logo logo logo

tiedote 14.11.2011

Pienet energiayhtiöt huolissaan energiamarkkinoiden kehityssuunnasta - Paikallisvoima ry perustettu

Pohjoismaisten ministerien toimeksiannosta pohjoismaiset regulaattorit ovat valmistelemassa yhteispohjoismaisia sähkön vähittäismarkkinoita. Paikallisten ja alueellisten energiayhtiöiden näkökulmasta kehityksen suunta on kuitenkin väärä: suunnitellulla vähittäismarkkinamallilla ei pystytä saavuttamaan tehokkaampaa kilpailua tai parempaa asiakaspalvelua. Samalla energiamarkkinoiden kehitys vaarantaa nykyisen vähittäismarkkinamallin edut. Pienet energiayhtiöt näkevät myös kotimaisten polttoaineiden aseman olevan uhattuna.

Muun muassa näiden ongelmien esiin tuomiseksi energiakeskusteluun on perustettu Paikallisvoima ry. Paikallisvoima on 36 paikallisen ja alueellisen energiayhtiön yhteenliittymä, mikä vastaa yli kolmasosaa toimialasta. Paikallisvoiman jäsenyhtiöillä on yhteensä puoli miljoonaa asiakasta ja ne työllistävät suoraan yli 1400 henkilöä.

- Haluamme muistuttaa päätöksentekijöitä siitä, että kaikilla energiaratkaisuilla on myös paikallinen merkitys. Tällä hetkellä pienten yhtiöiden näkökulma ei kuulu keskustelussa riittävästi. Paikallisilla energiayhtiöillä on merkittävä rooli alueellisina investoijina ja suomalaisen hyvinvoinnin luojina, toteaa Paikallisvoiman puheenjohtaja Juha Lindholm Vatajankosken Sähköstä.

Paikallisvoiman jäsenet ovat myös Energiateollisuus ry:n jäseniä. Paikallisvoima tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa yhteisten energia-alan tavoitteiden edistämiseksi. Lisäksi Paikallisvoima ry tekee pohjoismaista yhteistyötä eri vaikuttajatahojen sekä yli 70 ruotsalaisen energiayhtiön kanssa kehittääkseen sähkön vähittäismarkkinoita asiakkaiden kannalta oikeaan suuntaan.


Lisätietoja:

Juha Lindholm, puh.  +358 44 578 2522

Paikallisvoiman jäsenyritykset
http://www.paikallisvoima.fi/fi/jasenet/