logo logo logo

Yhdysvalloissa kehitettiin vedyllä toimiva vastamäntämoottori

12.04.2024

Yhdysvalloissa Argonnen laboratorio ja teollisuusyritys Achates Power ovat osoittaneet, että on mahdollista käyttää vastamäntämoottoria vedyllä, mikä voisi osoittautua soveltuvaksi raskaaseen liikkuvuuteen. Vastamäntämoottori on 2-tahtinen polttomoottori, jossa kaksi mäntää toimii vuorotellen samassa sylinterissä muuttaakseen sylinterin keskellä olevan palotilan tilavuutta. Vetyyn erikoistunut Argonnen laboratorio on kehittänyt yksisylinterisen vastamäntämoottorialustan.

Sähkömarkkinalakia uudistava työryhmä helpottamaan sähköntuottajien ja teollisuuden investointien verkkoliityntöjä

12.04.2024

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen sähkömarkkinalain uudistamiseksi lisääntyvän sähköntuotannon ja kasvavien kulutuksen kuormien integroimiseksi kantaverkkoon ja suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Työryhmän tulee luovuttaa ehdotuksensa ministeriölle marraskuun loppuun mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Arto Rajala työ- ja elinkeinoministeriöstä, ja sihteereinä erityisasiantuntija Katariina Särkänne työ- ja elinkeinoministeriöstä ja juristi Fanny Hovi Energiavirastosta.

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ilmalämpöpumpun kustannuksia vammaispalvelulain mukaisena taloudellisena tukitoimena

12.04.2024

Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavalle lapselle oli haettu vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukea kodin tupakeittiöön asennetun ilmalämpöpumpun hankintakustannuksiin. Lapsen kotona oli kesäisin hyvin lämmin, joka lisäsi kohtausten esiintyvyyttä. Asiassa saadun selvityksen perusteella lapsen kohdalla kysymys on sairauden vakavien oireiden ehkäisystä ilmalämpöpumpun avulla. Hyvinvointialue velvoitettiin korvaamaan taloudellisena tukitoimena vaaditut puolet laitteen kustannuksista.

Caruna uudistaa Nurmijärvi-Hyvinkää välillä kymmenen kilometriä vanhoja ilmajohtoja

12.04.2024

Vanhaa Carunan 110 kilovoltin voimajohtoa uusitaan Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä noin kymmenen kilometrin pituudelta. Voimajohdon uusiminen parantaa sähkön toimitusvarmuutta Hyvinkäällä ja Riihimäellä ja lisää voimajohdon siirtokapasiteettia. Tulevaisuudessa se vastaa kasvavan sähkönkulutuksen tarpeisiin. Voimajohto uusitaan Fingridin Nurmijärven sähköaseman ja Carunan Vatikon sähköaseman väliltä.

Eläintuotannon päästövähennykset ovat välttämättömiä - Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali

12.04.2024

Pelkästään tuotantoeläinten ruoansulatuksesta aiheutuvat päästöt olivat vuonna 2022 Luonnonvarakeskuksen mukaan 2,26 Mt. Helsingin hiilivoimaloiden päästöt olivat Energiaviraston tilastojen mukaan samana vuonna 2,31 Mt. Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä vaatii päästövähennyksiä kaikilla aloilla, myös maataloudessa.

Tampereelle porattiin pari vuotta sitten geolämpökaivoa - 2,2 kilometrissä poraus lopetettiin, tämä on kaivon tilanne nyt

12.04.2024

Tampereen Tarastenjärvelle porattiin pari vuotta sitten runsaan kahden kilometrin syvyinen geolämpökaivo, joka on tarkoitus ottaa tulevaisuudessa lämmityskäyttöön. Poraus oli kokeilu ja useiden energiayhtiöiden yhteinen tutkimushanke, jossa kerättiin kokemuksia vesivasarateknologian soveltuvuudesta syvien geokaivojen poraukseen sekä geolämmön potentiaalista suomalaisessa maaperässä. Porauskokeilu lopetettiin, kun kallioperässä tuli vastaan hajanaisempaa maa-ainesta sisältävä alue. Muut hankkeet ovat ajaneet sittemmin ohi tärkeysjärjestyksessä.

Tukea vedylle Tornioon

12.04.2024

Vireon sai EU:lta 4,2 miljoonaa tukea neljän vetytankkausaseman rakentamiseen. Yksi niistä on tulossa Tornioon.

Orimattilaan suunnitellaan toista suurta aurinkovoimalaa

11.04.2024

Fortum suunnittelee rakentavansa Orimattilaan jättimäisen aurinkovoimalan. Aurinkokennoja on tarkoitus pystyttää 350 hehtaarin alueella. Mahdolliset investointipäätökset tehdään myöhemmin kaavoituksen ja luvituksen jälkeen. Samaan yhteyteen kytkeytyy toinen hanke, eli datakeskuksen rakentaminen Pennalaan. Datakeskus tulisi olemaan myös suuri työllistäjä. Nopeimmillaan aurinkosähkön tuotanto voi käynnistyä vuonna 2027.

Ranuan biokaasulaitoksesta tehtiin investointipäätös

11.04.2024

Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n hallitus päätti torstaina biokaasulaitoksen investoinnista Ranualle. Laitoksen yhteyteen tulee biokaasun tankkauspiste. Ympäristöministeriö on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta biokaasulaitoksen ja kierotalousympäristön rakentamiseksi Ranualle. Avustuksen suuruus on 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, enintään runsaat 4,1 miljoonaa euroa.

Ihmisillä on vaikeuksia maksaa sähkölaskujaan

11.04.2024

Ihmisten on yhä vaikeampaa maksaa sähkölaskujaan. Maksamattomien sähkölaskujen takia kirjattiin alkuvuonna 2 126 maksuhäiriömerkintää. Se on selvästi enemmän kuin viime vuonna.

Tuusulaan kaavaillaan suorastaan megalomaanista aurinkovoimalaa - koko noin puolet Tuusulanjärvestä

11.04.2024

Tuusulaan suunnitellaan valtavaa aurinkovoimalaa. Voimalan suunnittelualue on noin 275 hehtaaria, eli lähes puolet Tuusulanjärvestä. Voimalan teho vastaa noin 46 000 tavallisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Hankkeen taustalla on ranskalaisomisteinen Neoen Finland, joka vastaa muun muassa Suomen suurimmasta tuulipuistosta Mutkalammella Pohjanmaalla. Tuusulan kunta ja Neoen Finland lupaavat kiinnittää suunnittelussa huomiota alueen luonnon monimuotoisuuteen ja lähialueen asukkaiden tarpeisiin.

Helen kehittää sähköisen liikenteen palveluaan - Helen Lataus osaksi Oma Helen -sovellusta

11.04.2024

Helen tuo julkisen latauspalvelun osaksi Oma Helen -sovellusta. Helen Latauksen pilotointi aloitettiin sovelluksessa reilu vuosi sitten valikoiduilla latauspisteillä. Nyt hanke siirtyy tuotantoon, ja kaikki Helenin julkisen latausverkoston 650 latauspistettä siirtyvät osaksi Oma Helen -sovellusta huhtikuun aikana. Helen tavoittelee seuraavien vuosien aikana satoja uusia latauspisteitä. Yhtiön julkinen latausverkosto tulee keskittymään pääkaupunkiseudulle ja sen lähialueille, ja tukee siten alueen autoilun vihreää siirtymää.

