logo logo logo

Mielipide: Vastaus nimimerkille Sähkölämmittäjä

31.3.2023

Porvoon Energia Oy vastaa nimimerkille ”Sähkölämmittäjä, Porvoo”, joka kirjoitti Uusimaahan talven hinnoista ja energiayhtiöiden toiminnasta 27. maaliskuuta. Porvoon Energia nosti toistaiseksi voimassa olevia hintoja myöhemmin ja vähemmän kuin suurin osa kilpailijoista. Hintoja lasketaan taas huhtikuusta lähtien. Porvoon Energia auttaa niitä asiakkaita, jotka tekivät määräaikaisen sopimuksen silloin, kun sähkön hinta oli korkeimmillaan. Kyseiset asiakkaat voivat päivittää sopimuksensa uuteen kahden vuoden määräaikaiseen sopimukseen.

Uusimaa (E-edition)

Raseborgs Energi ser tillbaka på bra fjolår

31.3.2023

Raseborgs Energis omsättning ökade med nästan 30 procent till 26,4 miljoner, också rörelsevinsten förbättrades. Bolagets elnät, fjärrvärme och entreprenadverksamheten gjorde en jämn och stabil omsättning samt rörelsevinst. Extra volymer in köptes från terminsmarknaden till vintern vilket visade sig vara lyckat och lönsamt, säger vd Frank Hoverfelt i pressmeddelandet. Bolaget överväger ändå att införa ett pristak för sina elkunder och riktlinjer för det hämtas av ägaren Raseborgs stad.

Svenska YLE | Västra Nyland | Västra Nyland (E-edition) | Åbo Underrättelser

Sallilan asiakkailla kuluttajien sähköhyvitys voi näkyä huhtikuun laskussa

30.3.2023

Sallila Energian tavoitteena on saada sähköhyvitykset asiakkaidensa laskuihin huhtikuussa. Myyntipäällikkö Katja Mäkisen mukaan järjestelmätoimittajan pitää ensin tehdä hyvityksen edellyttämät muutokset yhtiön järjestelmiin. Liiketoimintajohtaja Raimo Pursi sanoo, että sähköä kulutettiin joulu-tammikuussa hieman vähemmän kuin aiempana vuonna. Prusin mukaan kulutuksen väheneminen johtui ennen kaikkea leudosta talvesta.

Loimaan lehti

Neuvottelukunta on maanomistajien etu

30.3.2023

Maanomistajat voivat neuvotella tuulivoimahankkeita kaavailevien yhtiöiden kanssa yhteisesti neuvottelukuntana. Siikalatvan vt. tekninen johtaja Perttu Haapalahti, MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen sekä Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden johtaja Marko Koskela pitävät yhteistä neuvottelukuntaa maanomistajien kannalta järkevänä. Puhuri Oy:n hankekehityspäällikön Harri Ruopsan mukaan maanomistajat halaisivat tietää jo varhaisessa vaiheessa, mitä omalle kiinteistölle tulee. Alkuvaiheessa ei kuitenkaan tiedetä esimerkiksi voimaloiden sijoittelua. Ruopsa sanoo, että Puhuri ei kiirehdi tai painosta maanomistajia allekirjoittamaan sopimuksia.

Siikajokilaakso (E-edition)

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuustiedote päivitetty

31.3.2023

Fortum kertoo, että Loviisan voima­lai­toksen turval­li­suus­tiedote kemikaa­li­ti­lanteen varalle on päivi­tetty maaliskuussa 2023. Päivitetyssä turvallisuustiedotteessa kuvataan Loviisan ydinvoimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia kemiallisia vaaratekijöitä. Lisäksi siinä on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Press Release Fortum

Fortumilta hiilidioksidivapaata sähköä H2 Green Steelille Ruotsiin

31.3.2023

Fortum ja H2 Green Steel ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen hiilidioksidipäästöttömän sähkön toimittamisesta H2 Green Steelin Pohjois-Ruotsin toimintoihin. Puitesopimus antaa H2 Green Steelille mahdollisuuden ostaa Fortumin hiilidioksidivapaata sähköä vihreän teräksen tuotantoonsa. Vihreää vetyä tuottava 700-800 MW:n elektrolysaattori tarvitsee huomattavia määriä sähköä. Vihreää vetyä käytetään rautamalmin pelkistämiseen rautasieneksi, joka syötetään H2 Green Steelin tehtaan terästuotantoon. Laitoksen odotetaan aloittavan toimintansa Bodenissa vuonna 2025.

