logo logo logo

Helsinki ja Helen Oy optimoivat kaukolämmön kulutusta tekoälyn avulla

14.06.2024

Helsingin kaupunki ja Helen Oy ovat aloittaneet kaksivuotisen pilottihankkeen, jonka tavoitteena on optimoida kaukolämmön kulutusta kouluissa ja urheilukentillä tekoälyteknologian avulla. Hankkeen avulla pyritään vähentämään lämmityskustannuksia ja CO2-päästöjä, mikä tukee Helsingin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Pilottihanke laajenee vähitellen useisiin koulukiinteistöihin ja asuintaloihin.

Rakennusteollisuus RT päivitti vähähiilisyystiekartan: Kaukolämmön ja energiatehokkuuden rooli korostuu

14.06.2024

Rakennusteollisuus RT on päivittänyt Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan, joka korostaa rakennusten lämmittämiseen käytetyn sähkön ja kaukolämmön nopeaa vähähiilistymistä. Tiekartan mukaan rakennusten energiatehokkuusremontit ja vähäpäästöisten energiamuotojen käyttö vähentävät päästöjä merkittävästi. Rakennusmateriaalien, kuten betonin ja teräksen, päästöjä pyritään myös vähentämään innovatiivisilla ratkaisuilla.

UPM ja Neova suunnittelevat suuria aurinkovoimaloita entisille turvesoille

14.06.2024

UPM ja Neova suunnittelevat suuria aurinkovoimaloita entisille turvetuotantoalueilleen eri puolilla Suomea. UPM:n suunnitelmissa on rakentaa 500-700 megawatin aurinkovoimala Kouvolan Uttiin, mikä lähes kaksinkertaistaisi Suomen nykyisen aurinkovoimakapasiteetin. Neova on tunnistanut yli 10 000 hehtaaria potentiaalisia alueita, joille voitaisiin rakentaa jopa 5 000 megawattia aurinkovoimakapasiteettia.

Alma-vuorelle rakennetaan jättimäinen pumppuvoimala energiavarmuuden lisäämiseksi

14.06.2024

Australiaan rakennetaan Alma-vuorelle 800 MW:n ja 9,6 GWh:n pumppuvoimala, joka voi tasapainottaa sähköverkkoa ja lisätä energiavarmuutta alueella. Hanke on osa siirtymistä hiilivoimasta uusiutuvaan sähköntuotantoon.

Sähkön hinnan lasku keventää mökkeilyn kustannuksia

14.06.2024

Omakotiliiton selvityksen mukaan mökkeilyn kustannukset ovat nousseet suosituimmilla mökkipaikkakunnilla, ja suurin menoerä on sähkömaksut, jotka muodostavat keskimäärin 56 prosenttia kuluista. Sähkön hinnan lasku 7,6 prosentilla viime vuonna on kuitenkin hieman keventänyt kokonaiskustannuksia.

Viekin kirkon lämmitysjärjestelmän uudistus odottaa Museoviraston lausuntoa

14.06.2024

Lieksan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Viekin kirkon sähkö- ja lämmitysjärjestelmien suunnitelmat. Museoviraston lausuntoa odotetaan, jotta hanke voidaan viedä kirkkohallituksen hyväksyttäväksi ja työt aloittaa ensi vuonna.

Sylvi Listhaug kritisoi Norjan ilmastopolitiikkaa ja korkeita sähkön hintoja

14.06.2024

Frp:n johtaja Sylvi Listhaug kritisoi Norjan ilmastopolitiikkaa, joka on johtanut teollisuuden ja maatalouden päästöjen vähenemiseen. Hän pitää korkeita sähkön hintoja ja teollisuuden tuotannon vähenemistä vaarallisina merkkeinä. Listhaugin mukaan öljy- ja kaasualan sähköistäminen on haitallista ja nostaa sähkön hintaa kansalaisille ja yrityksille.

Laitilan kaukolämpölinjojen saneeraus jatkuu ensi vuonna

14.06.2024

Laitilan keskustassa jatketaan vesihuolto-, hulevesi- ja kaukolämpölinjojen saneerausta. Kaukolämpölinjat ovat elinkaarensa päässä ja ne uusitaan. Remontit jatkuvat myös ensi vuonna, jolloin katuvalaistus uusitaan kokonaan led-valaistukseen.

Silja Metsola jättää Porvoon ja muuttaa Kaarinaan

14.06.2024

Porvoon kaupunginvaltuutettu Silja Metsola jättää poliittiset luottamustehtävänsä ja muuttaa Kaarinaan. Hän on toiminut Porvoon Energian hallituksessa ja aikoo jatkaa työskentelyä Clean World Porvoo -tapahtuman eteen.

Jätteenpoltto Suomessa kasvaa ja kuljetusmatkat pitenevät

14.06.2024

Suomessa poltetaan jätettä yli 30 polttolaitoksessa, ja jätteiden kuljetusmatkat ovat pidentyneet viime vuosina. Vuonna 2023 Suomeen tuotiin ennätykselliset yli 300 000 tonnia jätettä ulkomailta, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuosiin verrattuna. Kotkan Energia on yksi laitoksista, jotka polttavat jätettä Suomessa.

Kuopion Energia tutkii pienydinreaktoreiden käyttöä kaukolämmössä

14.06.2024

Kuopion Energia tutkii pienydinreaktoreiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa tulevaisuudessa. Yhtiö ei osallistu koereaktorin rakentamiseen, mutta auttaa sijaintipaikan etsimisessä. Investointipäätöksiä tehdään noin viiden vuoden kuluttua, ja pienydinlaitoksen kustannukset selvitetään tuona aikana.

Ilmastokriisi uhkaa Suomen ruuantuotantoa – vahvempia ilmastotoimia tarvitaan

14.06.2024

Artikkeli käsittelee ilmastokriisin vaikutuksia Suomen ruuantuotantoon ja korostaa tarvetta vahvoille ilmastotoimille sekä EU- että kuntatasolla. Kirjoittaja Tuomas Ojajärvi painottaa, että ilmastonmuutoksen torjunta on kansallinen etu, ja kritisoi nykyisen hallituksen ilmastopolitiikkaa.