Steady Energy ja TVO Nuclear Services sopimukseen Olkiluodon ydinvoimaosaamisen palveluista

11.04.2024

TVO Nuclear Services (TVONS) ja Steady Energy ovat solmineet ydinlämpölaitoksen kehittämiseen liittyvän yhteistyösopimuksen, joka alkuvaiheessa keskittyy ydinlaitoksen operoinnin ja turvallisuuden suunnitteluun. Steady Energy saa käyttöönsä Teollisuuden Voiman vahvaa osaamista ydinvoimalaitosprojektien suunnittelusta ja läpiviennistä, laitosten operoinnista, kunnossapidosta ja eliniän hallinnasta. Steady Energy aikoo rakentaa Suomeen useita pienreaktoreita kaukolämmön tuotantoon.

Kuntalaisten toiveita huomioidaan Makkarahuhdansuon aurinkovoimalahankkeessa - Kormun koulun ruokala täyttyi kuntalaisista

11.04.2024

Makkarahuhdansuon aurinkovoimalahanke on herättänyt vilkasta keskustelua asukasillassa. Lopen kunnan maankäyttöpäällikkö Werner Franzen esitteli hankkeen lupaprosessia ja totesi sen etenevän seuraavaksi suunnittelutarvehakemuskäsittelyyn. 51 hehtaarin hankealueella ja noin 46 MWp teholla varustettu aurinkovoimala toteutetaan kuunnellen asukkaiden toiveita ja tarpeita. Suunnittelussa on otettu jo huomioon muun muassa asukkaiden toive kevyenliikenteenväylästä.

Kuitupuuta energiaksi tiedettyä enemmän - Kaukolämpöä ei risuilla tuoteta

11.04.2024

Metsälehden laskelmien mukaan kuitu- ja tukkipuuta poltetaan enemmän kuin tilastoista voi lukea. Energialaitosten terminaaleissa ei juuri näy kuitupuuta pienempiä rankoja, sillä muuta vaihtoehtoa ei ole. Kuopion Energian polttoaineiden hankintapäällikkö Matti Voutilaisen mukaan kaukolämmöntuotannon polttoainehuolto onnistuisi ilman ainespuukokoista runkopuuta. Voutilainen toteaa myös, että sähkön hinnan vuoksi sähkön käyttö kaukolämmön tuotannossa kiinnostaa. Ei ihme, että sähkökattiloita suunnitellaan ja rakennettaan monin paikoin.

Tuulivoimakaavoitus | Huuhtimäen alueen rakennuskiellosta on valitettu hallinto-oikeuteen - Valittajan mielestä kielto rajoittaa maanomistajien oikeuksia

11.04.2024

Kangasniemen kunnanhallituksen helmikuussa Huuhtimäen alueelle päättämästä rakennuskiellosta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksen on tehnyt yksityishenkilö. Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista. Valitusta perustellaan sillä, että voimassa olevassa, vuonna 2016 hyväksytyssä Etelä-Savon maakuntakaavassa ei ole osoitettu Huuhtimäkeä seudullisesti merkittävän tuulivoimarakentamisen alueeksi. Suur-Savon Sähkö suunnittelee rakentavansa alueelle seitsemän tuulivoimalan tuulipuiston.

Merkittävä pirkanmaalainen energiayhtiö Leppäkoski Group nousi otsikoihin - Tästä on kyse

11.04.2024

Energiayhtiö Leppäkoski Group ja etenkin yhtiön johdon toimet ovat nousseet viime aikoina otsikoihin. Yhtiö on esimerkiksi ajoittanut yhtiön viime osakeannin erikoiseen ajankohtaan, joulun ja uuden vuoden aikaan. Toisena seikkana helsinkiläinen Alfors-yhtiö kasvatti omistuksensa Leppäkoski Groupista lähes 32 prosenttiin. Sekä Alforsin, että Leppäkoski Groupin hallituksissa ja omistajina ovat Leppäkosken toimitusjohtaja Juha Koskinen, hallituksen puheenjohtaja Esa Koskela ja hallituksen jäsen Mika Kotiranta. Leppäkosken hallitus hakee laajoja osake-antivaltuuksia huhtikuussa pidettävässä yhtiökokouksessa. Jos esitykset menevät läpi, hallitus päättää, kenelle ja missä järjestyksessä yhtiön osakkeita annetaan. Osa pienosakkaista on nyt nousemassa vastarintaan.

Kokemäki vuokraa maata aurinkovoimalalle

11.04.2024

Kokemäen kaupunginhallitus päätti, että kaupunki vuokraa Nordi Oy:lle 7,5 hehtaarien alueen Ronkankankaalta aurinkovoimalaitoksen rakentamiseksi. Yhtiö maksaa kaupungille 900 euroon vuosivuokraa hehtaarilta seuraavien 40 vuoden ajan. Vuokranmaksu alkaa samana vuonna, kuin aurinkovoimalaa aletaan rakentaa. Yhtiö suunnittelee alueelle suurta voimalaa, joka voisi tuottaa sähköä jo kahden vuoden kuluttua.

Kajaani lausui Löytösuon tuulivoimasta

11.04.2024

Kajaanin kaupunginhallituksen mukaan Löytösuon tuulivoiman jatkosuunnittelussa tulee selvittää ja toteuttaa vaikutusten lieventämistoimia. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on todettu, että hankkeella on suuria kielteisiä vaikutuksia maisemaan, maakotkaan, eläimistöön ja asumisviihtyvyyteen. Tuulivoimaloilla on myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, aluetalouteen ja elinkeinotoimintaan.

500 elementtiä Karahkaan valmiina

11.04.2024

Lujabetonin Kärsämäellä sijaitseva, kesällä 2023 valmistunut tuulivoimalaelementtien tehdas on toiminut tehokkaasti, tuottaen jo viidennensadannen tuulivoimatornielementin Nordex Finlandin Karahkan tuulivoimapuistoon, jonne on rakenteilla 25 tuulivoimalaa. Elementit toimitetaan Pohjois-Pohjanmaalle Oulaisiin. Projektin elementtivalmistus on edennyt jopa aikatauluaan edellä ja tällä hetkellä se on noin 75 prosenttia valmiusasteessa.

Langattomassa sähkönsiirrossa läpimurto: avaruuden aurinkovoimala askeleen lähempänä todellisuutta

10.04.2024

Brittiläinen Space Solar kehittää siirtotekniikkaa avaruuden aurinkovoimalaa varten. Yhtiö on omien sanojensa mukaan tehnyt läpimurron langattoman sähkönsiirtotekniikan kehittämisessä. Tutkijat ympäri maailman ovat kiinnostuneet aurinkovoimasta avaruudessa. Tällä hetkellä aiheesta on käynnissä useita hankkeita. Yhdysvaltalainen yliopisto Caltech on hankkeessaan pisimmällä, sillä se on jo pilotoinut pientä aurinkovoimalaa ja sähkönsiirtoa Maahan.

Sähkön hinta on nyt miinuksella

10.04.2024

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähkön hinta on pörssissä painunut keskiviikkona negatiiviseksi ja matalat hinnat jatkuvat torstaiaamuun saakka. Harvinainen hintailmiö on seurausta tuulivoimakapasiteetin kasvusta Suomen energiatuotannossa.

