logo logo logo

tiedote 1.9.2016

Ehdotus energiaverojen korotuksesta ei tue päästötavoitteiden saavuttamista

Valtiovarainministeriö ehdottaa budjettiluonnoksessaan, että lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan vuoden 2017 alussa. Veronkorotusten pitäisi kuitenkin kohdistua selkeästi voimakkaammin hiilidioksidipäästöihin, jotta verotus ohjaisi energiantuotantoa ilmastolle ystävällisempään suuntaan.

Fossiilisten polttoaineiden verotus koostuu kahdesta osasta: hiilidioksidiverosta ja energiasisältöön perustuvasta verosta. Hiilidioksidiveron suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon mikäkin polttoaine aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa hiilidioksidiveron laskennan perusteena olevan hiilidioksiditonnin hinta nousisi 54 eurosta 58 euroon. Kivihiilen polttamisesta joutuisi jatkossa maksamaan veroa 19,8 euroa jokaista tuotettua megawattituntia kohden, maakaasun polttamisen vero olisi 11,5 euroa per megawattitunti ja kevyen polttoöljyn vero 15,5 euroa megawattitunnilta.

Näiden korotusten lisäksi VM haluaa kuitenkin korottaa myös energiasisältöveroa 6,65 eurosta 7,05 euroon. Vaikka verotuksen painopisteen siirtyminen hiilidioksidisisältöön on hyvä asia, käytännössä siirtymä on merkityksettömän pieni. Energiasisältöön perustuvaa veroa pitäisikin korottamisen sijaan laskea nykyisestä 6,65 eurosta huomattavasti. Samalla hiilidioksidiveroa voitaisiin korottaa selvästi enemmän kuin nyt ehdotetaan.

Suomi sai heinäkuussa tiukat päästövähennystavoitteet päästökaupan ulkopuoliselle sektorille. Jotta näiden tavoitteiden toteutuminen on mahdollista, verotuksella on kannustettava päästökauppaan kuulumattomia toimintoja siirtymään fossiilisesta öljystä muihin energiamuotoihin, kuten sähköön ja kaukolämpöön sekä uusiutuviin energialähteisiin. Energiasisältöveron leikkaus ja hiilidioksidiveron korotus ohjaisi juuri tähän suuntaan. Lisäksi muutos parantaisi maakaasun kilpailukykyä kivihiileen verrattuna.

Myös liikenteen päästöjen pienentämiseen tarvitaan lisää taloudellista ohjausta. Öljytuotteiden hinta on noin 20 senttiä alle vuoden 2014 tason, mikä luonnollisesti hidastaa puhtaiden energialähteiden käyttöönottoa liikenteessä. Näyttää siltä, että öljyn hinta pysyy matalalla myös lähivuosina. Ilmastotavoitteiden ja valtion talouden kannalta olisi siis järkevää, että fossiilisten liikennepolttoaineiden veroa korotettaisiin selkeästi. Vientiteollisuuden kuljetusten kilpailukyky ei kuitenkaan saa kärsiä. Myös autoveroa voitaisiin keventää jo suunniteltua voimakkaammin niin, että verotus tukisi vähäpäästöisten autojen määrän kasvua.