logo logo logo

lausunto 11.11.2020

Hallituksen esitys laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Paikallisvoima kiittää mahdollisuudesta lausua eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 187/2020 vp) laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä.

Paikallisvoima katsoo, että hallituksen esityksen mahdollistama sähköinen asiointi yhteyspisteen kautta sekä kattava neuvonta sujuvoittavat uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä.

Uusiutuvan energian hankkeiden tehokas toteutus tarvitsee tuekseen tehokasta viranomaistoimintaa. Tuemme siksi hallituksen esitystä määräajoista, joissa viranomaisen tulisi kukin lupaprosessi toteuttaa.

Näiden määräaikojen tulisi kuitenkin koskea kaikkia uusiutuvan energiantuotannon lupaprosesseja. Määräaika tulisi toisin sanoen asettaa uusiutuvan sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen, biokaasun tai bionesteen tuotantolaitoksien sekä biokaasua tuottavan laitoksen mädätteen käsittelyn ja jatkojalostuksen lupaprosesseille. Pelkkä yhden luukun neuvontapalvelujen laajennus kaikkiin energiantuotannon muotoihin jättää hyvän kehityshankkeen puolitiehen, jos osa energiajakeista jätetään määräaikojen ulkopuolelle.

Uusiutuvan energiantuotannon määrän ripeä kasvattaminen on avainasemassa Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta lain tuki uusiutuvan energian hankkeille ei jäisi vajavaiseksi, on lakiin kirjattavat myös seuraamukset viranomaisille määräaikojen ylittämisestä. 

Kunnioittavasti,

Toivo Hurme
Toiminnanjohtaja 
Paikallisvoima Ry