Jyväskylään tulossa vetytankkausasema jo ensi vuonna - asema avautuu ensimmäisten joukossa Suomessa

10.04.2024

EU on myöntänyt suomalaisyrityksille 6,1 miljoonaa euroa sähkön ja vedyn jakeluasemien rakentamiseen. Tuen ansiosta Jyväskylä on saamassa vetytankkausaseman ensi vuonna. Asemasta tulee Suomen ensimmäinen tai toinen tankkauspaikka. Norjalainen Vireon Hydrogen Oy sai rahoitusta raskaan liikenteen vihreän vedyn tankkausasemien rakentamiseen Suomeen ja Tanskaan yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyy seitsemän julkisesti avointa vetytankkausasemaa, joissa voi tankata sekä henkilöautoja että raskaan liikenteen ajoneuvoja. Suomeen rakennetaan neljä asemaa: Tornioon, Liminkaan, Jyväskylään ja Vantaalle.

Kaupunki aikoo lunastaa Keuruun Sähkö Oy:n osakkeet - elleivät kaupat synny vapaaehtoisesti

10.04.2024

Keuruun kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Keuruun Sähkö Oy:n osakkeiden lunastamista. Kaupunginjohtaja Noora Pajari esittää, että kaupunki aloittaisi yhtiön osakkeiden lunastusprosessin ja valtuuttaisi kaupunginjohtajan tehtävään. Keuruun Sähkö Oy on tällä hetkellä kaupungin ja kuuden eri pienosakkaan omistama. Keuruun tavoitteena on saada yhtiön kaikki osakkeet kaupungin hallintaan.

Fortumin Riihimäen jätteenpolttolaitos tuottaa jatkossa nykyistä enemmän energiaa

10.04.2024

Fortum investoi Riihimäen jätteenpolttolaitokseen yli kahdeksan miljoonaa euroa. Yhtiö korvaa jätteenpolttolaitoksen kaksi käytöstä poistuvaa turbiiniyksikköä yhdellä suuremmalla yksiköllä. Vaarallisten jätteiden korkealämpötilapoltossa sekä vaarattomien jätteiden polton yhteydessä syntyvä lämpö ja höyry otetaan Riihimäen laitoksella talteen ja jalostetaan sähköksi valtakunnan sähköverkkoon. Lisäksi sitä hyödynnetään kaukolämmöksi Riihimäen ja Hyvinkään asukkaille. Uusi energiayksikkö otetaan käyttöön ensi vuoden syksyllä.

Kuivaniemen kaukolämpöliiketoiminnalle on löytynyt ostaja

10.04.2024

Iin kunnanhallitus päätti maanantaina pidetyssä kokouksessa, että kunta myy Kuivaniemen kaukolämpöliiketoiminnan Propellet Oy:lle 1000 euron kauppahinnalla. Kauppa sisältää Kuivaniemessä harjoitetun kaukolämpöliiketoiminnan, sen asiakkaat ja kaukolämpöverkoston. Ostaja sitoutuu investoimaan kaupassa sovittuihin paikkoihin uudet ja nykyaikaiset pellettilämpölaitokset ja aloittaa kaukolämpötuotannon asiakkaille investoinnin valmistuttua.

Mitä tapahtui vetyautoille? Suomen ainoa vetyautojen tankkausasema myytiin Ruotsiin muutama vuosi sitten

10.04.2024

Suomen ainoa vetyautojen tankkausasema myytiin Ruotsiin muutama vuosi sitten. Vielä muutama vuosi sitten vetyautot nähtiin seuraavana isona vaihtoehtona akkusähköautoille. Syyt vetyautojen olemattomalle läpilyönnille ovat teknisiä ja taloudellisia. Täyssähköiset autot ja ladattavat hybridit ovat kustannustehokkaampia ja täyttävät henkilöautopuolella ihmisten liikkumisen tarpeen. Se markkinasegmentti, johon vetyajoneuvojatarvitaan, on kutistunut huomattavasti siitä, mitä ensin kuviteltiin.

Keravalle tulossa jättimäinen aurinkovoimala

10.04.2024

Keravan Energia suunnittelee Keravalle uutta aurinkovoimalaa, johon tulisi yhteensä 9 500 paneelia seitsemän hehtaarin alueelle. Alueen vieressä sijaitsee Keravan Energian biovoimalaitos. Yhtiön teknologiapäällikkö Toni Nevalaisen mukaan aurinkovoimalan tekniselle toteutukselle tai luvitukselle ei ole selvityksissä löytynyt esteitä. Keravan Energialla on Keravalla jo yksi aurinkovoimala, joka valmistui vuonna 2016 Lahdentien varteen. Tähän 774 paneelin voimalaan on suunnitteilla laajennus.

Fortum ja Nokia ryhtyvät kierrättämään datakeskuksen hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon

10.04.2024

Fortum ja Nokia ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Fortum ottaa talteen Espoon Karaportissa sijaitsevasta Nokian datakeskuksesta hukkalämpöä ja kierrättää sen kaukolämmöksi. Alkuvaiheessa lämpöä jaetaan koko Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kaukolämpöverkkoon, mutta Keran alueen kehittyessä hukkalämpöä ohjataan kattamaan alueen tarvetta. Hukkalämmön talteenotto käynnistyy kuluvan kevään aikana.

Ahvenvaarassa tehdään nyt tuulivoima-alueen vuokrasopimuksia - yleisötilaisuudessa kriittisiä kommentteja

10.04.2024

Puolangan Ahvenvaaraan suunnitellaan tuulivoimaloiden rakentamista. Aikataulun mukaan kuusi tuulivoimalaa olisi tuotannossa vuonna 2027. Tuulipuistohankkeesta vastaa Solarwind Finland Oy. Aikataulun mukaan kaavaehdotus olisi nähtävillä marraskuussa 2025 ja kaava hyväksyttävänä kunnanvaltuustossa alkuvuodesta 2026. Tiistaina järjestetyssä yleisötilaisuudessa yleisöstä kommentoitiin, että suunnitelma on ylioptimistinen ja epäiltiin tarvittavan sähkönsiirtolinjan aikataulua, maanomistajien halukkuutta tukea hanketta ja solmia maanvuokrasopimuksia sekä tarvittavien tieoikeuksien saamista tiekunnilta.

Tuulivoiman paikallinen hyväksyttävyys on Suomessa koetuksella

10.04.2024

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimarakentamisen vauhti ja volyymi asettavat tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden koetukselle lähivuosina. Erityisesti kasautuvia vaikutuksia ja vähäistä koordinointia pidettiin vaikeana yhdistelmänä hyväksyttävyyden kannalta. Selvityksessä tunnistettiin myös hyväksyttävyyttä tukevia tuulivoimahankkeiden piirteitä ja arvioitiin hallitusohjelman tuulivoimaan liittyviä toimenpiteitä hyväksyttävyyden näkökulmasta. Hallitusohjelman arvioinnissa nousi esille tarve hallita tuulivoimahankkeidenkoko elinkaaren mittaisia vaikutuksia sekä niiden yhteisvaikutuksia.

