logo logo logo

  23.6.2023

Kuluttajariitalautakunnan suositus voisi katkaista lukuisien kotitalouksien sähkösopimukset

Kuluttajariitalautakunta antoi torstaina 22.6. suosituksen, jonka mukaan kiinteähintaisen määräaikaisen sähkösopimuksen hinta saa olla enintään 15 prosenttia korkeampi kuin sopimuksen voimassaoloaikana vastaavien sopimusten keskihinta. Suosituksen toteuttaminen voisi aiheuttaa sen, että jotkut huomattaviakin asiakasmääriä omaavat sähkön myyjät ajautuisivat konkurssiin. Riski kohdistuisi erityisesti yhtiöihin, joiden myymän sähkön hinta on sidottu syksyn korkeiden hintojen aikana varattuun sähköön, ja joilla ei ole omaa sähköntuotantoa. Nämä yhtiöt voisivat suositusta noudattaessaan tehdä merkittävää tappiota ja ajautua maksuvaikeuksiin. 

”Yhtiöiden meneminen nurin tarkoittaisi, että niiden kaikki asiakkaat joutuisivat etsimään uuden sähkön toimittajan. Samalla siis purkautuisivat näiden yhtiöiden edulliset, ennen energiakriisiä asiakkaiden kanssa solmitut sopimukset. Sähkön myyjän kaatuminen on hyvin riskialtis tilanne niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaille”, sanoo Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme.

Paikalliset sähköyhtiöt ovat läpi koko energiakriisin tulleet asiakkaitaan vastaan. Monet yhtiöistä ovat oma-aloitteisesti alentaneet kriisin aikana solmittujen, kalliimpien sopimusten hintatasoa tai tarjonneet asiakkailleen mahdollisuutta vaihtaa uuteen sopimukseen. Kaikkien yhtiöiden ei kuitenkaan ole mahdollista näin tehdä ilman kannattavuuden romahtamista. ”Sähköyhtiöt eivät ole mikään monoliittinen ryhmä eivätkä ne kaikki voi siksi toimia tietyn linjan mukaisesti. Kuluttajariitalautakunnan suositus ei nähdäksemme ole sopimuslainsäädännön eikä myöskään kuluttajansuojalainsäädännön mukainen ainakaan juuri julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman oikeudellisen selvityksen valossa”, Hurme painottaa.

Pidemmällä aikavälillä lautakunnan suositustodennäköisesti heikentäisi, ei suinkaan parantaisi hintavakautta. Sähkön hinnan vakaus on ollut tärkeää monille kotitalouksille ja yrityksille, ja ne ovat hyötyneet ennen hintakriisiä solmituista sopimuksista merkittävästi. ”Asiakkaiden mahdollisuus saada sähkönsä kiinteällä hinnalla on nyt vaarassa lakata kokonaan, kun myyjät eivät voi enää luottaa siihen, että sopimukset pitävät. Tällöin yhä useammalle jää vaihtoehdoksi vain pörssisähkö,” Hurme toteaa. Koska oman myyntialueensa myyjien on toisaalta lakisääteisesti pakko tarjota myös niin sanottuna toimitusvelvollisuustuotteena jotakin muuta kuin pörssisähköä, lopettaisi moni myyjä kokonaan sähkön myyntiliiketoiminnan, koska lautakunnan suosituksia seuraten niiden olisi pakko tarjota tuotetta, jonka riskejä ei pystyttäisi hallitsemaan. 

Lisätietoja:
Toivo Hurme
Toiminnanjohtaja / Executive Director
Paikallisvoima Ry / Local Power Association
Annankatu 25, Helsinki 100
+358 41 5013032
www.paikallisvoima.fi

pdf