Kapacity.io:n älykäs lämpöpumpun ohjauspalvelu voi säästää kotitalouksille jopa 500 euroa vuodessa

14.06.2024

Suomalainen Kapacity.io tarjoaa älykästä lämpöpumpun ohjauspalvelua, joka voi säästää kotitalouksille jopa 500 euroa vuodessa. Palvelu seuraa sähkön hintaa ja sääennusteita, ja optimoi lämpöpumpun käyttöä. Tämä auttaa vähentämään lämmityskuluja ja lisäämään sähköverkon joustavuutta uusiutuvan energian tuotannon vaihteluiden aikana.

Fennovoiman venäläiset johtajat uusissa tehtävissä

14.06.2024

Artikkeli käsittelee Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen liittyvien venäläisten johtohahmojen nykyisiä toimia. Rosatomin johtajat, kuten Anastasia Zoteeva ja Vyacheslav Ivanov, ovat siirtyneet uusiin tehtäviin, ja Sergey Kiriyenko toimii nyt Venäjän Ukrainasta valtaamien alueiden hallinnon johtajana.

Aidon Oy:n energianmittauspalvelut laajenevat merkittävästi

13.06.2024

Jyväskyläläinen Aidon Oy on saavuttanut merkittävän etapin energianmittauspalveluissaan, sillä yli miljoona käyttöpaikkaa on nyt liitetty sen palveluun. Useat suomalaiset jakeluverkkoyhtiöt, kuten Porvoon Sähköverkko ja Keravan Energia, ovat liittyneet Aidonin MaaS-palveluun. Tampereen Energia Sähköverkko Oy on myös käynnistänyt suuren AMM-uudistushankkeen, jossa 50 000 sähkömittaria siirtyi Aidonin luentapalveluun.

Uusi F-kaasuasetus muuttaa ilmalämpöpumppujen ja kylmälaitteiden käytäntöjä

13.06.2024

EU:n uusi F-kaasuasetus tuo merkittäviä muutoksia ilmalämpöpumppuihin ja kylmälaitteisiin, vähentäen ilmastoa lämmittävien kaasujen päästöjä. Sulpun mukaan laitteet siirtyvät ympäristöystävällisempiin kylmäaineisiin, ja alan toimijoilta vaaditaan uutta osaamista. Nykyisten laitteiden käyttäjien ei tarvitse olla huolissaan, sillä vanhoja laitteita saa edelleen käyttää ja huoltaa.

Uusi F-kaasuasetus tuo muutoksia lämpöpumppuihin

13.06.2024

Uusi F-kaasuasetus astui voimaan maaliskuussa, mikä ohjaa lämpöpumppuja ja kylmälaitteita käyttämään ympäristöystävällisempiä kylmäaineita. Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen mukaan kuluttajien ei tarvitse olla huolissaan, sillä uudet laitteet ovat yhtä luotettavia ja hintaisia kuin ennenkin. Muutos tukee vihreää siirtymää ja pyrkimystä hiilineutraaliin Suomeen.

Suomalaiset oppivat säästämään sähköä ja ajoittamaan kulutuksensa edullisiin tunteihin

13.06.2024

LUT-yliopiston tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat oppineet säästämään sähköä ja ajoittamaan kulutuksensa edullisiin tunteihin sähköpulan pelossa. Pörssisähkön käyttäjät ovat vähentäneet kulutustaan enemmän kuin kiinteähintaisen sähkösopimuksen asiakkaat. Sähkön säästäminen ja kulutuksen ajoittaminen ovat jääneet osittain pysyviksi muutoksiksi.

Lehto Group keskittyy energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin

13.06.2024

Lehto Group suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin, luopuen rakennusteollisuuden komponenttien valmistuksesta. Yhtiö aikoo kehittää ratkaisuja, jotka yhdistävät maalämmityksen, aurinkoenergian ja akkujen käytön. Lehto suunnittelee myös sähkövarastokokonaisuuksia sähköverkkoyhtiöille ja sähkön tuottajille.

Vihdin kunta neuvottelee Nummelanharjun koulun lämpölaitoksen ostosta

13.06.2024

Vihdin kunta aloittaa neuvottelut ostaakseen Nummelanharjun koulun lämpölaitoksen Vihdin Energia Oy:ltä 1,5 miljoonalla eurolla. Kauppaan sisältyy biolämpölaitos ja öljykattilalaitos, ja Vihdin Energia tarjoaa myös neljän vuoden ylläpitosopimuksen. Kaupalla pyritään hyödyntämään kunnan hakkuujätettä ja säästämään koulukeskuksen lämmityskustannuksissa.

Terrapower aloittaa uuden natriumjäähdytteisen ydinvoimalan rakentamisen

13.06.2024

Terrapower on aloittanut uuden natriumjäähdytteisen ydinvoimalan rakentamisen Wyomingissa. Voimalan teho on 345 megawattia, ja se voi hetkellisesti nostaa tehonsa 500 megawattiin. Bill Gatesin perustama yritys odottaa reaktorin valmistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Metsä Group tutkii hiilidioksidin talteenottoa Kemin tehtaassa

13.06.2024

Metsä Group ja Andritz tutkivat hiilidioksidin talteenottoa Kemin uudessa sellutehtaassa. Tavoitteena on hyödyntää talteenotettua hiilidioksidia synteettisten polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksessa, mikä voisi tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä ja edistää Suomen vetytaloutta.

KIK avasi lähes 20 miljoonan euron tukihakukierroksen biometaanin tuotantoon

13.06.2024

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on avannut lähes 20 miljoonan euron tukihakukierroksen biometaanin tuotantoyksiköiden rakentamiseksi ja biokaasun tuotantoyksiköiden muuntamiseksi biometaanin tuotantoon. Tämä tukee paikallisen bioenergian tuotantoa ja parantaa maan kriisivalmiutta ja turvallisuutta.

Viro myöntää 19 miljoonaa euroa tukea biometaanin tuotantoon

13.06.2024

Viron ympäristöinvestointikeskus (KIK) myöntää 19 miljoonaa euroa tukea biometaanin tuotantoon maatalous- ja metsätalousyrityksille.