Sähkövarasto taipuu moneen

10.04.2024

Toimitusjohtaja Oskari Jaakkolan mukaan sähkön nopeat hintavaihtelut olivat syy, miksi vuonna 2021 perustettu Cactos Oy ryhtyi valmistamaan sähkönvarastointijärjestelmiä. Sähkövarastoilla voidaan suojautua huippuhinnoilta, tasata kulutushuippuja ja varmistaa varavoiman saanti. Cactos aloitti sähkövarastojen tuotannon käyttämällä käytettyjä Teslan akkuja.

Myös raskas liikenne sähköistyy - sähköautojen latauspisteet vaativat vahvaa sähköverkkoa

10.04.2024

Carunalle tulee kasvavissa määrin kyselyitä sähköliittymistä, joita otetaan sähköautojen latauspisteitä varten. Julkisia sähköauton latauspisteitä perustetaan entistä enemmän. Carunan alkuvuodesta tekemän kyselyn mukaan etenkin nuoret suosivat julkisia latauspisteitä. EU:n asetuksen mukaan valtateillä tulee olla kuudenkymmenen kilometrin välein sähköauton latauspiste. Vaikka sähköistyminen on tällä hetkellä nopeinta kevyessä kalustossa, myös raskaan liikenteen sähköistyminen on alkanut.

Vihreä siirtymä: Etelä- ja Lounais-Suomessa jo 14 hanketta vihreän siirtymän etusijamenettelyssä - mukana lämpövarastoja, metaania ja vetyä

10.04.2024

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa, että vihreä siirtymä etenee Etelä- ja Lounais-Suomessa. Virasto on saanut käsiteltäväkseen kolme uutta ympäristölupahakemusta, jotka tukevat vihreän siirtymän edistämistä alueella. Etusijalle asetetaan hakemukset, jotka tukevat vihreää siirtymää. Tällaisia hakemuksia on jo 14. Johtaja Teemu Lehikoisen mukaan lupaprosessi tukee kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua.

Tampereen Energia aloittaa muutosneuvottelut

10.04.2024

Tampereen Energia aloittaa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on koko yhtiön henkilöstö kaikissa toimipisteissä ja toiminnoissa, yhteensä 242 henkilöä. Neuvotteluilla tavoitellaan yhteensä viiden miljoonan euron pysyviä säästöjä, joita haetaan toimintojen tehostamisella sekä uudelleenjärjestelyillä. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve on 30 henkilötyövuotta. Neuvottelujen tarkoituksena on sopeuttaa yrityksen menot muuttuneeseen toimintaympäristöön, jossa energiantuotannon polttoaineiden hinta on noussut merkittävästi samalla, kun yhtiö investoi voimakkaasti vihreään siirtymään.

Rosatom vaatii kolmea miljardia

10.04.2024

Venäläinen energiayhtiö Rosatom vaatii ydinvoimayhtiö Fennovoimalta lähes kolme miljardia euroa vahingonkorvauksia. Yhtiö vaatii korvauksia Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen rakentamissopimuksen yksipuolisesta irtisanomisesta. Fennovoima ilmoitti huhtikuussa 2022 irtisanoneensa sopimuksen voimalan rakentamisesta. Elokuussa Fennovoimailmoitti, että se on lisäksi aloittanut useita välimiesmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä eri Rosatom-yhtiöitä vastaan ja vaatinut vahingonkorvauksia viivästyksistä, kyvyttömyydestä toimittaa projekti sekä muista tilanteeseen liittyvistä seuraamuksista.

Toholammin Takkukankaan tuulipuistossa kuokka voisi olla maassa aikaisintaan 2026 - Sähkön siirtoreitti tulee kulkemaan pääosin Kannuksen alueella

09.04.2024

Yksi vireillä oleva Toholammin hankkeista on Takkukankaan tuulipuisto. Tiistaina hankkeesta järjestettiin ympäristövaikutusten arvioinnin sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteinen yleisötilaisuus Toholammin kulttuurisalissa. Hankkeesta vastaava Neoen Finland Oy suunnittelee alueelle enintään 36 uuden tuulivoimalan rakentamista. Sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan siirtolinja, joka kulkee pääosin Kannuksen alueella ja päätyy Sievin Kukonkylän sähkökeskukseen, josta se liitetään Alajärvi-Jylkkä rakentuvaan voimalinjaan.

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan suuntaa määritetään nyt

09.04.2024

Eduskunta käsittelee parhaillaan Suomen kantaa EU:n ilmastotavoitteeseen vuonna 2040. Kyseessä on välietappi kohti aiemmin päätettyä ilmastoneutraaliutta vuonna 2050. Ilmastopolitiikassa korostuu nyt kilpailukyky. Sähköntuotannon Euroopassa on kaksinkertaistuttava, ja sähköistymisen on katettava yli puolet energiankulutuksesta. Uusiutuvan energian rinnalla ydinvoima on välttämätön osa ilmastotavoitteisiin pääsyä ja biotalouden merkitys fossiilisten korvaamisessa tunnistetaan.

Fortum kiihdyttää siirtymää hiilettömään energiaan Espoossa - uusi voimala vanhalle pellolle Espoon Kiloon

09.04.2024

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt vuokrata Fortum Power and Heat Oy:lle tontin Kilosta lämpövoimalaitoksen rakentamista varten. Fortum haluaa voimalahankkeen nopeasti alulle. Yhtiön mukaan uudella voimalalla on keskeinen rooli ”hiilidioksidivapaan” energian toimittamisessa Espooseen. Yhtiö aikoo luopua vanhasta Suomenojalla sijaitsevasta hiilivoimalasta, joka suljetaan jo tänä keväänä.

MAN laajenta nollapäästöisten autojen valikoimaansa vetypolttomoottorisella kuorma-autolla

09.04.2024

MAN Truck & Bus tulee olemaan ensimmäinen eurooppalainen kuorma-autovalmistaja, joka tuo markkinoille vetykäyttöisellä polttomoottorilla varustettuja kuorma-autoja. Ensimmäinen pieni sarja autoja toimitetaan vuonna 2025 Saksassa, Alankomaissa, Norjassa, Islannissa ja valituissa ei-eurooppalaisissa maissa. Uusi ajoneuvo toimii vaihtoehtona akkukäyttöisille kuorma-autoille alueilla, joilla ei ole riittävää latausinfrastruktuuria, tai markkinoilla, joilla vetyä on jo saatavilla riittävästi.

Tuulivoiman vaikutusta metsäeläimiin seurataan

09.04.2024

Windlife-hankkeen tarkoituksena on seurata tuulivoimaloiden vaikutusta metsäeläimiin. Hankkeessa pannoitettiin alkuvuodesta kaksi sutta Oulujärven pohjoispuolella. Toinen susista jouduttiin lopettamaan tämän kuun alussa sen aiheutettua porovahinkoja. Pannoituksia jatketaan vielä kolmena kevättalvena, ja hake jatkuu vuoteen 2027.

EU:n sähköntuotannon päästöt putoavat

09.04.2024

Sähkön ja lämmön tuotannon sekä raskaan teollisuuden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt Euroopan Unionissa putosivat viime vuonna ennätykselliset 15,5 prosenttia. Suurin vaikutus kehitykseen oli uusiutuvan energian tuotannon merkittävällä kasvulla, joka toi alas fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa sähköntuotantoa. Päästöt sähköntuotannossa putosivat 24 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Päästöpudotus johtui pitkälti tuuli- ja aurinkosähkön kasvusta.

