logo logo logo

tiedote 10.2.2015

Selvitys: Suomen riippuvuus sähkön tuonnista tulee kalliiksi

Ennakoimaton vika talvikaudella Suomen sähkön rajayhteyksissä tai tuotantolaitoksissa nostaisi sähkön hinnan Suomessa merkittävästi muita Pohjoismaita korkeammaksi. Talvella 2013-2014 Suomen sähkön huippukulutuksesta jopa 15-20 % on tuonnin varassa.

Jo 500 megawatin vikaantuminen suomalaisessa sähköntuotannossa ja 800 megawatin häiriö Suomen rajat ylittävissä siirtoyhteyksissä kirittäisi Suomen sähkön aluehinnan yli 350 euroon/MWh normaalin 30-60 €/MWh sijaan. Hintapiikkiin riittää esimerkiksi Meri-Porin voimalaitoksen häiriö tai Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisen siirtoyhteyden osittainen katkeaminen.

Suomalaisen sähköjärjestelmän haavoittuvuus käy selkeästi ilmi SKM Market Predictorin selvityksestä, jonka tilasivat paikallisia sähköyhtiöitä Suomessa edustava Paikallisvoima ry ja suuria sähkönkäyttäjiä edustava Suomen ElFi Oy.

”Sähköntuonnissa säännöllisesti esiintyvät ongelmat aiheuttavat suomalaisille yrityksille merkittävän kilpailuhaitan suhteessa muihin Pohjoismaihin. Suomalainen teollisuus kärsii suhteettoman korkeista hintapiikeistä”, toteaa Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

”Sähkökatkosten riski toistuu Suomessa joka vuosi, sillä meillä ei ole riittävästi kotimaista sähköntuotantoa kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi — Suomi on erityisesti talvisin sähkön tuonnin armoilla. Jo verrattain pienet vikaantumiset rajat ylittävissä sähkönsiirtoyhteyksissä tai sähkön tuotantolaitoksissa voivat pistää valot poikki pitkin Suomenniemeä”, sanoo Paikallisvoima ry:n puheenjohtaja Pasi Haarala.

Tilanne on korjattavissa. Paikalliset energiayhtiöt ja suuret sähkönkäyttäjät vaativat, että kantaverkkoyhtiöt varmistavat sähkön siirtoyhteyksien tehokkaan käytön ja turvaavat niiden riittävyyden. Sähköntuotannon omavaraisuuden lisääminen ja erityyppisten sähköntuottajien toimintaedellytysten varmistaminen on erittäin tärkeää.