Press Release Fortum

Aurinkovoiman pientuottajien määrä kaksinkertaistui Carunan alueella

31.3.2023

Carunan jakeluverkkoyhtiön alueella meni alkuvuodesta 2023 rikki 20 000 aurinkosähkön pientuottajan raja. Aurinkovoiman pientuottajien määrä sekä Carunan alueella että koko Suomessa on kasvanut erittäin nopeasti viime vuosina. Aurinkopaneelien määrä Carunan alueella on tuplaantunut muutamassa vuodessa. Aurinkosähkön nimellisteho vuonna 2022 oli 177 megawattia, kun se vuonna 2020 oli 82 megawattia.

Press Release Caruna

EU kieltämässä sähköverkossa laajasti käytetyn kaasun

30.3.2023

Euroopan parlamentti on äänestänyt SF6-kaasun eli rikkiheksafluoridin ja eräiden muiden fluorattujen kaasujen täydestä kiellosta. SF6-kaasua käytetään laajalti sähköteollisuudessa. Se on 23 500 kertaa vaarallisempi ilmaston lämmittäjä kuin hiilidioksidi. Caruna kannattaa F-kaasujen vaiheittaista luopumista. Nykyisiä laitteita täytyy kuitenkin voida käyttää elinkaaren loppuun. Fingrid aikoo korvata SF6-kaasun uusilla asemilla vuoteen 2025 mennessä kaikkialla, missä se teknisesti onnistuu.

Kauppalehti

Uusiutuvan energia direktiivistä sopu EU:n trilogineuvotteluissa

31.3.2023

Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä on saavutettu alustava yhteisymmärrys Euroopan komission, parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston trilogineuvottelussa. Uusiutuvan energian koko EU:ta koskevaa yleistavoitetta vuodelle 2030 korotettiin nykyisestä 32 %:sta 42,5 %:iin. Tämä edellyttäisi Suomelta noin 60 %:n tasoa. Kyse ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa sitovasta jäsenmaakohtaisesta tavoitteesta, ja Suomi asettaa kansallisen tavoitteensa myöhemmin EU:n hallintomalliasetuksen mukaisessa prosessissa. Puun kaskadikäyttöä tulee seurata tarkemmin, eikä teollisuuden käyttöön kelpaavalle puulle saisi myöntää suoraa tukea energiakäytössä. Kaskadiperiaatteella tarkoitetaan materiaalien resurssitehokasta käyttöä siten, että metsäbiomassaa käytetään ensi sijassa tuotteisiin ja materiaaleihin energiakäytön sijasta. Lisäksi biomassan kestävyyskriteereihin on tulossa muutoksia.

Press Release TEM

Energiateollisuus: Valvonnan tulee tukea energiaverkkojen kehittämistä

31.3.2023

Energiateollisuus on huolissaan, että Energiaviraston luonnokset sähkö- ja maakaasuverkkojen valvontamenetelmiksi vuosille 2024-2031 eivät mahdollista verkkojen kehittämistä palvelemaan yhteiskunnan, investoijien ja asiakkaiden tarpeita. Järjestön mukaan tuulivoiman kasvu ja orastava vetytalous edellyttävät merkittäviä panostuksia verkkoihin. Se esittää Energiavirastolle lähettämässään lausunnossa, että valvonnan tulee aidosti tukea vihreän siirtymän, toimitusvarmuuden parantamisen sekä ikääntyvän verkon uusimisen edellyttämiä investointeja erilaisissa toimintaympäristöissä toimiville verkkoyhtiöille.