VTT ja GTK käynnistävät uraauurtavan vedyn varastoinnin tutkimusprojektin yhdessä teollisuuden kumppaneiden kanssa

09.04.2024

VTT, GTK ja teolliset kumppaniorganisaatiot käynnistävät uraauurtavan HUG-tutkimusprojektin (Hydrogen Underground), joka keskittyy vedyn maanalaiseen varastointiin. Vetyvarastointitutkimus on tärkeä askel eteenpäin, kun Suomi pyrkii edistämään kansallista vetyteollisuutta. Vetyvarastot ovat välttämättömiä tasaisen vedyn saannin mahdollistamiseksi vihreää vetyä hyödyntäville yrityksille. Koska Suomessa ei ole kaasujen varastointiin sopivia luonnollisia maamuodostelmia, HUG-projektissa keskitytään rakennettujen kaasuvarastojen tutkimiseen. Hanke kestää kaksi vuotta.

Uusi laskentamalli ohjaa päästövähennystoimia

09.04.2024

Fingridissä otettiin viime vuonna käyttöön laskentamalli, joka ottaa huomioon sekä oman toiminnan että palveluntuottajienkin aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Saadut tulokset toimivat pohjana päästövähennysten suunnittelulle. Arvoketjun huomioivan laskennan on tarkoitus vastata sääntelyn vaatimuksiin, sekä saada lisätietoa siitä, mistä merkittävimmät päästöt muodostuvat.

Lieksa saa oman ilmastosuunnitelman - "Tavoite on kova"

09.04.2024

Lieksan, Nurmeksen ja Kiteen kaupungeille sekä Heinäveden, Kontiolahden, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnille laaditaan kullekin omat ilmastosuunnitelmat maakuntaliiton Ilmastokestävä Pohjois-Karjala 2030 -hankkeen tukemana. Ilmastosuunnitelma sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi. Kyse ei ole vain päästöjen leikkaamisesta, vaan hankkeessa pyritään samalla luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja, ja siten lieventämään turpeen energiakäytöstä aiheutuvia vaikutuksia kestävällä tavalla.

Gasgridin vetyhankkeet saivat EU:n yhteisen edun mukaisten hankkeiden statuksen

09.04.2024

Gasgridin edistämät kansainväliset vetyinfrastruktuurin kehityshankkeet Nordic Hydrogen Route, Nordic-Baltic Hydrogen Corridor ja Baltic Sea Hydrogen Collector ovat saaneet Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston hyväksynnän PCI-statukselleen (Project of Common Interest). EU näkee, että nämä kolme vetyinfrahanketta ovat keskeisiä Euroopan energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle, ja hankkeille voi nyt hakea EU-tukea ja saada nopeutetun luvitusprosessin.

Aurinkoenergia Useampi hanke odottaa

09.04.2024

Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa on vireillä useita aurinkovoimalahankkeita. Niiden lopulliseen toteutumiseen voivat vaikuttaa ympäristöministeriön ohjeistus sekä valtion avustusten määrä. Aurinkovoimaloita ei voida rakentaa vielä markkinaehtoisesti.

Äänekoskella linjaa vihdoin tuulivoimaa ja myös muuta uusiutuvaa energiaa

09.04.2024

Äänekoski linjaa vihdoin tuulivoimaa ja muuta uusiutuvaa energiaa alueelleen. Tuulivoiman osalta ehdotetaan linjausta, jossa tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollisuudet tarkasteltaisiin aina kaavoituksella. Tuulivoimapuistoa ei saisi sijoittaa pohjavesialueille, ja se tulisi sijoittaa niin kauas asutuksesta tai muusta häiriintyvästä kohteesta, ettei ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa ole tarpeen. Tuulivoimalan purkamiseen olisi haettava purkamislupa.

Biokaasulaitoksella on

09.04.2024

Pieksämäen Vesi Oy:n biokaasulaitoksella on käynnissä vahva tehonnostovaihe. Laitos alkoi toimia viime heinäkuussa noin 50 prosentin teholla. Tehoa on vähitellen päästy nostamaan, ja viime päivinä laitos on toiminut hetkellisesti jopa täydellä teholla. Biokaasulaitoksen tavoitteena on tuottaa jätevedenpuhdistamon tarvitsema sähkö ja lämpö. Oman tarpeen ylittävä energia syötetään sähkö- ja kaukolämpöverkkoon.

Fortum on kiinnostunut ostamaan kaupungin maa-alueita, jotka voisivat soveltua ydinvoimallekin

08.04.2024

Energiayhtiö Fortum on kiinnostunut ostamaan Loviisan kaupungin omistamia maa-alueita, jotka voisivat soveltua ydinvoimalle tai vihreän siirtymän teolliseen käyttöön. Osapuolet aloittavat keskustelut suunnitteluvaraussopimuksesta, ja mikäli keskustelut etenevät sopimukseen, tehdään tuleva maankäytön suunnittelu ja kaavoitus tiiviissä yhteistyössä Fortumin ja paikallisten sidosryhmien kanssa, tiedottaa Loviisan kaupunki. Fortumilmoitti viime kesänä käynnistävänsä pienimuotoisen vetypilottilaitoksen suunnittelun. Tuolloin alustavien suunnitelmien mukaan 1-2 megawatin laitos sijoitettaisiin kontteihin Loviisan ydinvoimalaitoksen lähellä sijaitsevalle Fortuminomistamalle maalle, Källan alueelle.

Kiina rakentaa ydinvoimaa hurjalla vauhdilla - se on luonut maahan paljon osaamista

08.04.2024

Maailman ydinenergiajärjestön mukaan maailmassa on rakenteilla 61 ydinreaktoria, joista Kiinaan nousee 27. Kiinassa on käynnissä jo 55 reaktoria, mutta uusien rakentamisessa ja suunnittelemisessa Kiina on ylivoimainen ykkönen. Vaikka Yhdysvalloissa on käynnissä eniten ydinreaktoreja maailmassa, 94 kappaletta, ei siellä ole rakenteilla yhtäkään reaktoria. Kiina rakentaa ydinvoimaa, koska se haluaa monipuolistaa energiantuotantoaan, vähentää tuontiriippuvuutta ja saavuttaa talous- ja ilmastotavoitteensa.

Puuenergian käyttö kasvussa Pirkanmaalla

08.04.2024

Pirkanmaan lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen käyttö kasvoi viime vuonna ennätykselliset 21 prosenttia. Valtakunnallisesti kasvua oli kahdeksan prosenttia. Metsähakkeen käytön kasvu johtuu Pirkanmaalla turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentymisestä sekä kevät- ja syystalven kylmistä jaksoista, jolloin lämmitystarpeet kasvoivat. Metsähakkeen lisäksi myös metsäteollisuuden sivutuotepuun, kuten kuoren, purun ja puutähdehakkeen, sekä kierrätyspuun käyttö on runsasta Pirkanmaan lämpölaitoksissa.

