logo logo logo

tiedote 20.12.2011

Hätiköiden tehty päätös sähkön laskutuksesta uhkaa keskittää markkinoita ja vähentää kilpailua

Pohjoismaiden energiavalvojia edustava NordREG on päättänyt suosittaa tulevaisuuden yhteispohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden laskutusmalliksi pakollista yhteislaskua. Yhteensä yli 100 paikallista ja alueellista sähköyhtiötä Suomessa ja Ruotsissa ovat äärimmäisen huolestuneita päätöksen vaikutuksista asiakkaille ja tyrmistyneitä sen perusteluista.

Energiayhtiöiden mielestä huomio on kiinnitetty täysin vääriin seikkoihin uudistusta valmistellessa. Sähkön hinnasta vain murto-osa riippuu myynnin kustannuksista ja valtaosa sähkön markkinahinnasta, sähkönsiirrosta sekä veroista.

- NordREG on tehnyt päätöksen, jonka vaikutuksia ei todellisuudessa tunneta. Päätöksen uhat ovat kuitenkin selvät: markkinoiden keskittyminen ja kilpailun vähentyminen sekä paikallisen asiakaspalvelun heikentyminen, toteavat Paikallisvoima ry:n puheenjohtaja Juha Lindholm ja Forum för gemensam nordisk elmarknadin puhemies Jonny Blomqvist.

Yhtiöt huomauttavat, että vallitseva kahden laskun malli helpottaa uusien sähkönmyyjien tuloa markkinoille. Yhden laskun mallissa myyjän olisi hoidettava kaikki eri maiden viranomaisten asettamat velvoitteet, mihin erityisesti pienillä yhtiöillä ei riitä resurssit. 

- Vaadimme puutteellisin tiedoin tehdyn päätöksen lykkäämistä ja lisäselvityksiä eri laskutusmallien vaikutuksista. On harmillista, että alaa valvovat viranomaiset tekevät laajakantoisia päätöksiä puutteellisten tutkimusten pohjalta, eivätkä riittävissä määrin kuuntele alalla toimivia yhtiöitä. Esimerkiksi yhteen laskuun siirtymisen aiheuttamia järjestelmäkustannuksia ei oikeasti tiedetä, sanoo Lindholm.

- Eniten käy sääliksi asiakasta, jonka asiakaspalvelu tulee hankaloitumaan ja kustannustaso nousemaan korkeampien järjestelmäkustannusten ja vähentyneen kilpailun myötä, sanoo Jonny Blomqvist.

Lisätietoja:

Juha Lindholm, Paikallisvoima ry:n puheenjohtaja
puh. +358 44 578 2522

Paikallisvoiman jäsenyritykset
http://www.paikallisvoima.fi/fi/jasenet/

Forum för gemensam nordisk elmarknad
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/forum_for_gemensam_nordisk_elmarknad