logo logo logo

Kohta messuillaan! 

19.5.2022

Pankkarin Areenalla järjestetään biotalous- ja juustopäivät ja niiden yhteydessä messut 20.-21- toukokuuta. Tapahtumiin osallistuvat muun muassa Äänekosken kaupunki, Pro Avera sekä Äänekosken Energia.

Äänekosken kaupunkisanomat

Sähköverkon säävarmuus paranee askel askeleelta Kokkolassa

20.5.2022

Kokkolan Energiaverkko parantaa sähköverkkonsa säävarmuutta. Vuoden 2022 aikana maakaapeloidaan 50 kilometrin verran ilmajohtoja. Kokkolan Energiaverkko investoi 2,3 miljoonaa euroa sähköverkkoon vuoden 2022 aikana, ja suurin osa summasta kuluu maakaapelointiin. Toimitusjohtaja Mikko Rintamäki uskoo, että suurimmat työt saadaan valmiiksi kolmen vuoden sisällä. Kokkolan Energiaverkot arvioi, että yhtiön sähköverkko on säävarma vuoteen 2028 mennessä.

YLE Teksti-tv | YLE Uutiset

Pyhäjoella paloi kuntien rahoja yli 100 miljoonaa

20.5.2022

Monet kuntien omistuksessa olevat energiayhtiöt sijoittivat rahojaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Veronmaksajien rahoja käytettiin Pyhäjoella yli 100 miljoonaa euroa. Muun muassa Lahden, Turun, Rauman ja Vantaan energiayhtiöt sijoittivat hankkeeseen yhteensä 90,7 miljoonaa euroa. Kouvolan, Porvoon ja Nurmijärven Energiayhtiöt puolestaan olivat mukana Suomen Voiman 55,4 miljoonan euron sijoituksessa. Kaakon Energia sijoitti Fennovoiman hankkeeseen hieman yli 13 miljoonaa euroa. Kaakon Energian toimitusjohtaja Ari Saukkonen kertoo, että yhtiössä odotetaan tilanteen kehittymistä rauhallisin mielin. Yhtiö on myös varautunut lisäkuluihin. Saukkosen arvion mukaan menee varmasti aikaa, ennen kuin selviää, onko Hanhikiven alue hyödynnettävissä energiantuotantoon liittyvään toimintaan. Fennovoiman ykköstavoite on nyt selvittää, mitä irtisanotusta laitostoimitussopimuksesta seuraa. Rosatom on ilmoittanut, että sen mielestä Fennovoiman ratkaisu on laiton. Saukkonen toteaa, että toimitussopimuksiin liittyvät riidat eivät ole harvinaisia. Kaakon Energian omistajia ovat Imatran seudun sähkö sekä Parikkalan Valo Oy.

Talouselämä (E-edition)

Tarastenjärven geoporaus on lopetettu, mutta geolämpöä ei vielä kuopattu lopullisesti - Tampere - Aamulehti

20.5.2022

Tampereen Tarastenjärven geoporauskokeiluun osallistui viisitoista energiayhtiötä, jotka päättivät torstaina päättää kokeilun. Vaihtoehtoina on hyödyntää geolämmön tuotannossa tähän asti porattua kaivoa tai jatkaa porausta syvemmälle, mikä kuitenkin edellyttäisi huolellista arviota. Hankkeeseen osallistuivat muun muassa Etelä-Savon Energia, Porvoon Energia ja Savon Voima.

Aamulehti

Keravan Energialta varoitus: asiakkaille hämäriä puheluja ulkomaisen sähköyhtiön myyjältä

20.5.2022

Keravan Energia tiedottaa, että keravalaisille on markkinoitu puhelimitse sähkömyyntisopimuksia väittämällä, että Keravan Energia on vain sähköverkkoyhtiö eikä siten tekisi sähkönmyyntisopimuksia. Keravan Energian toimitusjohtajan Jussi Lehdon mukaan väitteet ovat asiattomia ja valheellisia. Keravan Energia hoitaa sähkönsiirtoa Keravalla ja Sipoossa, muta myy silti sähkönmyyntisopimuksia kaikkialle Suomeen.