Vetelin Energian omistama vaasalainen Kontaktor ostaa seinäjokisen Pohjois-Suomen Sähkön

08.04.2024

Vaasassa toimiva sähköyhtiö Kontaktor ostaa seinäjokelaisen Pohjois-Suomen Sähkön koko osakekannan. Kontaktor kuuluu Vetelin Energian konserniin. Kauppa tukee Vetelin Energian strategiaa, johon kuuluu yhtiön koon kasvattaminen. Yhtiöiden nimet eivät muutu ja toiminta jatkuu ennallaan.

Helen yhteistyöhön Hekan kanssa - tavoitteena asuinrakennusten joustava lämmitysjärjestelmä

08.04.2024

Helen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) ovat solmineet sopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää kaukolämpöjärjestelmää ja mahdollistaa asiakkaiden energiankulutuksensekä Helenin tuotannon optimointi. Pilottikokeilussa Hekan asuinrakennuksiin asennetaan lämmityksen ohjausjärjestelmä, jolla voidaan saavuttaa energiansäästöä ja lisätä kaukolämmön kysyntäjoustoa. Hekalle jousto tuo kustannussäästöjä ja ympäristön kannalta kestävämpää energiankäyttöä.

Ranskalaisyhtiö Suomen tuulivoimamarkkinoille

08.04.2024

Ranskalainen sijoitusyhtiö Conquest on hankkinut oikeudet rakentaa kaksi tuulipuistoa Suomeen. Oikeuksien myyjänä on Winda Energy. Puistojen rakentamisen odotetaan käynnistyvän kuluvan vuoden loppuun mennessä. Winda vie hankkeita eteenpäin, kunnes kaupallinen toiminta alkaa suunnilleen vuoden 2026 kuluessa. Conquestin toimitusjohtaja Frederic Palanque sanoo, että yhtiö odottaa jännittyneenä yhteistyön aloittamista Winda Energyn kanssa markkinalla, joka tunnetaan vahvoista uusiutuvan energian perusteistaan ja kunnianhimoisesta nettonollatiekartastaan.

Kuninkaanlähteellä satsataan uusiutuvaan energiaan: Reilun 70 kilowatin aurinkosähköjärjestelmä lämmittää maauimalan vesiä jo ensi kesänä

08.04.2024

SF Caravan Satakunta ry:n pyörittämä Kuninkaanlähteen alue satsaa uusiutuvaan energiaan. Yli 120 aurinkopaneelin järjestelmän on määrä tuottaa sähköä jopa 70 000 kilowattitunnin verran. Määrä vastaa noin neljän sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. SF Caravan Satakunta ry:n hallituksen jäsen Antti Takala toteaa yhdistyksen olevan kesäaikaan hyvin lähellä hiilineutraaliutta, kun kaikki energiaan liittyvät toimenpiteet saadaan suoritettua.

Ranuan biokaasulaitos sai harkinnanvaraista valtionavustusta

08.04.2024

Ranualle suunnitellulle biokaasulaitokselle on myönnetty harkinnanvaraista valtionavustusta. Ympäristöministeriön myöntämän avustuksen suuruus on 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Laitoksessa mädätetään maatilojen tuottama lietelanta biokaasuksi. Laitoksen kustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa. Ensimmäiset biokaasut ovat tankattavissa vuoden 2025 kesällä.

Sähkö syrjäyttää puuta kaukolämmön energiana

08.04.2024

Kaukolämpölaitoksille rakennetaan sähkökattiloita, sillä tuulisähkön tuotanto on lisääntynyt. Sähköiseen lämmöntuotantoon vaikuttaa myös energiapuun noussut hinta ja varautuminen siihen, että lainsäädäntö rajoittaisi tulevaisuudessa biomassan polttamista. Kaukolämmön tuottaminen sähköllä vähentää energiapuun, turpeen ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Energiateollisuus ry ennustaa puun energiakäytön kasvavan vielä muutaman vuoden ajan, koska sitä tarvitaan yhä korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja turvetta.

Hallituksen ympäristötekojen haitat tuntuvat nyt, hyödyt pääosin myöhemmin

08.04.2024

Ympäristöministeri Kai Mykkänen on puhunut piippujen tulppaamisesta, eli hiilidioksidin talteen ottamisesta tehtaiden ja voimalaitosten tuottamista kaasuista. Jotta päästö poistuisi, hiilidioksidi pitää varastoida, mutta lähimmät varastot ovat Norjan rannikolla. Hallitus on varannut tähän ilmastotoimeen 140 miljoonaa euroa. Tulppaamisen tekevät yritykset, etenkin metsäteollisuuden suuret yritykset, joista Metsä Group on pisimmällä. Tulppaamista tarvitaan tulevaisuudessa, mutta se siirtyy ensi vuosikymmenen puolelle teknologian nuoruuden ja hiilinielumarkkinan puutteen vuoksi.

Sähkön hinta nousee maanantaina

07.04.2024

Sähkön pörssihinta nousee maanantaina selvästi sunnuntaihin verrattuna. Sunnuntaina sähkön pörssihinnat ovat suurimman osan päivästä miinuksella, mutta maanantain hintataso on nollan yläpuolella. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan maanantain keskihinta on yhä alle 7 vuorokauden keskiarvon. Sähkön hintaan vaikuttaa muun muassa tuulivoimatuotanto, joka Fingridin ennusteen mukaan huomenna laskee tästä päivästä.

Pellettipuhaltimen räjähdys sytytti tulipalon teollisuuskiinteistössä Kouvolassa

07.04.2024

Kouvolalaisen lekasoratehtaan lämmitysjärjestelmässä tapahtunut räjähdys sytytti tulipalon ja aiheutti omaisuusvahinkoja. Tulipalo saatiin hallintaan nopeasti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Tulipalo aiheutui pellettipuhaltimessa tapahtuneen pölyräjähdyksen seurauksena.

Pörssisähkö on sunnuntaina erittäin halpaa

06.04.2024

Pörssisähkön hinta on sunnuntaina erityisen alhaalla, nollassa tai miinuksella aamukolmesta iltakuuteen. Halvimmillaan pörssisähkö on iltapäivällä kolmen ja neljän välillä, jolloin sen hinta on -1,24 senttiä kilowattitunnilta.

Biokaasun tankkausasema avattiin viikon kiinniolon jälkeen Ruskossa, Gasumin lannoitevaraston rikkoutumisen syy ei ole vielä selvillä

06.04.2024

Biokaasun tankkausasema Oulun Ruskossa avattiin perjantaina viikon kiinniolon jälkeen. Tankkausasema suljettiin, kun Ruskon jätekeskuksen alueella sijaitsevan Gasumin biokaasulaitoksen lannoitesäiliö hajosi keskiviikkona 27. maaliskuuta. Noin 1200 kuutiometriä lannoitetta virtasi teitä pitkin muutaman sadan metrin päähän. Autot sotkeutuivat lannoitteesta ja alueella oli hajuhaittaa, joten jätekeskus jouduttiin sulkemaan.

Kokemäki aikoo vuokrata maata aurinkovoimalalle

06.04.2024

Kokemäen kaupunki aikoo vuokrata maata Nordi Oy:lle aurinkovoimalaitoksen rakentamiseksi. Alueesta yhtiö maksaisi kaupungille 900 euron vuosivuokraa hehtaarilta seuraavien 40 vuoden ajan. Vuokranmaksu alkaa samana vuonna, kun aurinkovoimalaa aletaan rakentaa. Nordi Oy suunnittelee Ronkankankaan alueelle suurta aurinkovoimalaa, joka voisi tuottaa sähköä jo kahden vuoden kuluttua.

