logo logo logo

tiedote 18.9.2020

Paikallisvoima kehittää tarkan kaukolämmön hiilijalanjälkilaskurin

Suosittujen hiilijalanjälkilaskureiden tapa arvioida kaukolämmön päästöjä piilottaa totuuden vähäpäästöisen lämmön käyttäjiltä. Nykyisissä laskureissa kaukolämmön hiilijalanjälki lasketaan koko maan keskiarvon perusteella, jolloin jopa nollapäästöisellä energialla kotejaan lämmittävät saavat laskureista reilusti todellisia päästöjään suuremman tuloksen. Lisäksi lämmöntuotannon nopeassa murroksessa päästötietojen jopa kahden vuoden viive on liian pitkä. Paikallisvoiman ja yhteistyökumppaneiden tuore hanke pyrkii korjaamaan nämä ongelmat ­– tavoitteena on kehittää laskuri, joka hakee käyttäjän asuinpaikan perusteella alueen kaukolämmön todelliset päästöt.

Hukkalämpöä ja uusiutuvia käyttäviä sorsitaan

Suomalaisille on tarjolla yhä enemmän vähä- ja nollapäästöisiä lämmönlähteitä riippuen paikallisten energiayhtiöiden tarjonnasta. Hiilijalanjälkilaskureille tyypillinen tapa arvioida kaukolämmön päästöjä on laskea keskiarvopäästöt koko maan tuotannolle. Tällöin vähäpäästöisen energian käyttäjien hiilijalanjälki näyttää todellista suuremmalta. Tämä voi ohjata kuluttajia tekemään valintoja, jotka eivät tosiasiassa vähennä päästöjä. ”Kaukolämpö näyttäytyy laskureissa aina päästölähteenä, vaikka ainakin puolet koko maan kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Meillä Porvoon Energiassa kaukolämpö on lähes täysin päästötöntä. Aluekohtainen tarkastelu antaisi kuluttajille todenmukaisemman kuvan,” sanoo Paikallisvoiman hallituksen puheenjohtaja Patrick Wackström.

Paikallisvoiman hankkeen tavoitteena on kehittää laskuri, joka kertoo käyttäjälle mahdollisimman tarkan tiedon hänen asuinalueensa kaukolämmön päästöistä. ”Kunta-ala on yhä voimakkaammin mukana energia-alan ilmastotyössä. Myös monien pienien kuntien energiayhtiöt ovat panostaneet uusiutuvaan energiaan, mutta nykyiset laskurit eivät ota niiden ilmasto- ja energiatoimia huomioon,”toteaa hankkeen ohjausryhmässä mukana oleva Kuntaliiton energia-asiantuntija Vesa Peltola.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on tarjota ajankohtaisempaa tietoa päästöistä. Nykyisillä tilastointikäytännöillä päästötietojen viive on 1–2 vuotta. Ajankohtaisempi tieto olisi erityisesti asiakkaan etu. ”Kaukolämpöyhtiöt uudistavat toimintaansa vähäpäästöiseksi ripeää vauhtia. Kuluttajille tämä välittyisi paremmin, jos tieto olisi saatavilla jopa kuukausitasolla,” Paikallisvoiman edunvalvontapäällikkö Jari Nykänen toteaa. 

Ensimmäinen vaihe valmis vuoden loppuun mennessä

Ainutlaatuisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan konsepti ja menetelmät paremmalle kaukolämmön päästöjen tilastoinnille ja raportoinnille. Hankkeen toteuttaa AFRY Oy. Vuoden 2021 alussa käynnistyvässä toisessa vaiheessa aloitetaan laskurin tekninen toteutus. Paikallisvoiman vetämän hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Motiva, Suomen ympäristökeskus, Energiateollisuus ry, Kuntaliitto, Tilastokeskus, Energiavirasto ja Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry.

Lisätietoja:

Jari Nykänen, edunvalvontapäällikkö
Paikallisvoima ry
+358 503300103
jari.nykanen@paikallisvoima.fi

Joel Sarasti, Consultant
AFRY
+358 504317253
joel.sarasti@afry.com