Keski-Uusimaa | Keski-Uusimaa (E-edition)

Pelastaako Esen kaukolämmön myynti Mikkelin talouden?

20.5.2022

Mikkelin kaupungin on kohta päätettävä, mitä se tekee energiayhtiöiden kanssa. Etelä-Savon Energian hallitus valmistelee parhaillaan omaa esitystään energiatyöryhmälle. Kaupunginjohtaja Timo Halonen sanoo, että kaupungin intressien pitää toteutua, jos Etelä-Savon Energiasta myydään vähemmistöosuus. Pitää myös pohtia sitä, voidaanko osuus myydä kansainväliselle toimijalle vai pitäisikö valita kansallinen tai alueellinen toimija.

Länsi-Savo | Länsi-Savo (E-edition)

Fortumin 50 %:n osuuden myynti Fortum Oslo Varmesta päätökseen

19.5.2022

Fortum on saanut päätökseen 50 %:n omistusosuutensa myynnin norjalaisesta kaukolämpöyhtiöstä Fortum Oslo Varme AS:sta sijoittajaryhmälle, johon kuuluvat Hafslund Eco, Infranode ja HitecVision. Kauppa allekirjoitettiin 22.3.2022. Kaupan velaton kokonaisarvo on noin 1 mrd. euroa. Kaupan myötä Oslon kaupungin myöntämää 0,2 miljardin euron lainaa ei enää yhdistellä Fortum-konserniin. Fortum kirjaa kaupasta City Solutions -segmentin vuoden 2022 toisen neljänneksen tulokseen noin 0,6 mrd. euron verottoman myyntivoiton.

Press Release Fortum

Kysely: Sähköauton latausjärjestelyt vieraita joka kolmannelle

20.5.2022

LähiTapiolan kyselyssä kartoitettiin, kuinka suomalaiset järjestäisivät ajoneuvonsa latauksen, mikäli olisivat hankkimassa sähköautoa. Vastaajista 39 % arvioi käyttävänsä ainakin joskus julkisia latauspisteitä. Kotona 25 % vastaajista uskoi lataavansa perinteisestä kotitalouspistorasiasta ja 15 % voimavirtapistorasiasta. Noin joka kolmas ei osannut sanoa, kuinka lataisi autoa. Huolista esille nousi julkisten latauspisteiden riittävyys 62 %:lla vastaajista. Myös julkisilla pisteillä lataamisen hinta, toimintavarmuus ja latausverkoston sekavuus mietityttivät. Liki puolet pohti sähkön hinnan vaikutusta autoilun kustannuksiin yleensä.

Press Release LähiTapiola

Kurvinen: Ympäristövaliokunnan metsäenergialinjaus on järjetön

19.5.2022

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) ihmettelee EU-parlamentin ympäristövaliokunnan metsäenergialinjausta. Valiokunnan mukaan metsäenergiaa ei pitäisi jatkossa lukea uusiutuvaksi energiaksi. Kanta on outo ja järjetön, eikä Suomi voi sitä hyväksyä. Linjaus on selvässä ristiriidassa muiden tärkeiden EU:n energiatavoitteiden kanssa.

Maaseudun Tulevaisuus

Turvetta tarvitaan huoltovarmuussyistä talven 2022-2023 varalle

20.5.2022

Suomi haluaa kerätä polttoturvetta talven 2022-2023 varalle, sillä odotettavissa voi olla pulaa energiasta. Varautumisen ministerityöryhmä on määrännyt Huoltovarmuuskeskuksen perustamaan turpeen varmuusvaraston. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) erityisasiantuntija Petri Hirvonen kertoo, että kaukolämpöyhtiöitä kannustetaan tekemään sopimuksia turvetuottajien kanssa, mikäli yhtiöiden arvioiden mukaan lämmityskautena 2022-2023 ei ole saatavilla riittävästi puupolttoainetta. Koneyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Matti Peltola toteaa kaukolämpöyhtiöiden viestin olevan, että pidempiaikainen turvetuotanto ei vallitsevilla päästöoikeuksien hinnoilla ole kannattavaa. Turpeen tuotantoketjulle yhden tai kahden lämmityskauden tuotantokausi on lyhyt.