Eltel ja Helen Sähköverkko yhteistyössä kohti fossiilittomia työmaita

13.06.2024

Eltel ja Helen Sähköverkko ovat aloittaneet yhteistyön, jossa Eltel käyttää uusiutuvaa HVO-dieseliä Helen Sähköverkon työmailla. Tämä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi ja tukee Helenin tavoitetta saavuttaa fossiilittomat työmaat vuoteen 2025 mennessä.

Suomi laatii kansallisen suunnitelman rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi

13.06.2024

Suomi aloittaa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon laatimalla kansallisen perusparannussuunnitelman. Tavoitteena on tehdä rakennuskannasta päästötön vuoteen 2050 mennessä ja parantaa energiatehokkuutta. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä energiatehokkuusremonttien rahoittamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi.

Fingrid varmistaa puhtaan ja edullisen sähkön saatavuuden Suomessa

13.06.2024

Fingrid vastaa Suomen kantaverkosta ja varmistaa sähkön saatavuuden, puhtauden ja edullisuuden. Yhtiö kehittää jatkuvasti kantaverkkoa ja tukee uusiutuvan energiantuotannon kasvua. Fingridin toiminta on keskeistä Suomen teollisuuden, vedyntuotannon ja datakeskusten kehityksessä.

Korpelan Voima aloittaa Parkkikosken padon entisöinnin Lestijoella

13.06.2024

Korpelan Voima on aloittanut Parkkikosken padon ja sen alueen entisöintisuunnitelmat Lestijoella. Hanke mahdollistaa vaelluskalojen nousun ylemmäs Lestijoen yläjuoksuun. Ennallistamishankkeen kustannusarvio on 200 000-250 000 euroa, ja se rahoitetaan puoliksi maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelmasta ja Korpelan Voiman kesken.

Isojoen Kolmihaaran tuulivoimahanke laajenee merkittävästi

13.06.2024

Isojoen Kolmihaaran tuulivoimahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus tänä iltana. Hankealueelle saattaa nousta enintään 77 uutta tuulivoimalaa nykyisten 24 lisäksi, ja sen pinta-ala on 6 600 hehtaaria. Isojoen kunta on hyötynyt tuulivoimaloista saaduista verotuloista.

Puupellettien hinnat tasaantuneet Suomessa

13.06.2024

Puupellettien hinta on tasaantunut viime kuukausina Suomessa, vaikka se on edelleen korkeampi kuin ennen Ukrainan sotaa. Helmikuun hinta oli 477 euroa tonnille, ja toukokuun hinta julkistetaan 24.6.

Tampere-talo ja Marriott-hotelli edistävät vastuullisuutta uusiutuvalla energialla ja hiilikompensaatiolla

13.06.2024

Tampere-talo Oy ja Courtyard by Marriott Tampere City käyttävät uusiutuvaa energiaa ja toteuttavat monia vastuullisuustekoja, kuten hiilijalanjälkikompensaatiota. Tampere-talon katolla on kolme aurinkovoimalaa, ja hotellin asiakkaat voivat valita hiilijalanjälkikompensoidun huoneen. Puuni Oy tarjoaa päästökompensaatiopalveluja, ja heidän hankkeensa keskittyvät metsitykseen Suomessa.

Brunberg investoi satojatuhansia euroja päästöjen vähentämiseen

13.06.2024

Porvoon tunnettu makeisvalmistaja Brunberg Oy aikoo puolittaa Tarmolan tehtaansa päästöt vuoteen 2030 mennessä. Yritys investoi satojatuhansia euroja hiilijalanjäljen vähentämiseen ja käyttää Porvoon Energian toimittamaa uusiutuvaa energiaa. Suurimmat päästövähennykset haetaan tehtaan keittiöstä, jossa polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä, jolle etsitään nyt vaihtoehtoja.

Viivi Turpeinen puolustaa mestaruuttaan maantiepyöräilyn SM-kisoissa

13.06.2024

Mäntyharjulainen Viivi Turpeinen, 18, puolustaa mestaruuttaan maantiepyöräilyn SM-kisoissa Espoossa. Turpeinen osallistui myös Porvoon Energia -etappiajoihin, mutta joutui keskeyttämään pienten sairastelujen vuoksi.

Fortum suunnittelee suurta tuulivoimapuistoa Keminmaahan

13.06.2024

Fortum suunnittelee uuden tuulivoimapuiston rakentamista Keminmaahan. Kotapalon tuulivoimapuisto olisi tuplasti suurempi kuin aiemmin suunniteltu Honkamaan puisto, ja siihen tulisi 50-60 tuulivoimalaa. Kunnanvaltuusto tekee päätöksen tuulivoiman rakentamisesta ensi syksynä.

Kari Ruokosen muistot Haapavedeltä ja työura turvevoimalan projektipäällikkönä

13.06.2024

Kari Ruokonen muisteli lapsuuttaan Haapavedellä ja kertoi työurastaan, joka huipentui turvevoimalan projektipäällikkönä Haapavedellä vuosina 1987-1990.

Lestijärven turvesoiden ennallistaminen parantaa vesistönsuojelua ja tuo taloudellisia hyötyjä

13.06.2024

Lestijärvellä on ennallistettu Joutennevan ja Tummunnevan turvesuot, mikä on parantanut alueen vesistönsuojelua ja monimuotoisuutta. Ennallistamishankkeet ovat myös taloudellisesti hyödyllisiä, sillä turvemaiden metsistä voidaan korjata energiapuuta. Lestijärven kunta toivoo, että hyvät esimerkit rohkaisisivat uusiin ennallistamishankkeisiin.

Heinolalainen biokaasuyritys Sauter Biogas Finland konkurssiin

13.06.2024

Heinolalainen biokaasulaitosyritys Sauter Biogas Finland on asetettu konkurssiin Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päätöksellä. Yhtiön velat olivat noin 2,85 miljoonaa euroa ja varat 1,3 miljoonaa euroa. Suurimmat velkojat olivat Siikajoen Betonitukku, 3JS Virtute, AB Energy SpA ja Verohallinto. Yhtiö ei pystynyt toimittamaan laitteita Pielisen Bio oy:n biokaasulaitokselle Lieksaan.

