logo logo logo

lausunto 11.10.2019

Asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä

Useat Paikallisvoiman jäsenyhtiöt noudattavat sähkömarkkinalain säädöksiä sähköliiketoimintojen kirjanpidollisesta eriyttämisestä. Lain selkiyttäminen ja ajanmukaistaminen on mielestämme hyvä asia. Energiaviraston tunnistamien muutostarpeiden vieminen lainsäädäntöön takaa sen, ettei valvonnassa ole tarpeellista tulkita lakia erillisesti. 

Kannatamme esitettyä luonnosta.