Keskisuomalainen

Metsäteollisuus ry ihmettelee EU:n valiokunnan uusiutuvan energian linjaa

19.5.2022

EU:n ympäristövaliokunta katsoo, ettei metsäenergia kuulu uusiutuviin energioihin. Linjaus kummastuttaa metsänomistajia ja metsäteollisuutta. Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki sanoo linjauksen kuulostavan ristiriitaiselta ja kestävän kehityksen vastaiselta. Maailmassa yritetään samaan aikaan päästä eroon fossiilisten raaka-aineiden käytöstä. Yli kolmannes Euroopassa käytetystä bioenergiasta on primääribiomassaa.

Maaseudun Tulevaisuus

Keskusta ja PS tyrmäävät EU-parlamentin valiokunnan uusiutuvan energialinjauksen

19.5.2022

EU-parlamentin ympäristövaliokunta on linjannut, että puuta saisi polttaa vastaisuudessa uusiutuvana energiana ainoastaan muutamin poikkeuksin, joita ovat pääasiassa metsäteollisuuden sivuvirrat. Oksista, latvoista, kannoista tai runkopuista tuotettavan metsähakkeet ja pellettien käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa ei automaattisesti luettaisi uusiutuvaksi energiaksi. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) pitää linjausta käsittämättömänä. Se vaikeuttaisi selvästi EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tyrmää linjauksen.

Iltalehti

Energiateollisuuden lausunto ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta

19.5.2022

Energiateollisuus ry on jättänyt lausuntonsa kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta. Energiateollisuus ry:n tuotannosta vastaava johtaja Jari Kostama toteaa, että strategian hahmottelemilla toimenpiteillä ilmastotavoitteet tullaan saavuttamaan edellyttäen, että yksittäiset teollisuuden suurinvestoinnit sekä liikenteen ja maatalouden päästöjen vähennykset toteutuvat. Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa vaikuttaa väliaikaisesti päästötavoitteiden saavuttamiseen, mutta varsin pian tulee kiihdyttämään vihreän siirtymän toteutumista. Kostaman mukaan on hyvin keskeistä, että Suomi kykenee pitämään energian toimitus- ja huoltovarmuuden nykyisellä korkealla tasolla vaihtuvissa olosuhteissa kahden seuraavan vuoden aikana. Tältä osin strategiassa esitetyt toimenpiteet eivät välttämättä ole riittäviä. Energiateollisuus on erityisen huolissaan olemme tulevista kahdesta lämmityskaudesta.

Press Release Energiateollisuus

Valmetin uusi telapinnoite säästää energiaa pehmopaperin tuotannossa

20.5.2022

Valmet laajentaa pehmopaperikoneille suunnattua tuotevalikoimaansa tuomalla markkinoille uuden polyuretaanista valmistetun Valmet Press Roll Cover PL -telapinnoitteen. Telapinnoitteen kulutusta kestävä materiaali ja mukautuva rakenne pidentävät sen käyttöikää ja säästävät energiaa pehmopaperin vaativissa tuotanto-olosuhteissa. Se säästää energiaa ja parantaa ajettavuutta sekä pehmopaperin tuotannon aikatehokkuutta.

Press Release Valmet

Neova kehittää tuulivoima- ja aurinkoenergiahanketta Halsualla

18.5.2022

Neovan suunnittelee Halsualle hanketta, joka yhdistäisi tuuli- ja aurinkovoimaa. Neovan suunnitelmissa Vapon vanhalle turvesuolle rakennettaisiin enintään 21 tuulivoimalaa sekä aurinkopaneeleita. Halsuan kunta on asettanut nähtäville kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osa tuulivoimaloista sijoittuisi Kokkolan puolelle. Halsuan puolinen tuulipuisto on nimetty Kairinevan tuulivoimapuistoksi, kun taas Kokkolan puolella sijaitseva osa kantaa nimeä Peräneva. Suunnitellut voimalat olisivat korkeudeltaan enintään 300 metriä ja yksikköteholtaan 7-10 MW.