Juvan seurakunta lykkää aurinkovoimalan vuokrauspäätöstä

13.06.2024

Juvan seurakunta päätti lykätä 309 hehtaarin maa-alueen vuokraamista aurinkovoimayhtiölle ja palautti suunnitelman uuteen valmisteluun. Päätös tehtiin yksimielisesti, koska toinen yhtiö on myös kiinnostunut alueesta. Alkuperäinen suunnitelma sisälsi aurinkovoimaloita ja energiavarastoja, ja vuokra-aika olisi ollut 40 vuotta.

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastopäästöt laskussa: Energiankulutus avainasemassa

13.06.2024

Pohjoisessa Keski-Suomessa ilmastopäästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuosina 2007–2022, erityisesti energiankulutuksen osalta. Alueen päästövähennykset ovat olleet viime vuosina nopeampia kuin valtakunnallisesti. Kaikki alueen kunnat osallistuvat ympäristöministeriön rahoittamaan ilmastosuunnitelma-hankkeeseen, joka kestää vuoteen 2025.

Juankosken katuremontti: Maansiirto E. Huttunen Oy urakoitsijaksi

13.06.2024

Juankosken katuremontin urakoi Maansiirto E. Huttunen Oy, ja projektiin osallistuvat Kuopion kaupunki, Kuopion Vesi Oy ja Savon Voima Verkko Oy. Urakassa kunnostetaan katuja, vesihuoltoa, hulevesiverkostoja ja valaistusta.

PKS Sähkönsiirto sai palautetta siirtomaksuista ja säävarmasta verkosta

13.06.2024

PKS Sähkönsiirto kysyi asiakkailtaan palautetta tulevien vuosien kehittämissuunnitelmasta. Asiakkaat toivoivat erityisesti siirtomaksujen kohtuullistamista ja säävarman verkon kustannusten tasapuolista jakautumista. Vihreä siirtymä herätti myös monenlaisia ajatuksia.

Arenguseire energiakonferenssi: Kuluttajien rooli Viron sähköjärjestelmässä muuttumassa

13.06.2024

Arenguseire energiakonferenssissa käsiteltiin kuluttajien roolin muutosta Viron sähköjärjestelmässä. Konferenssissa pohdittiin, jatkuuko yksilöllinen energiantuotanto ja miten aktiivinen sähkönkulutuksen hallinta voi hyödyttää kotitalouksia. Asiantuntijat keskustelivat myös sähköverkon kehittämisen haasteista ja investointikustannuksista.

Ympäristöministeriö kehittää uusiutuvan energian lupamenettelyjä

12.06.2024

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, joka valmistelee muutoksia uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä. Muutokset perustuvat RED III -direktiiviin, joka pyrkii sujuvoittamaan lupamenettelyitä ja lyhentämään niiden kestoa. Lisäksi direktiivi edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot nimeävät alueita, joilla uusiutuvan energian hankkeilla ei odoteta olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Torstaina poikkeuksellisen korkeat sähkön hinnat Suomessa

12.06.2024

Torstaina sähkön hinta nousee Suomessa poikkeuksellisen korkealle, keskihinnan ollessa yli 15 senttiä kilowattitunnilta. Hintapiikit osuvat aamun ja illan ruuhkatunteihin, jolloin hinta nousee jopa yli 37 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoiman vähäinen tuotanto ja siirtoyhteyksien huoltotyöt vaikuttavat hintojen nousuun.

Fingridin Lakeuslinjan siirtolinjahanke etenee suunnitellusti

12.06.2024

Fingridin Lakeuslinjan siirtolinjahanke Jylkän ja Alajärven välillä etenee. Lunastuslupahakemus on jätetty valtioneuvostolle, ja hankelupaa haetaan Energiavirastolta tänä vuonna. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi vuonna, ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2027 loppuun mennessä. Maanomistajia on kuultu ja ennakkosopimuksia pyritään tekemään.

Bioenergia ry vaatii lisää pinta-alaa kuiviketurpeen tuotantoon

12.06.2024

Bioenergia ry vaatii lisää pinta-alaa kuiviketurpeen tuotantoon, jotta voidaan turvata kotieläintuotannon kuivikkeiden saatavuus ja ruuantuotannon huoltovarmuus. Turvetuotannon pinta-ala on vähentynyt energiaturpeen kysynnän romahdettua, ja uusien ympäristölupien saaminen kestää vuosia.

UUPO-hanke tarjoaa koulutusta uusiutuvan energian alalle Pohjois-Pohjanmaalla

12.06.2024

UUPO-hanke on uusi hanke, joka keskittyy uusiutuvan energian alan osaamistarpeiden kartoittamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on tarjota koulutusmahdollisuuksia alalla toimiville ja alalle suuntaaville henkilöille. Koulutuksissa hyödynnetään uusinta teknologiaa, kuten virtuaalioppimisympäristöjä ja digitaalisia kaksosia.

Tee itse aurinkovoimalla toimiva vesiaihe puutarhaan

12.06.2024

Artikkeli opastaa, kuinka tehdä pieni vesiaihe puutarhaan aurinkovoimalla toimivan suihkulähteen avulla. Tarvitset vain muutaman kukkaruukun, multaa ja aurinkokennopumpun. Vesiaihe on helppo siirtää ja purkaa, ja se toimii auringonvalossa.

Kangasniemen kaukolämpölaitoksen uudistus parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä

12.06.2024

Kangasniemen kaukolämpölaitoksen uudistus valmistuu syksyksi. Uusi savukaasupesuri ja sähkökattila parantavat laitoksen energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Uudistuksen myötä laitoksen kannattavuus nousee ja öljyn käytöstä pyritään luopumaan.

Ilmajoen työväentalon remontti parantaa energiatehokkuutta

12.06.2024

Ilmajoen työväentalon remontti jatkuu kesän ajan, ja siinä keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen uusimalla ikkunat ja ovet. Remontin tavoitteena on säästää energiaa ja houkutella uusia vuokralaisia.

