydessä tehtävillä energiaremonteilla on myös huomattava vaikutus energiatehokkuuteen. Esimerkiksi hukkalämmön kierrättäminen alentaa K-Citymarketin kaukolämmön vuosikulutusta tyypillisesti noin 40-60 %.

Press Release K-ryhmä

Vaikuttaako sähkön säästäminen sähkön hintaan?

3.12.2022

Fortum on varoittanut asiakkaitaan tekstiviestillä siitä, että sähkön hinnat ovat korkeat viikolla 49/2022. Yhtiön mukaan kaikkien asiakkaiden kannattaa säästää sähköä, koska niin saadaan edistettyä hintavakautta. Myös muut yhtiöt ovat kehottaneet sähkönsäästöön, jotta sähkön hintaa saataisiin alennettua. Energiaviraston sähkömarkkinoista vastaavan johtajan Antti Paanasen mukaan sähkön vähittäismyyjille on haaste tietää, kuinka kulutus tulee reagoimaan hintatasoihin. Marraskuussa 2022 suomalaiset käyttivät sähköä 9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Paananen sanoo, että näin iso säästö otetaan huomioon kulutusennusteessa, mikä laskee hintoja.

Helsingin Sanomat (E-edition)

Consolis Parma ja LeaseGreen ovat tehneet yhteistyösopimuksen

4.12.2022

Consolis Parma ja LeaseGreen ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa energiatehokkuustoimenpiteitä Parmalla. Yhtiö tavoittelee päästöjensä pienentämistä 5 %:lla vuosittain ja niiden puolittamista vuoteen 2035 mennessä. Energian käytön tehostaminen betonielementtien tuotannossa ja kiinteistöissä on merkittävässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Press Release Consolis Parma

Lämmitysenergiasta voidaan säästää 10-20 % Leanheatin avulla

2.12.2022

Leanheat tekee kiinteistöjen tekoälyohjattuja lämmönsäätöjärjestelmiä, jotka ottavat huomioon mm. sisäilman lämpötilan ja sääennusteet. Pilvipalvelu on mahdollista yhdistää kaukolämpöyhtiöiden taustajärjestelmiin, jotta kysyntäjousto mahdollistuu. Energiaa voidaan siis käyttää edullisempaan aikaan. Yhtiön järjestelmä on 170 000 asunnossa. Yhtiön omistaa Danfoss. Lämmitysenergiasta voidaan säästää keskimäärin 10-20 % optimoimalla ilmanvaihdon ja lämmityksen järkevälle tasolle. Yhtiön asiakkaita ovat mm. Kojamo, Varma ja Asokodit.

Tekniikka & Talous (E-edition PDF)

Väylävirasto varautuu sammuttamaan maantievalaistusta sähköpulan uhatessa

2.12.2022

Väylävirasto varautuu siihen, että talven 2022-2023 aikana voidaan joutua tilapäisesti sammuttamaan osa maanteiden valaistuksesta mahdollisen sähköpulan estämiseksi. Tavoitteena on välttää sähköpula ja pakotetut sähkökatkot tilanteissa, joissa sähkön tuotanto ei riitä vastaamaan kysyntää. Mahdollisten sammutusten liikenneturvallisuusvaikutukset pyritään minimoimaan. Väylävirasto vastaa yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa noin 78 000 kilometristä maanteitä, joista noin 12 000 km on valaistu yhteensä 260 000 valaisimella.

Press Release Väylävirasto

HSY: Jäteveden lämmön talteenoton mahdollisuuksia on tutkittu

1.12.2022

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. HSY:n käynnistämässä yhteishankkeessa tutkittiin jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa. Lämmön talteenotto viemäriverkostossa ennen puhdistamoa pudottaa puhdistamolle tulevan jäteveden lämpötilaa eri tavoin riippuen siitä, paljonko ja missä kohtaa verkostoa lämpöä otetaan talteen ennen puhdistamoa. Maaperän lämmöllä on suuri vaikutus jäteveden lämpötilaan. Asiasta tarvitaan jatkoselvityksiä.

Press Release HSY

Sikla: Minikodissa kustannuksetkin pysyvät pieninä

2.12.2022

Sikla kertoo, että 50-60-neliöisissä minitaloissa on monia hankinta- ja asuinkustannuksiin liittyviä hyötyjä. Sikla valmistaa minikoteja tehtaassaan moduuleista, mikä pitää hankintahinnan kurissa. Minikoti mahtuu pienemmälle tontille, eikä energiaa huku ylimääräisten neliöiden lämmittämiseen. Lisäksi yhtiön minikoteihin kuuluu sähköjärjestelmän rinnalle kytkettävä aurinkoenergiajärjestelmä.