YLE Uutiset

Laesterä: Suurin kuntien yhdistymisbuumi on ohi

20.5.2022

Kuntakonsultti Eero Laesterä sanoo, että suurin syy kuntien talouden sakkaamiselle on väestön väheneminen. Silloin tulee karsia kuluja ja pohtia, miten itsenäisyys säilytetään. Silloin kun pelimerkkejä ei enää aidosti ole, liitos on paikallaan. Olisi mukavaa, jos liitokset syntyisivät vapaaehtoisesti. Laesterän arvion mukaan isoin yhdistymisbuumi on kuitenkin jo ohi. Sote-uudistus on kunnille valonpilkku. Tuulivoiman rakentaminen voi pelastaa pienten kuntien talouden.

Lapin Kansa (E-edition)

Lestijärven tuulipuiston rakentaminen hyvässä vauhdissa

19.5.2022

Lestijärven tuulivoimapuiston rakennustyömaalla järjestettiin Kuokat maahan -tilaisuus. Tuulipuiston rakennustyöt alkavat nyt täydellä teholla. Lestijärven tuulipuiston rakentamisen ensimmäiset vaiheet käynnistyivät marraskuussa 2021, ja keväällä 2022 on aloitettu maanrakennustöitä. Kesän 2022 tullen työt pääsevät kunnolla vauhtiin, kun tuulipuiston teiden, sisäverkon, voimalaperustusten sekä voimaloiden nostokenttien rakennustyöt käynnistyvät. Tavoite on, että ne saadaan valmiiksi 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen aloitetaan tuulivoimaloiden pystyttäminen. Tuulipuisto valmistuu ja luovutetaan omistajilleen vuoden 2025 alussa. Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä. OX2 toteuttaa tuulipuiston avaimet käteen -periaatteella.

Press Release OX2

Neova hankki mehiläispesiä Tikkurilan toimitilan katolle

20.5.2022

Neova laajensi vastuullisuusohjelmansa mukaista biodiversiteetin tukemista hankkimalla neljä mehiläispesää yhtiön Vantaan Tikkurilan toimitilan katolle. Mehiläispesät on toimittanut ja ne hoitaa Korpikuusikon Hunaja avaimet käteen -periaatteella. Neovan toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Petri Järvinen kertoo, että Neovan biodiversiteettiohjelman tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta konkreettisilla toimenpiteillä, kuten ennallistamalla vanhoja tuotanto-alueita kosteikoiksi, lisäämällä linnulle sopivia pesimispaikkoja turvetuotantoalueille ja metsittämällä vanhoja tuotantoalueita.

Press Release Neova Group

Kaasutoimitusten loppuminen Venäjältä vaikuttaisi kaasuautoilijoihin

20.5.2022

Maakaasutoimitusten mahdollinen loppuminen Venäjältä saattaa vaikuttaa kaasuautoilijoihin. Gasumin viestintäjohtajan Olga Väisäsen mukaan Balticconnectorin kautta tuotu kaasu riittäisi tyydyttämään kesäkauden tarpeet. Siirrossa voi kuitenkin olla pullonkauloja ja teknisiä haasteita. Tilannetta helpottaa biokaasu.

Kauppalehti (E-edition)

Supo seuraa tilannetta Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla

20.5.2022

Suojelupoliisi (Supo) tarkkailee tilannetta Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla Pyhäjoella. Suposta kerrotaan, että Supon näkökulmasta kansalliset turvallisuusriskit eivät koske ainoastaan lähikuukausia, vaan pidemmällä aikavälillä laajemmin koko ydinvoimalahanketta ja Rosatomin roolia hankkeessa. Supon mukaan Suomen ja suomalaisten päättäjien kannattaa varautua erilaiseen ulkopuoliseen, laaja-alaiseen vaikuttamiseen. On mahdollista, että Rosatom tarjoaa venäläisille näkymää suomalaiseen viranomaistoimintaan ja huoltovarmuutta koskevaan tietoon. Supo tarkkailee tilannetta Hanhikivellä.