Hiilivoimala tekee tietä uusille tuulille

06.04.2024

Torstaina Porin kaupungin ja sen konserniyhtiöiden Porin Sataman ja Suisto Kiinteistöjen sekä Fortumin välillä tehtiin sopimus Tahkoluodon kehittämiseksi. Yhteistyöllä on tarkoitus tehdä Tahkoluodosta vihreää energiaa käyttävän teollisuuden keskus Suomessa. Fortum aikoo luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta vuoden 2027 loppuun mennessä. Tahkoluodon valtteina teollisuuden sijoituspaikkana ovat sähkön järeän kantaverkkoyhteyden lisäksi syväsatama, raide- ja tieyhteydet ja koko pitkälti valmis teollinen ympäristö.

Uudet tuulivoimalat ovat aiheuttaneet häiriöitä tv-lähetyksissä

06.04.2024

Porissa ja Eurajoella sijaitsevalla Oosinselän alueella on parhaillaan rakenteilla tuulipuistohanke. Valmistuessaan se tulee sisältämään 15 voimalaa, joista osa on jo käynnistetty. Tuulipuistoa rakentaa Suomen Hyötytuuli oy ja Gigawatti oy. Suomen Hyötytuuli on selvittänyt noin kahden viikon ajan Oosinselän tuulivoimaloiden tv-antennilähetyksille aiheuttamia häiriöitä, joita on ilmennyt paljon. Vastaavaa on tapahtunut ennenkin tuulipuistohankkeiden yhteydessä.

Hyvä kysymys | Aiotaanko Vuoksen jääpuomin ranta-alue maisemoida? Fortumin Erkki Luukkonen vastaa

05.04.2024

Fortum asennutti Vuokseen lokakuussa 2022 jääpuomin, jonka tehtävänä on muun muassa pysäyttää jääpalaset ja sohjo, jotka hankaloittavat Imatrankosken voimalaitoksen toimintaa talvisin. Toimittaja selvitti, aiotaanko aluetta maisemoida. Fortumin paikallisedustajan Erkki Luukkosen mukaan jääpuomin läheisen alueen maisemointia suunnitellaan tulevaisuudessa. Fortumilla on yli kolme kilometriä maapatoa Imatralla, jotka ovat oleellinen osa Imatran kaupungin puistoalueita ja maisemaa.

Löytyykö ylimääräistä lantaa? Hämeenkyrön kunta kartoittaa biokaasumahdollisuutta

05.04.2024

Hämeenkyrön kunta yrittää löytää 20 000 tonnia kaasutuskelpoista ainesta mahdolliseen biokaasulaitokseen. Laitoksen perustamisen edellytyksenä on vähintään 20 000 tonnia biopohjoista sivu- tai jätevirtaa, jota etsitään nyt hämeenkyröläisiltä maatiloilta. Biokaasulaitos tuottaisi biokaasun lisäksi mädätettä, jota voidaan käyttää lannoitteena. Kaasua käytettäisiin lämmön- ja sähköntuotannossa.

Lahti Energia korjaa kaukolämpövuotoa

05.04.2024

Lahti Energia korjaa kaukolämpövuotoa Lahden Kisapuiston alueella perjantaina. Lämmönjakelu joudutaan keskeyttämään Malskin alueella. Viikonlopuksi lämmönjakelu palautuu normaaliksi. Vuoto havaittiin keskiviikkona, jonka jälkeen on ollut muutamia lämmönjakelukeskeytyksiä.

Fingrid: Vastuu ja kulut Olkiluodon kolmosvoimalan kohutusta järjestelmäsuojasta kuuluvat yhä kokonaan voimalan omistajille

05.04.2024

Kantaverkkoyhtiö Fingrid linjaa, että Olkiluodon kolmosreaktorin kaatumisen varalle tehdyn erityisjärjestelmän kustannukset kuuluvat kokonaan laitoksen omistajan TVO:n vastuulle. TVO on yrittänyt saada järjestelyn kulut koko sähköjärjestelmän maksettaviksi. Energiavirasto päätti tammikuussa, että Fingridin pitää huolehtia reaktorin varajärjestelmästä. Fingrid ei kuitenkaan voi laskuttaa järjestelyn kustannuksia voimalan omistajilta aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Jättimäinen hanke Vantaalla -" Kallioon louhitaan maailman suurin lämmön kausivarasto

05.04.2024

Vantaan Energia aloittaa tulevana kesänä valtavan maanalaisen energiavaraston rakennustyöt. Maailman suurin lämmön kausivarasto rakennetaan Kuusikonmäkeen, louhimalla peruskallioon kolme suurta tunnelia. Tunnelit täytetään vedellä, joka lämmitetään jopa 140-asteiseksi. Kuuma vesi pystyy varastoimaan 90 gigawattituntia energiaa. Hanke on saanut 19 miljoonan euron investointituen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Energiavaraston arvioidaan olevan toiminnassa vuonna 2028.

Kestävä kehitys: kuinka Continental vähentää renkaiden tuotannon energian tarvetta

05.04.2024

Continental Renkaat onnistui vähentämään vuotuista energiantarvettaan noin 150 gigawattituntia vuonna 2023. Tämä saavutettiin esimerkiksi lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja lämpöeristystä. Yhtiö pyrkii ilmastoneutraaliin tuotantoon viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Yhtiön aurinkosähkön kokonaiskapasiteetti saavutti viime vuonna 26,2 megawatin huipun. Continental vähentää sähkönkulutustaan siirtymällä myös LED-valaistukseen.

Finnsementin Paraisten tehtaalla käyttöön uusi arinajäähdytin - tehtaan energiatehokkuus paranee ja päästöt vähenevät

05.04.2024

Finnsementin Paraisten tehtaalla on otettu käyttöön uusi klinkkeriuunin arinajäähdytin, joka vähentää tehtaan kokonaispäästöjä ja parantaa uunin energiatehokkuutta. Jäähdyttimen käyttöönotto on osa tehtaan klinkkeriuunin laajempaa modernisointia. Jäähdytin parantaa uunin energiatehokkuutta huomattavasti. Uunin ylijäämälämpö pystytään hyödyntämään klinkkerin polttoprosessin tehostamisessa sekä kaukolämpönä Paraisten kaupungille.

Vetykäyttöinen matkustajajuna halutaan näille raiteille - Nyt alkoi UPM:n sellutehtaan tavarajunaliikenne

05.04.2024

Ranskalainen insinööritoimisto Setec tutkii, voisiko vetykäyttöistä junaa hyödyntää matkustajaliikenteessä Uruguayssa. Rautatie kulkee pääkaupungista Montevideosta pohjoiseen UPM:n sellutehtaalle. Projektissa tutkitaan vetyjunan kysyntää matkustajaliikenteessä, teknisiä vaatimuksia liikennöinnille, sekä mahdollisia kustannuksia ja tuottoja. Tarkoituksena on, että rata olisi UPM:n ja muiden yhtiöiden käytössä, jonka lisäksi siinä olisi matkustajaliikennettä.