EPBD-direktiivi ja lämpöpumppujen rooli energiatehokkuudessa

12.06.2024

EPBD-direktiivi tuli voimaan toukokuun lopulla, ja se pyrkii vähentämään rakennusten energiankulutusta. Direktiivi asettaa vaatimuksia uusille rakennuksille ja sallii joustoja nykyisille rakennuksille. Lämpöpumput ovat merkittävässä roolissa direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa.

Gasum solmi 565 miljoonan euron vihreän rahoitussopimuksen

12.06.2024

Gasum on solminut 565 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitussopimuksen, joka sisältää vihreän lainan osuuden. Vihreällä lainalla rahoitetaan biokaasutuotannon lisäämistä ja jakelua. Sopimus osoittaa Gasumin sitoutumisen vastuullisuuteen ja strategisiin tavoitteisiin, kuten uusiutuvan kaasun tuotannon kasvattamiseen vuoteen 2027 mennessä.

Uusi S-market Rautalammille hyödyntää aurinkoenergiaa

12.06.2024

Osuuskauppa Peeässä rakentaa uuden S-marketin Rautalammille, joka hyödyntää aurinkoenergiaa ja kierrättää kylmälaitteiden hukkalämpöä. Uusi kiinteistö on noin puolet energiatehokkaampi kuin vanha market.

Rauman Biovoiman automaatiojärjestelmä uudistetaan

12.06.2024

Rauman Biovoiman yhteistuotantolaitoksen automaatiojärjestelmä uudistetaan vaiheittain, ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2026. Uudistus parantaa prosessien hallintaa ja optimoi tuotannon energia- ja kustannustehokkuutta. Rauman Biovoima toimittaa prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle.

Helsingin nollahiilipolitiikan vaikutukset energiantuotantoon ja kaupunkisuunnitteluun

12.06.2024

Artikkeli käsittelee Helsingin siirtymistä nollahiilipolitiikkaan ja sen vaikutuksia energiantuotantoon. Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkeminen ja kaukolämmön tuotanto öljyllä ovat keskeisiä aiheita. Kirjoittaja kritisoi vihreää siirtymää ja sen vaikutuksia kaupunkisuunnitteluun.

Keuruun kaupungin budjetti alijäämäinen, Keuruun Energia ei jakanut osinkoa

12.06.2024

Keuruun kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset, jotka kasvattavat kaupungin alijäämää lähes 300 000 eurolla. Keuruun Energia ei jakanut osinkoa, mikä pienentää kaupungin rahoitustuottoja 100 000 eurolla. Kaupunki investoi 128 000 euroa Keuruun Sähkön osakkeiden lunastamiseen pienosakkailta.

Elenia asentaa älykkäitä sähkömittareita Jämsän alueella

12.06.2024

Elenia asentaa Jämsässä, Koskenpäällä ja Jämsänkoskella noin 13 000 asiakkaalleen uuden älykkään sähkömittarin, joka mahdollistaa sähkönkulutuksen reaaliaikaisen seurannan ja kuormanohjauksen. Asennukset alkavat kesäkuussa ja jatkuvat vuoden loppuun. Uudet mittarit tarjoavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia sähkönkäytön hallintaan Elenian AinaLab-palvelun kautta.

Keljonlahteen suunnitellaan teollisuutta hyödyntämään voimalaitoksen hiilidioksidia

12.06.2024

Jyväskylän Keljonlahteen suunnitellaan teollisuutta, joka hyödyntäisi Keljonlahden voimalaitoksen hiilidioksidia raaka-aineena synteettisten polttoaineiden tuotannossa. Hanke tukee vihreää siirtymää ja tutkii synergioita voimalaitoksen ja teollisen toiminnan välillä.

Maalämpöremontti siirtää Äkäslompolon päiväkotilaiset Ylläsjärvelle

12.06.2024

Äkäslompolon päiväkodin maalämpöremontti siirtää lapset Ylläsjärven päiväkotiin. Remontti vaihtaa öljylämmityksen maalämpöön, ja työ aiheuttaa melua ja kaivuutöitä. Kolarin kunta sai tiedon remontista vasta sen alkaessa, mikä aiheutti kiireellisen siirron.

Saamelainen ilmastoneuvosto valitsi uuden logon kilpailun kautta

12.06.2024

Saamelainen ilmastoneuvosto on valinnut uuden logon kilpailun kautta. Voittajaksi valittiin Ellen-Margaret Gaup-Juuso, joka sai 3000 euron palkkion. Ilmastoneuvoston tehtävänä on tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista saamelaiskulttuuriin ja vaikuttaa ilmastotoimiin.

Enontekiön Sähkö jatkaa maakaapelointitöitä Hetassa

12.06.2024

Enontekiön Sähkö Oy jatkaa viime kesänä aloitettuja maakaapelointitöitä Hetan itäosassa. Työt kestävät syyskuun loppuun ja ovat osa valtion tukemia toimitusvarmuusinvestointeja. Osa työmaista toteutetaan yhteistyössä Neve Oy:n kanssa, joka laajentaa valokuituverkkoaan alueella.

Biovoima toimittaa suuren biometaanin jalostusyksikön Nevelille

12.06.2024

Suomen Biovoima Oy toimittaa biometaanin jalostusyksikön Nevel Oy:n Forssan biokaasulaitokselle. Tämä miljoonaluokan tilaus tekee Forssan laitoksesta yhden Suomen suurimmista biometaanin jalostusyksiköistä. Biovoima uskoo yhteistyön Nevelin kanssa lisäävän BIOupgrade CH4 -jalostuksen kysyntää.

Westenergy laajentaa jätteenpolttolaitostaan ja rakentaa hiilidioksidin talteenottolaitoksen Mustasaaressa

12.06.2024

Westenergy Oy aikoo laajentaa jätteenpolttolaitostaan Mustasaaressa ja rakentaa hiilidioksidin talteenotto- ja nesteytyslaitoksen. Hanke maksaa noin 138 miljoonaa euroa, ja työ- ja elinkeinoministeriö myöntää 20 miljoonan euron investointituen. Uusi laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.