Talouselämä (E-edition)

Energiateollisuuden Leskelä: Pienreaktori Hanhikivellä ei olisi mahdoton ajatus

19.5.2022

Energiateollisuuden johtaja Jukka Leskelä ei usko, että Fennovoiman ydinvoimalahanke etenee nykyisellä osakaspohjalla. Leskelän pitää kuitenkin mahdollisena, että osa osakkaista päättää jatkaa mukana hankkeessa, mikäli voimalalle saadaan uusi rakentaja. Hanhikiven ydinvoimalasta saatava sähkö olisi Suomessa tarpeen. Hanke on luvitettu, kaavoitettu ja ydinvoimalaa varten tarvittavat esityöt on tehty. Suomessa on virinnyt kiinnostusta pieniin ydinvoimaloihin. Leskelän mukaan Hanhikiveä voisi hyvin kehittää pilottihankkeena, jossa Suomeen rakennetaan pieni reaktori. Reaktoritoimittajan löytyminen ei olisi mahdotonta. Tutkimustoiminnan pitäisi kuitenkin olla vahvasti mukana, ja myös valtion läsnäolo olisi tarpeen, jotta hankkeesta tulisi kansallinen, Leskelä arvioi.

Kaleva (E-edition)

NeovaHackathonin voittajaksi Wood Forest Finland

20.5.2022

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon yhdessä Kasvu Openin kanssa toteuttamassa NeovaHackathonissa haettiin ratkaisuja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen. Voiton innovaatiokilpailussa vei Wood Forest Finland. Voittajatiimin ideassa tarjoiltiin Neovalle avaimet käteen-palvelua kasvualustoissa ja kuivikkeissa tarvittavien biomassojen tuotantoketjujen suunnitteluun ja koordinointiin. Ratkaisu on otettavissa käyttöön nopeasti, ja tuomariston vakuutti erityisesti voittajatiimin ammattitaito ja kokemus biomassojen käsittelystä. Wood Forest Finland sai palkinnoksi 2000 euron rahapalkkion, sekä mahdollisuuden ratkaisun pilotointiin kumppanuudessa Neova Groupin kanssa.

Press Release Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Saarioinen on varautunut maakaasutoimitusten loppumiseen helmikuusta lähtien

20.5.2022

Saarioinen käyttää Venäjältä tuotavaa maakaasua höyryntuotantoon ja varsinaiseen ruoanvalmistukseen Kangasalla ja Valkeakoskella. Saarioinen aloitti varautumisen kaasutoimitusten loppumiseen jo helmikuussa 2022 ja on asteittain vähentänyt maakaasun käyttöä ja siirtänyt tuotantoa sähköä käyttäville tuotantolinjoille. Jos kaasutoimitukset loppuvat, tuotantoa siirretään lisää eri linjoille ja tehdään vuorojärjestelyjä, yhtiöstä kerrotaan. Saarioisten tavoitteena on päästä pian eroon riippuvuudesta Venäjältä tulevasta maakaasusta. Tekninen valmius lng:n käyttöön on valmis toukokuun 2022 aikana.

Talouselämä (E-edition)

Tukes: Luvan saaminen energiamuodon muutokselle voi kestää 6-8 kuukautta

19.5.2022

Yritykset varautuvat kiireellä Venäjän maakaasutoimitusten katkeamiseen ja pyrkivät muuttamaan tuotantoaan käyttämään muuta polttoainetta kuin maakaasua. Tukes on saanut noin 40 kohteesta kyselyjä lupaprosessista energiamuodon muutokselle. Tukes Teollisuuden johtajan Kirsi Levän mukaan yritykset vaihtavat nestekaasuun ja ottavat käyttöön öljysäiliöitä ja hakevat lupia lng-säiliöille. Yhteydenottoja on ollut erityisesti metsäteollisuudesta ja elintarviketeollisuudesta. Levän mukaan lupien saaminen voi kestää 6-8 kuukautta, jos muutokset ovat isoja. Tukesilla ei ole toimivaltaa priorisoida eri investointihankkeita.