Press Release Energiateollisuus

Raaka-aineiden saatavuus rajoitti kotimaista puupellettituotantoa v. 2022

31.3.2023

Puupellettejä valmistettiin Suomessa vuonna 2022 yhteensä 360 000 tonnia. Kotimainen pellettituotanto laski kahdella prosentilla edellisvuodesta. Puupellettien tuotantoa vähensi raaka-aineiden saatavuus. Pellettituonnin vähentyminen vahvisti niiden kotimaista kysyntää. Venäläiset pelletit kattoivat aiemmin merkittävän osan kotimaisesta kulutuksesta, mutta Ukrainan sota päätti niiden tuonnin. Tullin ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 pellettituonti ylsi 187 000 tonniin.

Press Release Luke

Bioenergia ry tyytyväinen, että metsäbiomassan polttaminen energiaksi voi jatkua

31.3.2023

Bioenergia ry on tyytyväinen sopuun uusiutuvan energian direktiivistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä metsien biomassaa voidaan jatkossakin käyttää lämmön ja energian tuottamiseen. Säädös edellyttää kuitenkin, että voimaloiden tulee todistaa energiapuun osalta, että sitä käytetään korkeimman mahdollisen käyttöasteen mukaan.

Maaseudun Tulevaisuus

Energiateollisuus: Sopu uusiutuvan energian direktiivin muutoksista kohtalainen

30.3.2023

Uusiutuvan energian direktiivin muutoksista on saatu alustava sopu komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvotteluissa. Energiateollisuus ry:n mukaan sopua voi luonnehtia kokonaisuutena kohtalaiseksi, vaikka tarkkoja tietoja kirjauksista ei ole tiedossa. Tavoite uusiutuvan energian osuudesta EU:ssa vuodelle 2030 on sovittu 42,5 %:iin entisen 32 % sijaan. Kompromissiin sisältyy lisäksi ei-sitova tavoite 45 % osuudesta. Metsähaketta ei kokonaisuudessaan rajata poliittisella päätöksellä kestämättömäksi, vaikka kestävyyden kriteeristö kiristyykin. Puubiomassa tulee olemaan suomalaisen kaukolämmön kivijalka vielä pitkään.

Press Release Energiateollisuus

Hiilikädenjäljen mittaamisesta laskentamallin sisältävä tutkimus

30.3.2023

LUT-yliopiston Laura Lakanen on käsitellyt väitöskirjassaan hiilikädenjälkimenetelmää, ja tutkimus sisältää laskentaohjeet siihen, miten tuotteiden ja toiminnan positiivinen ilmastovaikutus voidaan määritellä. Malli on siitä merkittävä, että se huomioi tuotteen tai toiminnan päästöt koko elinkaaren ajalta. Lakasen mukaan hiilikädenjälkimalli saatetaan sisällyttää lainsäädäntöön ympäristömarkkinoinnin todentamiseksi. Mm. Syken vuonna 2022 toteuttama tutkimus osoitti, että katteettomia ympäristöväittämiä esiintyi yli puolessa tutkituista mainoksista.

YLE Uutiset

Ilmattarelle tutkimuslupa Ahvenanmaan Vågskärin merituulipuistolle

31.3.2023

Valtioneuvosto on myöntänyt 30.3.2023 Ilmatar Energy Oy:lle ehdollisen suostumuksen suorittaa merituulivoimapuistohankkeeseen liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Tutkimusalue Vågskär sijaitsee Selkämerellä Ahvenanmaan pohjoispuolella, ja sen lähin etäisyys Ahvenanmaasta on n. 30 km. Alustavan arvion mukaan n. 363 neliökilometrin kokoiselle suunnittelualueelle voidaan sijoittaa enintään n. 80 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 400 m. Suostumus on voimassa 31.12.2024 saakka, muttei tarkoita investointi- tai rakentamisoikeuden myöntämistä tutkimusluvan saajalle.