Mikkeli lykkää ESE-konsernin hallituspalkkioiden korotusta

11.06.2024

Mikkelin kaupunki on päättänyt lykätä ESE-konsernin hallituksen jäsenten palkkioiden korottamista. Päätös tehdään myöhemmin yhdessä muiden kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa. ESE-konsernin hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista neljä on kaupungin ja kolme Aberdeenin nimeämiä.

Pornaisiin rakennetaan uusi hiekka-akku edullisella pörssisähköllä

11.06.2024

Pornaisten kaukolämpöverkkoon rakennetaan uusi hiekka-akku, joka lämpiää edullisella pörssisähköllä ja luovuttaa lämpöä jopa viikon yhdellä latauksella. Polar Night Energyn kehittämä teknologia vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Hiekka-akku voi myös osallistua Fingridin säätösähkömarkkinoille, mikä tuo lisätuloja.

Puolustusvaliokunta tukee DCA-sopimusta ja ydinenergialain päivitystä

11.06.2024

Eduskunnan puolustusvaliokunta puoltaa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn DCA-sopimuksen hyväksymistä, joka sisältää myös ydinasepolitiikkaa koskevia näkökohtia. Sopimus edellyttää Suomen lainsäädännön kunnioittamista, mukaan lukien ydinenergialain ydinräjähteitä koskevat säännökset. Ydinenergialakia on tarkoitus päivittää vuoteen 2026 mennessä, mikä helpottaa modulaaristen pienydinreaktoreiden rakentamista.

Tampereen Energian sähköverkkoyhtiö siirtyy reaaliaikaiseen laskutukseen

11.06.2024

Tampereen Energian sähköverkkoyhtiö siirtyy reaaliaikaiseen sähkönkulutuksen laskutukseen 1. heinäkuuta alkaen. Arviolaskutus loppuu, ja laskut perustuvat todelliseen kulutukseen. Muutos koskee vain pientä osaa asiakkaista, ja laskutusväli pysyy ennallaan. Asiakkaiden on tehtävä uusi e-laskusopimus nimenmuutoksen vuoksi.

Etehdas suunnittelee merkittävää uusiutuvan sähkön jatkojalostuslaitosta Simoon

11.06.2024

Etehdas suunnittelee uusiutuvan sähkön jatkojalostuslaitosta Simoon, jossa tuotettaisiin muun muassa puhdasta vetyä ja teollisen kokoluokan akkuvarastoratkaisuja. Hanke on merkittävä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, ja se edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja vähähiilisen talouden kehittymistä Suomessa.

Fingridin asiakaslehti: Suomen energiamurroksen mahdollisuudet

11.06.2024

Fingridin asiakaslehti 2/2024 käsittelee Suomen mahdollisuuksia menestyä energiamurroksessa. Pääkirjoituksessa korostetaan sähköjärjestelmän verkkojen merkitystä vihreän siirtymän selkärankana. Etelä-Suomessa on paljon investointeja sähkökattiloihin, palvelinkeskuksiin ja sähkövarastoihin, mikä lisää alueellista sähkönkulutusta. Lehdessä käsitellään myös aurinkovoiman tulevaisuutta ja säätövoiman pumppaamista.

Cortus toimittaa synteettistä kaasua Norjaan koldioksidinegatiivisen sähköntuotannon testaamiseksi

11.06.2024

Cortus on toimittanut paineistettua synteettistä kaasua Norjaan Bergen Enginesin kaasumoottoritestejä varten. Testien tavoitteena on vahvistaa kaasumoottoreiden suorituskyky Nordbexin koldioksidinegatiivisen sähköntuotantoprojektin osalta Nybrossa. Tämä yhteistyö korostaa kaikkien osapuolten sitoutumista kestävien energiaratkaisujen toimittamiseen.

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta helikopterisahauksilla

11.06.2024

Caruna suoritti helikopterisahauksia Vihdin Otalammella maaliskuussa parantaakseen sähkönjakelun luotettavuutta. Helikopterisahauksella poistettiin sähkölinjojen yläpuolella olevia oksia, jotka voisivat aiheuttaa sähkökatkoja. Kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaan mukaan tämä menetelmä vähentää merkittävästi oksista ja puista johtuvia katkoja.

Suomen energiahuoltovarmuus ja siihen liittyvät haasteet

11.06.2024

Artikkeli käsittelee Suomen energiahuoltovarmuutta ja siihen liittyviä haasteita. Siinä mainitaan maakaasun tuonnin muutokset Venäjän hyökkäyssodan seurauksena ja LNG-terminaalialuksen vuokraaminen. Lisäksi käsitellään kivihiilen käytön vähentämistä ja varavoimalaitosten lakkauttamista.

Doranova Oy suunnittelee biokaasulaitosta Luumäelle

11.06.2024

Luumäen kunnanvaltuuston kokouksessa kuultiin myönteinen uutinen biokaasulaitoksesta, jonka Doranova Oy suunnittelee rakentavansa Taavetin lämpölaitoksen viereen. Yhtiö on hakenut valtiolta avustusta ja odottaa päätöstä ennen rakentamisen aloittamista.

Lempeä Lämpö investoi ORC-teknologiaan Juvan lämpölaitoksella

11.06.2024

Energiayhtiö Lempeä Lämpö investoi orgaaniseen Rankine-kiertoprosessiin (ORC) perustuvaan teknologiaan, joka mahdollistaa sähkön tuottamisen lämmöstä Juvan lämpölaitoksella. Tämä on toinen ORC-laitteisto Suomessa, ja se hyödyntää kaukolämmön menovettä sähkön tuotantoon. Investointi vähentää omakäyttösähkön hankintakuluja ja tehostaa energiantuotantoprosesseja.