YLE Uutiset

Suomi pärjäisi kesän 2022 yli ilman Venäjän kaasua

20.5.2022

Venäjä saattaa katkaista maakaasutoimitukset Suomeen lähiaikoina. Suomi kuitenkin selviäisi kesän 2022 yli ilman Venäjän kaasutoimituksia. Kaasutoimitusten katkeaminen saattaisi näkyä kauppojen hyllyillä elintarvikevalikoimien harvenemisena, mutta muu teollisuus voisi turvautua varastoissa oleviin korvaaviin energiamuotoihin. Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Pia Oesch toteaa, että Balticconnector-kaasuputken kapasiteetti riittää kattamaan Suomen maakaasutarpeet kesäkuukausina. Vuosien 2022-2023 vaihteessa Suomen on määrä ottaa käyttöön kelluva lng-terminaali, jota Suomi on hankkimassa yhteistyössä Viron kanssa. Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä pitää aikataulua hyvin haasteellisena, mutta laajalla yhteistyöllä mahdollisena.

Talouselämä (E-edition)

Danfoss avaa uuden tuotantolinjan Vaasassa

20.5.2022

Danfoss avaa Vaasan tehtaalleen uuden tuotantolinjan 20.5.2022. Uudella tuotantolinjalla valmistetaan suuritehoisia 90-250 kW taajuusmuuttajia. Uudella tuotantolinjalla vastataan paremmin Euroopan markkina-alueen kysyntään toimitusvarmuutta parantamalla ja toimitusaikoja lyhentämällä. Danfossin Vaasan-tehtaan johtaja Antti Kumara kertoo, että uuden tuotantolinjan myötä Danfoss tulee palkkaamaan Vaasaan noin 30 uutta työntekijää.

YLE Uutiset

Ruotsi: Vattenfall Ecogain-biodiversiteetti-indeksin kärjessä

17.5.2022

Ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall on Ecogain-biodiversiteetti-indeksin (EBI) kärjessä pistemäärällä 23/29. Indeksi sisältää 288 suurta eurooppalaista yritystä. Vattenfall on listan kärjessä toista vuotta peräkkäin. 11 ruotsalaista yritystä sai yli 10 pistettä. Niiden joukosta kuitenkin vain Vattenfall, Ikea ja AAK ylsivät kultaluokitukseen, eli saivat yli 18 pistettä. 10 % raportin ruotsalaisista yrityksistä on asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevia tieteelliseen tietoon perustuvia tavoitteita. Euroopan keskimääräinen prosenttiosuus on 14 %.

Dagens Industri

Norja: Vesivoima-altaiden täyttöaste noussut hieman

18.5.2022

Norjan energiaviranomainen NVE raportoi Norjan vesivoima-altaiden täyttöasteen olleen viikon 19/2022 lopussa (15.5.) 23,2 %. Vedenpinta on noussut viikon aikana 2,3 prosenttiyksikköä, kun se viikolla 18 oli 20,9 %.

E24

Viro: Viro vastustaa Euroopan komission energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusehdotusta

17.5.2022

Viro vastustaa Euroopan komission ehdotusta ottaa käyttöön pakolliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Ehdotuksen mukaan kaikilla asuinrakennuksilla tulisi olla vähintään D-energiatehokkuusluokitus, mikä on osa komission tavoitetta luoda päästötön rakennuskanta vuoteen 2050 mennessä. Viron valtiovarain- ja viestintäministeriön rakentamisen ja asumisen päällikkö Ivo Jaanisoo uskoo, että Viron tulisi todennäköisesti käyttää nykyisillä hinnoilla 2–3 miljardia euroa vähimmäisvaatimusehdotusta noudattaakseen. Lisäksi komission asettama korkeintaan kymmenen vuoden määräaika rakennusuudistuksille ei Jaanisoon mukaan ole realistinen. Jaanisoo totesi Viron ilmaisseen komissiolle kantansa, jonka mukaan se ei tue komission vaatimusehdotusta sen nykyisessä muodossa.

ERR

Frans Timmermans: There’s strong willingness in 🇪🇪 to shape this just transition

19.5.2022

There’s strong willingness in 🇪🇪 to shape this just transition. In Ida-Viru mayor Raik & local businesses work on new opportunities for the region, with impressive plans of Ragn Sells to reuse oil shale ash.