Press Release Sikla

Oulun Energialla oli sähkökatkos 3.12.2022

3.12.2022

Oulun Energian sähkönjakelussa on ollut katkos lauantaina 3.12.2022 Jäälin ja Kiimingin alueella. Katko koski aluksi 1 123 taloutta. Vika alkoi kello 15.09. Tunnin päästä sähköttä oli noin 400 taloutta. Yhtiön mukaan sähkökatko johtui rakenneviasta 20 kV keskijännitekaapelin kaapelipäätteessä.

YLE Uutiset

Vantaan Energialle lisää tuulisähköä Siikajoelta

2.12.2022

Vantaan Energian tuulivoimalla tuotetun sähkön määrän kasvu jatkuu Suomen Hyötytuulen tehtyä investointipäätöksen Siikajoen tuulipuiston rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle. Vantaan Energian osuus Siikajoen tuulipuistosta on 12,5 %. Vantaan Energia tuottaa tuulivoimaa osakkuusyhtiöidensä Suomen Hyötytuulen ja EPV Energian kautta. Vuonna 2022 Vantaan Energian tuulisähköntuotannon ennustetaan kasvavan noin 30 %. Tuulisähköntuotanto tulee olemaan noin 200 gigawattituntia.

Press Release Vantaan Energia

Tuulivoimakuntien verkostosta tehtiin valitus oikeuskanslerille

2.12.2022

Suomen tuulivoimakuntien verkosto on perustettu syyskuussa 2022. Verkoston jäseninä on kunnanjohtajia kunnista, joihin on suunnitteilla tai rakennettu tuulivoimaa. Pelastetaan Suomen Luonto ry ja kolme yksityishenkilöä on valittanut verkostosta valtioneuvoston oikeuskanslerille, koska katsovat tuulivoimakuntien verkostoon kuulumisen vaarantavan kunnanjohtajan riippumattomuuden. Verkoston puheenjohtaja, Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala sanoo, että Suomen Tuulivoimayhdistyksellä on muodollinen rooli verkostossa. Herralan mukaan verkoston puheenjohtajuus ei vaaranna hänen omaa riippumattomuuttaan.

Itä-Häme

Alva investoi tuulivoimaan Siikajoella Suomen Hyötytuulen kautta

2.12.2022

Alva investoi Suomen Hyötytuulen kautta tuulivoimaan Siikajoella. Alvan toimitusjohtajan Tuomo Kantolan mukaan yhtiön tuulisähkökapasiteetti kasvaa noin 60 %. Kun yhtiön meneillään olevat hankkeet valmistuvat, Alvan tuulisähkötuotanto vastaa 12 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkön kulutusta vuodessa.

Keskisuomalainen

TVO eteni OL3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvittämisessä

2.12.2022

TVO on edennyt Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvittämisessä. Yhtiö on saanut valmiiksi syöttövesipumpun halkaistun juoksupyörän laboratoriotutkimukset ja selvitykset tarkasta käyttöhistoriasta. Tutkimustuloksia analysoidaan yhä. Vaikutukset OL3:n reaktorin käyttöönottoaikatauluun voidaan arvioida vasta sitten, kun selvitystyöt valmistuvat.

YLE Uutiset

Jyrkän Energiaturve käyttää tuhkaa vanhojen turvesoiden lannoittamiseen

2.12.2022

Jyrkän Energiaturve Oy on aloittanut Savon Voiman laitosten tuottaman tuhkan käytön vanhojen turvesoiden maaperän laadun parantamiseksi. Lannoittamisella edistetään metsien kasvua. Jyrkän Energiaturve toimittaa polttoainetta lämpö- ja voimalaitoksille ja saa tuhkaa takaisin. Tuhkaa aiotaan käyttää vanhojen turvetuotantoalueiden metsitykseen.

Savon Sanomat

Helsingin Mylly kompensoi vuoden 2021 hiilipäästöjään kotimaassa

4.12.2022

Helsingin Mylly kertoo, että sen vuoden 2021 yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt olivat 120 CO2e, mikä vastaa noin 10 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä. Toimitusjohtaja Niklas Kumlinin mukaan liiketoiminnan scope 1-2 päästöt kompensoitiin suomalaisilla metsäpohjaisilla hiilinieluilla, ja scope 3 päästölähteitä on tunnistettu ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi tutkitaan parhaillaan. Päästöjä on vähennetty mm. siirtymällä kaikissa tuotantolaitoksissa uusiutuvan energian käyttöön sekä investoimalla Vaasassa omaan biovoimalaitokseen.