Valio ottaa käyttöön uuden biokaasukäyttöisen maitoauton

11.06.2024

Valio on ottanut käyttöön uuden biokaasukäyttöisen maitoauton, joka kulkee Riihimäen ja Jyväskylän välillä. Nesteytetyllä biokaasulla kulkeva auto vähentää päästöjä 85 prosenttia verrattuna dieselautoihin. Valio pyrkii lisäämään biokaasuautojen määrää ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Wärtsilän tilauskanta ennätyskorkealla vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä

11.06.2024

Wärtsilän tilauskanta kasvoi merkittävästi vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, saavuttaen kaikkien aikojen korkeimman tason. Yhtiö sai uusia tilauksia 1 924,0 miljoonan euron edestä, mikä on 18,5 prosentin kasvu vuodentakaiseen verrattuna.

MAN tuo markkinoille vetypolttomoottorilla varustetut kuorma-autot

11.06.2024

MAN rakentaa pienen sarjan raskaita kuorma-autoja, joissa on vetypolttomoottori. Noin 200 kuorma-autoa toimitetaan asiakkaille vuonna 2025. MAN uskoo, että vetykäytöt ovat valmiita markkinoille muutaman vuoden kuluttua.

Ålcom hyödyntää aurinkovoimaa tukiasemien vara-akkujen lataamiseen Ahvenanmaalla

11.06.2024

Ålcom Ahvenanmaalla on alkanut käyttää aurinkovoimaa mobiiliverkon tukiasemien vara-akkujen lataamiseen Elisan hajautetun sähkönvarastointiratkaisun avulla. Tämä vähentää verkkojen riippuvuutta sähköverkosta ja parantaa niiden toimintavarmuutta. Ratkaisu mahdollistaa myös energian myynnin takaisin verkkoon ja osallistumisen energiareservimarkkinoille.

MTK vaatii muutoksia hallituksen energiapolitiikkaan kustannusten nousun vuoksi

11.06.2024

Hallituksen esitys laajentaa liikennepolttoaineiden päästökauppaa maa- ja metsätalouden polttoaineisiin nostaisi kustannuksia noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. MTK vaatii kustannuskompensaatiota ja esitetyn kattoluvun poistamista, jotta joustomekanismi voisi toimia tehokkaasti.

Nestemäiset biopolttoaineet vähentävät asfaltin valmistuksen hiilijalanjälkeä

11.06.2024

Artikkeli käsittelee nestemäisten biopolttoaineiden käyttöä asfaltin valmistuksessa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Wibax toimittaa kasvi- ja puupohjaisia biopolttoaineita, jotka valmistetaan tähteistä ja ylijäämästä. Peab Asfalt käyttää näitä biopolttoaineita vähentääkseen tuotantonsa hiilijalanjälkeä ja tavoitteenaan on olla ilmastoneutraali vuoteen 2045 mennessä.

onsemin uusi IGBT-moduuli parantaa aurinkoenergian tehokkuutta ja vähentää kustannuksia

11.06.2024

onsemin uusi 1200V QDual3 IGBT -moduuli tarjoaa suuremman tehotiheyden ja ulostulotehon, mikä vähentää järjestelmäkustannuksia ja yksinkertaistaa suunnittelua. Moduuli sopii erinomaisesti aurinkopuistojen keskusvaihtosuuntaajiin ja energian varastointijärjestelmiin, mikä parantaa aurinkoenergian integrointia sähköverkkoon. Tämä mahdollistaa tehokkaamman energianhallinnan ja varastointiominaisuudet.

Penerg Oy:n ruokohelpipelletit tarjoavat uusia mahdollisuuksia bioenergialle

11.06.2024

Penerg Oy on kehittänyt tekniikan ruokohelpin pelletöintiin, mikä parantaa sen käyttökelpoisuutta energiakasvina ja kuivikkeena. Artikkeli käsittelee myös ruokohelpin potentiaalia bioenergian lähteenä ja sen ympäristövaikutuksia, erityisesti turvetuotantoalueilla. Poliittiset päätökset turvealan alasajosta ovat lisänneet kiinnostusta peltobioenergiaan.

UB Uusiutuva Energia: Uusi rahasto keskittyy uusiutuvan energian hankkeisiin

11.06.2024

UB Uusiutuva Energia on United Bankersin uusi erikoissijoitusrahasto, joka keskittyy uusiutuvan energian hankkeisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Rahasto sijoittaa fyysisiin laitoksiin ja projekteihin, ja sen tavoitteena on pitkäaikainen tuotto energian myynnistä ja varastoinnista. Rahasto kattaa koko uusiutuvan energian tuotannon arvoketjun ja pyrkii vahvistamaan Suomen omavaraista energiantuotantoa.

Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Mikkelissä

11.06.2024

Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Mikkelissä vuonna 2024 keskittymällä haja-asutusalueiden keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin ja ilmajohtolinjojen siirtoon. Investoinnin arvo on 3,7 miljoonaa euroa, ja se vähentää alueen sähkökatkoja. Rakennustyöt alkavat keskikesällä ja valmistuvat ensi vuonna.

Oikeistopuolueiden vaalimenestys voi heikentää EU:n ilmastopolitiikkaa

11.06.2024

Oikeistopuolueiden menestys vaaleissa voi heikentää EU:n ilmastopolitiikkaa, arvioi Mats Engström, ympäristö- ja talouspolitiikan analyytikko Ruotsin Eurooppa-politiikan tutkimuslaitoksesta. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin päätös julistaa uudet vaalit voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi ilmastopolitiikkaan, erityisesti jos Marine Le Penin puolue voittaa vaalit.

Suunnistustapahtuma tuulivoimapuistossa keräsi 21 osallistujaa

11.06.2024

Suomussalmen Rastin kuntorastit järjestettiin 6.6.2024 tuulivoimapuistossa, ja tapahtumaan osallistui 21 suunnistajaa. Ratamestareina toimivat Jussi, Jaana ja Silja Kauppinen. Kilpailussa oli kolme rataa, ja tulokset julkaistiin osallistujien suoritusten perusteella.

Tuusulan aurinkovoimala herättää huolta maisema-arvoista

11.06.2024

Tuusulassa suunnitellaan suurta aurinkovoimalaa, joka muuttaisi maatalousmaan käyttöä ja vaikuttaisi paikalliseen maalaismaisemaan. Paikallinen asukas on huolissaan maisema-arvojen menettämisestä ja maanviljelyn loppumisesta.