Press Release Työ- ja elinkeinoministeriö

VSS Biopowerin biokaasulaitoksen hajut piinaavat asukkaita

30.3.2023

Säkylässä toimivan VSS Biopowerin biokaasulaitoksen hajuhaitat piinaavat lähiseudun asukkaita. Valituksia tehtiin Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon jo vuonna 2020, mutta tilanne on vain pahentunut. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta antoi marraskuussa 2022 yritykselle määräyksiä, jotta toiminta saataisiin ympäristöluvan ehtojen mukaiseksi. Toimitusjohtaja Jari Sillanpään mukaan kaikkia muutostöitä ei ole saatu tehtyä määräajassa yhtiön taloustilanteen takia.

Satakunnan Kansa

HSY:n toiminnan ilmastopäästöt alenivat 8 % v. 2022

31.3.2023

HSY:n toiminnan kasvihuonekaasupäästöt laskivat 8 % vuonna 2022 edellisvuodesta 98 000 hiilidioksiditonniin. Päästöt pienenivät mm. kaatopaikkatoiminnassa, kompostoinnissa sekä omissa ja ulkoisissa kuljetustehtävissä, mutta lisääntyivät lämmitysenergian käytön osalta vuoteen 2021 verrattuna. HSY:n uusiutuvan energian tuotannosta 90 % on peräisin biokaasun hyödyntämisestä.

Press Release HSY

Olkiluodon ydinvoimalassa rikottiin vuosien ajan palovartiointiohjeita

31.3.2023

Länsi-Suomi lehti kertoo, että TVO:n Olkiluodon ydinvoimalassa on rikottu vuosien ajan palovartiointiohjeita. Palovalvontakierroksia on kirjattu tehdyiksi, vaikka osa kierroksista on tehty puutteellisesti tai ei lainkaan. TVO havaitsi itse puutteet laitospalokunnan toiminnassa, minkä jälkeen palovartiointikierrosten valvontaa lisättiin. Asia tuli julkisuuteen Stukin vuosiraportissa. Stuk arvioi tapahtumien turvallisuusmerkityksen vähäiseksi.

YLE Uutiset

Suomen Aurinkotekniikalle Hämeen yrittäjien vientipalkinto

31.3.2023

Suomen Aurinkotekniikka on saanut Hämeen yrittäjien maakunnallisen vientipalkinnon. Riihimäeltä ponnistava yhtiö tähtää Euroopan markkinoille, sillä sen mukaan kasvumahdollisuudet ovat valtavat. Yhtiön myynti ylsi 5,8 milj. euroon vuonna 2022 ja henkilöstömäärä kasvoi 30 ammattilaiseen. Perustaja Ville Tiaisen mukaan yhtiön valttikortti on aurinkopaneelien asentajien tarpeiden mukaan suunnitellut tuotteet.

Hämeen Sanomat (E-edition)

Aurinkovoimaloiden lupakäytännöistä puuttuu yhtenäinen ohjeistus

31.3.2023

Kunnat kaavoittavat innokkaasti aurinkovoimalahankkeita, mutta yhtenäinen ohjeistus puuttuu. Kunnat noudattavat säännöksiä vaihtelevasti. Kuntaliiton erikoisasiantuntija Paula Mäenpää kertoo, että kunnille ollaan kokoamassa opasta asiaan aurinkovoimaloiden luvituksesta ja kaavoituksesta. Hän myöntää asiaan liittyvän monia selvitettäviä kysymyksiä. Vastuualuejohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta näkee, että käytäntöjä tulee selkeyttää.

Maaseudun Tulevaisuus (E-edition)

Vantaan Energian tulos vuonna 2022

31.3.2023

Vantaan Energia -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 299,5 milj. euroa (1-12/2021: 275,9). Konsernin liikevoitto oli 57,4 milj. euroa (44,1). Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 90,2 milj. euroa (96,0), ja investoinnit voimalaitoksiin sekä lämpökeskuksiin olivat 55,5 milj. euroa (67,1). Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 8,8 milj. eurolla (6,9). Vantaan Energia maksaa vuoden 2022 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa yhteensä n. 18 milj. euroa.