Aurinkoenergiaa hyödyntävä tuloilmaikkuna pienentää lämmityskuluja

05.04.2024

Kulunut talvi on saanut kuluttajat tutkailemaan erilaisia säästömahdollisuuksia energiankulutuksessa. Moni on laskenut kiinteistön sisälämpötilaa lämmityskulujen pienentämiseksi. Suomalainen Air Temico on kehittänyt innovaation, jossa tuloilmaikkunan avulla tuloilman esilämmitetään ikkunan välitilassa. Air Temico esilämmittää ilmaa 10-20 astetta pelkästään lämpöhukasta. Aurinkoisten tuntien aikana saatava hyöty voi olla jopa kaksinkertainen.

Kaukolämmön tuotanto sähköistyy vähitellen

05.04.2024

Kaukolämmön sähköistyminen on alkanut. Sähkön hintavaihtelut ovat houkutelleet investoimaan sähkökattiloihin, joita otettiin käyttöön laajasti vuoden 2023 aikana. Sähkökattiloiden tuotannon odotetaan kasvavan merkittävästi. Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa. Noin 45 prosenttia suomalaisista kiinteistöistä käyttää lämmitykseen kaukolämpöä. Energiateollisuuden mukaan kaukolämpö tasoittaa sähkön hintakuoppia ja lisää uuden rakennettavan sähköntuotannon kannattavuutta.

Kokkolaan suunnitteilla miljardiluokan e-metanolitehdas

05.04.2024

Kokkolan satamaan on nousemassa vuosikymmenen lopulla uudenlainen vihreän energian laitos, joka tuottaa suuria määriä vihreää metanolia laivojen ja teollisuuden tarpeisiin. E-metanoli korvaisi laivojen nykyisin käyttämää dieseliä ja raskasta polttoöljyä. Hanke on saanut nimekseen Vanadis Fuels Project, ja sen takana ovat Aliceco Energy ja ranskalainen TEH2. Täydellä kapasiteetilla laitoksen on tarkoitus toimia vuonna 2029 ja tuottaa vähähiilisiä sähköpolttoaineita teollisuudelle ja merenkulun tarpeisiin. Päätuotetta eli vihreää metanolia syntyy vuodessa 400 000 tonnia.

Pumppuvoimalaitos Kemijärvelle?

05.04.2024

Pohjolan Voima selvittää mahdollisuutta rakentaa pumppuvoimalaitos Kemijärven alueelle. Laitos keskittyy sähkön varastointiin. Pohjolan Voiman mukaan Suomi tarvitsee lisää säädettävää sähkökapasiteettia, sekä tuotetun sähkön varastointikapasiteettia, jotta pystytään varmistamaan sähkön saatavuus suomalaisille ja vakaa toimintaympäristö kotimaiselle teollisuudelle. Suunnitteilla olevan laitoksen on tarkoitus tasata ja varmistaa sähkön tarjontaa ja tuotantoa.

Energiatehokkuus voi auttaa lainansaannissa

05.04.2024

Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeen yhteydessä voi parantaa taloyhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta vaikkapa putkiremontille. Taloyhtiöiden energiatehokkuutta ja päästöttömyyttä parantaville hankkeille on saatavilla pankeista niin sanottua vihreää taloyhtiölainaa sekä EIR-takausta, jotka ovat osa EU-Invest-lainantakausohjelmaa. Tarkoituksena on vauhdittaa taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantavia investointeja.

Caruna maakaapeloi sähköverkkoa Salon seudulla yli 500 kilometriä

05.04.2024

Caruna siirtää ilmajohtoverkkoa maan alle Salon seudulla, tavoitteenaan vähentää alueen sähkökatkoja. Lisäksi alueella vaihdetaan noin 1800 sähköpylvästä uusiin. Lisäksi yli 200 pylväsmuuntajaa korvataan moderneilla puistomuuntajilla, jotka ovat ympäristölle turvallisempia. Töitä tehdään Salon Kiskossa, Kitulan-Kaskiston alueella ja Somerolla. Työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Taloyhtiö säästi reilusti energiaremontin avulla

05.04.2024

Helsinkiläinen taloyhtiö luopui kaukolämmöstä ja vaihtoi maalämpöön, lämmön talteenottoon poistoilmasta ja aurinkosähköön, ja säästi viime vuonna lähes 33 500 euroa. Taloyhtiö otti energiaremonttia varten 300 000 euron lainan.

Balticconnector-putki on korjattu

05.04.2024

Suomen ja Viron välissä kulkeva Balticconnector-kaasuputki on saatu korjattua. Putken toiminta häiriintyi 8. lokakuuta 2023. Viranomaisten tekemässä tutkinnassa kävi ilmi, että putkeen on kohdistunut kova ulkoinen voima, mutta kyseessä ei ollut räjähdys. Putken lähettyviltä löydettiin ankkuri, jonka epäillään olevan kiinalaisvarustamon Newnew Polar Bear -rahtialuksen ankkuri. Gasgridin mukaan putki voidaan palauttaa käyttöön huhtikuun lopussa.

Pori ja Fortum kehittävät Tahkoluotoa

05.04.2024

Fortumin Markus Rauramon mukaan Tahkoluodolla on potentiaalia olla yksi Suomen keskeisistä puhdasta energiaa käyttävistä teollisuusalueista. Porin kaupunki on sopinut yhteistyöstä Fortumin kanssa Tahkonluodon alueen kehittämiseksi. Fortum omistaa alueella sijaitsevan Meri-Porin hiilivoimalan kiinteistön, ja aikoo luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Suomi tuottaa tuulivoimaa halvemmalla kuin Ruotsi

05.04.2024

Tekniikan tohtori Antero Ollilan mukaan Ruotsin tuulivoimateollisuus on kannattavuusongelmissa, ja Suomi todennäköisesti seuraa Ruotsia. Vuosina 2017-2022 ruotsalaiset tuulivoimalat tekivät tappiota arviolta 1,2 miljardia euroa. Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat Suomessa alhaisemmat kuin Ruotsissa. Tuulivoimayhtiöiden kannattavuus voi nykyisillä investointimäärillä heiketä myös Suomessa.

Kymenlaakson Sähköverkko parantaa sähkön toimitusvarmuutta Monninkylässä

04.04.2024

Kymenlaakson Sähköverkko Oy toteuttaa sähköverkon investointihanketta Askolan Monninkylässä. Investoinnin myötä alueen asiakkaiden sähkönjakelun toimitusvarmuus paranee, eli esimerkiksi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamat sähkökatkot vähenevät. Hanketta toteuttaa Wire Oy. Sähkötyöt kestävät arviolta lokakuun loppuun saakka, ja viimeistely- ja purkutöitä tehdään talvella 2024-2025.

Fortumin aurinkovoimalan kaavaluonnos tuli nähtäville Virolahdella: "Aurinko paistaa usein silloin kuin ei tuule"

04.04.2024

Fortumin Virolahden aurinkovoimahanke on edennyt osayleiskaavan asettamiseen nähtäville. Fortum kehittää 80 megawatin aurinkovoimahanketta yhteistyössä Virolahden kunnan kanssa. Yhtiö valmistautuu kasvavaan sähköntarpeeseen kehittämällä rakennusvalmiita uusiutuvan energian hankkeita. Voimalaan sijoitettavat paneelit ovat kooltaan noin neljä metriä leveitä ja kolme metriä korkeita.