Porin sähköyhtiön myynti herättää huolta paikallisessa taloudessa

11.06.2024

Artikkeli käsittelee Porin kaupungin suunnitelmia myydä paikallinen sähköyhtiö ja sen vaikutuksia paikalliseen talouteen ja työllisyyteen. Kirjoittaja kritisoi päätöstä ja korostaa itsenäisen sähköyhtiön merkitystä edullisen sähkön tarjoamisessa paikallisille yrityksille.

Areva laajentaa vuokrasopimustaan Vuojoen kartanossa

10.06.2024

Areva, Olkiluodon kolmannen ydinreaktorin rakentajayhtiö, on laajentanut vuokrasopimustaan Vuojoen kartanossa. Eurajoen valtuusto hyväksyi sopimuksen, joka sisältää Orangerian, majoitustiloja ja auditorion 45 000 euron vuosivuokralla.

Ylivieskan lentokenttä Herrforsin omistukseen

10.06.2024

Ylivieskan lentokenttä on siirtymässä Herrforsin omistukseen. Yhtiö suunnittelee mahdollisesti rakentavansa aurinkovoimapuiston tai käyttävänsä osan kentästä puuterminaalina Ylivieskan voimalaitokselle. Kaupunginhallitus on esittänyt kentän myyntiä kaupunginvaltuustolle.

Harvinainen pohjaveden tulviminen Köyliössä: Asiantuntijat rauhoittelevat

10.06.2024

Artikkeli käsittelee harvinaista tapausta, jossa pohjavesi tulvi hallitsemattomasti porakaivon porauksen yhteydessä Köyliössä. Asiantuntijat korostavat, että tällaiset tapaukset ovat erittäin harvinaisia ja että maalämpökaivojen porauksessa vedentulo yleensä lakkaa, kun poraus keskeytetään. Tilanne on hallittavissa asiantuntevalla katselmoinnilla ja toimenpiteillä.

Kotitalouslaitteet aiheuttavat häiriöitä sähkölaitteisiin

10.06.2024

EU:n markkinavalvontakampanja paljasti, että monet kotitalouslaitteet aiheuttavat häiriöitä muihin sähkölaitteisiin. Suomessa tarkastetuista laitteista vain kolme täytti säteilevien häiriöiden päästötestien vaatimukset. Tämä voi johtaa esimerkiksi television kuvan raitoihin tai radion rätinään.

Valmet toimittaa pellettilämpölaitoksen Göteborg Energi AB:lle

10.06.2024

Valmet toimittaa 50 megawatin pellettikäyttöisen lämpölaitoksen Göteborg Energi AB:lle Ruotsiin. Laitos integroidaan olemassa olevaan kaukolämpölaitokseen ja se käynnistyy vuoden 2026 loppupuolella. Investointi lisää uusiutuvaa kaukolämpöä ja parantaa resurssitehokkuutta Mölndalin ja Göteborgin alueella.

Wärtsilän nimitystoimikunnan kokoonpano julkistettu

10.06.2024

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu viisi jäsentä, joista neljä edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja yksi on hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksia hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä tarkastaa hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita.

Wärtsilän nimitystoimikuntaan valittu uudet jäsenet

10.06.2024

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu viisi jäsentä, joista neljä edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja yksi on hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä tarkastaa hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Geologian tutkimuskeskus tutkii Kymenlaakson kallioperän soveltuvuutta maalämmön käyttöön

10.06.2024

Geologian tutkimuskeskus tutkii Kymenlaakson kallioperän soveltuvuutta geoenergian eli maalämmön käyttöön. Mittausten perusteella voidaan antaa suosituksia maalämpökaivoille parhaiten sopivista alueista. Tutkimukset ovat osa JTF Geoenergialoikka-projektia, jonka tavoitteena on vauhdittaa geoenergian hyödyntämistä ja parantaa ilmastokestävyyttä.

Fortum modernisoi Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinit

10.06.2024

Fortum modernisoi Loviisan ydinvoimalaitoksen matalapaineturbiinit yhteistyössä Doosan Škoda Powerin kanssa. Modernisointi, joka alkaa vuonna 2026, nostaa voimalaitoksen tehoa ja pidentää sen käyttöikää vuoteen 2050 saakka. Investoinnin arvioidaan olevan noin miljardi euroa, ja se parantaa merkittävästi laitoksen sähköntuotannon hyötysuhdetta.

Suomenojan alueen kehittäminen: hiilenpoltto loppunut, uusia suunnitelmia vireillä

10.06.2024

Artikkeli käsittelee Suomenojan jätevedenpuhdistamon alueen tulevaisuuden suunnitelmia Finnoossa, Espoossa. Hiilenpoltto Suomenojan voimalassa on loppunut, mutta energiantuotantoon liittyvät toiminnot jatkuvat. Alueen kehittämisessä pohditaan asuinrakentamista ja muita käyttötarkoituksia.

Suuri valiokunta tukee EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehittämistä

10.06.2024

Eduskunnan suuri valiokunta on antanut lausuntonsa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehittämisestä, keskittyen vuoden 2040 päästövähennystavoitteeseen. Lausunnossa korostetaan uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja vedyn käytön merkitystä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Lisäksi painotetaan teollisen hiilenhallinnan ja biogeenisen hiilidioksidin talteenoton tärkeyttä Suomen taloudelle ja viennille.

IEA kehottaa hallituksia kolminkertaistamaan uusiutuvan energian kapasiteetin vuoteen 2030 mennessä

10.06.2024

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) kehottaa hallituksia päivittämään uusiutuvan energian kansalliset tavoitteet, jotta uusiutuvan energian kapasiteetti voidaan kolminkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. IEA:n raportin mukaan nykyiset tavoitteet kattavat vain 12 prosenttia tarvittavasta kapasiteetista, mutta jos kaikki olemassa olevat politiikkatoimet sisällytetään, voidaan saavuttaa 70 prosenttia tavoitteesta. IEA:n pääjohtaja Fatih Birol korostaa, että hallitusten on siirryttävä nopeasti lupauksista konkreettisiin toimiin.