Press Release Vantaan Energia

Metso Outotec ja Wärtsilä ovat vihreän viennin kauppiaita

31.3.2023

TE:n tulosanalyysissä käydään läpi Metso Outotecin ja Wärtsilän tulokset vuodelta 2022. Metso Outotecin tulos sai arvosanan 9+ ja TE-arvosanan 9,2 (2021: 9,0). Wärtsilän tulos sai arvosanan 8 ½ ja TE-arvosanan 8,6 (8,6). Yhtiöt ovat liikevaihtonsa puolesta samassa kokoluokassa ja lisäksi ne ovat hyviä esimerkkejä uudesta suomalaisesta ilmastoviennistä. Osa Metso Outotecin tuotteista on saanut Planet Positive -leiman, ja joukossa on tavallista vähemmän energiaa tai vettä kuluttavia tai vähemmän päästöjä tuottavia tuotteita. Nämä tuotteet toivat 1,3 mrd. euron liikevaihdon eli 25 % koko yhtiön liikevaihdosta (2021: 21 %). Wärtsilän vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön kykenevien alusten osuus kaikista tilatuista aluksista oli 30 % (21 %).

Talouselämä (E-edition)

Cactos toimittaa Logitrille energian varastointijärjestelmän

30.3.2023

Älykkään energiavarastojärjestelmän kehittänyt Cactos ja logistiikkayritys Logitri ovat solmineet sopimuksen lähes 2,5 MWh:n älykkään sähkövarastojärjestelmän toimittamisesta Logitrin logistiikkakeskukseen Tuusulaan. Cactoksen energiavarastoja asennetaan Logitrin tiloihin 20 kappaletta. Järjestelmällä turvataan Logitrin suuren logistiikkakeskuksen sähkön saanti sekä tasataan uusien sähköisten ajoneuvojen lataamisesta aiheutuvia kulutushuippuja. Yhteistyö on arvoltaan reilut 1 milj. euroa.

Press Release San Francisco

Suomi haluaa ottaa 10 %:n osuuden EU:n puhtaan vedyn tuotannosta

31.3.2023

Suomen tavoitteena on saada 10 %:n osuus EU:n puhtaan vedyn tuotannosta vuonna 2030. P2X Solutionsin toimitusjohtajan Herkko Plitin mukaan vety on Suomelle vientimahdollisuus. Hycamiten perustaja Matti Malkamäki sanoo, että meidän pitää valita, haluammeko olla bulkkivedyn tuottaja vai jatkojalostaa vetyä itse. EK:n tietojen mukaan Suomeen on vireillä vetyinvestointeja lähes 3,4 mrd. euron edestä. Summa on yli 9 mrd. euroa, jos mukaan lasketaan vetyä hyödyntävät investoinnit SSAB:n Raahen tehtaaseen ja Blastr Green Steelin teräshanke Inkoossa. Vaikeuksia voivat aiheuttaa työvoimapula ja lupakäsittelyjen hitaus.

Talouselämä (E-edition)

Neuvottelutulos Energiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksista

30.3.2023

Energiateollisuus ry, Palta ry sekä työntekijöitä edustavat Sähköalojen ammattiliitto ry ja JHL ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen Sähköalan tes-Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee seuraavaksi liittojen hallintojen hyväksyttäväksi. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Press Release Energiateollisuus

Kemijoki Oy varastoi sähköä Kurkiaskan voimalaitoksella

31.3.2023

Kemijoki Oy on ottanut Kurkiaskan voimalaitoksella Sodankylässä käyttöön sähkövaraston, joka tehostaa vesivoiman tuotantoa. Kyseessä on miljoonaluokan investointi. Sen ansiosta kulutuksen ja tuotannon piikkeihin on mahdollista reagoida aiempaa tehokkaammin, mikä vähentää vesivoimakoneiston mekaanista kulumista. Vesivoiman nopea säätökyky tehostuu.