Press Release Helsingin Mylly

Fingridiltä Ukrainaan sähköverkon korjaamiseen tarvittavia varaosia

3.12.2022

Fingrid lähettää sähköverkon korjaamisessa käytettäviä varaosia Ukrainalle. Yhtiö on saanut Ukrainalta pyynnön ENTSO-E:n kautta. Maassa on kärsitty laajoista sähkökatkoista, koska Venäjä on tuhonnut maan energia-infrastruktuuria. Fingridin toimituksessa on mm. sähköasemien laitteita, kuten virtaa mittaavia virtamuuntajia ja verkkoa suojaavia suojareleitä. Lähetettävät osat ovat Suomessa purettavilta asemilta peräisin. Muuten ne olisivat menneet kierrätykseen. Laitteet saataneen liikkeelle tammikuussa 2023.

Helsingin Sanomat (E-edition)

Nitorilta uusi Virtanen.ai-palvelu

2.12.2022

Nitor on avannut uuden, kaikille avoimen palvelun sähkön kulutuksesta. Nitorin data-analyytikot ovat nyt kehittäneet kaikille avoimen, maksuttoman työkalun, joka tarjoaa huomattavasti muita tarkempaa tietoa siitä, mikä kodissa sähköä kuluttaa. Virtanen.ai-palvelu hyödyntää tekoälyä. Sen avulla saa mm. selville, kuinka paljon rahaa säästyisi vaikkapa ajoittamalla isojen kodinkoneiden käyttöä edullisempiin ajankohtiin.

Press Release Nitor

Keskustan vastustus pudotti luonnonsuojelulaista pois myös purojen suojelun

2.12.2022

Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat äänestivät ympäristövaliokunnassa vesilain luontotyyppilisäykset pois ympäristönsuojelulaista. Samalla hallituksen esityksestä poistettiin myös puroille, lähteiköille ja kalkkilammikoille esitetty suoja. Yleinen varovaisuusperiaate laimennettiin epämääräisempään muotoon. Metsälaki suojaa purojen lähiympäristöjä, mutta myös itse puro olisi haluttu lisätä vesilakiin, jotta itse vesiympäristö eli purouoma olisi saanut suojan.

Helsingin Sanomat

Fingrid jatkaa Aurora Linen rakentamista Ruotsiin v. 2023

2.12.2022

Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Aurora Line -voimajohdon rakentamisen jatkamisesta edelleen Suomen ja Ruotsin rajalle sekä osallistumisesta Ruotsin puolelle rakennettavan voimajohto-osuuden kustannuksiin. Kokonaisuudessaan Aurora Line valmistuu vuonna 2025. Vuonna 2023 alkaa voimajohdon rakentaminen Tornion Viitajärven sähköasemalta Ruotsiin Messauren sähköasemalle. Suomen puolelle rakennetaan 47 kilometriä pitkä voimajohtoyhteys Viitajärveltä Ylitornioon Vuennonkoskelle. Ruotsin puoleiset rakentamistyöt käsittävät 180 kilometriä voimajohtoa Vuonnonkoskelta Messaureen sekä Messauren sähköaseman ja Isovaaran sarjakondensaattoriaseman laajennuksen. Aurora Line on Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteishanke.

Press Release Fingrid

Savon Voima ja MPY yhteistyöhön valokuituyhteyksien tarjoamisessa

1.12.2022

Savon Voiman säävarman verkon rakentamisen yhteydessä on asennettu myös valokuituyhteyksiä. MPY ja Savon Voima ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka koskee valokuituyhteyksien kehittämistä. Savon Voiman asentamaa valokuitukaapelia vuokrataan MPY:lle. Savon Voima osallistuu jatkossakin säävarman verkon toteutusalueilla MPY:n kanssa valokuituhankkeiden suunnittelemiseen ja rakentamiseen.

YLE Uutiset

Enersense sai 26 milj. euroa vaihtovelkakirjalainalla

2.12.2022

Enersense on saanut päätökseen 26 milj. euron suuruisen senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen. Tuote erääntyy 15.1.2027. Yhtiö aikoo käyttää saatavat nettovarat yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin ja investointeihin.

Kauppalehti

Ursula von der Leyen: Japan is an energy partner we can count on

3.12.2022

Japan is an energy partner we can count on. Following agreements with 🇪🇬🇰🇿🇳🇦, I welcome the start of a 🇪🇺🇯🇵 partnership on hydrogen, to boost innovation and create a global hydrogen market ...