Twitter (in English)

Ursula von der Leyen: The more interdependent we become in Europe, the more independent we become from Russia

19.5.2022

The more interdependent we become in Europe, the more independent we become from Russia. The ultimate aim is: an interconnected European market for clean energy...

Twitter (in English)

Kadri Simson: Launching the #EU wide City Energy Savings Sprint with the @eumayors& discussing our cooperation

19.5.2022

...Launching the #EU wide City Energy Savings Sprint with the @eumayors& discussing our cooperation...

Twitter (in English)

Kadri Simson: The #REPowerEU proposals are published, but the work continues

19.5.2022

The #REPowerEU proposals are published, but the work continues...

Twitter (in English)

Kadri Simson: Thank you, @Europarl_EN, for a constructive interaction on the recently announced #REPowerEU plan

19.5.2022

Thank you, @Europarl_EN, for a constructive interaction on the recently announced #REPowerEU plan, that helps us phase out Russian fossil fuels from our system & replace them with stable, affordable & clean #energy...

Twitter (in English)

Kadri Simson: We have a swift political agreement on our gas storage proposal

19.5.2022

We have a swift political agreement on our gas storage proposal!...

Twitter (in English)

Uusi energiapolitiikka: Juhani Pajunen jakoi linkin

20.5.2022

Mikä on suomalaisen energiatuotannon tulevaisuus? Onko pienydinvoimalat kupla- vai mahdollisuus? Entä keppiä vai porkkanaa, kummalla ilmastoasenteet muuttuvat?...

Facebook (in Finnish)

Uusi energiapolitiikka: Joni Soini jakoi linkin

19.5.2022

Leipomot pysähtyy jos/kun maakaasun tulo lakkaa. Artikkelin mukaan Linkosuo yrittää vaihtaa maakaasusta.. öljyyn! Miksei sähköuuneja? Ylimalkaisesti vain mainitaan että aurinkopaneeleihin ei vaihdeta, koska "koko katon peittämälläkin saisi vain 2.5 viikon kulutuksen energian".

Facebook (in Finnish)

pia björkbacka: Ilman #energia:tehokkuuden parantamista, päästöttömän energian lisäämistä ja energiaomavaraisuutta Eurooppa

19.5.2022

omavaraisuutta Eurooppa (1/3)...

Twitter (in Finnish)

Kati Laakso: Energiansäästö on välttämätöntä ja lähes jokainen voi tehdä sen eteen jotain.

19.5.2022

neuvonta...

Twitter (in Finnish)

Kirsi Jaatinen: Mittauksilla on merkittävä rooli siinä, kuinka saadaan luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja kiertotalous

20.5.2022

ksesta ja kiertotalous toimimaan. Tähän tarvitaan mittausteknologiaa ja laadunvarmennusta 🌍♻️ Näin toteaa @HeinonenMartti VTT:n Metrologiapäivän tapahtumassa. https://t.co/rbmziZt75A...

Twitter (in Finnish)

Jyrki Katainen: #Kiertotalous on markkinatalouden vallitseva muoto tulevaisuudessa.

20.5.2022

ksen torjumisen. Oli ilo palkita upea edelläkävijä yritys @Betolar_Oyj . Tällaiset yritykset tuovat toivoa. #pörssigaala...

Twitter (in Finnish)

Energiakuluihin helpotusta verotuksen kautta

20.5.2022

sisältöveron osuutta, ei valmistevero...

Esko Kiviranta (Blog)

Annaleena Kokko: On korkea aika, että Suomi käynnistää energiansäästökampanjan, kuten myös EU ehdottaa. Energiansäästö

20.5.2022

kriisissä, säästää rahaa kodeissa ja yrityksissä...

Twitter (in Finnish)

Afterstorm: Nyt jos koskaan tarvitaan järeä panostus energiansäästöön - olisi silkkaa hulluutta jät…

20.5.2022

nsäästöön - olisi silkkaa hulluutta jät…...

Twitter (in Finnish)