YLE Uutiset

Kymenlaakson Sähköverkko rakentaa verkkoa Kouvolan Enäjärvellä

31.3.2023

Kymenlaakson Sähköverkko on käynnistänyt verkonrakennustyöt Enäjärven kylän alueella Kouvolassa. Arvoltaan 3 milj. euron hankkeessa asennetaan keskijänniteverkon maakaapelia n. 40 km ja pienjänniteverkon maakaapelia n. 20 km sekä rakennetaan 36 uutta puistomuuntamoa. Työt ovat alkaneet maaliskuussa 2023, ja niiden arvioidaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. Pääurakoitsijana kohteessa toimii Wire Oy.

Press Release Kymenlaakson Sähköverkko

Norja: Kilpailu merituulivoimahankkeista

29.3.2023

Norjan öljy- ja energiaministeriö on julkaissut kilpailun merituulienergiasta Norjan mannerjalustan kahdella alueella: South North Sea II (Sør Nordsjø II) ja Utsira North (Utsira Nord). Tarjousten jättämisen määräaika on 4.8.2023 ja 1.9.2023. Aiemmin vuonna 2023 esitellyssä Energiakomission raportissa korostetaan, että Norjan on kehitettävä uusiutuvaa sähköä aiempaa nopeammin. Uusien merituulienergia-alueiden arviointi on jo aloitettu, ja hallitus kaavailee uutta kierrosta tarjouspyynnöistä vuodelle 2025.

Finansavisen

Tanska: Ministeri odottaa energiateollisuuden ryhtyvän toimiin bonuksia vastaan

29.3.2023

Tanskan ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusministeri Lars Aagaard on todennut parlamentin vastauksessa poliittiselle esittelijälle Signe Munkille, että hän odottaa energia-alan toimia valtavien bonusten tapauksessa. Energi Danmark ja Norlys Energy Trading ovat vahvistaneet, että heillä on rajoittamattomat bonussopimukset avainhenkilöiden kanssa, ja Energi Danmarkissa bonukset ovat niin korkeat, että kolme työntekijää on jokainen ansainnut vuodessa bonuksia 250 miljoonan euron ja 300 miljoonan Tanskan kruunun välillä. Aagaard kertoo vastauksessaan, että hänellä on jo ollut tapaaminen alan toimijoiden kanssa ja että hän teki kokouksessa selväksi, että kolminumeroiset miljoonabonukset ovat täysin suhteettomia ja melkoisen hävyttömiä, ja siksi hän odottaa sellaisten sopimusten purkamista, joissa bonuksille ei ole ylärajaa. Kauppajärjestö Green Power Denmark on nyt ilmoittanut muuttavansa suosituksensa hyvään hallintotapaan ja sanonut, ettei odota näkevänsä uudelleen tämän suuruisia bonuksia.

Jyllands-Posten

Ruotsi: Ruotsin yrittäjien keskusliitto vaatii nopeampaa tuulivoiman kehitystä

28.3.2023

Ruotsin yrittäjien keskusliitto (Svenskt Näringsliv) vaatii hallitusta nostamaan maa- ja merituulivoiman kehittämistahtia Ruotsissa. Keskusliitto on esittänyt uudessa raportissa listan vaatimuksista hallitukselle, kunnille ja viranomaisille tuulivoiman lupaprosessien nopeuttamiseksi. Ympäristölaki vaaditaan kirjoitettavaksi uudelleen niin, että se astuisi voimaan 1.1.2026. Myös kunnille ja lääninhallituksille tulee antaa valtion kaavoitustukea paikallisvoiman kehittämiseen. Ennen kaikkea lupaprosesseja on lyhennettävä. Tällä hetkellä tuulipuiston valmistuminen kestää 10-12 vuotta, kun taas Tanskassa ja Suomessa aika on puolet lyhyempi. Kun olemassa olevien tuulipuistojen tuulivoimalat vaihdetaan, uutta lupaa ei liiton mukaan tarvitse hakea. Kuntien veto-oikeutta tulee käyttää ennen lupamenettelyn aloittamista, jotta vältetään hankkeen päättyminen myöhemmin. Tuulivoiman kehittäminen on keskusliiton mukaan suuri haaste, joka vaatii poikkeuksellisia toimenpiteitä.