Twitter (in English)

Ursula von der Leyen: The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.

3.12.2022

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly. It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies ...

Twitter (in English)

Ursula von der Leyen: With the #EUGreenDeal and the #InflationReductionAct, the EU and the US are modernising their economies

4.12.2022

With the #EUGreenDeal and the #InflationReductionAct, the EU and the US are modernising their economies and addressing climate change, the biggest challenge of our time. Yet the IRA is also raising ...

Twitter (in English)

Kokkolan Energia: Kokkolan Energia - Kokkolan Energiaverkot jättää perimättä 30% siirron

2.12.2022

verkot Oy:n asiakkailta 1.1.202...

Facebook (in Finnish)

Utelias: @TLinnaluoto @jlehtira @AtteKaleva @vihreat Kaukolämpö tuotetaan hajautetusti monipuolisessa verkossa

3.12.2022

tuotetaan hajautetusti monipuolisessa verkossa mm hanketta ja biokaasua polttamalla. Näin uskoo vihreät elämästä v.2035. Minun uskomisella ei ole mitään tekemistä siihen mitä vihreät virallisissa energiavisioissaan määrittelevät. Itse olisin vi...

Twitter (in Finnish)

Panu Tuhkanen: Energiakriisin syyt lähtevät jo 90-luvun energia politiikastamme.

3.12.2022

politiikkaan. Ukrainan sota toi vain maton alla olleet ongelmat päivänvaloon....

Twitter (in Finnish)

Lauri Muranen: Millään muulla keinolla me ei metsiä pelasteta varmuudella.

3.12.2022

. Voi karkeasti jakaa kolmella sähkön tuotantokustannuksen. Millään muulla keinolla me ei metsiä pelasteta varmuudella. Ja se varmuus on s pointti....

Twitter (in Finnish)

Jussi Lepola: Tuolloin suunnitelma oli laittaa teollisuutta alasajoon

3.12.2022

ei riittäisi Suomessa mukaan lukien Venäjältä tuleva. Tuolloin suunnitelma oli laittaa teollisuutta alasajoon...

Twitter (in Finnish)

Hanna Sarkkinen: , että veron tuottoja käytetään korkeasta energian hinnasta kärsivien kuluttajien auttamiseksi ja

3.12.2022

n hinnasta kärsivien kuluttajien auttamiseksi ja toisaalta ukrainan auttamiseksi. Tämä talvi mennään päätetyillä ja toimeenpanossa olevilla tu...

Facebook (in Finnish)

Annika Saarikko: Ajankohtainen politiikka mm. luonnonsuojelu, energia ja hintojen nousu puhuttivat.

3.12.2022

n tuotantoa. Ne edistävät kaikki investointeja. Kestävän talouskasvun rakentamisen rinnalla on tehty järkevää ympäristöpolitiikkaa Keskustan...

Facebook (in Finnish)

Schoellhammer: EU:n itseaiheutettu energiakriisi

4.12.2022

n tuotanto ulkoistettiin maista samoile tahoille. Tämä myytiin ihmisille vihreänä siirtymänä, välivaiheena kunnes siirrymme aurinko- ja tuuliv...

Perussuomalainen (Blog)

Ihmiset kertoivat rohkeasti huolistaan mm. energian riittävyyden ja tulevaisuuden työllisyyspolitiikan

4.12.2022

n riittävyyden ja tulevaisuuden työllisyyspolitiikan suhteen. Kokoomuksen tiistaina paljastamat suunnitelmat työttömyysturvan leikkauksista korkean inflaation keskell...

Instagram (in Finnish)

Hepcom: @kari_risberg @ir_rkp Hintakatto, kaasun erottaminen sähköstä, suora valtion tuki, fossiilisten muotojen

4.12.2022

tehokkuuden tukeminen, ym.. Niitä asioita mitä muut maat tekee....

Twitter (in Finnish)

Jussi Tenhunen: CH4 on yhtä ilmastoystävällistä kuin kivihiili tai turve kun huomidaan siirron ja tuotannon päästöt.

5.12.2022

ntarpeemme VENÄLÄISELLÄ FOSSIILISELLA KAASULLA? Tämäkö on meidän suunnitelma? CH4 on yhtä ilmastoystävällistä kuin kivihiili tai turve kun hu...

Twitter (in Finnish)

greenlahti2021: Energiansäästö vaatii tekoja.

5.12.2022

nsäästön sudenkuopat. #ympäristöpääkaupunki #GreenLahti #Lahti2025 https://t.co/veTXfrV3nY https://t.co/KO4CE0iB...

Twitter (in Finnish)

Kadri Simson: The @ENTSO_E #WinterOutlook❄️ has been released today!

1.12.2022

The @ENTSO_E #WinterOutlook❄️ has been released today! The report provides an assessment of the security of the electricity supply for the upcoming winter season across the #EU🇪🇺 You can find the ...

Twitter (in English)

Uusi energiapolitiikka: Petri Paavolainen shared a link.

1.12.2022

Tässähän on siis kyse vain siitä että Fennovoiman taannoista n. parinsadan miljoonan euron osakepääomaa oli tappioiden kattamiseksi ensin alennettu tuleeko tuosta nyt peräti jotain 99%:ia - ja sitten tyhjän kassan tilkkeeksi tulevien "saattohoito" -kulujen kattamiseksi päätetty...

Facebook (in Finnish)

Uusi energiapolitiikka: Jari Ihonen shared a link.

2.12.2022

Vetyliikenteen puolella mielenkiintoinen uutinen kun Honda päätti kuitenkin vielä aloittaa uuden polttokennoautomallin valmistuksen, tällä kertaa USAssa. Tämä on henkilöautopuolella ensimmäinen lataushybridi...

Facebook (in Finnish)

Uusi energiapolitiikka: Kate Alhola shared a link

2.12.2022

Ansiokas analyysi Janne M. Korhoselta energiahuollon nykytilanteesta twitterin puolella. https://twitter.com/jmkorhonen/status/1597927954167627776... Lyhyenä yhteenvetona. Vaikka nyt haikaillaan lisää ydinvoimaa niin suurin syy siihen miksi lisää ei haluttu rakentaa oli halvat venäläiset fossiilit...

Facebook (in Finnish)

Lahden kaupunki: Lahdessa sijaitsevaan #taloyhtiö'ön asennettu lämmönvaihdin nappaa lämmön talteen jätevedestä ja tuo

1.12.2022

nsäästön. #Lahti #Canemure #ympäristöpääkaupunki #HiilineutraaliSuomi 📹 https://t.co/YDXlWtqFBU https://t.co/DeNq7PnIHL...

Twitter (in Finnish)

ePressi.com: Sähkönsäästö jatkunut marraskuussa - sähköjärjestelmän tuki -menetelmän operatiivinen käyttö alkaa: Hienot

1.12.2022

nsäästöstä jatkuvat. Marraskuun sähkönkulutus oli Suomessa yhdeksän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana ... https://t.co/q6fUEg4cvr...

Twitter (in Finnish)

Tomi Savolainen: Ja ei Helenin sähkön nostot vaikuta kiinteähintaisiin mitenkään.

2.12.2022

ön ja sähkön hintaa. Ja ei Helenin sähkön nostot vaikuta kiinteähintaisiin mitenkään. Päinvastoin vero laskee hintaa. Kuten esim abc latureissa....

Twitter (in Finnish)

Tiedätkö, miksi ja miten jokaisen tulisi osallistua energiansäästöön, miten sähkökatkokseen voi varautua

2.12.2022

nsäästöön, miten sähkökatkokseen voi varautua ja kuinka sähkökatkoksen aikana toi...

Instagram (in Finnish)

Mikko Juhola: Riikinvoima #Leppävirta on #kaukolämpö tuottava jätteenpolttolaitos kiitos #Varkaus edellä…

2.12.2022

tuottava jätteenpolttolaitos kiitos #Varkaus edellä…...

Twitter (in Finnish)

jani hautaluoma0️⃣g 🇫🇮 kaasulla⌚🇪🇺: @VilleTavio Miten voit rinnastaa jätteenpolttolaitokset kivihiilen ja turpeen kanssa?

2.12.2022

politiikka meni pieleen ja kaikki on sen syytä? Pidättekö ihmisiä oikeasti näin tyhminä?...

Twitter (in Finnish)

Uusi energiapolitiikka: Matti Hannula: Tilannekuva sähköstä 2022-2030

4.12.2022

Kasasin tähän paketin siitä miltä sähkön saatavuus näyttää tällä vuosikymmenellä. Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto: Isot kaupungit ovat investoineet uudet laitokset, kohta helsinki myös kunnossa....

Facebook (in Finnish)

Uusi energiapolitiikka: Marko Särkkä shared a link.

3.12.2022

Mitä mieltä Helenin visioista? Digitaalisia kaksosia, sähkökattiloita? Kaukolämpöverkossa on varmasti optimoitavaa paljonkin ja mutta käytännön temput ja miten ne tehdään...

Facebook (in Finnish)