Dagens Nyheter

Ruotsi: SWEA julkaisee oppaan tuulivoimalupahakemuksista

29.3.2023

Ruotsin tuulienergiayhdistys (Svensk Vindenergi, SWEA) on tuottanut tuulivoimahankkeiden ympäristölupahakemuksiin oppaan, jossa keskitytään poronhoidon edellytysten säilyttämiseen. Tavoitteena on välttää tuulivoiman kehittämisen kielteisiä vaikutuksia poronhoitoon. Päinvastoin, tavoitteena on luoda parempia mahdollisuuksia poronhoidolle. Opas perustuu useisiin riippumattomiin ja todennettavissa oleviin lähteisiin. Oppaan on kehittänyt Ecogain yhteistyössä 14 SWEA:n jäsenyrityksen kanssa.

Vindkraftsnyheter

Ruotsi: Vattenfallin toimitusjohtajalle maksettiin 17,4 miljoonaa kruunua vuonna 2022

29.3.2023

Ruotsalaisen energiayhtiö Vattenfallin toimitusjohtajalle Anna Borgille maksettiin 17,40 milj. kruunua (1,54 milj. euroa) vuonna 2022. Tämä oli hieman yli 7 % enemmän kuin vuonna 2021. Hänen palkkionsa ja eläkesäästönsä olivat yhteensä 22,5 milj. kruunua. Vattenfallin vuoden nettotulos oli lähes nolla, mutta taustalla oleva liiketulos oli 37,3 milj. kruunua.

Dagens Industri

Kadri Simson: Honoured to open @eumayors event "Cities on the frontline of the energy crisis"

30.3.2023

Honoured to open @eumayors event "Cities on the frontline of the energy crisis" Climate change has rapidly moved from a remote threat to existential crisis.

Twitter (in English)

Kadri Simson:2022 has seen the world’s largest-ever annual increase in new #renewable capacity of almost 300 GW

30.3.2023

2022 has seen the world’s largest-ever annual increase in new #renewable capacity of almost 300 GW & Europe accounted for 8.8% of this.

Twitter (in English)

Kadri Simson: The Clean Energy Summit is here! Over the past year, Europe has taken one important step after another to navigate through the crisis

30.3.2023

The Clean Energy Summit is here! Over the past year, Europe has taken one important step after another to navigate through the crisis...

Twitter (in English)

Kadri Simson:I met with Luc Remont, the new CEO of @EDFofficiel at the margins of #CES2023

30.3.2023

I met with Luc Remont, the new CEO of @EDFofficiel at the margins of #CES2023...

Twitter (in English)

Kadri Simson: Welcome to Brussels, @DiegoPardow, Minister of Energy of #Chile

31.3.2023

Welcome to Brussels, @DiegoPardow, Minister of Energy of #Chile. The 🇪🇺&🇨🇱 have both declared carbon-neutrality goals by 2050 & identified green #hydrogen as a key tool to achieve it....

Twitter (in English)

Kadri Simson: met today with @frkkymkc, the new ambassador of #Türkiye 🇹🇷 to the #EU 🇪🇺 to exchange views on the state of play in the #energy sector

31.3.2023

I met today with @frkkymkc, the new ambassador of #Türkiye 🇹🇷 to the #EU 🇪🇺 to exchange views on the state of play in the #energy sector & to explore pathways for a strategic energy cooperation.

Twitter (in English)

Kadri Simson:I welcome the provisional agreement with the Parliament & Council on an enhanced set of rules on #renewableenergy

30.3.2023

I welcome the provisional agreement with the Parliament & Council on an enhanced set of rules on #renewableenergy.

Twitter (in English)

Frans Timmermans:Renewable energy will power Europe’s future. More renewables means less fossil fuel imports

30.3.2023

Renewable energy will power Europe’s future. More renewables means less fossil fuel imports and more cheaper, cleaner energy sources for citizens and business.

Twitter (in English)